Estudo do Salmo 37: significado, versos, entrega e moito máis!

  • Comparte Isto
Jennifer Sherman

Consideracións xerais sobre o estudo do Salmo 37

Entre os salmos máis fermosos e poderosos da Sagrada Biblia atópase o Salmo 37. Aborda varias cuestións, como a confianza en Deus, por exemplo. Hai exactamente 150 salmos nas Escrituras, pero ningún deles enfatiza tanto a confianza en Deus como o Salmo 37. Hai un dato moi interesante sobre os salmos: pódense considerar oracións cantadas.

Moitas veces, expresan. emocións diferentes, como a alegría, a tristeza, a indignación e outras cousas. Así, aportan confort e forza aos momentos difíciles da vida, ademais de presentar palabras sabias para diferentes situacións. Queres saber máis sobre este poderoso Salmo e comprender o que significa cada verso? Mírao neste artigo!

O Salmo 37 e o seu significado

O Salmo 37 é un dos máis fermosos da Sagrada Biblia. Presenta consellos e palabras que fomentan a confianza en Deus. Ademais, é un salmo que combate a envexa e invita ao lector ao descanso. Máis información a continuación!

Salmo 37

O salmo 37 é un dos máis coñecidos da Biblia. Hai versos que mesmo coñecen as persoas que nunca leron a Biblia. Entre os temas centrais deste, que é un dos salmos máis fermosos das Sagradas Escrituras, podemos mencionar: a confianza na bondade de Deus e no feito de que El ten o mellor para as persoas, a protección divina e a capacidade de espera.37 mostra que é necesario entender o que significa confiar no Señor. Moitas persoas teñen dificultades para poñer a súa confianza en Deus. Isto é porque moitas veces non están familiarizados con El. Porén, aínda que o ser humano non poida ver a Deus, é posible percibir o seu coidado e protección.

Isto leva a moitas persoas a confiar en Deus, entregando a El toda a súa vida. Crer que Deus é bo e que sempre busca o mellor para os seus fillos é unha expresión da confianza máis xenuína nel. Como expresión da confianza en Deus, os xustos fan o ben, non para ser recompensados, senón porque saben que Deus é bo.

A palabra confía no Salmo 37

Confía no Señor e facer o que ben; habitarás na terra, e de verdade serás alimentado.

Salmo 37:3

Hai moitas persoas que non comprenden a esencia da palabra "confía" no Salmo 37. A verdade é que esta palabra indica unha completa entrega a Deus. É importante enfatizar que hai unha gran diferenza entre só crer en Deus e poñer a túa confianza nel.

Por iso a esencia da palabra "confianza" no Salmo 37 é unha completa entrega de si mesmo a Deus, seguro diso, fará o mellor. Non sempre é fácil entregarlle o control da túa vida a outra persoa, pero cando estás preto de Deus, convértese nunha tarefa fácil.

O que realmente importa.significa confianza?

Segundo o Salmo 37, é sumamente importante entender que confiar non só se refire a crer en Deus e non basta con crer que El existe, porque é necesario relacionarse con El, para que pódese construír un vínculo de confianza. Despois de todo, só é posible confiar verdadeiramente en Deus cando coñeces o seu carácter.

Por iso, confiar en Deus significa poñer toda a túa vida nas súas mans e confiar en que El pode atender todas as túas necesidades. os teus plans. É crer que Deus non fallará e manterá a súa palabra. Para construír a confianza, é necesario coñecer a Deus, e isto só se pode facer mediante o estudo das Escrituras.

Como coñecer e confiar en Deus

Aínda que Deus é alguén persoal, Está nunha luz inaccesible para os seres humanos. Isto suscita a pregunta: "Como coñecer e confiar en Deus?". Aínda que non é posible ver ao Creador, hai Alguén que veu a esta terra e se revelou a toda a humanidade.

Así, Xesús é a manifestación e revelación suprema de Deus. É en Cristo onde os seres humanos poden coñecer a Deus. A través de Xesucristo podemos coñecer a Deus, o seu carácter e a súa xustiza.

O concepto de deleite

A palabra “deleite”, que aparece varias veces na Santa Biblia e tamén na Salmo 37, significa estar satisfeito, gozar de Deus. Non obstante, esta palabra ten unsignificado aínda máis profundo, que é amamantar. Isto significa que "deleitarse en Deus" significa que o ser humano necesita gozar del e colocarse como un neno no seu colo.

O ser humano é pequeno, polo tanto, necesita que Deus o coide. el.el e protexeo. O deleite en Deus é esencial para establecer unha relación con El, xa que mostra a dependencia del e tamén o anhelo de leite espiritual puro e xenuíno.

