Wat is spiritueel ontwaken? Symptomen, voordelen, tips en meer!

  • Deel Dit
Jennifer Sherman

Weet je wat spiritueel ontwaken is?

Spiritueel ontwaken is een proces dat veel mensen momenteel doormaken op de planeet Aarde. Het is verre van gemakkelijk, maar het is iets transformatiefs dat mensen meer en meer in overeenstemming brengt met hun zielenpad en hun levensdoelen.

Zoals de naam zelf aangeeft, brengt spiritueel ontwaken het waarnemen en begrijpen van andere werkelijkheden, andere visies op de wereld, op zo'n manier dat mensen meer en meer het bewustzijn ontwikkelen van eenheid met het Al, met het universum, en dat ze loskomen van de beperkende overtuigingen en normen die de samenleving gedurende duizenden jaren van het menselijk bestaan heeft opgelegd.

In dit artikel vindt u enige informatie over dit proces dat zo belangrijk is voor de evolutie van de mensheid, zoals het belang ervan, de symptomen ervan en hoe u zich op dit moment kunt voorbereiden.

Het begrijpen van spiritueel ontwaken

Spiritueel ontwaken kan in elk stadium van het leven gebeuren, want ieder mens heeft zijn eigen tijd en zijn eigen interne processen. Over het algemeen gebeurt het met een ongemak of een gevoel niet in de wereld te passen. Het is een soort angst die uiteindelijk precies de rol speelt van duwtje in de rug bij het zoeken naar iets voorbij je werkelijkheid.

Van daaruit leidt deze zoektocht mensen naar ontwaken en het besef dat er werelden zijn buiten de onze, op spirituele vlakken of zelfs op andere planeten en dimensies, en dat de dingen niet precies zo zijn als ze door de maatschappij zijn geleerd. Zie hieronder voor de basis, de voordelen en hoe je je kunt voorbereiden op spiritueel ontwaken.

Grondbeginselen

Spiritueel ontwaken is niet noodzakelijk gerelateerd aan religies, die allemaal manieren zijn om zich te verbinden met het goddelijke, elk op hun eigen manier. Het is mogelijk voor mensen van alle geloven om spiritueel te ontwaken, aangezien het concept van ontwaken verder gaat dan dogma's en overtuigingen.

Ontwaken is een proces van herwinnen van bewustzijn, het is een reis die geen eindpunt heeft. Maar hoewel het niet noodzakelijkerwijs verbonden is met een specifieke religie, kan en wordt het proces van ontwaken binnen verschillende religies algemeen behandeld en beoefend, want het is in het werk van ontwaken dat wij als mens beter worden.

Wat is het belang van spiritueel ontwaken?

Hoe meer iemand ontwaakt, hoe meer zelfkennis hij verwerft en hoe meer hij in staat is beslissingen te nemen op een meer coherente manier met zijn levensdoel. Bijgevolg wordt geluk een constante, omdat hij meer en meer in vrede is met zichzelf en met de wereld. Zo beginnen de dingen rondom hem te stromen.

Bovendien is het door ons eigen huis op orde te brengen dat we anderen kunnen helpen. Vanaf het moment dat we onszelf beter kennen, hebben we meer gereedschap en kracht om momenten van pijn te begrijpen en los te koppelen, op zoek naar innerlijke genezing. Op die manier zijn we veel beter in staat om anderen op een gezondere manier de hand te reiken.

Voordelen

Spiritueel ontwaken is niet gemakkelijk. Waarheden onder ogen zien en naar de eigen schaduw kijken is een uitdaging en vaak zwaar, maar het is noodzakelijk om transcendentie te bereiken. Het is niet door weg te lopen voor problemen dat dingen worden opgelost en bij spiritueel ontwaken is het precies hetzelfde.

Als gevolg van deze houding en dit bewustzijn, komen grotere mogelijkheden voor interne genezing en zekerheid in beslissingen. Bovendien, met het evenwicht tussen geest, lichaam en geest steeds constanter in ons leven, wordt ook de fysieke gezondheid positief beïnvloed.

