Wie is Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis in Umbanda? Syncretisme met Oxum!

  • Deel Dit
Jennifer Sherman

Our Lady of the Conception is Oxum in Umbanda!

Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis is de beschermheilige van verschillende steden in Brazilië en de rest van de wereld. Zij vertegenwoordigt de heilige moeder die Jezus Christus in haar schoot droeg. Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis werd in Brazilië tijdens de kolonisatieperiode gesyncretiseerd als de orixá Oxum, waardoor zij in Umbanda van groot belang was.

In dit artikel zult u de gemeenschappelijke kenmerken begrijpen tussen Oxum, de orixá van het zoete water, en Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis. Volg en begrijp!

Grondslagen van het syncretisme tussen Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis en Oxum

Om te begrijpen waarom sommigen de orixá Oxum in verband brengen met Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis, is het nodig te begrijpen wat religieus syncretisme is en hoe het de Braziliaanse culten heeft beïnvloed. Lees verder en kom erachter!

Wat is syncretisme?

Religieus syncretisme is in feite het samengaan van elementen uit verschillende religies. In dit geval kan de ene religie worden geabsorbeerd door de andere, waardoor de betekenissen worden verenigd. Sommigen zijn van mening dat syncretisme in alle religies voorkomt, omdat gewoonten en geloofsovertuigingen immers te lijden hebben onder externe invloeden die uiteindelijk in de loop der jaren de oorspronkelijke elementen wijzigen.

Deze diverse en complexe herinterpretatie vindt dus overal ter wereld plaats, ook in Brazilië. Het meest opvallende voorbeeld van religieus syncretisme is hier dat van de religies van de Afrikaanse matrix met het katholicisme.

Verband tussen syncretisme en kolonisatie

Afrikaanse volkeren hebben, net als de inheemse volkeren, al vele eeuwen lang gevestigde godsdiensten, die werden beoefend vóór de kolonisatie van het grondgebied dat wij nu kennen als Brazilië.

Tijdens de Portugese kolonisatie werd de inheemse bevolking hier en de uit Afrika meegebrachte mensen tot slaaf gemaakt en gecatechiseerd. Gedwongen om hun geloof op te geven, organiseerden deze mensen zich en zochten manieren om hun culten en geloof te beschermen.

In die tijd was syncretisme een van de strategieën om hun rituelen aan te passen en ze in de ogen van de kolonisatoren te verhullen. Zo werden elementen van religies van Afrikaanse oorsprong vermengd met die van het katholicisme.

Andere bekende syncretismen

De katholieke kerk maakte zelf gebruik van religieus syncretisme door in de Middeleeuwen concepten en praktijken van heidense godsdiensten over te nemen. Deze strategie werd gebruikt om de overname van het christendom door heidense volkeren te vergemakkelijken.

In Brazilië kennen we ook het syncretisme tussen inheemse culten en het katholicisme, waaruit het zogenaamde mestizo curandeirismo is voortgekomen. Deze praktijk komt vooral voor op het platteland, dat een belangrijke rol speelt door de toepassing van de traditionele geneeskunde van inheemse volkeren.

Verder kan syncretisme zich voordoen in het culturele aspect, door de versmelting van gebruiken en ethische concepten. Brazilië is opnieuw een concreet voorbeeld van dit syncretisme door de komst van immigranten van verschillende nationaliteiten.

Meer leren over Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis

Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis is de beschermheilige van Portugal en van alle Portugeessprekende volkeren. Zij werd door God behoed voor de erfzonde, omdat zij de illustere opdracht had Jezus Christus in haar schoot te dragen, die voor de christenen de redder van de mensheid is.

Leer nu meer details over dit gezicht van Maria, haar geschiedenis en waarom zoveel mensen eraan verknocht zijn.

Oorsprong en geschiedenis

Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis, ook bekend als de Onbevlekte Ontvangenis, is een van de concepties van de Maagd Maria. Volgens het dogma dat in 1854 door paus Pius IX werd vastgesteld, is Maria geboren zonder zonde maar overgoten met genade.

Het katholieke geloof bevestigt dat Maria door haar missie om Jezus Christus te verwekken, gevrijwaard is gebleven van elke vorm van zonde. De heiligheid van Maria wordt, volgens de katholieken, bevestigd door de Bijbel in de passage Lucas 1:28. Op dat moment sprak de engel Gabriël bij de ontmoeting met de maagd Maria uit: "Wees gegroet, gezegende, de Heer is met u; gezegend zijt gij onder de vrouwen".

