Modlitwy dla kobiet w ciąży: ryzyko ciąży, święty Gerard i inne!

  • Udostępnij To
Jennifer Sherman

Dlaczego warto modlić się za kobiety w ciąży?

Ciąża to magiczny okres w życiu kobiety i wielkie marzenie dla wielu z nich. Jednak może to być również okres wielu wątpliwości, obaw i niepewności. Ciąża wiąże się również z szeregiem zmian hormonalnych, przez co kobiety mogą być bardziej wrażliwe, nerwowe i niespokojne. Dlatego w obliczu tego wszystkiego wiadomo, że jest to okres wielu zmian.

W ten sposób poszukiwanie modlitw, które mogą uspokoić twoje niespokojne serce i przynieść pokój w ciąży, może być świetnym wyborem. Istnieje niezliczona ilość modlitw i możesz wybrać tę, z którą najbardziej się identyfikujesz. Ważne jest, aby zawsze modlić się z dużą wiarą. Sprawdź najlepsze modlitwy dla kobiet w ciąży poniżej.

Modlitwa kobiety w ciąży

Jeśli jesteś w ciąży lub darzysz wielkim uczuciem kogoś, kto jest w ciąży, wiedz, że modlitwa o deszcz błogosławieństw dla tej ciąży jest świetnym wyborem. Poza tym okres ciąży nie zawsze jest łatwy, dlatego wszelkich uczuć i wielu błogosławieństw nigdy za wiele.

Dlatego uważnie prześledźcie tę lekturę i poznajcie bardzo szczególną modlitwę dedykowaną kobietom w ciąży.

Wskazania

Ta modlitwa jest zalecana dla każdego, kto ma w swoim życiu szczególną kobietę w ciąży.Ciąża jest wielkim darem od Boga, więc zawsze dobrze jest modlić się za te matki.Jeśli jesteś tym szczęśliwcem, wiedz, że ta modlitwa jest również dobrym wskazaniem w tym przypadku, po tym wszystkim, przyniesie ci spokój.

Ponadto, pomaga przynieść więcej spokoju do serca, ponieważ wiadomo, że niektóre kobiety w ciąży mogą przejść przez pewne zmartwienia, które mogą powodować pewne kości.Tak więc, przede wszystkim, zawsze zachować spokój i modlić się z wiarą.

Znaczenie

Ta modlitwa jest poświęcona bezpośrednio Bogu Ojcu i jest bardzo szczerą i głęboką rozmową z Panem.Zauważysz, że jest to zrobione tak, jakby to naprawdę matka mówi o swoim synu.

Więc w przypadku, gdy nie jesteś kobietą w ciąży, a chciałabyś zadedykować go innej kobiecie w ciąży, po prostu przeformułuj słowa tak, aby było to jasne. Ważne jest, aby zawsze utrzymywać pozytywne myśli o tym, czego chcesz, i mieć wiarę.

Modlitwa

O wieczny Boże, Ojcze nieskończonej dobroci, który ustanowiłeś małżeństwo, aby rozmnażać ród ludzki i zaludniać niebo, i przeznaczyłeś do tego zadania głównie naszą płeć, pragnąc, aby nasza płodność była jednym ze znaków Twojego błogosławieństwa dla nas, kłaniam się, błagając, przed Twoim Majestatem, którego uwielbiam.

Panie, wyciągnij swoją rękę i dokończ dzieło, które rozpocząłeś: niech Twoja Opatrzność niesie ze mną, dzięki nieustannej pomocy, wątłe stworzenie, które mi powierzyłeś, aż do godziny jego przyjścia na świat.

W tym momencie, o Boże mojego życia, wspomóż mnie i podtrzymaj moją słabość Twoją potężną ręką. Przyjmij zatem mojego syna i zachowaj go, aż przez chrzest wejdzie na łono Kościoła, Twojej Oblubienicy, aby mógł należeć do Ciebie przez podwójny tytuł Stworzenia i Odkupienia.

