Psalms om te kalmeer: ​​Kyk na 7 Psalms om die siel en hart te kalmeer!

  • Deel Dit
Jennifer Sherman

Ken jy psalms om die siel en hart te kalmeer?

Met die gejaag van die alledaagse lewe, te midde van werksvergaderings, stresvolle situasies of enige ander meningsverskil, is dit altyd belangrik om tyd in jou dag te bespreek om jou verbintenis met die Goddelike te verhoog.

Deur sommige gebede is dit moontlik om die langverwagte geestelike verheffing te bereik. Behalwe natuurlik om vrede en vertroosting vir jou siel en hart te vind. Die psalms is kragtige gebede wat in staat is om hierdie innerlike harmonie te bereik vir diegene wat dit bid.

Die volgende sal 7 verskillende psalms volg om op verskillende tye van jou dag te bid. Volg met aandag en geloof.

Psalm 22

Psalm 22 word as een van Dawid se diepste gebede beskou. Dit is omdat hy die gebed met 'n groot klaaglied begin. Hierdie feit laat diegene wat luister amper die innerlike hartseer van die psalmis voel.

Aan die einde van die Psalm wys Dawid hoe die Here hom bevry het, met verwysing na die episodes van die kruisiging en opstanding van Jesus Christus. Hierdie gebed word steeds wyd gebruik om harmonie in gesinsverhoudings te herstel. Kyk hieronder na die aanduidings en betekenis daarvan, sowel as die volledige gebed.

Aanduidings en betekenis

Net in die eerste woorde van Psalm 22 is dit moontlik om die angs wat by Dawid aanwesig is, waar te neem, omdat hy die skeiding van God betreur het. herhaal Davidvir jou wat deur onrus gegaan het en jou geloof verloor het. Hou aan hoop en vertrou dat God sal doen wat die beste vir jou is.

Gebed

"Soos 'n takbok smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God! My siel verlang na waterstrome. vir jou." dors na God, na die lewende God; wanneer sal ek ingaan en die aangesig van God sien? My trane was my spys dag en nag, want daar word gedurig vir my gesê: Waar is jou God?

Binne-in my stort ek my siel uit terwyl ek onthou hoe ek saam met die skare gegaan het, hulle in optog na die huis van God gelei het, met gejubel en lof, 'n skare wat fees gevier het. Waarom is jy neerslagtig, my siel, en waarom is jy ontsteld in my? Wag op God, want ek sal Hom nog loof vir die verlossing wat voor sy aangesig is.

O my God, my siel is in my neergewerp, want ek wil dink aan jou uit die land Jordaan en van Hermon af, van die berg Mizar af. Diepe roepe tot dieptes by die geraas van jou watervalle; al jou golwe en brekers het oor my gegaan. Tog het die Here bedags hor beveel sy goedheid, en in die nag is sy lied by my, 'n gebed tot die God van my lewe.

Tot God, my rots, sê ek: Waarom het jy my vergeet? waarom loop ek in trane oor die onderdrukking van die vyand? Soos met 'n dodelike wond in my gebeente, tart my teëstanders my en sê voortdurend vir my: Waar is diejou God?

Waarom is jy neerslagtig, o my siel, en waarom is jy ontsteld in my? Wag op God, want ek sal Hom nog loof, my hulp en my God."

Psalm 77

Psalm 77 bring 'n duidelike boodskap van pyn en lyding, waarheen die psalmis draai. by God, kla en vra om hulp.Hierdie gebed bring dus die soeke na die Here in oomblikke van angs.Volg sy diepste interpretasie hieronder, en leer oor die sterk gebed van Psalm 77.

Aanduidings en betekenis

Die gebed van Psalm 77 bring 'n oomblik van wanhoop en beproewing aan die kant van die psalmdigter aan die lig.Goed wat hy al van God gehoor het.

So Asaf draai hom roepend na die Here toe. vir hulp.hy het onthou dat die beste ding wat hy kon doen was om na God te draai.

