Psalmid rahustamiseks: Tutvu 7 psalmiga, mis rahustavad hinge ja südant!

  • Jaga Seda
Jennifer Sherman

Kas te teate psalme, mis rahustavad hinge ja südant?

Igapäevaelu kiirustades, töökoosolekute, stressirohkete olukordade või muude kõrvalekallete keskel on alati oluline võtta aega oma päevast, et suurendada oma ühendust Jumalaga.

Mõne palve abil on võimalik jõuda palju unistatud vaimse kõrgendamiseni, lisaks muidugi leida rahu ja lohutust oma hingele ja südamele. Psalmid on võimsad palved, mis on võimelised saavutama selle sisemise harmoonia nende jaoks, kes neid palvetavad.

Allpool leiate 7 erinevat psalmi, mida palvetada erinevatel aegadel päevas. Järgige neid tähelepanelikult ja usuga.

Psalm 22

Psalmi 22 peetakse üheks Taaveti kõige sügavamaks palveks, sest ta alustab oma palvet suure kaebusega, mis võimaldab kuulajal peaaegu tunda psalmisti sisemist kurbust.

Psalmi lõpus näitab Taavet, kuidas Issand on teda päästnud, viidates Jeesuse Kristuse ristilöömise ja ülestõusmise episoodidele. Seda palvet kasutatakse siiani laialdaselt, et taastada harmoonia peresuhetes.

Näidustused ja tähendus

Juba 22. psalmi esimestest sõnadest on võimalik tajuda Taaveti ahastust, sest ta kurdab oma lahkumist Jumalast. Taavet kordab samu sõnu, mida ütles Jeesus Kristus ristil, mis muudab tema ahastuse ja meeleheite tunnet veelgi suuremaks.

Keset nii palju kannatusi tunnistab Taavet oma usku samasse Jumalasse, keda tema vanemad kunagi ülistasid. Psalmist meenutab ka, et Ta oli truu oma eelmistele põlvedele ja et ta on kindel, et Jumal jääb truuks ka järgmistele põlvedele.

Nende perekonda puudutavate mälestuste tõttu selles palves kasutatakse psalmi 22 sageli nende jaoks, kes otsivad rahu ja lohutust peresuhetes. Seega, kui teil on olnud probleeme oma kodus, pöörduge usuga selle psalmi poole. Palve lõpus näitab Taavet, kuidas ta on Jumala poolt päästetud ja lubab evangeeliumi tema eest.

Palve

"Mu Jumal, mu Jumal, miks sa oled mind hüljanud, miks sa oled kaugel minu abistamisest ja mu hüüatuse sõnadest? mu Jumal, ma hüüan päeval, aga sa ei kuule; ka öösel, aga ma ei leia rahu.

Kuid sina oled püha, troonil Iisraeli ülistus: meie isad usaldasid sind, nad usaldasid ja sa päästsid nad, nad hüüdsid sinu poole ja said päästetud, nad usaldasid sind ja ei saanud häbisse. Aga mina olen uss ja mitte inimene, inimeste häbiplekk ja rahva põlu all, mina olen inimeste häbiplekk.

Kõik, kes mind näevad, naeruvääristavad mind, tõmbavad huuled välja ja väänavad pead, öeldes: "Ta on lootnud Issandale, ta päästab teda, ta päästab teda, sest ta on temast rõõmus." Aga sina oled see, kes mind emakast välja tõi, sina oled mind hoidnud, kui ma veel emaihus olin; sinu sülle olen ma emakast välja heidetud, sina oled mu Jumal, alates mu emaihust.

Ärge jääge minust kaugele, sest häda on lähedal, ja keegi ei ole, kes aitaks. Paljud härjad on mind ümbritsetud, tugevad Baasani härjad on mu ümber; nad avavad oma suu minu vastu nagu karjuv ja tormakas lõvi. Ma olen välja valatud nagu vesi, ja kõik mu luud on lahti, mu süda on nagu vaha, see on sulanud mu sisikonna keskel.

Mu jõud on kuivanud nagu potikillud, ja mu keel haakub mu suulaele; sa oled mind surmatolmu pannud. Sest koerad ümbritsevad mind; kurjategijate kogunemine ümbritseb mind; nad on mu käed ja mu jalad läbi torganud. Ma võin lugeda kõiki oma luid; nad vaatavad mind ja jõllitavad mind.

