Inimestevahelised suhted: tähendus, tüübid, tähtsus ja palju muud!

  • Jaga Seda
Jennifer Sherman

Mis on inimestevaheline suhe?

Inimene on loomult sotsiaalne olend, st ta vajab suhteid ja kontakte inimestega. Siiski ei ole alati lihtne elada koos erinevate isiksuste, maitsete, arvamuste ja arusaamadega inimestega. Ja siin tulevadki mängu inimestevahelised suhted, mis ei ole midagi muud kui side ja ühendus, mille iga inimene loob teiste inimestega.

See side võib olla inimestega perekonnaringist, sõpruskonnaringist, töökeskkonnast, religioossest jne. Ja selles artiklis saate sügavamalt aru, mis on inimestevahelised suhted, kuidas need sekkuvad teie ellu ja teie keskkondadesse ja suhetesse ning kuidas parandada suhteid teie ettevõttes ja ettevõtte keskkonnas. Head lugemist!

Inimestevahelise suhte tähendus

Inimestevaheline suhe läheb kaugemale kahe või enama inimese vahelisest sidemest. See põhineb mitmetel normidel ja sellel on palju omadusi, tüüpe ja komponente. Vaadake allpool, milline on hea inimestevahelise suhte tähtsus ja selle peamine määratlus.

Inimestevahelise suhte määratlus

Psühholoogia ja sotsioloogia kohaselt on inimestevaheline suhe kahe või enama inimese vaheline suhe, mis võib olla sisestatud perekonna, kooli, töö või kogukonna konteksti. See on suhe, mis eeldab käitumisnormide kogumit, mis suunab, kuidas need suhtlused ühiskonnaliikmete vahel peaksid toimuma.

Inimestevahelisi suhteid võivad iseloomustada erinevad tunded, nagu armastus, kaastunne, sõprus ja muud ühised väärtused, kuid neid võivad iseloomustada ka vaidlused, vihkamine, konfliktid, vaen, tülid ja muud konfliktid, mis võivad teatud olukordades tekkida.

Heade inimestevaheliste suhete tähtsus

Keegi ei saa elada üksi, sest isegi need, kes elavad üksi, vajavad teisi inimesi, kes hoolitseksid nende vajaduste, toidu ja muude oluliste teenuste eest, lisaks vajadusele enda ja teiste inimeste vaheliste suhete ja oluliste sidemete loomiseks. Meil peab olema keegi, kelle peale loota, ja seetõttu on inimestevahelised suhted nii olulised.

Kui suhtume inimestesse lugupidavalt ja südamlikult, tuleb sama tagasi. Nende loodud sidemete abil on võimalik läheneda teatud gruppidele, saada häid võimalusi, omada toredaid inimesi läheduses ja alati on kedagi, kelle poole vajadusel pöörduda. Selleks on vaja inimestega suhelda. See ei ole vahetamine, vaid pigem inimese loomus, et ta vajab alati saatmist.

Inimestevaheline suhe ja inimestevaheline suhe

Kui inimestevaheline suhe on ühendus teiste inimestega ja kogemus meist täiesti erinevate inimestega, siis inimestevaheline suhe on see, kuidas me suhtleme omaenda tunnete ja emotsioonidega.

See määrab, kuidas iga inimene käitub igapäevastes olukordades - küsimustes, mis võivad olla väga head või väga halvad. Selleks, et inimesel oleksid head inimestevahelised suhted, on oluline, et tema liitlaseks oleks eneseteadlikkus ning et ta püüaks alati teostada enesekontrolli, enesekehtestamist ja enesemotivatsiooni.

Oluline on mõelda sellele, et see ülesehitus ei toimu üleöö, vaid see on midagi, mis peaks olema probleemiks kogu elu jooksul, sest lõppude lõpuks muutuvad stiimulid, me areneme ja sellega koos muutuvad ka meie vajadused.

Inimestevaheliste suhete tüübid

Igal suhtlemisviisil, olgu siis inimesega või teatud grupiga, on oma unikaalne viis, oma eripäradega suhe üles ehitatud. Siiski võime jagada inimestevahelised suhted kolmeks tüübiks. Vaadake järgmistes teemades, millised need on.

Isiklikud inimestevahelised suhted

See on seda tüüpi suhted, mis on olemas meie esimestest elupäevadest alates. Need on suhted, mida me ehitame mõne veresideme, kasvatuse või ühiste huvide kaudu. Mõned näited on side oma perekonnaga, ehitatud sõprussuhted, koolikaaslased, kolledž, töö või isegi armastussuhe.

