ទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គល៖ អត្ថន័យ ប្រភេទ សារៈសំខាន់ និងច្រើនទៀត!

  • ចែករំលែកនេះ។
Jennifer Sherman

តារាង​មាតិកា

តើទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលគឺជាអ្វី?

មនុស្ស​គឺ​តាម​ធម្មជាតិ ជា​សង្គម ពោល​គឺ​គេ​ត្រូវ​ការ​ទំនាក់​ទំនង និង​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​មនុស្ស។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនតែងតែងាយស្រួលទេក្នុងការរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈ ចំណង់ចំណូលចិត្ត គំនិត និងគំនិតខុសៗគ្នា។ ហើយនោះជាកន្លែងដែលទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលចូលមក ដែលគ្មានអ្វីក្រៅពីចំណង និងទំនាក់ទំនងដែលមនុស្សម្នាក់ៗបង្កើតជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀត។

ទំនាក់ទំនងនេះអាចនៅជាមួយមនុស្សពីវដ្ដគ្រួសារ វដ្តនៃមិត្តភាព បរិស្ថាន។ ការងារ សាសនា ។ល។ ហើយនៅក្នុងអត្ថបទនេះ អ្នកនឹងយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គល របៀបដែលវាជ្រៀតជ្រែកក្នុងជីវិតរបស់អ្នក និងក្នុងបរិយាកាស និងទំនាក់ទំនងដែលអ្នកមាន និងវិធីកែលម្អទំនាក់ទំនងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន និងបរិយាកាសសាជីវកម្មរបស់អ្នក។ រីករាយក្នុងការអាន!

អត្ថន័យនៃទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គល

ទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលគឺហួសពីទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សពីរនាក់ ឬច្រើន។ វាត្រូវបានផ្អែកលើស្តង់ដារមួយចំនួន និងមានលក្ខណៈពិសេស ប្រភេទ និងសមាសធាតុជាច្រើន។ សូមពិនិត្យមើលខាងក្រោម សារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលល្អ និងនិយមន័យចម្បងរបស់វា។

និយមន័យនៃទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គល

ទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គល យោងតាមចិត្តវិទ្យា និងសង្គមវិទ្យា គឺជាទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សពីរនាក់ ឬច្រើននាក់ ហើយអាចត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបរិបទគ្រួសារ សាលារៀន ការងារ ឬសហគមន៍។ នេះគឺជាទំនាក់ទំនងដែលបង្កប់ន័យសំណុំនៃបទដ្ឋានអាកប្បកិរិយាភ្ជាប់ពាក្យ ហើយដើម្បីសម្រេចបាននូវទំនាក់ទំនងការភ្ជាប់ពាក្យនេះ ត្រូវតែមានសុខភាពល្អជាងមុន ដើម្បីឱ្យអ្វីៗដំណើរការបានល្អ ការអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលដែលមានសុខភាពល្អអាចនាំមកនូវលទ្ធផលល្អប្រសើរសម្រាប់ទាំងក្រុមហ៊ុន និងបុគ្គលិក។

នៅពេលអ្នកធ្វើការក្នុងបរិយាកាសដែលមានអារម្មណ៍ល្អ ជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងនោះ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ បុគ្គលនោះមានទំនោរនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតនៅពេលប្រឈមមុខនឹងការប្រែប្រួលនៃស្ថានភាពដែលបរិយាកាសវិជ្ជាជីវៈផ្តល់។ ដូច្នេះហើយ លទ្ធផលដែលបុគ្គលិកនេះអាចបង្ហាញបាននឹងជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើលទ្ធផលរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ផលិតភាពកើនឡើង

ក្រុមហ៊ុនដែលស្វែងរកការវិនិយោគលើទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលមានផលិតភាពច្រើនជាងបុគ្គលិករបស់ខ្លួន ពីព្រោះចិត្តសាស្ត្រវិជ្ជមាន បរិយាកាសបញ្ចប់ការបង្កើនការលើកទឹកចិត្ត និងការលើកកម្ពស់ការអនុវត្តរបស់អ្នកជំនាញ។

ជាមួយនេះ បុគ្គលិកខ្លួនឯងដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់សម្រាប់ដំណើរការដ៏ល្អរបស់គាត់ បញ្ចប់ដោយមានអារម្មណ៍លើកទឹកចិត្ត និងរីករាយបន្ថែមទៀតដែលបានលះបង់ពេលវេលា និងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលអ្នក បានជ្រើសរើស បង្កើនកម្រិតនៃការពេញចិត្តវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នក។