Nad jagavad mu rõivad omavahel ja loosivad mu rõiva; aga sina, Issand, ära ole minust kaugel, ole tugev, kiirusta mind aitama, päästa mind mõõga eest ja mu elu koera võimu eest, päästa mind lõvi suust, jah, päästa mind metshärra sarvist.

Siis ma kuulutan su nime oma vendadele, ma kiidan sind koguduse keskel; teie, kes te kardate Issandat, kiitke teda; kõik Jaakobi pojad, ülistage teda; kogu Iisraeli sugu, kartke teda; sest ta ei ole põlastanud ega põlastanud vaevatud inimese kannatusi ega varjanud oma palet tema eest, vaid kui ta hüüdis, siis ta kuulis teda.

Minu kiitus on sinu üle suures koguduses; ma maksan oma vangerdused nende ees, kes teda kardavad. Nõrgad söövad ja saavad täis; nad kiidavad Issandat, kes teda otsivad; su süda elagu igavesti; kõik maa piirid peavad meeles ja pöörduvad Issanda poole, ja kõik rahvaste suguvõsad kummardavad tema ees; sest Issandal on valitsemine, ja ta valitseb rahvaste üle.

Kõik maa suurused söövad ja kummardavad, ja kõik, kes lähevad tolmu alla, langevad tema ette, need, kes ei suuda oma elu säilitada. Järeltulijad teenivad teda; tulevale põlvkonnale räägitakse Issandast. Nad tulevad ja kuulutavad tema õiglust; sündivale rahvale räägivad nad, mida ta on teinud."

Psalm 23

Igal neist 150 palvest, mis moodustavad Psalmide raamatu, on oma teema, milles see on suunatud konkreetsele olukorrale. Igaüks neist on kirjutatud konkreetsel hetkel heebrea rahva ajaloos. Psalmi 23 puhul on see lisaks Jumala poole hüüdmisele välja töötatud ka selleks, et jätta rahvale õpetusi. Tutvu selle sügavama tähendusega allpool ja jälgi palvet usuga ja lootusega.

Näidustused ja tähendus

Psalm 23 palub väga selgelt, et jumalikud jõud hoiaksid usklikke eemale valede ja kurja südamega inimeste eest. Seega võib seda palvet kasutada nende jaoks, kes otsivad puhast südant, mis on vaba kurjusest. Kuid seda kasutatakse sageli ka nende jaoks, kes lähevad reisile, paludes kaitset, et nad jõuaksid turvaliselt oma lõppsihtkohta.

Psalmi 22 üks tähtsamaid sõnumeid on see, kus öeldakse inimestele, et nad peaksid usaldama Jumalat ja tema ülemvõimu igasuguste erimeelsuste korral. Seega, kui te kasutate seda palvet, siis uskuge ja usaldage, et kõik juhtub nii, nagu peab.

Palve lõpus on viimases salmis öeldud, et järgides Jumala määratud teed, olete te täielikus õnnes, kogedes oma teekonnal ainult rõõme. Seega ei tohiks te kunagi sellelt teelt kõrvale kalduda.

Palve

"Issand on minu karjane, ma ei puudu; ta laseb mind lamada rohelistel karjamaadel, ta viib mind vaikse vee äärde, ta taastab mu hinge, ta juhatab mind õigluse radadel oma nime pärast; kuigi ma käin läbi surmavarju oru, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; su varre ja su sau, need lohutavad mind.

Sa valmistad mulle laua mu vaenlaste ees, sa võidad mu pea õliga, mu karikas voolab üle. Kindlasti järgneb mulle headus ja halastus kogu mu eluajal, ja ma elan Issanda kojas kaua aega."

Psalm 26

Psalm 26 on teadaolevalt kaebuse ja ka lunastuse palve. Seega teeb selle sõnum selgeks, et see, kes tõeliselt järgib Jumalat, väärib oma lunastust.

Nii alustab psalmist ennast kui õiglast ja puhta südametunnistusega inimest, kes palub Issandat, et ta langetaks oma otsuse. Järgnevalt on esitatud selle võimsa palve tõlgendus.