Kuna see on selline suhe, mis on olemas juba sünnist alates, mõjutab see suuresti meie isiksuse kujunemist, meie suhtumist maailma, väärtusi ja isegi isiklikke maitseid.

Professionaalsed inimestevahelised suhted

Professionaalsed inimestevahelised suhted keskenduvad suhete tüübile, mis põhineb sidemete loomisel, mis on suunatud professionaalsetele projektidele või millelegi ettevõtte valdkonnas, st see on see, mis esineb ärimaailmas ja mis on ettevõtetes üha enam kasvanud, kuna tootlikkus on sageli seotud sellega, et inimene töötab harmoonilisemas ja sujuvamas keskkonnas.

Personalivaldkonna ülesanne on luua suhe ettevõtte kultuuri ja palgata soovitud töötaja vahel, samuti hallata ettevõtte ja juba sidet omava töötaja vahelisi suhteid.

Virtuaalne inimestevaheline suhe

Seoses interneti üha suureneva populaarsusega on seda tüüpi suhted tänapäeval üha sagedasemad. See on seda tüüpi suhe, mis on loodud sotsiaalsete võrgustike, võrgumängude, foorumite või internetikogukondade või isegi tutvumisrakenduste kaudu loodud sidemete kaudu. Sageli on see tüüp seotud inimese poolt harrastatavate vaba aja veetmise aspektidega.

Üldiselt ei kipu see suhe süvenema (nagu füüsilisele maailmale keskendunud suhe). Kuid aja möödudes väärtustavad inimesed üha enam digitaalse keskkonna kaudu loodud suhteid - isegi ametialaste suhete loomist või pikaajalise armastussuhte alustamist.

Inimestevaheliste suhete põhikomponendid

Inimestevahelise suhte iseloomustamiseks on vaja kolme väga olulist komponenti. Need on: mina, teine inimene ja keskkond, mis ühendab ühte inimest teise inimesega. Järgnevates teemades räägime nendest kolmest komponendist lähemalt.

"I"

Siin tuleb mängu meie olemus ja meie tahe, mis juhib käitumist. Oluline roll on meie soovil tahta suhelda ja jagada oma kogemusi teistega.

Inimene vajab loomu poolest suhet teiste inimestega, sest elu ja sõltuvuse olemus tingib minimaalse suhte. Süvenemiseks on aga vajalik enese huvi avanemine suurema ühenduse loomiseks.

Teine

Inimestevaheline suhe ei eksisteeri üheainsa inimese kaudu. Seetõttu on inimestevahelise suhte olemasoluks vaja teise inimese osalust, kes loob selle ühenduse teie ja tema vahel.

Näiteks sõber, sugulane, töökaaslane, uus sõbranna jne. Teisisõnu on oluline, et oleks veel üks inimene, kes tugevdaks inimestevahelist suhet.

Keskkond

Kui luuakse inimestevaheline suhe, olgu see siis virtuaalne, tööalane või isiklik, on selle suhte tekkimist iseloomustavaks keskkonnaks keskkond. Selleks, et kahe inimese vahel tekiks lähenemine, pidi olema koht, mis oli neile ebatavaline punkt, kus nad hakkasid looma sidet.

Keskkond oleks aga koht, mis toob meid teisele inimesele lähemale (näiteks töö, kool, kolledž või oma kodu).

Inimestevaheliste suhete tugisambad

Selleks, et olla võimeline ehitama tervislikumaid inimestevahelisi suhteid, on olemas mõned olulised sambad, mis aitavad nende suhete kujunemisel. Sambad, mida jälgides ja hellalt harjutades saab ehitada tervislikumaid suhteid. Vaata, millised on need sambad allpool.

Eneseteadlikkus

Oma emotsioonide, soovide ja soovide tundmine on oluline samm tugevama enesearengu ülesehitamisel. Võttes arvesse, et emotsioonid, mida me tunneme, peegeldavad paljuski meie loodud suhteid, saab eneseteadvusest sammas, mis aitab saavutatud suhetele rohkem tugevust anda.