ការកែលម្អបរិយាកាសនៃស្ថាប័ន

នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមួយមានការព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលដែលមានសុខភាពល្អជាងមុន វាច្បាស់ណាស់ថាអាកប្បកិរិយានេះបន្តិចម្ដងៗនឹងហក់ចូលទៅក្នុងបរិយាកាសនៃអង្គការនោះ។ ដោយ​ចាត់​ទុក​ទិដ្ឋភាព​នេះ​ជា​វត្ថុ​វប្បធម៌នេះបង្កើតបានជារូបរាង និងមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើអាកាសធាតុរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ក្រុមហ៊ុនដែលបណ្តុះអាកប្បកិរិយានេះបញ្ចប់ដោយផ្តល់នូវបរិយាកាសសុខដុមរមនាជាងមុនដល់បុគ្គលិក ដែលក្រោយមកក្លាយជាផលិតភាពកាន់តែច្រើនឡើង និងការលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។ ក្រុមហ៊ុន។

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងមុន

ទំនាក់ទំនងដែលមានសុខភាពល្អ បញ្ចប់ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។ ទាំងអស់នេះបញ្ចប់ដោយការជៀសវាងការរំខានខាងក្នុងឬខាងក្រៅនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ដោយពិចារណាថាវាគឺជាតាមរយៈការប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលយើងគ្រប់គ្រងដើម្បីបង្ហាញពីតម្រូវការរបស់យើង តាមរយៈការមានទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលដែលរីកចម្រើន ការទំនាក់ទំនងនេះកាន់តែមានភាពជឿជាក់។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងមុននឹងផ្តល់នូវលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរ និងការពេញចិត្តកាន់តែច្រើន។ សម្រាប់បុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុន ដូច្នេះបង្កើតប្រព័ន្ធសរីរាង្គ និងមនុស្សធម៌បន្ថែមទៀត។

របៀបកែលម្អទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន

ដោយពិចារណាលើអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ដែលអាចមានដោយការបង្កើតទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គលដែលមានសុខភាពល្អនៅក្នុងបរិយាកាសវិជ្ជាជីវៈ ខាងក្រោមយើងនឹងរាយបញ្ជីមួយចំនួន អាកប្បកិរិយាដែលអ្នកអាចចាប់ផ្តើមអនុវត្តដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលរបស់អ្នក។

ដាក់ខ្លួនអ្នកនៅក្នុងស្បែកជើងរបស់អ្នកដទៃ

ដោយដឹងថាមនុស្សម្នាក់ៗមានវិធីផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយស្ថានភាពជីវិត នោះអ្នកនឹងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងដែលមានសុខភាពល្អនៅពេលដែលយើងយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទស្សនៈពិភពលោករបស់អ្នកដទៃ។ ជារឿយៗ ការចង់ធ្វើជាម្ចាស់នៃហេតុផលគឺបរាជ័យក្នុងការសិក្សាបន្ថែមដោយបិទខ្លួនអ្នកពីលទ្ធភាពថ្មីៗ។

ដូច្នេះ នៅពេលដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់លើការយល់ដឹងពីទស្សនៈរបស់អ្នកដទៃ យើងបង្កើនឱកាសនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងបន្ថែមទៀត។ ជាមួយពួកគេ បង្កើតទំនាក់ទំនងដែលមានសុខភាពល្អ។ ដំណើរការនៃការទាក់ទងគ្នាកាន់តែងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងក៏យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតម្រូវការរបស់មនុស្សផ្សេងទៀត។

សម្រួលវិធីសាស្រ្តរបស់អ្នក

នៅពេលព្យាយាមយល់ពីរបៀបដែលសាររបស់អ្នកទៅដល់មនុស្សជាក់លាក់ អ្នកចាប់ផ្តើមបង់ប្រាក់ យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះផលប៉ះពាល់ដែលសាររបស់អ្នកមាននៅពេលទំនាក់ទំនង។ ជាញឹកញាប់ ផលប៉ះពាល់នេះត្រូវបានបង្កើតតាមរយៈវិធីដែលអ្នកបង្ហាញខ្លួនអ្នក។ ការជ្រើសរើសយកការប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយគ្មានហឹង្សាអាចជាជម្រើសដ៏ល្អមួយដើម្បីឱ្យមានភាពច្បាស់លាស់ជាងនេះនៅពេលចូលទៅជិតមនុស្សម្នាក់។

ដោយវិធីនេះ មនុស្សតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ និងឱ្យតម្លៃលើអ្វីដែលអ្នកត្រូវនិយាយកាន់តែច្រើន។ ដូច្នេះហើយ ការបារម្ភ និងការសម្របខ្លួនតាមវិធីដែលអ្នកចូលទៅជិតនរណាម្នាក់ នឹងជួយអ្នកឱ្យសម្រេចបាននូវទំនាក់ទំនងដែលមានសុខភាពល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