Näidustused ja tähendus

Psalm 26 kujutab patuse inimese sõnu, kes on saanud andeks ja elab nüüd Jumala armastuses. Nii ütleb Taavet Issandale, et ta on teinud kõik, et vältida oma elus kõike kurja ja jääda kindlaks oma usus.

Nii on psalmist täiesti teadlik sellest, et ta on suutnud püsida õigel teel ainult seetõttu, et ta mõistab, et Jumal on talle selleks jõudu andnud. Palve ajal esitab Taavet süütuse pöördumise Issanda poole ja näitab lugejatele, kuidas Isa on teda päästnud ja hoidnud õigel teel.

Seega võib seda palvet kasutada nende jaoks, kes kahetsevad oma patud ja otsivad lunastust ning jumalikku abi, et jätkata valguse teel.

Palve

"Mõista mulle kohut, Issand, sest ma olen kõndinud oma aususes; Issandale olen ma usaldanud ilma kõhkluseta.

Kontrolli mind, Issand, ja pane mind proovile, uuri mu südant ja mu meelt, sest sinu heldus on mu silmade ees, ja ma olen käinud sinu tões; ma ei ole istunud valelike inimeste juures ega tee koostööd valetajatega.

Ma vihkan kurjategijate kogunemist, ma ei taha istuda koos õelatega. Ma pesen oma käed süütult, ja nii, Issand, ma lähen sinu altari juurde, et kuuldavaks teha ülistushääl ja kuulutada kõiki sinu imelisi tegusid. Issand, ma armastan sinu koja ümbrust ja paika, kus su au elab.

Ärge koondage mu hinge patuste juurde ega mu elu veriste inimeste juurde, kelle käes on pahandus ja kelle parem käsi on täis altkäemaksu; aga mina käin oma aususes; lunastage mind ja halastage mind; mu jalg seisab kindlalt tasasel maal; kogudustes ma õnnistan Issandat."

Psalm 28

Psalmis 28 esitab Taavet sügava kaebuse sõnad, kus ta teeb palve oma vaenlaste vastu ja palub Jumalale eestpalvet, et Ta aitaks teda lahkhelide ajal. Vaata allpool kõiki selle võimsa palve tõlgendusi ja jälgi tema täielikku palvet.

Näidustused ja tähendus

Psalm 28 näitab sügavat sõnumit usu jõust jumaliku vaikuse ees. Taavet alustab seda palvet, viidates Jumalale kui tema pelgupaigale ja kindlusele. Psalmist näitab aga, et ta kardab Isa vaikust ja kardab seetõttu, et Issand pöördub temast eemale.

Taaveti ahastus tekib seetõttu, et ta tunneb, et tal puudub lähedus Jumalaga ja seetõttu tunneb ta, et Ta ei ole tema palveid kuulnud. Psalmi käigus muutub Taaveti toon ja ta mõistab, et Issand on tõepoolest tema palveid kuulnud ja ta on kindel, et ta ei ole asjata lootnud.

Taavet kasutas Jumalat kilbina kõige kurja ees, millega ta võis silmitsi seista, ja kui ta seda vajas, sai ta temalt abi. Nii sai psalmist oma usku tugevdatud ja ülendas taas kord Jumalat.

See psalm on sõnum selleks hetkeks, kui te võite arvata, et Jumal ei ole teid kuulnud, nii et kui te pöördute Tema poole palvega, siis uskuge ja uskuge, et isegi katsumuste ajal saate te vastuse.

Palve

"Ma hüüan sinu poole, Issand, mu kalju, ära ole mulle vait, et ma oma vaikides ei muutuks nende sarnaseks, kes langevad kaevu; kuule mu palve häält, kui ma hüüan sinu poole, kui ma tõstan oma käed sinu püha templi poole.

Ära tõmba mind koos õelate ja nendega, kes kinnitavad ülekohut, kes räägivad rahu oma ligimesele, kuid kelle südames on kurjus. Anna neile nende tegude ja nende kurjuse järgi; anna neile selle järgi, mida nende käed on teinud; maksa neile seda, mida nad väärivad.

Kuna nad ei arvesta Issanda tegusid ega seda, mida nende käed on teinud, siis ta lammutab neid ja ei ehita neid üles. Õnnistatud olgu Issand, sest ta on kuulnud mu palve häält.