Need, kes ei tunne ennast, ei oska lõpuks ka iseendaga suhelda, mis peegeldub ka suhetes, mis tekivad teel. Eneseteadlikkuse puudumine annab lõpuks jõudu plahvatuslikele, ekslikele, agressiivsetele ja solvavatele hoiakutele - mis lõpuks soosib kriitikat ja vaidlusi.

Lisaks sellele, et see halvendab meie suhet enesekuvandiga, muudab mõned teiste reaktsioonid isiklikuks, mis raskendab konfliktide lahendamist.

Sobivus keskkonnale

Oluline on valida suhtlemise ajal suhtlemist vastavalt keskkonnale, st sõltuvalt keskkonnast, milles suhe on üles ehitatud, on erinevad läheduse ja intiimsuse tasemed. Näiteks töökeskkonnas on valdavad formaalsemad suhtlemised ja veidi distantsed, et keskenduda läbirääkimiste, ülesannete ja rutiini enda selgusele.professionaalne.

See ei tähenda, et te ei saa sõbruneda kellegagi, kellega te koos töötate, vaid et te peaksite selles keskkonnas otsima selgeid piire suhetele, millest tuleks tööpäeva jooksul kinni pidada. Igal keskkonnal on üldiselt omad reeglid ja erandid.

Assertive communication

Suhtlemisel lihtsusele keskendumine aitab vältida suuri hääli, kui püüad inimesele midagi edasi anda. Kui oled avatud tagasiside vastuvõtmisele ja selle kergemini edasiandmisele, aitab see palju kaasa enda ja teise inimese mõistmisele.

Olles teadlik ja püüdes luua enesekindlat suhtlust, on tervislikumate suhete säilitamiseks hädavajalik, sest nii saate oma tundeid väljendada inimlikumalt, ilma iseendale ja teisele valetamata.

Paralleelne alternatiiv on vägivallatu suhtlemine, mille eesmärk on lisada kõnedele rohkem kergust, vältides seega vääritõlgendusi, suurendades seeläbi suhete meeldivamat ja tõepärasemat olemust.

Empaatia

Paljude inimeste jaoks peetakse empaatia arendamist keeruliseks, sest ei ole lihtne ülesanne panna end teise inimese olukorda. Siiski on seda pädevust võimalik õppida kogu elu jooksul neile, kes on huvitatud. See on vahend, mis parandab oluliselt inimsuhete kvaliteeti.

Kui mõistate, et see, mis on erinev, rikastab lõpuks inimkonda, jõuate lõpuks järeldusele, et teistmoodi mõtlemine või tegutsemine on väga kasulik uute võimaluste tekkimiseks. Teisisõnu, empaatia on võimeline lisama teadmisi ja arusaamu, aidates seega kaasa harmoonilisematele suhetele.

Eetika

Kui me räägime eetikast, mõtleme kohe millelegi, mis on seotud ametialaga. Püüdes luua eetilisi suhteid, tuleb aga arvestada nii enda kui ka teise inimese väärtusi, mis toob kasu kõigile.

Kui hästi suunata põhimõtete ja moraalsete väärtuste kogumile, on võimalik püüda hinnata suhte jaoks olulisi omadusi, nagu austust, ausust ja läbipaistvust, tekitades seega vastastikust usaldust. Teisisõnu, luues suhte, kus mõlema inimese poolt on usaldus, muutub see suhe palju kergemaks ja tervislikumaks.

Headus

Püüdes omaks võtta lahke suhtumine suhetesse võib avada uksi nii tööalaselt kui ka isiklikult. Kas teate ütlust "headus tekitab headust"? Noh, headus on põhiline, et mõista, kuidas lahke suhtumine võib aidata luua tervemaid suhteid.

Tervislik suhe on sageli üles ehitatud detailide tajumisele ja hoolivusele teise suhtes. Teisisõnu, suhe toitub detailidest, ja olla lahke tähendab pöörata tähelepanu asjadele, mis sageli tunduvad kahjutuna, kuid mis päeva lõpuks ometi muudavad kõik ära.

Seetõttu võib keskkonna ja suhete loomine, kus valitseb headus, panna inimesi end selles kohas tähtsamana tundma.

Professionaalsete inimestevaheliste suhete eelised

Tervete inimestevaheliste suhete arendamine võib luua suuri eeliseid nii ettevõtte omanikule kui ka töötajale. Oleme allpool loetlenud mõned neist eelistest, tutvuge nendega järgmistes teemades.