In 'n oomblik van groot wanhoop vra Asaf of God vergeet het Hy sug vir hom en vra of die Vader ooit weer genadig sal wees. In die loop van die gebed besluit die psalmis om die pyn opsy te sit en die fokus te verskuif na die Vader se goedheid en wonderwerke. So, na 'n oomblik van ondervraging, hervat Asaf die soewereiniteit van God.

Op hierdie manier kan 'n mens hierdie Psalm verstaan ​​as'n waarskuwing vir diegene wat deur moeilike tye gegaan het en daarom wonder of God weg is en dit nie meer kan hoor nie. As jy geloof in die Vader het, glo dat Hy jou nooit sal verlaat nie, gaan voort om met hoop te vra en op die regte tyd sal jou antwoorde kom.

Gebed

“Ek roep tot God om hulp; Ek roep na God om my te hoor. As ek in benoudheid is, soek ek die Here; snags strek ek sonder ophou my hande uit; my siel is ontroosbaar! Ek dink aan U, o God, en sug; Ek begin mediteer, en my gees laat my in die steek. Jy laat my nie toe om my oë toe te maak nie; Ek is so onrustig dat ek nie kan praat nie.

Ek dink aan dae wat verby is, jare lank verby; saans onthou ek my liedjies. My hart peins, en my gees vra: Sal die Here ons vir altyd verstoot? Sal hy ons nooit weer sy guns bewys nie? Is jou liefde vir altyd weg? Het sy belofte opgeraak?

Het God vergeet om genadig te wees? Het jy in jou woede jou deernis aan bande gelê? Toe dink ek: “Die rede vir my pyn is dat die regterhand van die Allerhoogste nie meer aktief is nie”. Ek sal dink aan die dade van die Here; Ek sal jou ou wonderwerke onthou. Ek sal nadink oor al u werke en al u werke in ag neem.

U weë, o God, is heilig. Watter god is so groot soos ons God? U is die God wat wonderwerke doen; U toon u mag onder die volke. Met jou sterk arm het jy jou geredmense, die nageslag van Jakob en Josef. Die waters het U gesien, o God, die waters het U gesien en kronkel; selfs die afgronde het gebewe.

Die wolke het reën uitgegiet, donderweer het weerklink in die hemele; jou pyle het in alle rigtings geflits. In die warrelwind het jou donderweer gedreun, jou weerlig die wêreld verlig; die aarde het gebewe en gebewe. Jou pad het deur die see gegaan, jou pad deur magtige waters, en niemand het jou spore gesien nie.

U het u volk soos 'n kudde gelei deur die hand van Moses en Aäron.”

Psalm 83

Psalm 88 toon 'n paar vrae aan die kant van die psalmis in verband met die teenwoordigheid en geloof in die Goddelike krag. Dit is asof dit 'n onbeantwoorde gebed verteenwoordig, en daarmee saam die lyding wat hierdie sensasie veroorsaak, omdat dit nie God se tydsberekening verstaan ​​nie. Hou aan om die leesstuk noukeurig te volg, en ontdek die aanduidings en betekenis van Psalm 88. Sien.

Aanduidings en betekenis

Psalm 88 begin deur 'n ware uitroep van wanhoop te verteenwoordig, sodat die Here die smeking van die psalmis hoor, aangesien hy homself op die rand van die dood ag.

Deur die gebed kan 'n mens sien dat die psalmis hom in 'n diep duisternis bevind, met geen perspektief om die bodem van die put te verlaat nie. Benewens dat hy ver van God af voel, is hy ook ver van almal vir wie hy lief is.

Die psalmis sê dat as hy sterf, sy stem nie weer gehoor sal kan word nie.gehoor om die Vader te loof. Aan die einde van die gebed herhaal hy sy klagtes sonder om tot 'n oplossing te kom. Hy kan net die verskrikking sien wat sy lewe spook en eindig deur te sê dat sy vriende van hom wegbeweeg het en dat hy eensaam voel.

Dus kan 'n groot les uit hierdie gebed getrek word. Daar is tye in die lewe wanneer geliefdes selfs van jou kan wegstap. Vir diegene wat geloof in die Vader het, verstaan ​​dat sekere leemtes net deur God gevul kan word en daarom moet jy nie hoop verloor nie.