Issand on minu tugevus ja kilp; minu süda usaldas teda ja mind aidati; seepärast hüppab mu süda rõõmust ja ma kiidan teda oma lauluga. Issand on oma rahva tugevus, ta on oma võitudele päästev kindlus. Päästa oma rahvas ja õnnista oma pärandit, toida teda ja ülenda teda igavesti." Ta ütleb: "Issand on oma rahvas ja õnnista oma pärandit, toida teda ja ülenda teda igavesti."

Psalm 42

Psalm 42 kannab endas tugeva sõnu sellest, kes kannatab, kuid isegi mõningate lahkarvamuste korral jätkab usaldust Issanda vastu.

Asjatundjate sõnul moodustaks psalm 42 koos psalmiga 43 tõenäoliselt ühe palve, kuid kuna see lõik osutus liiga pikaks, jagati see kaheks osaks, et usklikud saaksid ülistust paremini kogeda. Loe edasi.

Näidustused ja tähendus

Psalmi 42 alguses ilmutab psalmist teatavat ärevust, et ta võiks peagi Jumalaga kohtuda, ja läheb nii kaugele, et küsib Isalt, kus ta on. Siis meenub talle, et ühel päeval saab ta lõpuks kogeda Issanda kohalolekut, ja sel hetkel täitub tema süda lootusega.

Palve käigus näitab psalmist, et ta on oma elus kogenud teatavaid raskusi ja muresid, kuid oma usust kinni hoides ei kõigu tema lootus, sest ta usub Jumala igavesele headusele.

Selle palve viimased lõigud on veidi segadust tekitavad, sest kuigi psalmist näitab usaldust Jumala vastu, küsib ta ka, kus oli Issand, kui tema vaenlased talle haiget tegid.

Kuid palve lõpus saab psalmist aru, et isegi keset kannatusi ei saa ta teha muud, kui usaldada Jumala halastust. See psalm on sõnum teile, kes te olete läbi elanud turbulentsi ja kaotanud usu. Jätkake lootust ja usaldust, et Jumal teeb teie jaoks parimat.

Palve

"Nagu hirv januneb vee järele, nõnda januneb mu hing sinu järele, Jumal, mu hing januneb Jumala järele, elava Jumala järele; millal ma tulen ja näen Jumala palet? Mu pisarad on olnud mu toiduks päeval ja öösel, sest mulle on pidevalt öeldud: "Kus on su Jumal?".

Ma valan oma hinge välja, kui ma meenutan, kuidas ma koos rahvahulgaga läksin, viies neid rongkäigus Jumala koja juurde, rõõmuhüüetega ja kiitusega, rahvahulk, kes rõõmustas. Miks oled sa masendunud, mu hing, ja miks oled sa rahutu minus? Oota Jumalat, sest ma veel kiidan teda päästmise eest, mis on tema juures.

Oh mu Jumal, mu hing on mu sees kummardunud, sest ma mäletan sind Jordani maalt ja Hermonilt, Mizari mäelt. Sügavus hüüab sügavusele su veeuputuse mürina peale; kõik su lained ja lained on minust üle läinud; aga Issand käsib päeval oma headust, ja tema laul on minu juures öösel, palve mu elu Jumalale.

Jumalale, mu kaljule, ma ütlen: Miks sa mind unustasid, miks ma kurvastan vaenlase rõhumise pärast? nagu surmava haavaga mu luudes teotavad mind mu vaenlased, öeldes mulle pidevalt: Kus on su Jumal?

Miks oled sa masendunud, mu hing, ja miks oled sa minus rahutu? Loota Jumalale, sest ma veel kiidan teda, kes on mu abi ja mu Jumal."

Psalm 77

Psalm 77 toob selge sõnumi valust ja kannatustest, kus psalmist pöördub Jumala poole, kaebab ja palub abi. Seega toob see palve kaasa Issanda otsimise ahastuse hetkedel. Jälgi selle sügavamat tõlgendust ja tunne psalmi 77 tugevat palvet.

Näidustused ja tähendus

Psalmi 77 palve toob psalmisti jaoks esile meeleheite ja ahastuse hetke. Seda seetõttu, et ta oli kogenud tegelikku kannatust, mis vastandus kõigele heale, mida ta oli Jumalast kuulnud.