O Zbawicielu mojej duszy, który za życia swego tak bardzo kochałeś dzieci i tak często brałeś je w ramiona, weź i moją, aby mając Ciebie za Ojca i nazywając Cię swoim Ojcem, mogła uświęcać Twoje imię i mieć udział w Twoim Królestwie. Poświęcam Ci się całym sercem, o mój Zbawicielu, i polecam ją Twojej miłości.

Twoja sprawiedliwość poddała Ewie i wszystkim zrodzonym z niej kobietom wielkie cierpienia;

Przyjmuję, Panie, wszystkie cierpienia, które mi przy tej okazji przeznaczasz, i pokornie Cię proszę, abyś przez święte i szczęśliwe poczęcie Twej Niepokalanej Matki był dla mnie łaskawy w chwili urodzenia mego dziecka, błogosławiąc mnie i to dziecko, które mi dasz, oraz udzielając mi Twej miłości i całkowitej ufności w Twą dobroć.

A Ty, Najświętsza Dziewico, najświętsza Matko naszego Zbawiciela, cześć i chwała naszej płci, wstaw się za nami u Twego Boskiego Syna, aby w swoim miłosierdziu wysłuchał mojej pokornej modlitwy.

Modlę się do Ciebie, o najmiłościwsze ze stworzeń, o dziewiczą miłość, jaką miałaś dla Józefa, Twego świętego Oblubieńca, i o nieskończone zasługi przy narodzinach Twego Boskiego Syna.

O Święci Aniołowie, którym powierzono czuwanie nade mną i moim synem, chrońcie nas i prowadźcie, abyśmy dzięki Waszej pomocy mogli kiedyś osiągnąć chwałę, którą Wy już się cieszycie, i chwalić wraz z Wami naszego wspólnego Pana, który żyje i króluje na wieki wieków.Amen.

Modlitwa Kobiety w ciąży za dziecko w łonie matki

Wiadomość o ciąży jest zawsze błogosławieństwem.Nawet jeśli możesz być zaskoczony, wiedz, że życie w drodze jest zawsze powodem do świętowania.Tak więc, z łona twojej ręki, modlitwy dla tego malucha są już bardzo mile widziane.Z wiarą, pomódl się następującą modlitwą, aby Pan spuścił swoją łaskę na to dziecko.Proszę śledzić.

Wskazania

Odpowiednia dla wszystkich, którzy mają wielką wiarę w Boga, modlitwa ta polega na tym, że prosimy Ojca przez całe Jego miłosierdzie, aby wylał swoją ogromną łaskę na to dziecko, które ma przyjść.

Proś zatem z wielką wiarą, aby Pan usunął z tego dziecka wszelkie negatywy, aby było błogosławione i miało życie pełne pokoju i harmonii u boku swoich rodziców.

Znaczenie

Modlitwa ta jest niezwykle mocna, gdyż prosi, aby Bóg z wyżyn swojej ogromnej dobroci mógł zdjąć wszelkiego rodzaju przekleństwa dziedziczone po przodkach rodziny, jak również prosi, aby to dziecko nie miało szansy odziedziczyć po swoich rodzicach żadnego rodzaju wad.

Złóż więc to dziecko, które jest jeszcze w twoim łonie, w ręce Ojca. Dostarcz je prawdziwie do nieba i bądź pewien, że zostanie dla niego uczynione to, co najlepsze.

Modlitwa

W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen! Ojcze Niebieski, chwalę Cię i dziękuję Ci za dopuszczenie do tego życia i za ukształtowanie tego dziecka na Twój obraz i podobieństwo. Ześlij swojego Ducha Świętego i oświeć moje łono. Napełnij je swoim światłem, mocą, majestatem i chwałą, tak jak uczyniłeś to w łonie Maryi, aby urodziła Jezusa.