គ្រប់គ្រងបីនាទីដំបូង

នៅពេលចាប់ផ្តើមការសន្ទនាជាមួយនរណាម្នាក់ វាជារឿងធម្មតាទេក្នុងការព្យាយាមនិយាយបន្ថែមអំពីខ្លួនអ្នក ឬវិនិច្ឆ័យ ហើយឈានដល់ការសន្និដ្ឋានអំពីអ្វីដែលអ្នកដទៃនិយាយ។ ចាប់ផ្តើមដោយការស្តាប់មនុស្សឱ្យកាន់តែច្រើន ជាជាងការវិនិច្ឆ័យ អាចជួយអ្នកឱ្យយល់កាន់តែច្រើនអំពីពួកគេ។

ដូច្នេះ,ក្នុងរយៈពេលបីនាទីដំបូង នៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើមទំនាក់ទំនង សូមព្យាយាមផ្តល់ឱ្យមនុស្សនោះនូវកន្លែងបន្ថែមទៀតដើម្បីនិយាយ។ សូមចងចាំថានាងប្រហែលជាមានហេតុផលសម្រាប់ការទាក់ទងទៅកាន់អ្នក ឬធ្វើសកម្មភាពតាមរបៀបជាក់លាក់មួយ។ លើសពីនេះ ការស្តាប់កាន់តែច្រើននឹងជួយអ្នកក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាបានកាន់តែច្បាស់។

ការស្តាប់សកម្ម

ការបង្កើតសមត្ថភាពក្នុងការស្តាប់យ៉ាងសកម្មនឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងដែលអ្នកស្នើឱ្យបង្កើត។ នៅពេលដែលអ្នកមានឆន្ទៈក្នុងការស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតចំពោះអ្វីដែលអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងនិយាយ អ្នកជួយនាំយកដំណោះស្រាយកាន់តែប្រសើរឡើងចំពោះបញ្ហា បង្កើនការយល់ឃើញរបស់អ្នកអំពីការយល់ចិត្ត និងជាលទ្ធផលបង្កើតទំនាក់ទំនងពិត។

លើសពីនេះទៀត ការស្តាប់សកម្មគឺជាឧបករណ៍ដែលបង្កើត វាអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវទំនាក់ទំនងយ៉ាងជាក់លាក់ ដោយអាចស្វែងយល់ឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅក្នុងការសន្ទនា។ វា​ជា​ឱកាស​មួយ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ឱ្យ​មនុស្ស​នូវ​ការ​ស្តាប់​ដ៏​ពិត​ប្រាកដ ដោយ​ធ្វើ​ឱ្យ​ពួក​គេ​មិន​ខ្លាច​ការ​យល់​ខុស។

និយាយបន្ថែមអំពីខ្លួនអ្នក

មនុស្សគ្រប់រូបមានបទពិសោធន៍ដ៏ធំធេងក្នុងជីវិត។ កាន់តែចាស់ ឥវ៉ាន់កាន់តែមានបទពិសោធន៍។ ការឱ្យតម្លៃឥវ៉ាន់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងការចែករំលែកវាជាមួយអ្នកដទៃនឹងបង្កើនកម្រិតនៃចំណុចតភ្ជាប់។ ប្រសិនបើអ្នកគិតថាមនុស្សភ្ជាប់គ្នា និងរៀនតាមរយៈរឿង អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកធ្លាប់រស់នៅ និងចែករំលែកអាចធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកកាន់តែមានសុខភាពល្អ និងការពិត។

សូមចងចាំថា មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភាពខ្លាំង និងភាពស្មោះត្រង់ ហើយការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់អ្នកជាមួយពួកគេ និងអារម្មណ៍របស់អ្នកចំពោះស្ថានភាព គឺជាវិធីដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងការចូលទៅជិតមនុស្សផ្សេងទៀត។ ដូច្នេះកុំខ្លាចក្នុងការចែករំលែកដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

គ្រប់គ្រងភាសាមិនមែនពាក្យសំដី

នៅពេលយើងនិយាយអំពីការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា យើងមិនអាចភ្លេចអំពីភាសាដែលមិនមែនជាពាក្យសំដីបានទេ។ ជាញឹកញយ រាងកាយរបស់យើងបញ្ចប់ការបញ្ចេញមតិច្រើនជាងអ្វីដែលយើងស្រមៃ ពោលគឺឥរិយាបថរបស់យើងជាធម្មតានិយាយច្រើន សូម្បីតែច្រើនជាងពាក្យ។

ទឹកមុខ ទីតាំងនៃដៃ និងកន្លែងដែលយើងមើលទៅ គឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងមិនមែនពាក្យសំដី និងបញ្ចប់ការបញ្ជូនសារទៅកាន់មនុស្សផ្សេងទៀត។ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ ដោយព្យាយាមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងពេលសន្ទនា បន្ថែមពីលើការព្យាយាមឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីមើលមនុស្សនៅក្នុងភ្នែក ព្រោះអាកប្បកិរិយានេះបញ្ចប់ដោយបង្ហាញតម្លាភាពកាន់តែច្រើន។