Een andere stelling die het feit ondersteunt dat Maria gespaard bleef van de zonden van de mens, is dat zij, om Jezus in haar schoot te ontvangen, volledig vrij zou moeten zijn van zonde, volgens Genesis 3:15, waar God zei: "Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad."

Visuele kenmerken

De afbeeldingen van Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis beelden Maria af met een joviale uitstraling, meestal met haar gezicht enigszins schuin naar beneden of naar boven, kijkend naar de hemel.

Haar hoofd wordt bedekt door een korte blauwe sluier met kanten randen, en aan haar voeten staan engelen opgesteld, meestal vier in getal. De Maagdelijke Moeder draagt een witte tuniek met gouden details en op sommige afbeeldingen is zij gekroond of heeft zij een gouden aureool.

Wat stelt Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis voor?

Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis, of Onbevlekte Ontvangenis, staat in de eerste plaats voor de zuiverheid van Maria en haar bevrijding van de zonde. Bovendien brengt deze ontvangenis van Maria het model van moederschap en het voorbeeld van moederschap in beeld dat de Maagd Maria heeft gegeven.

Devotie

Het feest ter ere van Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis wordt gevierd op 8 december. Deze datum is een feestdag in Portugal, waar Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis beschermheilige is, en een gemeentelijke feestdag in verschillende steden in Brazilië, zoals Recife.

Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis is de beschermheilige van Aracaju, hoofdstad van de staat Sergipe. Ook beschermheilige van de staat Bahia, in Salvador staat de imposante Basilica Nossa Senhora da Conceição da Praia, gebouwd tussen 1739 en 1849.

Gebed tot Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis

Er zijn verschillende gebeden tot Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis, waarin altijd haar illustere rol als moeder en haar heiligheid worden benadrukt. Als je de bescherming en het mededogen van de Onbevlekte Ontvangenis zoekt, intoneer dan het volgende gebed:

Onbevlekte, Heilige en Zuivere Vrouwe,

Moeder van Barmhartigheid, Moeder van Genade,

hoop en toevlucht voor alle getroffenen,

voor alles wat ik u kan vertegenwoordigen

en meer kunnen u van dienst zijn.

Ik vraag u om de Opperste Paus en meer Prelaten van de Heilige Kerk,

en voor vrede tussen christelijke vorsten, verheffing van het heilige katholieke geloof,

uitroeiing van ketterijen, bekering van de ongelovigen...

en van allen die, geschokt door de geest van ongeloof

aarzelen of twijfelen aan Uw krachten en wonderen.

Trek allen, O Vrouwe, zodat, overgegeven,

Zing je lof.

O allerliefste Moeder,

zet de ogen van uw medeleven op ons geliefde land.

Vernietig, o machtige Moeder,

elk principe van vergissing dat tussen ons kan bestaan,

voor alle Portugezen, in navolging van onze ouderen,

verenigd in het katholieke geloof en gesterkt in jullie liefde,

vormen als een bolwerk

en zijn de verdedigers en voorstanders van uw Royalty.

Ik geef me aan u over, Vrouwe, met geloof, eerbied en nederigheid,

zoveel als past in mijn beperkte krachten,

mijn diensten van liefdevolle toewijding.

Wees daarom zo vriendelijk mijn goede wil te aanvaarden

en die van allen die u zo ernstig zoeken.

Laat zien dat u Moeder bent van immense genade en barmhartigheid,

en dat u ons toevluchtsoord bent, onze steun,

en de effectieve remedie voor al onze kwalen.

Daarom vraag ik U, O meest zuivere Moeder,

dat U zich verwaardigt om hen te troosten die U aanroepen,

herstellen zoals je weet en kunt

al uw behoeften.

Ontzeg me uw beschermheerschap niet, omdat,

Na God, in U leg ik al mijn vertrouwen,

als het enige anker van verlossing en remedie;

verleen mij deze gunst en daarmee ook

wat ik vooral van je vraag

(hier kunt u uw specifieke pleidooi toelichten):

Schenk mij uw brandende liefde,

een vurige ijver voor uw eer en glorie,

een levendig geloof, sterke hoop en perfecte liefde,

en in het uur van mijn dood mij bij te staan en te troosten,

Mij de hand reiken voor laatste genade, zodat..,

door uw verdiensten en krachtige voorspraak,

en door het mysterie van uw meest pure conceptie...

Ik verdien het om je te zien en te genieten van je gezelschap in de hemel.

in de ogen van uw allerheiligste Zoon,

die met de Vader en de Heilige Geest leeft

en heerst door alle eeuwen heen.

Het zij zo.