Hierdie psalm kan steeds gebruik word deur mense wat “op die rand van dood” soos die psalmis dit self stel, en hulle voel angs daaroor. Vra vir voorbidding in geloof en glo diep dat alles op die regte tyd sal gebeur.

Gebed

"O Here, God wat my red, ek roep dag en nag tot U. Mag my gebed voor U aangesig kom; neig u oor tot my geroep. Ek het soveel gely dat my lewe is op die rand van die doderyk, ek is getel onder die wat in die kuil neerdaal, ek is soos 'n man wat geen krag meer het nie.

Ek is weggelê by die dooies, ek is soos die lyke wat in die graf lê, waaraan jy nie meer dink nie, want hulle is uit jou hand geneem.U het my neergelê in die diepste kuil, in die duisternis van die dieptes.U toorn druk oor my, met al u golwe U het my geteister. U het my beste vriende van my verwyder en my vir hulle walglik gemaak. Ek is soos 'ngevangene wat nie kan ontsnap nie; my oë is al dof van hartseer.

Na U, Here, roep ek elke dag; vir jou lig ek my hande op. Wys jy jou wonders aan die dooies? Staan die dooies op en loof U? Word jou liefde in die graf aangekondig en jou trou in die afgrond van die dood?

Is jou wonders bekend in die streek van die duisternis en jou regsdade in die land van vergetelheid? Maar ek, Here, roep na U om hulp; reeds in die môre kom my gebed voor U.

Waarom, Here, verwerp U my en verberg U U aangesig vir my? Van my jeug af het ek gely en naby die dood geloop; jou verskrikkinge het my tot wanhoop gedryf. U toorn het op my geval; die verskrikkinge wat U my veroorsaak, het my vernietig. Omring my die hele dag soos 'n vloed; omvou my heeltemal. U het my vriende en metgeselle van my weggeneem; duisternis is my enigste geselskap."

Hoe om psalms te ken wat kalmeer en in jou lewe kan help?

Daar kan gesê word dat daar geen reël is vir die antwoord op hierdie vraag nie. Gebede, gebede of enige ander manier wat jy graag noem, dien om jou nader aan die Goddelike te bring en bring vertroosting vir jou siel, jou hart en jou lewe as geheel.

Op hierdie manier is daar ontelbare Psalms en elkeen met 'n spesifieke tema Dit is aan jou om die een te vind wat die naaste aan die huidige oomblik van jou lewe is.onthou dat jy altyd God se voorbidding met geloof en hoop moet vra dat Hy jou sal hoor en dat jy op die regte tyd die antwoorde sal vind op wat jou geteister het

Tydens hierdie artikel kan jy ook let op dat in sommige gebede die psalmdigters op sekere tye God bevraagteken en sy liefde op die proef gestel het, in die aangesig van sekere moeilikhede. Gebruik dit as 'n les sodat jy nie dieselfde doen nie. Selfs in tye van onstuimigheid, as jy geloof in jou God het, vertrou dat Hy die beste vir jou voorberei.

dieselfde woorde wat deur Jesus Christus aan die kruis gespreek is, 'n feit wat sy gevoel van beproewing en wanhoop nog groter maak.

Te midde van soveel lyding bely Dawid sy geloof in dieselfde God as wat tye tevore geprys is. deur sy ouers. Die psalmis onthou ook dat Hy getrou was aan sy vorige geslagte en dat hy seker is dat God aan sy toekomstige geslagte getrou sal bly.

As gevolg van hierdie herinneringe van familie in hierdie gebed, is Psalm 22 baie belangrik gebruik vir diegene wat vrede en vertroosting in gesinsverhoudings soek. Dus, as jy enige probleme in jou huis ervaar het, draai na hierdie Psalm met geloof. Aan die einde van die gebed wys Dawid hoe hy deur God gered is en beloof om in sy naam te evangeliseer.