ទទួលយកភាពខុសប្លែកគ្នា

ការទទួលស្គាល់ថាពិភពលោកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភាពខុសគ្នា ហើយថាគ្មាននរណាម្នាក់ដូចអ្នកទេ គឺត្រូវស្វែងរកតម្លៃនៃការសាងសង់ពិភពចម្រុះ និងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។ ទាំងអស់នេះចាប់ផ្តើមដោយអាកប្បកិរិយានៃការព្យាយាមទទួលយកភាពខុសគ្នាដែលជាផ្នែកនៃទំនាក់ទំនងប្រភេទណាមួយ។

ការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលគិតខុសពីអ្នកនឹងជួយអ្នកកុំឱ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសង្គម។ បើអ្នកបើកចិត្តឱ្យទូលាយចំពោះអ្វីដែលប្លែក នោះអ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សចេះយល់ចិត្ត និងកាន់តែច្រើនច្នៃប្រឌិត។

តើអ្វីជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៃទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គល?

នៅពេលដែលអ្នកព្យាយាមធ្វើការលើទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គល អ្នកចាប់ផ្តើមយល់ពីខ្លួនអ្នកកាន់តែច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវវិធីដែលអ្នកទាក់ទងជាមួយពិភពលោក និងមនុស្ស។ ទទួលយកទស្សនៈថាពិភពលោកបង្កើតឡើងពីមនុស្ស នៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងដែលមានសុខភាពល្អជាងមុន ជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែពេញលេញ។

ដូច្នេះ ប្រសិនបើអ្នកចាប់ផ្តើមយកចិត្តទុកដាក់លើរបៀបដែលអ្នកព្យាយាមបង្កើតទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយមនុស្សនោះ គឺ រួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍របស់ពួកគេ (ទាំងផ្ទាល់ខ្លួន និងវិជ្ជាជីវៈ) បង្កើតឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ និងជាចម្បងលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេ។

ដឹកនាំពីរបៀបដែលអន្តរកម្មទាំងនេះរវាងសមាជិកនៃសង្គមគួរតែកើតឡើង។

ទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលអាចត្រូវបានសម្គាល់ដោយអារម្មណ៍ផ្សេងៗដូចជា សេចក្តីស្រឡាញ់ ក្តីមេត្តា មិត្តភាព និងតម្លៃរួមផ្សេងទៀត។ ប៉ុន្តែវាក៏អាចសម្គាល់ដោយវិវាទ ការស្អប់ខ្ពើម ជម្លោះ សត្រូវ ការប្រយុទ្ធ និងជម្លោះផ្សេងទៀតដែលអាចកើតឡើងក្នុងស្ថានភាពជាក់លាក់។

សារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលល្អ

គ្មាននរណាម្នាក់អាចរស់នៅតែម្នាក់ឯងបានទេ។ ដោយសារតែសូម្បីតែអ្នកដែលរស់នៅម្នាក់ឯងក៏ត្រូវការមនុស្សផ្សេងទៀតដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ពួកគេ អាហារ និងសេវាកម្មសំខាន់ៗផ្សេងទៀតរបស់ពួកគេ បន្ថែមពីលើតម្រូវការសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀត និងការកសាងចំណងដ៏សំខាន់។ យើងត្រូវការនរណាម្នាក់ដើម្បីពឹងពាក់ ហើយនោះជាមូលហេតុដែលទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលមានសារៈសំខាន់ណាស់។

ប្រសិនបើយើងប្រព្រឹត្តចំពោះមនុស្សដោយការគោរព និងភាពស្និទ្ធស្នាល នោះនឹងត្រឡប់មកវិញដូចគ្នា។ ជាមួយនឹងចំណងទាំងនេះបានបង្កើតឡើង វាអាចទៅរួចក្នុងការចូលទៅជិតក្រុមមួយចំនួន ទទួលបានឱកាសល្អ មានមនុស្សល្អនៅក្បែរ ហើយតែងតែមាននរណាម្នាក់ងាកទៅរកនៅពេលចាំបាច់។ ចំពោះបញ្ហានេះវាចាំបាច់ក្នុងការធ្វើអន្តរកម្មជាមួយមនុស្ស។ នេះមិនមែនជាការដោះដូរទេ ប៉ុន្តែធម្មជាតិរបស់មនុស្សដែលតែងតែត្រូវការអមជាមួយ។

ទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គល និងទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល

ប្រសិនបើទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលគឺជាការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងទៀត និងបទពិសោធន៍ជាមួយមនុស្សទាំងស្រុង។ ភាពខុសគ្នាពីយើងទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល គឺជាវិធីដែលយើងទាក់ទងទៅនឹងអារម្មណ៍ និងអារម្មណ៍របស់យើងផ្ទាល់។