Meer weten over Orixá Oxum

De prachtige orixá Oxum is de koningin van de zoete wateren, moeder en beschermster van zwangere vrouwen. Deze krachtige Yabá is ook een symbool van voorspoed en schoonheid. Naast de syncretisering met Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis, wordt Oxum ook geassocieerd met andere godinnen van voorspoed, vruchtbaarheid en liefde, zoals Aphrodite, Venus en Freya. Leer meer over Oxum!

Oorsprong en geschiedenis

De Orixá Oxum komt uit religies van Afrikaanse oorsprong, die vaak worden vereerd door candomblé en umbanda. Zij vertegenwoordigt de koningin van het zoete water, eigenaresse van rivieren en watervallen. Als tweede vrouw van Xangô is zij ook het symbool van wijsheid en vrouwelijke kracht.

Oxum is de godin van de rivier Oxum (of Osun) die zich bevindt op het Afrikaanse continent, nabij het zuidwesten van Nigeria. Ze wordt ook gezien als de godin van het goud en van het schelpenspel, een van de wichelarijen die door verschillende Afrikaanse godsdiensten worden beoefend.

Visuele kenmerken

Oxum wordt gewoonlijk voorgesteld door een sensuele en uiterst emotionele vrouw. Ze is delicaat en meestal erg mooi met een zachte stem, zachte en heldere ogen. Deze kenmerken doen denken aan de onschuld die alle mannen betovert.

Zij is uiterst ijdel en voelt zich tevreden met luxe en rijkdom, waardoor zij een sterke band heeft met goud en de gele kleur daarvan, een kleur die tot uiting komt in haar kleding, maar ook in haar parelsieraden om haar glans en schoonheid te versterken.

Dag en andere kenmerken van Oxum

De dag van Oxum wordt gevierd op 08 december. Deze dag staat voor liefde, vereniging, vruchtbaarheid, rijkdom en luxe, en is tevens een geschikte datum voor waarzeggerij via de kaurischelpen. De godin van liefde en broederschap houdt van bloemen, fruit en essences in haar offers, de kleur en het aroma wekken haar kracht op en worden meestal bij watervallen geofferd.

Andere kenmerken van Oxum zijn haar passiviteit, intensiteit en charisma. Maar ondanks alles is het de eigenliefde die in de Godin de boventoon zal voeren. Ondanks dat ze passief is en gevechten vermijdt, zal ze altijd het beste voor zichzelf zoeken.

Relatie van Oxum met andere Orixás

Oxum is de dochter van Yemanja en Oxalá en de tweede vrouw van Xangô. Haar relatie met de eerste vrouw van haar man, Obá, staat bol van de controverse. Er wordt gezegd dat Oxum Obá bedroog door haar aan te moedigen haar oor af te snijden om het op de amalá van Xangô te zetten, wat tot grote onenigheid tussen hen zou leiden.

Het ware geloof zegt echter dat Obá haar oor afsnijdt om haar liefde voor Xangô te bewijzen. Daarom biedt zij dit geschenk niet aan als een bedrieglijke daad van Oxum. Deze mythe is wijdverbreid omdat men denkt dat Oxum als de orixá van schoonheid en jeugd jaloers is op Obá, wat in feite niet het geval was.

Gebed tot Oxum

In het algemeen vraagt het gebed tot Oxum om overvloed en voorspoed, alsmede bescherming voor moeders en kinderen. Dit alles is te danken aan het feit dat zij altijd begaan is met de mensen om haar heen, hun behoeften wil vervullen en het hen zo comfortabel mogelijk wil maken.

Zijn gebed gaat als volgt:

"Gegroet Oxum, dame van de gouden huid, gezegend zijn uw wateren die mijn wezen wassen en mij verlossen van het kwaad. Oxum, goddelijke koningin, mooie orixá, kom naar mij, lopend op de volle maan, in uw handen de liefdeslelies van de vrede dragend. Maak mij zoet, zacht en verleidelijk zoals u bent.

Oh! Moeder Oxum, bescherm mij, laat de liefde constant zijn in mijn leven en dat ik de hele schepping van Olorum mag liefhebben. Bescherm mij tegen alle mandingas en hekserij. Geef mij de nectar van uw zoetheid en moge ik alles verkrijgen wat ik verlang: de sereniteit om bewust en evenwichtig te handelen.

Moge ik zijn als uw zoete wateren die de loop van de rivieren volgen, door stenen snijden en naar de watervallen stromen, zonder te stoppen of om te keren, gewoon mijn weg volgend. Zuiver mijn ziel en mijn lichaam met uw tranen van bemoediging. Overstroom mij met uw schoonheid, uw goedheid en uw liefde, mijn leven vullend met voorspoed. Heil Oxum!"