Gebed

“My God, my God, waarom het U my verlaat? Waarom is jy ver verwyderd daarvan om my te help en van die woorde van my gebrul? My God, ek roep bedags, maar U hoor my nie; ook in die nag, maar ek vind geen rus nie.

Tog is U heilig, troon op die lofsange van Israel. Op U het ons vaders vertrou; hulle het vertrou, en U het hulle gered. Hulle het tot U geroep en gered; op U het hulle vertrou en is nie beskaam nie. Maar ek is 'n wurm en nie 'n man nie; 'n smaad van mense en verag deur die volk.

Almal wat my sien spot met my, hulle lig hul lippe op en skud hul hoofde en sê: Hy het op die Here vertrou; laat Hy jou verlos; laat hy hom red, wantgeniet dit daarin. Maar U is wat my uit die moederskoot uitgebring het; wat jy my bewaar het, toe ek nog aan my ma se borste was. In jou arms is ek uit die moederskoot geloods; U is my God van my moeder se skoot af.

Moenie ver van my af wees nie, want benoudheid is naby, en daar is niemand om te help nie. Baie bulle omring my; sterk bulle van Basan omsingel my. Hulle maak hulle bek teen my oop, soos 'n leeu wat verskeur en brul. Ek is uitgestort soos water, en al my gebeente is uit gewrig; my hart is soos was, dit het in my ingewande gesmelt.

My krag het opgedroog soos 'n skerf, en my tong kleef aan my smaak; U het my in die stof van die dood neergelê. Want honde omring my; 'n skare kwaaddoeners omsingel my; hulle het my hande en voete deurboor. Ek kan al my bene tel. Hulle kyk na my en staar na my.

Hulle verdeel my klere onder mekaar, en oor my tuniek werp hulle die lot. Maar U, Here, wees nie ver van my af nie; my krag, maak gou om my te help. Verlos my van die swaard en my lewe uit die mag van die hond. Red my uit die bek van die leeu, ja, uit die horings van die wilde os.

Dan sal ek jou naam aan my broers bekend maak; Ek sal U loof in die midde van die gemeente. Julle wat die Here vrees, loof Hom; al julle seuns van Jakob, verheerlik Hom; vrees hom, al julle nageslag van Israel. Want Hy het die ellende van die ellendige nie verag of verafsku nie, en Hy het sy aangesig nie vir hom verberg nie; voor, wanneerhy het geroep, hoor hy.

Van U kom my lof in die groot gemeente; Ek sal my geloftes betaal voor die wat Hom vrees. Die sagmoediges sal eet en versadig word; die wat Hom soek, sal die Here loof. Mag jou hart vir ewig lewe! Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer, en al die geslagte van die nasies sal voor Hom aanbid. Want die heerskappy behoort aan die Here, en Hy heers oor die nasies.

Al die grotes van die aarde sal eet en aanbid, en almal wat in die stof neerdaal, sal voor Hom neerbuig, die wat hulle nie kan behou nie. lewe. Die nageslag sal jou dien; van die Here sal gepraat word aan die geslag wat kom. Hulle sal kom en sy geregtigheid verkondig; aan 'n volk wat gebore sal word, sal hulle vertel wat hy gedoen het."

Psalm 23

Elkeen van die 150 gebede waaruit die Psalmboek bestaan ​​het sy tema, in wat dit vir 'n spesifieke situasie gerig is Elkeen van hulle is op 'n oomblik in die geskiedenis van die Hebreeuse volk geskryf. In die geval van Psalm 23 is dit, benewens die uitroep tot God, ook ontwikkel om leringe aan die mense. Kyk hieronder na die dieper betekenis daarvan en volg die storie gebed met geloof en hoop.

Aanduidings en betekenis

Psalm 23 is baie duidelik deur die goddelike magte te vra om die gelowiges weg te hou van valse en mense met bose hart. gebruik vir diegene wat 'n rein hart soek, vry van boosheid. Dit word egter ook wyd gebruikvir diegene wat op reis vertrek, om beskerming te vra sodat hulle veilig by hul eindbestemming uitkom.