Trauma's x Spiritueel ontwaken

Een trauma is een onaangename ervaring die pijn en sporen in het emotionele of fysieke vlak met zich meebrengt. Spiritueel ontwaken doet de persoon deze situaties onder ogen zien, zodat ze kunnen worden getransmuteerd. Met andere woorden, ontwaken is niet alleen een rozengeur en maneschijn, het vergt moed om de schaduwen en de diepste pijnen die men in zich draagt onder ogen te zien.

Precies om deze reden is zelfkennis nodig om te begrijpen of je voorbereid bent op dit moment van de confrontatie met deze pijn. Anders kun je, in plaats van een trauma te helen, uiteindelijk een ander trauma creëren. Wees daarom niet gehaast.

Spiritueel ontwaken is geen techniek of een recept en nog minder iets dat snel gebeurt. Meestal duurt het jaren en jaren van contact met therapieën, studie en verandering van gewoonten om de "klik" van ontwaken te bereiken.

Pas op dit punt kan het proces beginnen te versnellen, omdat de persoon al meer voorbereid is en de instrumenten heeft om om te gaan met wat er ook komt.

Hoe leer je spiritueel ontwaken?

Er zijn paden die naar spiritueel ontwaken leiden en de sleutels tot deze toegang versterken. Maar spiritueel ontwaken is geen taartrecept, dus bedenk dat er geen regels zijn en dat iedereen zich met andere hulpmiddelen zal identificeren, net zoals het verschillende tijden kan duren.

Maar een zeer belangrijke en heilzame stap die als basis zal dienen voor het hele pad is het zoeken van psychotherapeutische hulp. Er is geen spiritueel ontwaken zonder zelfkennis en hoe meer we onszelf beter leren kennen, hoe meer we in staat zullen zijn de val van de sluiers die op het pad van ontwaken komen onder ogen te zien.

Lezen over het onderwerp is ook heel belangrijk. Er zijn verschillende boeken over dit onderwerp met een inhoud die varieert van de meest elementaire tot de meest complexe. Het leesproces opent ook deuren en verbindingen met het astrale, naarmate de inhoud wordt geabsorbeerd en verteerd.

Maar bedenk dat niemand de absolute waarheid in pacht heeft, dus bestudeer verschillende bronnen en beoordeel of de inhoud voor u zinvol is voordat u alles gelooft.

Lichaam en geest voorbereiden

Het lichaam is onze tempel op aarde, daarom is het belangrijk om er goed voor te zorgen met gezonde gewoonten, het heeft immers geen zin om alleen een evenwichtige geest en emotioneel evenwicht te hebben als het fysieke lichaam geen structuur heeft. Onthoud dat het geheim het evenwicht is van een gezond lichaam, geest en ziel.

Slechte voeding en gebrek aan beweging, zoals lichaamsbeweging, kunnen lichamelijke onevenwichtigheden veroorzaken die doorwerken in het emotionele, mentale en uiteindelijk de verbindingskanalen van dit ontwaken blokkeren. Een goed dieet, met bij voorkeur vers voedsel zoals fruit, groenten, granen, kruidenthee en zo min mogelijk bewerkt en snel voedsel, houdt het lichaam schoon.

Meditatie, bijvoorbeeld, vergroot het vermogen tot bewustzijn, want het is een moment van zuivere verbinding met zichzelf en met de subtiele vlakken. Het is niet zo eenvoudig als het lijkt en vereist toewijding, inspanning en vooral oefening. De voordelen ervan reiken ook tot het fysieke lichaam.

Symptomen van een spiritueel ontwaken

Vanaf het moment dat je toegang krijgt tot andere ideeën en begrijpt dat het leven en de wereld veel meer zijn dan wat je op de planeet ziet, is het moeilijk om terug te keren naar de opgelegde normen.

Er zijn enkele tekenen die ons lichaam en de gebeurtenissen om ons heen ons geven, die erop wijzen dat spiritueel ontwaken op zijn minst aan onze deur klopt. Wees je ervan bewust en neem waar of sommige van de onderstaande situaties je zijn overkomen.