Syncretisme tussen Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis en Oxum

Elke Orixá in Brazilië heeft een associatie met een of andere heilige van de katholieke kerk, wat de praktijk van religieus syncretisme rechtvaardigt. Zo wordt Oxum gesyncretiseerd als Nossa Senhora da Conceição door zowel Umbanda als Candomblé, en is dat zo in de meeste Braziliaanse staten. Begrijp de overeenkomsten en verschillen tussen beide in de onderstaande lezing.

Gelijkenissen

De belangrijkste overeenkomst tussen Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis en Oxum is het moederschap. Naast onvoorwaardelijke liefde en toewijding onderwijzen en begeleiden beiden hun kinderen.

Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis is de Maagd Maria, moeder vrij van zonde. Oxum is de zachte moeder, de beschermster van zwangere vrouwen en het moederschap. Bovendien zijn ze gevoelig en geroerd door het lijden van anderen en doen ze al het mogelijke om te bemiddelen en te helpen.

Afstanden

In het algemeen wordt Oxum in Brazilië gesyncretiseerd als Onze-Lieve-Vrouw, afhankelijk van de regio. In sommige regio's van Bahia wordt ze gesyncretiseerd als Onze-Lieve-Vrouw van Candeias of Onze-Lieve-Vrouw van Prazeres, terwijl ze in het midden-westen en zuidoosten wordt geassocieerd met Onze-Lieve-Vrouw van Aparecida.

Er is ook syncretisme met Onze Lieve Vrouw van de Karmel, Onze Lieve Vrouw van Smarten en Onze Lieve Vrouw van Nazaré. Elke vereerder is van mening dat Oxum meer overeenkomsten heeft met een van deze opvattingen. De afstand die gevonden wordt in het syncretisme tussen Oxum en Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis is dus te wijten aan de voorstelling van Maria als zuivere maagd, vrijgesteld van zonde, die voor sommigen niet synchroon is met het beeld van Oxum.

Het is echter belangrijk te vermelden dat, net zoals Onze Lieve Vrouw verschillende gezichten heeft met verschillende kenmerken, Oxum ook verschillende opvattingen heeft, bekend als kwaliteiten. In die zin is de kwaliteit die het dichtst in de buurt komt van het syncretisme met Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis Oxum Abotô, de beschermster van moeders, voornamelijk tijdens de bevalling.

Weigeringen van syncretisme

Sommigen begrijpen dat het religieuze syncretisme in Brazilië tussen religies van Afrikaanse oorsprong en het katholicisme grotendeels te wijten is aan de slavernij van de zwarte bevolking.

Deze interactie van elementen zou dus niet natuurlijk en spontaan zijn geweest, maar gedwongen en met het doel te overleven. Velen weigeren dus katholieke figuren aan te nemen om de orixás voor te stellen.

Want is het syncretisme tussen Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis en Oxum geldig?

Zoals met alle zaken die betrekking hebben op geloven en rituelen, is dit een controversiële kwestie. Velen achten het syncretisme tussen Onze-Lieve-Vrouw van Ontvangenis en Oxum geldig vanwege de gelijkenis van de twee figuren wat betreft hun kwaliteiten en kenmerken. Bovendien wordt het belang van religieus syncretisme belangrijk geacht voor de instandhouding van religies van Afrikaanse oorsprong.

Een andere groep is echter van mening dat het verkeerd is Oxum te vereren als Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis, omdat het verschillende entiteiten zijn, met een verschillende oorsprong. De context van kolonisatie en slavernij die heeft geleid tot het syncretisme van Oxum als Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis kan ook worden waargenomen.

Het is aan u, de lezer, om te beslissen of u het syncretisme tussen deze twee belangrijke vrouwelijke entiteiten coherent vindt of niet. Bij deze beslissing moet rekening worden gehouden met uw geloof en overtuigingen, en alleen dat.

Als expert op het gebied van dromen, spiritualiteit en esoterie zet ik mij in om anderen te helpen de betekenis van hun dromen te vinden. Dromen zijn een krachtig hulpmiddel om ons onderbewustzijn te begrijpen en kunnen waardevolle inzichten bieden in ons dagelijks leven. Mijn eigen reis naar de wereld van dromen en spiritualiteit begon meer dan 20 jaar geleden, en sindsdien heb ik uitgebreid gestudeerd op deze gebieden. Ik ben gepassioneerd om mijn kennis met anderen te delen en hen te helpen contact te maken met hun spirituele zelf.