វាកំណត់ពីរបៀបដែលមនុស្សម្នាក់ៗប្រព្រឹត្តនៅពេលប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពប្រចាំថ្ងៃ ដែលជាបញ្ហាដែលអាចល្អ ឬអាក្រក់ខ្លាំង។ ដើម្បីឱ្យមនុស្សមានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងទំនាក់ទំនងល្អ វាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវមានចំណេះដឹងខ្លួនឯងជាសម្ព័ន្ធមិត្ត ហើយព្យាយាមគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង អះអាងខ្លួនឯង និងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងជានិច្ច។

អ្វីដែលសំខាន់ដែលត្រូវគិតគឺ ថាការសាងសង់នេះមិនកើតឡើងពេញមួយយប់សម្រាប់ពេលយប់ទេ ហើយវាជាអ្វីមួយដែលគួរតែជាកង្វល់ពេញមួយជីវិត បន្ទាប់ពីទាំងអស់ ការផ្លាស់ប្តូរ stimuli យើងវិវឌ្ឍ ហើយជាមួយនោះ យើងបញ្ចប់ការកែប្រែតម្រូវការរបស់យើង។

ប្រភេទនៃទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គល

ទម្រង់នៃទំនាក់ទំនងនីមួយៗ មិនថាជាមួយមនុស្ស ឬជាមួយក្រុមណាមួយនោះទេ មានវិធីតែមួយគត់ ជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសផ្ទាល់ខ្លួននៃទំនាក់ទំនងដែលបានបង្កើតឡើង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងអាចបែងចែកទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលជាបីប្រភេទ។ សូមពិនិត្យមើលថាតើពួកគេមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងប្រធានបទបន្ទាប់។

ទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល

នេះគឺជាប្រភេទនៃទំនាក់ទំនងដែលមានវត្តមានតាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃជីវិតរបស់យើង។ វាជាទំនាក់ទំនងដែលយើងបង្កើតតាមរយៈទំនាក់ទំនងឈាមខ្លះ ការចិញ្ចឹម ឬផលប្រយោជន៍រួម។ ឧទាហរណ៍ខ្លះគឺជាចំណងមិត្តភាពជាមួយគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួន មិត្តភាពដែលបានបង្កើត មិត្តរួមសាលា មហាវិទ្យាល័យ ការងារ ឬសូម្បីតែទំនាក់ទំនងស្នេហា។

ព្រោះវាជាប្រភេទទំនាក់ទំនងមានវត្តមានតាំងពីយើងកើតមក។ គាត់មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើការរៀបចំបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់យើង របៀបដែលយើងទាក់ទងនឹងពិភពលោក តម្លៃ និងសូម្បីតែចំណង់ចំណូលចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន។

ទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ

ទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈផ្តោតលើប្រភេទនៃទំនាក់ទំនងដោយផ្អែកលើការកសាងទំនាក់ទំនងដែលសំដៅលើគម្រោងវិជ្ជាជីវៈ ឬអ្វីមួយនៅក្នុងវិស័យសាជីវកម្ម ពោលគឺវាកើតឡើងនៅក្នុង ពិភពនៃអាជីវកម្ម ហើយក្រុមហ៊ុនកំពុងរីកចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងៗ ជាច្រើនដង ផលិតភាពគឺទាក់ទងទៅនឹងការពិតដែលថាបុគ្គលនោះធ្វើការក្នុងបរិយាកាសដែលមានការចុះសម្រុងគ្នា និងរលូនជាងមុន។

ទំនាក់ទំនងត្រូវបានភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងវប្បធម៌ ថាក្រុមហ៊ុនជាក់លាក់មួយដែលវាមាន។ វិស័យធនធានមនុស្សទទួលខុសត្រូវក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងរវាងវប្បធម៌របស់ក្រុមហ៊ុន និងបុគ្គលិកដែលខ្លួនចង់ជួល ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុនជាមួយបុគ្គលិកដែលមានចំណងរួចហើយ។

ទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលនិម្មិត

ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃប្រជាប្រិយភាពនៃអ៊ីនធឺណិត ទំនាក់ទំនងប្រភេទនេះកាន់តែមានភាពញឹកញាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ វាគឺជាប្រភេទនៃទំនាក់ទំនងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈចំណងដែលបង្កើតឡើងដោយបណ្តាញសង្គម ហ្គេមអនឡាញ វេទិកាអ៊ីនធឺណិត ឬសហគមន៍ ឬសូម្បីតែកម្មវិធីណាត់ជួប។ ជាញឹកញាប់ ប្រភេទនេះទាក់ទងនឹងទិដ្ឋភាពនៃការលំហែដែលអនុវត្តដោយបុគ្គលនោះ។