Panie Jezu Chryste, przyjdź, ze swoją miłością i nieskończonym miłosierdziem wylej swoją łaskę na to dziecko. Usuń wszelkie negatywy, które mogły zostać jej przekazane, świadomie lub nieświadomie, a także wszelkie odrzucenie. Jeśli kiedykolwiek myślałam o aborcji, wyrzekam się tego teraz!

Obmyj mnie z każdego dziedzictwa przekleństwa, które pochodzi od naszych przodków; każdej choroby genetycznej lub nawet przenoszonej przez infekcję; każdej deformacji; każdej wady, którą może odziedziczyć po nas, swoich rodzicach.

Obmyj to dziecko Twoją drogocenną Krwią i napełnij je Twoim Duchem Świętym i Twoją Prawdą. Poświęcam je Tobie, prosząc o chrzest w Twoim Duchu Świętym i aby jego życie było owocne w Twojej nieskończonej miłości.

Modlitwa kobiety w ciąży o błogosławieństwo dla dziecka

Kiedy dowiadujesz się, że jesteś w ciąży, z pewnością jednym z największych pragnień przyszłej matki jest to, aby jej dziecko urodziło się błogosławione. Zrozum, że każde dziecko przychodzi na świat z woli Boga, a Ojciec zawsze stawia swoich aniołów, aby szli blisko niej.

Nie oznacza to jednak, że nie trzeba się za nią modlić. Sprawdź więc poniższą piękną modlitwę kobiety w ciąży o błogosławieństwo dla dziecka. Zobacz.

Wskazania

Ta modlitwa to bardzo piękna rozmowa z Bogiem, w której matka ma okazję podziękować Ojcu za błogosławieństwo przyjęcia jej dziecka. W ten sposób matka wyraża całe swoje szczęście i pokazuje, jak bardzo poczuła się oświecona.

Ponadto matka podczas modlitwy prosi także, aby Bóg nie tylko błogosławił dziecku, ale także pomógł jej jak najlepiej zająć się tym maleństwem.

Znaczenie

Wiadomo, że ciąża to okres wielu zmian zarówno w życiu, jak i w ciele kobiety, dlatego modlitwa ta staje się jeszcze pełniejsza, gdy prosi Pana o pomoc dla przyszłej matki w zadbaniu o własne ciało, także emocjonalne, aby mogła to dziecko jak najlepiej urodzić.

W tej rozmowie z Bogiem matka prosi więc również o to, aby wszystkie miesiące ciąży były błogosławione. Proś Go zatem z wielką wiarą, abyś zawsze miała mądrość, miłość i pokój, dla siebie i swojej rodziny.

Modlitwa

Każde dziecko, które się rodzi jest znakiem wierności i nieskończonego miłosierdzia Boga. Panie Boże mój, dziękuję Ci za moje cudowne dziecko, które jest we mnie, na pewno już istniało w Twoim sercu, bo Ty jesteś źródłem wszelkiego życia.

Dziękuję Ci za radość bycia matką, połóż swoje potężne ręce nad tym dzieckiem i pobłogosław każdą komórkę, każdy organ, aby wszystko było według Twojej doskonałości i chwały. Pomóż mi dbać o moje ciało i emocje, bo wiem, że rodzę istotę na Twój obraz i podobieństwo.

Niech wszystkie miesiące tej ciąży będą błogosławione przez Pana.Daj mi mądrość, abym mogła poprowadzić to dziecko drogą pokoju, szczerości i miłości.Pobłogosław Panie moment narodzin.Daj mi bezpieczeństwo i spokój, abym mogła być dobrą matką.

Pobłogosław wszystkich, którzy w jakiś sposób dzielą ze mną tę radość, Amen.

Kobieta w ciąży Modlitwa do św. Gerarda

Święty Gerard urodził się we Włoszech i w swoim życiu starał się zawsze czynić to, co uważał za wolę Bożą. Jako młody człowiek założył zakład krawiecki, który dobrze prosperował, ale Gerard zawsze dawał innym wszystko, co miał.