Sellise segaduse keskel ei saanud psalmist magada ja mõtles kogu öö oma olukorra üle. Kuid talle meenus, et parim, mida ta teha saab, on pöörduda Jumala poole.

Suures meeleheites küsib Aasaf, kas Jumal on teda unustanud ja küsib, kas Isa on kunagi jälle armuline. Palve käigus otsustab psalmist jätta valu kõrvale ja suunata tähelepanu Isa headusele ja imedele. Nii pöördub Aasaf pärast hetke kahtluse alla sattumist tagasi Jumala suveräänsuse juurde.

Nii võib seda psalmi mõista kui hoiatust neile, kes on läbi elanud raskeid aegu ja seetõttu mõtlevad, et Jumal on kadunud ja ei ole enam võimeline neid kuulama. Kui teil on usk Isa vastu, uskuge, et Ta ei hülga teid kunagi, küsige jätkuvalt lootusega ja õigel ajal tulevad vastused.

Palve

"Ma hüüan Jumala poole, et ta mind kuulaks; kui ma olen hädas, siis otsin ma Issandat; öösel sirutan ma lakkamatult oma käed välja; mu hing on lohutamatu! Ma mõtlen sinule, Jumal, ja ohkan; ma hakkan mõtisklema ja mu vaim ohkab. Sa ei lase mul silmi sulgeda; ma olen nii rahutu, et ei suuda rääkida.

Ma mõtlen möödunud päevadele, ammu möödunud aastatele; öösel meenutan oma laule. Mu süda mõtiskleb ja mu vaim küsib: Kas Issand heidab meid igaveseks? Kas ta näitab meile enam kunagi oma armu? Kas tema armastus on igaveseks kadunud? Kas tema tõotus on kadunud? Kas tema lubadus on kadunud?

Kas Jumal on unustanud olla armuline? Kas ta on oma vihaselt vaoshoitud oma halastust? Siis ma mõtlesin: "Minu kurbuse põhjus on see, et Kõigekõrgema parem käsi ei ole enam töös. Ma meenutan Issanda tegusid; ma tuletan meelde sinu iidseid imesid. Ma mõtisklen kõigi su tegude üle ja mõtlen kõigi su saavutuste üle.

Su teed, Jumal, on pühad; milline jumal on nii suur kui meie Jumal? Sa oled Jumal, kes teeb imesid; sa näitad oma väge rahvaste seas. Oma tugeva käega oled sa lunastanud oma rahva, Jaakobi ja Joosepi järeltulijad. Vesi on sind näinud, Jumal, vesi on sind näinud ja väändunud; isegi sügavused on värisenud.

Pilved valasid vihma, taevas kõlas äike, su nooled välgatasid igas suunas. Tormituules kõlas su äike, su välk valgustas maailma, maa värises ja värises. Su tee kulges läbi mere, su tee läbi võimsate vete, ja keegi ei näinud su jälgi.

Sa oled juhtinud oma rahvast nagu kari Moosese ja Aaroni käe läbi."

Psalm 83

Psalm 88 näitab psalmisti mõningaid küsitavusi seoses jumaliku väe olemasoluga ja usuga sellesse. See kujutab justkui palvet ilma vastuseta ja koos sellega kannatusi, mida see tunne põhjustab, kuna ei mõista Jumala aega. Loe edasi tähelepanelikult ja avasta psalmi 88 tähendus ja tähendus. Vt.

Näidustused ja tähendus

Psalm 88 algab tõelise meeleheitehüüdega, et Issand kuulaks psalmisti palvet, kuna ta peab end surma äärel olevaks.

Kogu palve jooksul on näha, et psalmist leiab end sügavas pimeduses, ilma väljavaateta väljuda kaeviku põhjast. Lisaks sellele, et ta tunneb end kaugel Jumalast, leiab ta end ka eemal kõigist neist, keda ta armastab.

Psalmist kommenteerib, et kui ta sureb, ei kuule enam kunagi tema häält Isa ülistamiseks. Palve lõpus kordab ta oma kaebusi, ilma et jõuaks lahenduseni. Ta näeb vaid hirmu, mis kummitab tema elu, ja lõpetab sellega, et tema sõbrad on temast eemaldunud ja ta tunneb end üksi.