ជាទូទៅ ទំនាក់ទំនងនេះមានទំនោរមិនមានភាពស៊ីជម្រៅទេ (ដូចជាទាក់ទងនឹងពិភពរូបវិទ្យា) ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលដែលពេលវេលាកន្លងផុតទៅ មនុស្សកំពុងដាក់តម្លៃកាន់តែច្រើនលើទំនាក់ទំនងដែលបានបង្កើតតាមរយៈឧបករណ៍ផ្ទុកឌីជីថល សូម្បីតែការកសាងទំនាក់ទំនងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ឬចាប់ផ្តើមទំនាក់ទំនងស្នេហាយូរអង្វែងក៏ដោយ។

សមាសធាតុជាមូលដ្ឋាននៃទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គល

ដើម្បីកំណត់លក្ខណៈទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គល ចាំបាច់ត្រូវមានធាតុផ្សំសំខាន់ៗចំនួនបី។ ពួកគេគឺជា "ខ្ញុំ" ដែលជាអ្នកដ៏ទៃ និងបរិស្ថានដែលភ្ជាប់មនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។ នៅក្នុងប្រធានបទបន្ទាប់ យើងនឹងនិយាយបន្ថែមទៀតអំពីសមាសធាតុទាំងបីនេះ។

“ខ្ញុំ”

នេះមកខ្លឹមសារ និងឆន្ទៈរបស់យើងដែលជំរុញឱ្យមានអាកប្បកិរិយា។ តួនាទីដ៏សំខាន់មួយគឺបំណងប្រាថ្នារបស់យើងក្នុងការទាក់ទង និងចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់យើងជាមួយអ្នកដទៃ។

ដោយធម្មជាតិ មនុស្សត្រូវបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀត ពីព្រោះធម្មជាតិនៃជីវិត និងការពឹងផ្អែកធម្មជាតិបង្កើតទំនាក់ទំនងតិចតួចបំផុត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីឱ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅ ការចាប់អារម្មណ៍លើខ្លួនឯងក្នុងការបើកចំហរដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងកាន់តែធំគឺចាំបាច់។

ផ្សេងទៀត

ទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គលមិនមានតាមរយៈមនុស្សតែម្នាក់ទេ។ ដូច្នេះ ដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលមាន ការចូលរួមពីមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺចាំបាច់ ដែលបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងអ្នក និងពួកគេ។

ជាឧទាហរណ៍ មិត្តភ័ក្តិ សាច់ញាតិ មិត្តរួមការងារ មិត្តស្រីថ្មី។ ល។ ឬនោះ​គឺ​ជា​ការ​ចាំបាច់​ដែល​មាន​មនុស្ស​ម្នាក់​ទៀត​ដើម្បី​បង្រួបបង្រួម​ទំនាក់ទំនង​រវាង​បុគ្គល។

បរិស្ថាន

នៅពេលបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គល ថាតើវាជានិម្មិត វិជ្ជាជីវៈ ឬផ្ទាល់ខ្លួន អ្វីដែលកំណត់លក្ខណៈនៃការកើតឡើងនៃទំនាក់ទំនងនេះគឺបរិស្ថាន។ ដើម្បីឱ្យមានការទំនាក់ទំនងគ្នារវាងមនុស្សពីរនាក់ ត្រូវតែមានកន្លែងមួយដែលជាចំណុចមិនធម្មតាសម្រាប់ពួកគេដើម្បីចាប់ផ្តើមបង្កើតទំនាក់ទំនង។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បរិស្ថាននឹងក្លាយជាកន្លែងដែលនាំយើងទៅជិតអ្នកផ្សេង។ មនុស្ស (ឧទាហរណ៍ កន្លែងធ្វើការ សាលារៀន មហាវិទ្យាល័យ ឬផ្ទះ)។

សសរស្តម្ភនៃទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គល

ដើម្បីអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលដែលមានសុខភាពល្អ មានសសរស្តម្ភសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលជួយក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងទាំងនេះ។ សសរស្តម្ភដែលប្រសិនបើសង្កេតឃើញ និងអនុវត្តដោយយកចិត្តទុកដាក់ អាចជួយអ្នកបង្កើតទំនាក់ទំនងដែលមានសុខភាពល្អ។ ពិនិត្យមើលខាងក្រោមថាតើបង្គោលណាខ្លះ។

ចំណេះដឹងខ្លួនឯង

ការដឹងពីអារម្មណ៍ បំណងប្រាថ្នា និងបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នក គឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅរកការកសាងការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯងឱ្យកាន់តែរឹងមាំ។ ដោយគិតពីអារម្មណ៍ដែលយើងមានអារម្មណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំងច្រើនលើទំនាក់ទំនងដែលយើងបង្កើត ចំណេះដឹងខ្លួនឯងក្លាយជាសសរស្តម្ភដែលជួយនាំមកនូវភាពរឹងមាំបន្ថែមទៀតដល់ទំនាក់ទំនងដែលបានយកឈ្នះ។