Meer inzicht

We hebben het niet over een rimpel op de kleding of iets dergelijks, maar over details in situaties, zoals een gebaar of de toon van iemands stem, gevoelens, enz. Welnu, hoe sterker het spirituele ontwaken wordt, hoe meer mensen hun perceptie van wat er om hen heen gebeurt verruimen.

Een diepe verbinding met de natuur en de behoefte om in een natuurlijke omgeving te zijn, begint zich ook te manifesteren. Het lichaam en de ziel vragen hierom, omdat dit omgevingen zijn van reiniging en energetische oplading. Bovendien kan de verbinding met dieren frequent worden, omdat zij pure levende wezens zijn in vergelijking met mensen.

Verleden en heden zijn minder belangrijk

Wanneer men spiritueel ontwaken ervaart, hebben de dingen die in het verleden zijn gebeurd geen belang meer in die zin dat ze niet meer wegen. Het begrip van de dingen neemt toe, zodat het geen zin meer heeft gehecht te zijn aan wat gebeurd is.

In die zin nemen ook de kleinheden van het heden hun plaats in als kleinheden, omdat het besef dat er iets groters is dan alles steeds meer aanwezig is.

Bewustzijn van een goddelijke aanwezigheid

Het besef van goddelijke aanwezigheid waardoor het verleden en het heden minder gewicht in ons leven krijgen, heeft rechtstreeks te maken met een gevoel tot iets groters te behoren. Het is een steeds intenser gevoel deel uit te maken van het Al, omdat er in alles een goddelijke aanwezigheid is.

Innerlijke vrede

Het gevoel dat alles in orde is en dat de dingen gebeuren zoals ze moeten gebeuren, omdat alles een doel heeft, brengt een innerlijke vrede die onbetaalbaar is.

Toegenomen empathie

Met spiritueel ontwaken verandert de visie op de ander. Het besef dat iedereen op deze planeet is en op dit moment aan beide kanten van de schaal ervaringen opdoet om de ziel te leren kennen, doet het oordeel afnemen en de empathie toenemen.

Emotioneel en fysiek welzijn

Na de moeilijkste momenten, meestal aan het begin van het geestelijk ontwaken, wanneer schokken, confrontaties en openheid voor andere perspectieven op de wereld plaatsvinden, is de tendens juist de verbetering van het leven in vele aspecten.

Ontwaakt bewustzijn brengt lichamelijk welzijn vanwege het evenwicht van de emoties en het gevoel van innerlijke vrede en verbondenheid met het universum. Bijgevolg wordt ook het fysieke op een positieve manier beïnvloed, vooral als de persoon veranderingen van gewoonten in de eet- en bewegingsroutine opneemt.

Minder angst voor de dood

Met het besef dat er iets is voorbij het leven op aarde als mens, begrijpen mensen die zich op het pad van spiritueel ontwaken bevinden dat de dood slechts een afsluiting is van de cyclus van zielservaring op dat moment. De dood betekent niet langer een einde, maar een nieuw begin.

Verandering van gewoonten en identiteit

Om het spirituele ontwaken steeds beter te laten verlopen, is het vanzelfsprekend dat gewoonten moeten worden veranderd. Het is immers noodzakelijk het fysieke, mentale en spirituele lichaam te onderhouden, zodat de kanalen die in verbinding staan met de spirituele wereld altijd schoon en stromend zijn.

Meer ethiek en moraal

Een van de inzichten die voortkomen uit het hele proces van spiritueel ontwaken is dat we oogsten wat we zaaien, dat wil zeggen dat we verantwoordelijk zijn voor onze daden, die altijd gevolgen zullen hebben, of ze nu goed of slecht zijn.

In die zin worden mensen zich meer bewust van hun daden, wat hen automatisch op het pad brengt naar het opbouwen van een hogere moraal en ethiek.

Waardering voor inactiviteit

De ontkoppeling van het leven in de grote stad, waar overwerk en stress altijd aanwezig zijn, begint steeds zinvoller en noodzakelijker te worden. Dit komt omdat vrije tijd, d.w.z. de waardering van "niets doen" iets wordt dat vrij is van schuldgevoel.