Elus on hetki, mil lähedased võivad teist isegi eemale kolida. Need, kes usuvad Isa, mõistavad, et teatud tühimikke saab täita ainult Jumal ja seega ei tohi te kaotada oma lootust.

Selle psalmi poole võivad ikka veel pöörduda inimesed, kes on "surma äärel", nagu psalmist ise ütleb, ja tunnevad selle pärast ahastust. Paluge eestpalvet usuga ja uskuge sügavalt, et kõik juhtub õigel ajal.

Palve

"Issand, Jumal, kes mind päästab, sinu poole ma hüüan päeval ja öösel. Lase mu palve sinu ette tulla; kalla oma kõrv mu hüüdule! Ma olen nii palju kannatanud, et mu elu on haua äärel! Ma olen nende hulka arvatud, kes lähevad kaevu; ma olen nagu mees, kellel ei ole enam jõudu.

Ma olen maha pandud koos surnutega; ma olen nagu surnukehad, kes lamavad hauas, keda sa enam ei mäleta, sest nad on su käest ära võetud. Sa oled mind maha pannud kõige sügavamasse kaevu, sügavuse hämarusse. Su viha on minu peal raske; kõigi oma lainetega oled sa mind vaevanud. Sa oled mu parimad sõbrad minust ära ajanud, sa oled mind neile vastikuks teinud. Ma olen nagu vang, kes ei saa põgeneda; mu nägemine on kadunud.kurbusest nõrk.

Sinu poole, Issand, ma hüüan iga päev, sinu poole ma tõstan oma käed. Kas sa näitad oma imesid surnutele? Kas surnud tõusevad üles ja kiidavad sind? Kas su armastust kuulutatakse hauas ja su truudust surmapõhjas?

Kas su imet on tuntud pimeduse piirkonnas ja su õigluse teod on tuntud unustuse maal, aga ma hüüan sinu poole, Issand, abi saamiseks; mu palve tuleb sinu ette hommikul.

Miks, oh Issand, sa lükkad mind tagasi ja varjad oma näo minu eest? Ma olen poisist saadik kannatanud ja käinud surma lähedal; sinu hirmud on mind meeleheitele ajanud. Sinu viha on langenud minu peale; sinu tekitatud hirmud on mind hävitanud. Nad ümbritsevad mind kogu päeva nagu tulv; nad ümbritsevad mind täielikult. Sa oled võtnud minult mu sõbrad ja kaaslased; pimedus on mu ainus seltskond."

Kuidas tunda psalme, mis rahustavad ja võivad teie elus abiks olla?

Palved, palved või kuidas iganes te neid nimetate, aitavad teid Jumalale lähemale tuua ja toovad lohutust teie hingele, südamele ja teie elule tervikuna.

Seega on lugematu hulk psalme ja igaühel neist on konkreetne teema. On sinu enda otsustada, milline neist on sinu praegusele eluhetkele kõige lähemal. Kuid pea meeles, et sa pead alati paluma Jumala eestpalvet usus ja lootuses, et ta kuuleb sind ja et kui on õige aeg, leiad vastused sellele, mis sind vaevab.

Selle artikli jooksul näete ka seda, et mõnes palves esitavad psalmistid aeg-ajalt Jumalale küsimusi ja panevad tema armastuse teatud raskuste ees proovile. Kasutage seda õppetunnina, et te ei teeks sama. Isegi keerulistel aegadel, kui teil on usk oma Jumalasse, usaldage, et ta valmistab teile parimat.

Unenägude, vaimsuse ja esoteerika valdkonna eksperdina olen pühendunud sellele, et aidata teistel oma unenägudele tähendust leida. Unenäod on võimas tööriist meie alateadvuse mõistmiseks ja võivad pakkuda väärtuslikku ülevaadet meie igapäevaelust. Minu enda teekond unistuste ja vaimsuse maailma sai alguse üle 20 aasta tagasi ning sellest ajast alates olen neid valdkondi põhjalikult õppinud. Jagan kirglikult oma teadmisi teistega ja aitan neil luua ühenduse oma vaimse minaga.