Desexos de Cristo, do Espírito e non do egoísmo

Cando os seres humanos coñecen o carácter de Deus, comezan a confiar nel, nas súas palabras e nas súas promesas. Isto establece unha relación de confianza. Desde que se confía en Deus, tamén se pode gozar de estar preto del.

Por iso, a relación con Deus componse de etapas e, en todas elas, o que debe prevalecer no corazón humano é o desexo de servir e obedecer a Deus. Non obstante, isto non sempre ocorre, porque o egoísmo está presente no corazón humano. Polo tanto, todo ser humano que queira ser fiel a Deus debe renunciar aos seus desexos egoístas e obedecer.

O concepto de entrega

Como os seres humanos se relacionan con Deus mediante a oración e o estudo da súa Palabra, entende o carácter dun Deus de amor e misericordia, pero tamén de xustiza. Polo tanto, é natural que a confianza noCreador fortalece cada vez máis. A entrega, na Biblia, denota confianza total en Deus, o que fai que o ser humano dedique ao Señor todos os ámbitos da súa vida.

Por iso, o concepto de “entrega”, no Salmo 37, nada indica. máis que a submisión á vontade de Deus. Xa non prevalece o desexo dun corazón egoísta, senón a vontade do Señor.

Descansa e espera, un acto de fe, confianza e coñecemento

No Salmo 37, do No momento en que un ser humano confía en Deus, entrega todos os seus camiños ao Creador. Despois de entregar todo, o que queda é descansar e esperar, seguro de que Deus fará o mellor. O descanso e a espera son só consecuencias que se evidencian na persoa que decidiu confiar e entregalo todo a Deus.

Así, descansar e esperar non é máis que unha consecuencia da confianza que se depositou totalmente en Deus e en Deus. a túa providencia. Polo tanto, descansar e esperar en Deus son actos de fe e confianza, e só aqueles que saben quen é Deus poden tomar tales decisións.

Por que descansar e esperar se considera un acto de fe e confianza no Salmo 37?

Descansar e esperar son actos de confianza en Deus. Isto débese a que estas actitudes son consecuencias de confiar no Creador. Ninguén decide esperar e descansar en Deus sen antes ter coñecemento do seu carácter ou sen ter familiaridade co Señor.Polo tanto, descansar e esperar en Deus son só unha consecuencia dunha relación con El.

Unha das principais énfases do Salmo 37 é a confianza en Deus. É posible notar que se constrúe mediante un proceso. En primeiro lugar, o ser humano busca coñecer a Deus a través do estudo da Santa Biblia e da oración; despois trata de obedecer a Deus e despois decide descansar e esperar no Señor.

no Señor.

Todos estes temas son abordados no Salmo 37 e son moi relevantes para a vida de todos. Este salmo xa se fortaleceu e seguirá fortalecendo a moitas persoas que están pasando por situacións difíciles.

Significado e explicación do Salmo 37

Entre os diversos temas que presenta o Salmo 37, podemos mencionar a confianza. , alegría e entrega. Este salmo é unha invitación para que o crente exercer a súa confianza en Deus, a pesar das circunstancias. Moita xente fala de confiar, pero poucos o poñen en práctica.

Outro punto destacado polo Salmo 37 é que non basta con confiar só en Deus, hai que expresar a confianza nel con alegría. Non é a vontade de Deus que os seus fillos confíen nel, senón que estean abatidos por iso. Finalmente, hai un punto máis enfatizado por este salmo, que é a entrega dos propios camiños a Deus, confiando en que El fará o resto.

Confianza e perseveranza do Salmo 37

Salmo 37 é unha das máis coñecidas das 150 presentes na Biblia. Presenta temas como a confianza en Deus, a perseveranza nos propios camiños, a entrega de toda a vida ao Creador, a alegría de confiar nel e tamén a capacidade de ser paciente e sabio para esperar. Este é un salmo poderoso e mostra a recompensa que recibirán os xustos se son fieis ás súas crenzas.

Así, o Salmo 37.presenta un contraste entre os xustos e os malvados, así como o futuro que lle corresponde a cada un deles. O mundo está cheo de inxustizas, polo que este salmo é moi recomendable para as persoas que se senten agraviadas.

Interpretación do Salmo 37 polos versos

O Salmo 37 presenta versos bastante significativos e empoderadores para calquera persoa. . As persoas en situacións angustiosas poden atopar ánimo nas palabras deste salmo. Aprende máis sobre esta poderosa oración nos seguintes temas!

Versos 1 a 6

Non te preocupes polos malhechores, nin envexa aos que cometen iniquidade.

Porque eles o farán. axiña será cortado coma a herba, e murchará coma o verdor.

Confía no Señor e fai o ben; así habitarás na terra, e de verdade serás alimentado.