Po tym jak został kanonizowany, otrzymał legion fanów na całym świecie. Wśród jego wielu modlitw, ma kilka konkretnych dla kobiet w ciąży, sprawdź je poniżej.

Wskazania

Jak widziałeś wcześniej, jest to modlitwa poświęcona świętemu Gerardowi, więc aby ją wypowiedzieć, konieczne jest, abyś miał wiarę i zaufanie do mocy wstawiennictwa tego świętego.W przeciwnym razie zrozum, że twoje słowa będą puste.

Interesujące jest to, że rozumiesz więcej o tym świętym i jego życiu oraz dowiadujesz się więcej o wszystkim, do czego jest zdolny. Zrozum, że kiedy modlisz się do świętego, jest on odpowiedzialny za zabranie twojej prośby do Ojca, więc konieczne jest, abyś miał dużo wiary w niego.

Znaczenie

Ta modlitwa jest bardzo piękną modlitwą, która zaczyna się od wspomnienia, że Bóg Ojciec spowodował, że Jego Syn narodził się z Maryi Dziewicy, dzięki świętej mocy Ducha Świętego. Tak więc matka prosi Pana, aby spojrzał na jej ciążę i jej dziecko z wielkim współczuciem.

Tak więc, choć krótka, modlitwa ta jest niezwykle głęboka i potężna. Módl się nią z wiarą i zaufaniem do Pana.

Modlitwa

Panie Boże, Stwórco ludzkości, który sprawiłeś, że Twój Syn narodził się z Maryi Dziewicy mocą Ducha Świętego, zwróć na mnie swoje życzliwe spojrzenie, gdy błagam o szczęśliwe narodziny za wstawiennictwem Twojego sługi Gerarda Majelli;

Pobłogosław i podtrzymaj to moje oczekiwanie, aby dziecko, które noszę w swoim łonie, odrodzone kiedyś przez chrzest i związane z Twoim świętym ludem, służyło Ci wiernie i żyło zawsze w Twojej miłości.Amen.

Modlitwa zagrożonej kobiety w ciąży do św. Gerarda

Wcześniej dowiedzieliście się trochę o historii św. Gerarda, ale to, co nie zostało wspomniane w tym artykule, to fakt, że ten ukochany święty był podobno za życia jasnowidzem.

Uważany jest również za patrona matek, dlatego tak wiele jest modlitw poświęconych kobietom w ciąży.

Wskazania

Święty Gerard, kanonizowany 11 grudnia 1904 r., był zawsze bardzo kochany przez matki, dlatego jest zawsze bardzo poszukiwany przez wiele przyszłych matek, które proszą o błogosławieństwo za jego potężnym wstawiennictwem.

W ten sposób, nawet jeśli twoja ciąża może przechodzić przez niespokojne czasy, wiedz, że istnieje specjalna modlitwa dla tego drogiego świętego.Tak więc, zachowaj spokój, a następnie odmawiaj tę modlitwę z dużą wiarą i ufnością.

Znaczenie

Ta modlitwa to bardzo piękna i szczera rozmowa ze świętym Gerardem. Już na samym początku matka daje do zrozumienia, że wie, iż święty zawsze był uważny na wszystkie matki, które zwracały się do niego o pomoc.

Wiedząc więc o tym, błaga świętego o pomoc w tym niespokojnym okresie ciąży, aby mogła się uspokoić, a wszelki niepokój, czy inne negatywne rzeczy zostawić daleko od swojego życia.

Modlitwa

O potężny święty Gerardzie, zawsze zatroskany i uważny na modlitwy matek w trudnościach, wysłuchaj mnie, proszę Cię, i pomóż mi w tej chwili niebezpieczeństwa dla dziecka, które noszę w swoim łonie; chroń nas, abyśmy w całkowitym spokoju mogli przejść te dni niespokojnego oczekiwania w doskonałym zdrowiu, i dziękuj za ochronę, która została nam udzielona, znak Twojego potężnego wstawiennictwa u Boga. Amen.