អ្នកដែលមិនស្គាល់ខ្លួនឯង ចូរបញ្ចប់ មិនដឹងពីរបៀបទាក់ទងជាមួយខ្លួនគេ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនាក់ទំនងដែលលេចឡើងនៅតាមផ្លូវ។ កង្វះចំណេះដឹងខ្លួនឯងបានបញ្ចប់ផ្តល់កម្លាំងដល់អាកប្បកិរិយាបំផ្ទុះ យល់ខុស ឈ្លានពាន និងប្រមាថ - ដែលបញ្ចប់ការពេញចិត្តចំពោះការរិះគន់ និងការពិភាក្សា។

បន្ថែមពីលើការធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងកាន់តែអាក្រក់ទៅនឹងរូបភាពខ្លួនឯង ដែលបណ្តាលឱ្យមានប្រតិកម្មមួយចំនួនដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកដទៃត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្វីមួយផ្ទាល់ខ្លួន។ ធ្វើឱ្យការដោះស្រាយជម្លោះពិបាក។

ភាពគ្រប់គ្រាន់ចំពោះបរិស្ថាន

វាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជ្រើសរើសអន្តរកម្មក្នុងអំឡុងពេលទំនាក់ទំនងដោយយោងទៅតាមបរិស្ថាន។ នោះគឺអាស្រ័យលើបរិយាកាសដែលទំនាក់ទំនងត្រូវបានបង្កើតឡើង មានភាពស្និទ្ធស្នាល និងស្និទ្ធស្នាលខុសគ្នា។ ជាឧទាហរណ៍ នៅក្នុងបរិយាកាសការងារ អ្វីដែលសំខាន់គឺការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាជាផ្លូវការ និងឆ្ងាយជាងនេះបន្តិច ដូច្នេះការផ្តោតសំខាន់គឺទៅលើភាពច្បាស់លាស់នៃការចរចា ភារកិច្ច និងទម្លាប់អាជីពខ្លួនឯង។

នេះមិនមានន័យថា វាមិនអាចក្លាយជាមិត្តភ័ក្តិជាមួយមនុស្សដែលធ្វើការនោះទេ ហើយបាទ សូមព្យាយាមរកមើលថាតើអ្វីជាដែនកំណត់ច្បាស់លាស់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងបរិយាកាសនោះ ដែលត្រូវតែគោរពក្នុងថ្ងៃធ្វើការ។ បរិស្ថាននីមួយៗជាធម្មតាមានច្បាប់ និងករណីលើកលែងរបស់វា។

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយការអះអាង

ការផ្តោតលើភាពសាមញ្ញនៅពេលទំនាក់ទំនងនឹងជួយជៀសវាងសំឡេងរំខានធំនៅពេលព្យាយាមបញ្ជូនអ្វីមួយទៅមនុស្សម្នាក់។ ការបើកចំហរក្នុងការទទួលមតិកែលម្អ និងបញ្ជូនវាទៅតាមរបៀបស្រាលជាងមុន ជួយច្រើនក្នុងការស្វែងយល់អំពីខ្លួនអ្នក និងអ្នកដទៃ។

ការដឹង និងស្វែងរកការកសាងទំនាក់ទំនងប្រកបដោយការអះអាង គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងទំនាក់ទំនងដែលមានសុខភាពល្អជាងមុន ដោយសារតែវិធីនោះ អ្នកអាចបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់អ្នកតាមរបៀបមនុស្សធម៌ ដោយមិនកុហកខ្លួនឯង និងអ្នកដទៃ។

ជម្រើសមួយស្របគ្នាគឺការប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយអហឹង្សា ដែលមានបំណងបន្ថែមពន្លឺបន្ថែមទៀតនៅក្នុង សុន្ទរកថា ដូច្នេះជៀសវាងការបកស្រាយខុស បង្កើនឱកាសនៃទំនាក់ទំនងកាន់តែរីករាយ និងពិត។

ការយល់ចិត្ត

ការអភិវឌ្ឍន៍ការយល់ចិត្តអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាស្មុគស្មាញដោយមនុស្សជាច្រើន ព្រោះវាមិនមែនជាកិច្ចការងាយស្រួលទេក្នុងការដាក់ខ្លួនអ្នកនៅក្នុងស្បែកជើងរបស់អ្នកដទៃ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមត្ថភាពនេះអាចរៀនបានពេញមួយជីវិតសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍។ វាគឺជាឧបករណ៍ដែលលើកកំពស់គុណភាពនៃទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សយ៉ាងខ្លាំង។

ប្រសិនបើអ្នកយល់ថាអ្វីដែលខុសគ្នា ធ្វើអោយមនុស្សជាតិកាន់តែសំបូរបែប នោះអ្នកនឹងឈានដល់ការសន្និដ្ឋានថាការគិត ឬធ្វើសកម្មភាពខុសពីគេគឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់លទ្ធភាពថ្មីៗដើម្បី ផុសឡើង។ នោះគឺការយល់ចិត្តមានសមត្ថភាពក្នុងការបន្ថែមចំណេះដឹង និងការយល់ឃើញ ដូច្នេះរួមចំណែកដល់ទំនាក់ទំនងកាន់តែចុះសម្រុងគ្នា។