De daad van het niets doen is ook belangrijk. Ons lichaam heeft rust nodig (mentaal, emotioneel en fysiek) na de nachtrust. Niet alleen in de zin van traagheid of gebrek aan verantwoordelijkheid, maar van toestemming. Sta jezelf toe om niets te doen en geniet van het moment zonder schuldgevoel, angst of bezorgdheid.

Verandering in relaties

Ziekmakende gedragspatronen beginnen niet langer te passen in het leven van mensen die zich op het pad naar spiritueel ontwaken bevinden, en dit omvat vaak het afsnijden of verminderen van het contact met mensen in hun sociale cyclus.

Het is dus meer dan natuurlijk en te verwachten dat er veranderingen plaatsvinden, zowel in de zin van vervreemding als in de zin van gedragingen met mensen. Hoewel deze vervreemding negatief kan klinken, bedenk dan dat als de situatie zich voordoet, dit komt omdat de persoon niet voorbereid was of niet in overeenstemming met zijn nieuwe zelf.

In die zin is het beter dat iedereen zijn eigen weg volgt, maar degenen die na de verandering van identiteit en patronen in hun sociale cyclus blijven, blijven omdat ze het eens zijn en dit nieuwe moment respecteren. Spiritueel ontwaken verandert niet alleen de persoon die ontwaakt, maar ook degenen om hem heen.

Tips om je leven te veranderen door spiritueel ontwaken

Nieuwe situaties vragen om nieuwe gewoonten, met spiritueel ontwaken zou het niet anders zijn. Bewustwording van je handelen kan dit proces versterken, kijken hoe je excessen kunt elimineren, contact maken met jezelf en positievere gedachten hebben.

Elimineer excessen

Eten, verslavingen, consumptie, lawaai, enz. Alles in overmaat brengt ons lichaam uit balans. Probeer in die zin je geweten te gebruiken om te evalueren of wat je zoekt echt nodig is op dit moment. Bijvoorbeeld, of je echt de hele dag op sociale netwerken moet blijven, of het nodig is om elke week kleren te kopen.

Natuurlijk is naast overdaad ook gebrek ongezond. Dit wil niet zeggen dat het kopen van kleding en het af en toe vasthouden aan "consumentisme" verkeerd is, we leven tenslotte nog steeds in een kapitalistische wereld. Maar het besef van daden en een onthechting van materiële zaken zal steeds meer aanwezig zijn naarmate het proces van ontwaken plaatsvindt.

Maak contact met jezelf

Veel mensen zijn bang om alleen te zijn en tijd door te brengen in hun eigen gezelschap. Dit is echter hoe we deze planeet zullen verlaten, op dezelfde manier waarop we gekomen zijn: alleen. De reis is eenzaam, dus we moeten ons eigen gezelschap steeds meer gaan waarderen.

Dat gaat niet van de ene op de andere dag, zeker niet als je iemand bent die dat niet gewend is. Neem heel vaak tijd voor jezelf. Ga een boek lezen, kijk een film in je eentje, kook voor jezelf, kijk in de spiegel, geniet van je eigen gezelschap en leer jezelf kennen. Maak er een gewoonte van.

In het begin kan het moeilijk, vreemd of zelfs slecht zijn, maar het kan worden beschouwd als naar de sportschool gaan: je hebt discipline en aandacht nodig, maar na een paar dagen neemt wat pijnlijk was geleidelijk af en maakt het plaats voor plezier of tenminste een neutraliteit, een innerlijke vrede.

Geef waarde aan de kleine dingen

Kleine dingen kunnen groot zijn, afhankelijk van het gezichtspunt. Het waarderen van een glimlach, een knuffel of een gebaar begint veel meer waarde te krijgen wanneer we ons in het proces van ontwaken bevinden. Probeer hier aandacht aan te besteden.

Positieve gedachten aannemen

Verschillende studies tonen aan dat gedachten een trillingsfrequentie uitzenden en daarom inwerken op de fysieke materie. In die zin verhoogt het trachten om waar mogelijk positieve gedachten aan te houden de trilling van het organisme en plaatst het in frequenties waarin ziekten zich moeilijker kunnen ontwikkelen.