Paremad tulemused

Kui te arvate, et ettevõtte toimimise kõige tähtsam alus on see, et seal on pühendunud inimesed ja et selle pühendumise saavutamiseks peavad suhted olema tervemad, et kõik toimiks hästi, siis tervete inimestevaheliste suhete arendamine võib tuua paremaid tulemusi nii ettevõtte kui ka töötaja jaoks.

Kui töötad keskkonnas, kus tunned end hästi, siis automaatselt kipub inimene tundma end motiveeritumana enne olukordade varieerumist, mida töökeskkond pakub. Järelikult mõjutavad selle töötaja poolt esitatavad tulemused otseselt ettevõtte tulemusi.

Suurenenud tootlikkus

Ettevõte, mis püüab investeerida inimestevahelistesse suhetesse, näitab oma töötajate suuremat tootlikkust, sest positiivne psühholoogiline õhkkond suurendab lõpuks motivatsiooni ja tõstab spetsialistide tulemuslikkust.

Tänu sellele tunneb töötaja ise, keda tunnustatakse tema suurepäraste saavutuste eest, end motiveerituna ja tunneb rohkem rõõmu oma aja ja jõupingutuste pühendamisest ettevõttele, mille ta on valinud, suurendades oma ametialast rahulolu.

Organisatsioonilise kliima parandamine

Kui ettevõte muretseb tervislikumate inimestevaheliste suhete arendamise pärast, on selge, et see suhtumine mõjutab vähehaaval selle organisatsiooni kliimat. Kui seda aspekti väärtustatakse kui midagi kultuurilist, saab see sisu ja mõjutab otseselt ettevõtte kliimat.

Sellist suhtumist viljelev ettevõte pakub lõpuks harmoonilisemat keskkonda oma töötajatele, kes omakorda muutuvad ettevõttes tootlikumaks ja motiveeritumaks.

Tõhusam suhtlemine

Terved suhted kajastuvad lõpuks tõhusamas suhtluses. Kõik see väldib sisemisi või väliseid mürasid ettevõtte suhtluses. Võttes arvesse, et just suhtluse kaudu suudame väljendada oma vajadusi, muutub see suhtlus üha enesekindlamaks, kui meil on rohkem arenenud inimestevaheline suhe.

Tõhusam suhtlemine annab aga paremaid tulemusi ja suuremat rahulolu ettevõtte töötajatele, luues seega orgaanilise ja inimlikuma süsteemi.

Kuidas parandada inimestevahelisi suhteid ettevõttes

Võttes arvesse kõiki eeliseid, mida võib saada terve inimestevahelise suhte arendamisega professionaalses keskkonnas, loetleme allpool mõned hoiakud, mida saate hakata harjutama, et parandada oma inimestevahelisi suhteid.

Pane end teise inimese olukorda

Teades, et igal inimesel on oma ainulaadne viis eluolukordade lahendamiseks, saad aru, kui oluline on terve suhte jaoks, kui hoolime teise inimese maailmavaatest. Sageli tähendab see, et kui tahame olla mõistuse peremees, siis lõpetame rohkem õppimise, sulgedes end uutele võimalustele.

Seega, kui me hoolime teise inimese vaatenurga mõistmisest, suurendame võimalust luua temaga rohkem sidet, tekitades tervislikuma suhte. Suhtlemisprotsess muutub lihtsamaks, kui pöörame tähelepanu ka teise inimese vajadustele.

Kohandage oma lähenemisviisi

Kui püüate mõista, kuidas teie sõnum jõuab konkreetse inimeseni, hakkate suhtlemisel tähelepanu pöörama sellele, milline on teie sõnumi mõju. Sageli tekib see mõju selle kaudu, kuidas te ennast väljendate. Vägivallavaba suhtluse valimine võib olla suurepärane alternatiiv sellele, et olla inimesele lähenemisel täpsem.

Nii kipuvad inimesed rohkem tähelepanu pöörama ja hindavad veelgi enam seda, mida teil on öelda. Seega aitab muretsemine ja oma lähenemise viisi kohandamine iga päev tervemaid suhteid saavutada.

Esimese kolme minuti juhtimine

Tavaline asi, mida teete, kui alustate vestlust kellegagi, on püüda rääkida rohkem endast või hinnata ja teha hüplikke järeldusi selle kohta, mida teine inimene ütleb. Alustades rohkem inimese kuulamisest, mitte hinnangulisest suhtumisest, võib see aidata teil temast rohkem aru saada.