ក្រមសីលធម៌

នៅពេលយើងនិយាយអំពីក្រមសីលធម៌ អ្វីមួយទាក់ទងនឹងវិស័យវិជ្ជាជីវៈនឹងមកក្នុងគំនិតភ្លាមៗ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការស្វែងរកការកសាងទំនាក់ទំនងសីលធម៌គឺត្រូវគិតគូរពីតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងរបស់អ្នកដទៃ ដោយនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទាំងអស់។

នៅពេលដែលបានដឹកនាំត្រឹមត្រូវទៅនឹងសំណុំនៃគោលការណ៍ និងតម្លៃសីលធម៌ វាគឺអាចធ្វើទៅបានដើម្បី ស្វែងរកការកោតសរសើរនៃគុណលក្ខណៈសំខាន់ៗសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដូចជាការគោរព ភាពស្មោះត្រង់ និងតម្លាភាព បង្កើតការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក។ នោះគឺតាមរយៈការបង្កើតទំនាក់ទំនងដែលមានការជឿទុកចិត្តលើផ្នែកនៃមនុស្សទាំងពីរ ទំនាក់ទំនងនេះកាន់តែស្រាលជាងមុន និងមានសុខភាពល្អជាងមុន។

សេចក្តីសប្បុរស

ការព្យាយាមទទួលយកអាកប្បកិរិយាល្អចំពោះទំនាក់ទំនងអាចបើកទ្វារសម្រាប់ទាំងផ្នែកវិជ្ជាជីវៈ និងផ្ទាល់ខ្លួន។ ដឹង​ទេ​ថា​ពាក្យ​«​សប្បុរស​កើត​ឡើង​»? ជាការប្រសើរណាស់ សេចក្តីសប្បុរសគឺចាំបាច់ណាស់ក្នុងការស្វែងយល់ថាតើអាកប្បកិរិយាសប្បុរសអាចជួយបង្កើតទំនាក់ទំនងដែលមានសុខភាពល្អជាងមុន។

ទំនាក់ទំនងដែលមានសុខភាពល្អត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈការយល់ឃើញអំពីព័ត៌មានលម្អិត និងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃ។ នោះគឺទំនាក់ទំនងមួយត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយព័ត៌មានលម្អិត ហើយការមានចិត្តល្អគឺការយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលជារឿយៗហាក់ដូចជាគ្មានការបង្កគ្រោះថ្នាក់ ប៉ុន្តែវាធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នាទាំងស្រុងនៅចុងបញ្ចប់នៃមួយថ្ងៃ។

សម្រាប់ហេតុផលនេះ បរិស្ថានអគារ ហើយ​ទំនាក់ទំនង​ក្នុង​សេចក្តី​សប្បុរស​មាន​ឥទ្ធិពល​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​បុគ្គល​ម្នាក់ៗ​មាន​អារម្មណ៍​ថា​សំខាន់​ជាង​នៅ​កន្លែង​នោះ។

អត្ថប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ

ការអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលដែលមានសុខភាពល្អអាចបង្កើតអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ទាំងម្ចាស់ និងនិយោជិតនៃក្រុមហ៊ុន។ យើងបានរាយបញ្ជីអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះមួយចំនួនខាងក្រោម សូមពិនិត្យមើលវានៅក្នុងប្រធានបទបន្ទាប់។

លទ្ធផលដែលប្រសើរឡើង

ប្រសិនបើអ្នកគិតថាមូលដ្ឋានសំខាន់បំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធ្វើការគឺមានមនុស្ស

ក្នុង​នាម​ជា​អ្នក​ជំនាញ​ក្នុង​វិស័យ​សុបិន​ ភាព​ខាង​វិញ្ញាណ​ និង​ Esotericism ខ្ញុំ​មាន​បំណង​ជួយ​អ្នក​ដទៃ​ឲ្យ​ស្វែង​រក​អត្ថន័យ​ក្នុង​សុបិន​របស់​ពួកគេ។ ក្តីស្រមៃគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយសម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីចិត្តរបស់យើង និងអាចផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង។ ដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំចូលទៅក្នុងពិភពនៃក្តីសុបិន និងខាងវិញ្ញាណបានចាប់ផ្តើមជាង 20 ឆ្នាំមុន ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំបានសិក្សាយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងផ្នែកទាំងនេះ។ ខ្ញុំពេញចិត្តក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំទៅកាន់អ្នកដ៏ទៃ និងជួយពួកគេឱ្យភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយខ្លួនវិញ្ញាណរបស់ពួកគេ។