Een van die belangrikste boodskappe van Psalm 22, is waar hy vir die mense sê om vertroue in God te hê en in sy Opperste mag, in die lig van enige teenstrydighede. Daarom, wanneer jy jou tot hierdie gebed wend, moet jy geloof hê en vertrou dat alles sal verloop soos dit moet wees.

Aan die einde van die gebed sê die laaste vers dat deur die pad te volg wat deur God aangewys is, jy sal in totale geluk wees, net vreugdes in jou wandel ervaar. Jy moet dus nooit van hierdie pad afwyk nie.

Gebed

“Die Here is my herder, dit sal my niks ontbreek nie. Hy laat my lê in groen weivelde, Hy lei my by waters wat stil is. Verkoel my siel; lei my op die paaie van geregtigheid, ter wille van sy Naam. Al gaan ek deur die dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my; u staf en u staf, hulle vertroos my.

U berei 'n tafel voor my aangesig voor my vyande, U salf my hoof met olie, my beker loop oor. Waarlik, goedheid en barmhartigheid sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal lang dae in die huis van die Here woon.”

Psalm 26

Psalm 26 is bekend as ’n klaaggebed en ook van verlossing. So maak sy boodskap dit duidelik dat hy wat God waarlik volg syne verdienverlossing.

Op hierdie manier begin die psalmis deur homself te plaas as 'n regverdige mens met 'n skoon gewete, wat die Here vra om sy oordeel te vel. Volg die interpretasie van hierdie sterk gebed hieronder.

Aanduidings en betekenis

Psalm 26 beeld die woorde uit van 'n sondaar wat reeds vergewe is en vandag die liefde van God leef. So sê Dawid vir die Here dat hy alles gedoen het om al die kwaad in sy lewe te vermy, en vas te bly in sy geloof.

Op hierdie manier is die psalmis ten volle bewus daarvan dat hy net in staat was om te handhaaf. homself op die regte pad, want hy verstaan ​​dat God hom die krag gegee het om dit te doen. Tydens die gebed doen Dawid 'n pleidooi van onskuld tot die Here en wys vir die lesers hoe die Vader hom gered en op die pad van goedheid gehou het.

Dus, hierdie gebed kan gebruik word vir diegene wat hulle bekeer van hul sondes.sondes en soek verlossing en goddelike hulp om 'n pad van lig te volg.

Gebed

“Oordeel my, Here, want ek het in my opregtheid gewandel; op die Here vertrou ek sonder om te wankel.

Ondersoek my, Here, en beproef my; deursoek my hart en my verstand. Want u goedertierenheid is voor my oë, en ek het in u waarheid gewandel. Ek het nie saam met valse mense gaan sit nie, en ek het ook nie met bedrieërs omgegaan nie.

Ek haat die versameling van kwaaddoeners; Ek sal nie by die goddelose sit nie. Ek was my hande in onskuld; en so, Here, nader ek u altaar,om die stem van lof te laat hoor en van al u wonders te vertel. O Here, ek het die omheining van u huis lief en die plek waar u heerlikheid woon.

Moenie my siel by sondaars bymekaarmaak nie, ook nie my lewe met bloedige mense in wie se hande boos is en wie se regterhand vol is nie. van omkoopgeld. Maar wat my betref, ek wandel in my opregtheid; red my en ontferm my. My voet is stewig op gelyk grond; in die gemeentes sal ek die Here loof.”

Psalm 28

In Psalm 28 spreek Dawid woorde van diepe klaaglied, waar hy teen sy vyande bid en God vra om voorbidding tot Mei Hy help jou in tye van onenigheid. Sien hieronder al die interpretasies van hierdie kragtige gebed en volg jou volledige gebed.

Aanduidings en betekenis

Psalm 28 het 'n diepgaande boodskap oor die krag van geloof in die aangesig van Goddelike stilte. Dawid begin hierdie gebed deur na God as sy toevlug en krag te verwys. Die psalmdigter wys egter dat hy bang is vir die Vader se stilte en daarom vrees dat die Here van hom sal wegdraai.