Seepärast püüa esimese kolme minuti jooksul, kui sa kontakti algatad, anda inimesele rohkem kõnepinda. Pea meeles, et tõenäoliselt oli tal mingi põhjus sinu juurde tulla või käituda teatud viisil. Pealegi aitab rohkem kuulamine sul suhtlemisel olla kindlameelsem.

Kuulake aktiivselt

Aktiivse kuulamise oskuse loomine mõjutab suhteid, mida te kavatsete luua. Kui olete valmis hoolikamalt kuulama, mida teised räägivad, aitate tuua paremaid lahendusi probleemidele, suurendate oma empaatiavõimet ja sellest tulenevalt ehitate tõepärasemaid suhteid.

Lisaks on aktiivne kuulamine vahend, mis võimaldab parandada suhteid just tänu sellele, et on võimalik minna sügavamale vestlusse. See on võimalus pakkuda inimesele tõelisemat kuulamist, et ta ei kardaks, et teda mõistetakse valesti.

Räägi rohkem endast

Igal inimesel on elus tohutult palju kogemusi. Mida vanem oled, seda suurem on sinu kogemuste pagas. Oma pagasi väärtustamine ja selle jagamine teiste inimestega suurendab ühenduspunkte. Kui arvad, et inimesed ühenduvad ja õpivad lugude kaudu, siis kõik, mida oled elanud ja jaganud, võib muuta sinu suhted tervemaks ja tõelisemaks.

Pidage meeles, et iga inimene on üles ehitatud tugevuste ja nõrkuste kaudu ning et oma kogemuste jagamine ja see, kuidas te ennast olukordades tunnete, on üsna nutikas viis teistele inimestele läheneda. Nii et ärge kartke oma teekonda jagada.

Mitteverbaalse keele juhtimine

Kui me räägime suhtlemisest, ei saa me unustada mitteverbaalset keelt. Sageli väljendab meie keha palju rohkem, kui me ette kujutame, st meie kehahoiak ütleb tavaliselt palju, isegi rohkem kui sõnad.

Näoilme, käte asend ja see, kuhu me vaatame, on mõned näited mitteverbaalsest kommunikatsioonist, mis lõpuks edastavad teistele inimestele sõnumeid. Seetõttu on väga oluline, et te jääksite tähelepanelikuks, püüdes vestluse ajal rahulikuks jääda, lisaks sellele, et te annate endast parima, et vaadata inimesele silma, sest see suhtumine annab lõpuks edasi suurema läbipaistvuse tunde.

Võtke erinevused omaks

Nõustuda sellega, et maailm koosneb erinevustest ja et keegi ei ole samasugune nagu sina, tähendab püüda väärtustada mitmekesisema ja loovama maailma ehitamist. Kõik see algab suhtumisest, et püüda aktsepteerida erinevusi, mis on osa mis tahes tüüpi suhetest.

Kui püüad suhelda inimestega, kes mõtlevad sinust erinevalt, aitab see sul mitte jääda sotsiaalsesse mulli. Teistsugusele avanemine muudab sind empaatilisemaks ja loomingulisemaks inimeseks.

Mis on suurim kasu inimestevahelistest suhetest?

Kui püüad töötada oma inimestevaheliste suhetega, hakkad iga päev ennast rohkem mõistma, tõstes oma suhtumist maailma ja inimestega. Võttes arvesse, et maailm koosneb inimestest, kui sul õnnestub luua rohkem terveid suhteid, muutub su elu täielikumaks.

Seega, kui hakkate tähelepanu pöörama sellele, kuidas püüate inimestega suhteid luua, aitate kaasa oma arengule (nii isiklikule kui ka ametialasele), avaldades positiivset mõju oma suhetele ja eelkõige oma vaimsele tervisele.

Unenägude, vaimsuse ja esoteerika valdkonna eksperdina olen pühendunud sellele, et aidata teistel oma unenägudele tähendust leida. Unenäod on võimas tööriist meie alateadvuse mõistmiseks ja võivad pakkuda väärtuslikku ülevaadet meie igapäevaelust. Minu enda teekond unistuste ja vaimsuse maailma sai alguse üle 20 aasta tagasi ning sellest ajast alates olen neid valdkondi põhjalikult õppinud. Jagan kirglikult oma teadmisi teistega ja aitan neil luua ühenduse oma vaimse minaga.