En als de frequenties van positieve gedachten hoog zijn, wordt de toegang tot de hogere dimensies veel gemakkelijker.

Kijk verder dan de schijn

Niet oordelen over anderen en de situaties die zij doormaken is moeilijk, maar het is van fundamenteel belang, zodat men op een gezondere manier hun weg kan volgen. Niemand bezit de absolute waarheid, want de waarheid zelf is relatief.

Probeer daarom in gedachten te houden dat dingen altijd verder gaan dan de schijn en dat iedereen zijn eigen verhaal heeft en de redenen die hem daarheen hebben geleid. Vergeet niet dat er informatie is waar wij geen toegang toe hebben, zoals karma en waarom bepaalde dingen wel of niet zouden moeten gebeuren.

Focus op het nu

Het vasthouden aan pijn uit het verleden of het bezoeken van een goed verleden, en het urenlang projecteren op de toekomst, zorgt ervoor dat mensen het enige moment waarop ze in feite kunnen handelen verliezen: het heden.

Natuurlijk beïnvloeden het verleden en de toekomst ons en het is belangrijk dat ze in ons heden zijn, maar met minder gewicht. Het verleden helpt ons betere keuzes te maken in het nu en de toekomst helpt ons te plannen wat we willen bereiken, maar ons richten op het nu is echt leven.

Neem verantwoordelijkheid voor je lot

We leven in een chaotische en zeer ongelijke wereld, het is belangrijk om dit besef te hebben zodat we niet in een luchtbel blijven hangen. Hulp van buitenaf is altijd welkom, vooral als het gaat om sociale vraagstukken. Maar alles wat van buitenaf komt kan slechts tot een bepaalde grens optreden. Geen enkele hulp of verandering van buitenaf kan veranderen wat niet van binnenuit komt, en het is op dit idee dat spiritueel ontwaken ook gebaseerd is.

Het is noodzakelijk verantwoordelijkheid te nemen voor de gemaakte keuzes, voor de genomen beslissingen. Anders zullen mensen altijd worden meegenomen en gevormd door wat er om hen heen gebeurt. Een goed voorbeeld is de situatie waarin iemand ons op een onbeleefde manier aanspreekt. Dat is niet prettig, maar we hebben er geen controle over. Maar we kunnen wel controleren hoe we gaan reageren.

Als je je de rest van de dag gaat ergeren, als je ruzie gaat maken met die persoon, hem gaat aanklagen omdat hij niet beleefd is (wat vaak ook belangrijk is, afhankelijk van de omgeving waarin je je bevindt) of als je er geen belang aan gaat hechten en deze situatie je dag niet laat verpesten, ligt dat in jouw handen. Dat is de kracht van ieder.

Geestelijk ontwaken presenteert een andere realiteit van de wereld!

Ontwaken, bewuster worden en evolueren is zeer positief en bevrijdend. Je moet echter heel voorzichtig zijn om niet toe te geven aan ego en arrogantie, juist omdat je je op een pad van bewustwording bevindt.

De mensen die hier komen zijn niet superieur aan degenen die nog niet zijn begonnen of die nog lang niet aan een spiritueel ontwaken zijn begonnen. Vergeet dat nooit.

Ieder heeft zijn eigen proces, met zijn eigen zielsverhaal en wat op zijn eigen tijd en op zijn eigen moment ervaren moet worden. Daarom gaat spiritueel ontwaken ook gepaard met niet-oordelen, respect en vooral het besef dat leren voor iedereen altijd doorlopend zal zijn!

Als expert op het gebied van dromen, spiritualiteit en esoterie zet ik mij in om anderen te helpen de betekenis van hun dromen te vinden. Dromen zijn een krachtig hulpmiddel om ons onderbewustzijn te begrijpen en kunnen waardevolle inzichten bieden in ons dagelijks leven. Mijn eigen reis naar de wereld van dromen en spiritualiteit begon meer dan 20 jaar geleden, en sindsdien heb ik uitgebreid gestudeerd op deze gebieden. Ik ben gepassioneerd om mijn kennis met anderen te delen en hen te helpen contact te maken met hun spirituele zelf.