Deléitate tamén no Señor, e el darache os desexos do teu corazón.

Encomenda o teu camiño ao Señor. SEÑOR; confía nel, e el farao.

E dará a luz a túa xustiza como a luz, e o teu xuízo como o mediodía.

Os seis versos iniciais do Salmo 37 deixan claro. alusión á insatisfacción dos xustos por mor da prosperidade dos que fan o mal. Non obstante, esta indignación é temporal, xa que os malhechores recibirán a debida recompensa polas súas malas obras. A esperanza dos xustos debe estar no feito de que Deus é xusto.

Só os que obedecen a Deus eentregarse totalmente a El prosperará de verdade. A prosperidade dos impíos é fugaz. O corazón dos xustos debe alegrarse no Señor, sabendo que El é bo e xusto para sempre. Ademais, a prosperidade material non o é todo. Hai que ter un corazón puro e confiar en Deus.

Versos 7 a 11

Descansa no Señor e agarda con paciencia por el; non te preocupes por mor do que prospera no seu camiño, por mor do home que fai malos artificios.

Deixa a ira e abandona a ira; non te indignes en absoluto por facer o mal.

Porque os malvados serán exterminados; pero os que esperan no Señor herdarán a terra.

Por pouco tempo, e os impíos xa non existirán; buscarás o seu lugar, e non aparecerá.

Pero os mansos herdarán a terra e gozarán da abundancia da paz.

Os versos do 7 ao 11 continúan cun tema. dos versos 1 ao 6, que, moitas veces, os xustos senten indignados coa prosperidade dos malvados. Porén, a invitación que fai o salmista é a que os benfeitores non se enfaden por isto e agarden no Señor, pois El fará xustiza.

Así, o Salmo 37, nesta pasaxe, tamén amosa unha advertencia. , porque sentir Odio aos malvados fai que os bos lles gusten. Polo tanto, os xustos deben esperar a xustiza que vén de Deus. Persoas mansas que deixan de lado o seu odio ao seuasí, herdará a terra, como di un dos versos deste salmo.

Versos 12 a 15

Os malvados traman contra os xustos, e contra el rechina os dentes.

O Señor rirase del, porque ve que o seu día está chegando.

Os impíos sacan a espada e tenden o arco, para matar aos pobres e necesitados e matar aos xustos.

Pero a súa espada entrará no seu corazón e os seus arcos serán rotos.

No anterior pasaje do Salmo 37, o salmista presenta aos malvados enfurecidos contra os xustos e conspirando contra eles. As persoas malvadas son capaces de calquera cousa para destruír aos demais e ver os seus plans cumpridos. Non obstante, os xustos poden sentirse seguros, pois nun dos versículos 12 a 15, o Salmo 37 mostra que Deus está observando a mala conduta dos malvados e actuará no momento oportuno.

Así, aínda que hoxe os malvados. non levantes espadas e arcos contra os xustos, aínda traman plans e intentan de todos os xeitos facer dano á xente boa. Porén, o certo é que os seus plans serán frustrados e o mal que fagan volverá sobre si mesmos.

Versos 16 ao 20

O pouco que ten o xusto vale máis que as riquezas dos moitos impíos.

Porque os brazos dos impíos serán quebrados, pero o Señor sostén aos xustos.

O Señor coñece os días dos xustos, e a súa herdanza permanecerá para sempre.

Non seráavergonzaranse nos días do mal, e serán saciados nos días da fame.

Pero os impíos perecerán, e os inimigos do Señor serán coma a graxa dos cordeiros; desaparecerán, e no fume desaparecerán.

Os versos 16 ao 20 do Salmo 37 levan unha mensaxe moi importante. Moitas persoas consideran que os cartos e os bens que teñen son só o resultado do seu propio esforzo, pero o certo é que se Deus non lles permitise nin lles dera forza e intelixencia para traballar, nunca conseguirían o que teñen. Polo tanto, é o Señor quen sostén aos xustos.

Ademais, os xustos buscan tesouros e bens superiores aos que existen na Terra, onde todo é perecedoiro. Polo tanto, a prosperidade dos impíos é pasaxeira, pero a dos xustos será eterna. Só Deus pode proporcionar un tesouro eterno para os seus fillos.

Versos 21 a 26

O impío pide prestado e non paga; pero o xusto ten misericordia e dá.

Porque os que el bendice heredarán a terra, e os que son malditos por el serán exterminados.

Os pasos do home bo quedan firmes. polo Señor, e deleita-se no seu camiño.

Aínda que caia, non será abatido, porque o Señor o sostén coa man.

Eu era novo e agora son vello; pero nunca vin o xusto abandonado, nin a súa descendencia mendigando pan.