Dawid se beproewing vind plaas omdat hy 'n gevoel van gebrek aan intimiteit met God het en, So, jy dink Hy het nie jou gebede verhoor nie. Tydens die Psalm verander Dawid se toon en hy besef dat die Here wel sy gebede verhoor het en is seker dat hy nie verniet vertrou het nie.

Dawid het God gebruik as diesy skild in die aangesig van al die kwaad wat hy kon trotseer en, wanneer hy dit nodig gehad het, is hy deur Hom gehelp. So het die psalmis sy geloof versterk en het hy teruggekeer om God te verhef.

Hierdie psalm is 'n boodskap vir daardie oomblik wanneer jy dalk dink dat God jou nie gehoor het nie. Daarom, wanneer jy jou tot gebed wend, moet jy geloof en vertrou dat selfs in die aangesig van beproewinge, jy verhoor sal word.

Gebed

“Ek roep tot U, Here; my rots, swyg nie teenoor my nie; dat ek nie, deur oor my te swyg, word soos die wat in die kuil afdaal nie. Hoor die stem van my smekinge, as ek na U roep, as ek my hande ophef na u heilige tempel.

Moenie my wegsleep saam met die goddelose en met die wat ongeregtigheid bevestig, wat vrede spreek nie. aan hulle naaste, maar het die kwaad in hulle hart. Vergeld hulle volgens hulle werke en na die boosheid van hulle handelinge; gee hulle volgens wat hulle hande gedoen het; Vergeld hulle wat hulle toekom.

Omdat hulle geen ag slaan op die werke van die HERE of op die werk van sy hande nie, sal Hy hulle afbreek en nie opbou nie. Geloofd sy die Here, want Hy het die stem van my smekinge gehoor.

Die Here is my sterkte en my skild; my hart het op hom vertrou, en ek is gehelp; daarom spring my hart van blydskap, en met my lied sal ek Hom loof. Die Here is die sterkte van sy volk; hy is die reddende krag vir sy gesalfde. Stoor dieu volk, en seën u erfdeel; voed hulle en verhef hulle tot in ewigheid.”

Psalm 42

Psalm 42 bring sterk woorde mee van dié wat ly, maar selfs in die lig van sommige meningsverskille gaan hulle voort om vertrou op die Here.

Volgens kenners sou Psalm 42 waarskynlik saam met Psalm 43 'n enkele gebed vorm. Aangesien die gedeelte egter te lank blyk te wees, is dit in twee dele verdeel sodat die gelowiges kan 'n beter ervaring met lof hê. Volg hieronder saam.

Aanduidings en betekenis

Aan die begin van Psalm 42 toon die psalmdigter 'n sekere angs om God binnekort te kan vind, en vra selfs vir die Vader waar hy is. So onthou hy dat hy eendag uiteindelik die teenwoordigheid van die Here sal kan ervaar, en op daardie oomblik is sy hart gevul met hoop.

Tydens die gebed wys die psalmdigter dat hy sekere dinge deurgemaak het. moeilikhede en hartseer in sy lewe. Deur aan sy geloof vas te klou, wankel sy hoop egter nie, want hy vertrou op die ewige goedheid van God.

Die laaste dele van hierdie gebed is bietjie verwarrend, want terselfdertyd toon die psalmdigter vertroue in God , hy bevraagteken ook waar die Here was toe sy vyande hom seergemaak het.

Aan die einde van die gebed verstaan ​​die psalmis egter dat hy selfs te midde van lyding niks anders kan doen as om op God se genade te vertrou nie. . Hierdie psalm is 'n boodskap

As 'n kenner op die gebied van drome, spiritualiteit en esoterisme, is ek toegewyd daaraan om ander te help om die betekenis in hul drome te vind. Drome is 'n kragtige hulpmiddel om ons onderbewussyn te verstaan ​​en kan waardevolle insigte in ons daaglikse lewens bied. My eie reis na die wêreld van drome en spiritualiteit het meer as 20 jaar gelede begin, en sedertdien het ek baie in hierdie gebiede gestudeer. Ek is passievol daaroor om my kennis met ander te deel en hulle te help om met hul geestelike self te skakel.