El sempre é misericordioso, presta, e a súa descendencia ébendito.

Ao longo do Salmo 37, o salmista de inspiración divina fai varias comparacións entre o carácter dos xustos e os malvados. A verdade é que os que non obedecen os mandamentos de Deus traen maldicións sobre si mesmos. Isto débese a que o mandamento de Deus serve para protexer ao ser humano do mal.

Desde o momento en que o malvado desobedece a Deus, recollerá o froito das súas accións. Polo que respecta aos xustos, Deus está sempre disposto a darlles forza, para que poidan manterse. O salmista, relatando a bondade de Deus a través das xeracións, di que nunca viu un home xusto abandonado, porque é o Señor quen o sostén.

Versos 27 a 31

Aparta de o mal e facer o ben; e permanecerás para sempre.

Porque o Señor ama o xuízo e non abandonará aos seus santos; consérvanse para sempre; pero a semente dos impíos será cortada.

Os xustos herdarán a terra e habitarán nela para sempre.

A boca dos xustos fala sabedoría; a súa lingua fala de xuízo.

A lei do seu Deus está no seu corazón; os seus pasos non escorrerán.

O salmista, nos versos 27 ao 31 do Salmo 37, invita aos xustos a afastarse aínda máis do mal. A recompensa para os que deciden camiñar correctamente é ter un fogar eterno. No seguinte verso, o salmista exalta a bondade de Deus ao non abandonar os seus fillos e taménconservalos.

Porén, o destino dos malvados é diferente: por desgraza, eles escolleron o camiño da perdición e recollerán os froitos das súas malas obras. Os seguintes versículos do Salmo 37 tamén relatan que a boca dos xustos fala palabras sabias e que os mandamentos de Deus están nos seus corazóns, polo que os seus pasos non escorren.

Versos 32 a 34

O impío mira ó xusto e procura matalo.

O Señor non o deixará nas súas mans, nin o condenará cando sexa xulgado.

Agarda no Señor e gardalo. o seu camiño, e exaltate para herdar a terra; verás cando os malvados sexan arrincados.

Un malvado é aquel que vive para practicar a maldade, ademais de considerar que todo o que fai mal non ten consecuencias. Polo tanto, a tendencia é que cada vez sexan máis perversos. Porén, o certo é que Deus xulgará os actos destas persoas e pagaráselles con xustiza.

Por iso, o Salmo 37 invita aos fieis a esperar confiados en Deus, porque El os exaltará e mostrará a súa xustiza. . Pero para que isto aconteza, os xustos precisan conservar a súa propia conduta.

Versos 35 a 40

Vin aos impíos con gran poder estenderse coma unha árbore verde na patria.

Pero pasou e xa non aparece; Busqueino, pero non foi atopado.

O home sincero dáse conta, e considera o recto, porque o fin daquela.o home é paz.

En canto aos transgresores, serán destruídos coma un, e as reliquias dos impíos serán destruídas.

Pero a salvación dos xustos vén do Señor; el é a súa forza no tempo de angustia.

E o Señor axudaraos e libraraos; libraraos dos malvados e salvaraos, porque nel confían.

Segundo os versículos 35 a 40, non se pode negar que moitos malvados acaban prosperando moito en todos os aspectos. Pero o certo é que esta prosperidade é pasaxeira, pois chegará o momento en que se fará xustiza e a recompensa dos impíos non será boa, pois recollerán o que sementan.

En contraste con este feito. , por moito que sofren nesta terra, os xustos gozarán da paz eterna. En canto aos que transgreden os mandamentos de Deus, o seu fin será a destrución, pero os xustos serán salvados, porque Deus será a súa fortaleza nos momentos máis angustiosos.

Confía, deléitate e entrega no Salmo 37

Analizando os versos do Salmo 37, pódese observar que hai tres palabras que destacan entre os versos, son: confiar, deleitarse e entregar. Son a base de toda a discusión do Salmo 37. Aprende máis nos seguintes temas!

Confía no Señor e fai o ben

Confía no Señor e fai o ben; habitarás na terra, e de verdade serás alimentado.

Salmos 37:3

Primeiro de todo, o Salmo

Como experto no campo dos soños, a espiritualidade e o esoterismo, dedícome a axudar aos demais a atopar o significado dos seus soños. Os soños son unha poderosa ferramenta para comprender a nosa mente subconsciente e poden ofrecer información valiosa sobre a nosa vida diaria. A miña propia viaxe ao mundo dos soños e da espiritualidade comezou hai máis de 20 anos, e desde entón estudei moito nestas áreas. Encántame compartir o meu coñecemento cos demais e axudalos a conectar co seu eu espiritual.