Modlitwa kobiety w ciąży do Matki Bożej Dobrego Porodu

Kult Matki Bożej Dobrego Porodu rozpoczął się we Francji od obrazu Matki Bożej. Święta zasłynęła wśród wiernych z tego, że wstawiała się za ciężarnymi kobietami. W ten sposób szybko stała się patronką kobiet w ciąży.

Modlitwy kierowane do niej mają na celu zapewnienie matkom spokojnego porodu, a także zdrowia i komfortu zarówno dla niej, jak i dla dziecka. Poznajcie tę potężną modlitwę poniżej.

Wskazania

Wskazana dla wszystkich oczekujących matek, które życzą sobie, aby wszystko poszło dobrze podczas ich porodu, z dużą ilością zdrowia i komfortu, ta modlitwa ma dużą moc i przynosi również pocieszenie w sercu kobiet w ciąży.

Wiedz, że Matka Boża Dobrego Porodu, oprócz tego, że jest Matką, jest także przyjaciółką, na którą zawsze możesz liczyć. Dlatego przeprowadź tę modlitwę jako szczerą rozmowę, od córki do Matki, i oddaj całą swoją ciążę w potężne ręce Maryi.

Znaczenie

Modlitwa ta rozpoczyna się od wywyższenia Maryi Dziewicy, która jest wolna od wszelkiej plamy grzechu na świecie, z tego powodu nie cierpiała na żadne dolegliwości w czasie ciąży.

Jednak jako Matka pełna współczucia i miłości, doskonale rozumie wszystkie utrapienia, jakie ten okres może przynieść w życiu kobiety.Nie bój się więc i nie miej wątpliwości, by zwrócić się do Niej.Matka Boża Dobrego Porodu jest Matką i zawsze będzie się tobą opiekować.Módl się więc z wiarą.

Modlitwa

O Maryjo najświętsza, Ty przez szczególny przywilej Boży byłaś wolna od zmazy grzechu pierworodnego i z powodu tego przywileju nie doznałaś niedogodności macierzyństwa, czasu ciąży i porodu; ale doskonale rozumiesz udręki i utrapienia biednych matek, które oczekują dziecka, zwłaszcza w niepewności powodzenia lub niepowodzenia porodu.

Spójrz na mnie, Twoją służebnicę, która zbliżając się do porodu, cierpi udrękę i niepewność.

Daj mi łaskę szczęśliwego porodu. Spraw, aby moje dziecko urodziło się zdrowe, silne i doskonałe. Obiecuję Ci, że zawsze będę prowadzić moje dziecko drogą, którą Twój Syn, Jezus, wyznaczył wszystkim ludziom - drogą dobra.

Dziewico Matko Dzieciątka Jezus, teraz czuję się spokojniejsza i bardziej opanowana, bo już czuję Twoją matczyną opiekę. Matko Boża Dobrego Porodu, módl się za mną!

Modlitwa kobiety w ciąży do Geraldo Majella

W trakcie tego artykułu można już poznać trochę historii drogiego świętego Gerarda Majelli. Jego ochrona dla kobiet w ciąży jest znana na całym świecie.

Tak więc, jest oczywiste, że nie mógł liczyć na tylko jedną modlitwę dla matek.W ten sposób, kontynuuj czytanie i poznać poniżej jeszcze jedną słodką i potężną modlitwę tego świętego, poświęconą kobietom w ciąży.

Wskazania

Jeśli rodzisz dziecko, a to powoduje, że w tym czasie przez twój umysł przechodzą liczne lęki i niepewności, uspokój się. Ta szczególna modlitwa św. Gerarda Majelli, może przynieść spokój, którego potrzebuje twoje serce.

Miej więc wiarę we wstawiennictwo tego potężnego świętego, aby on z wysokości swojej dobroci zaniósł twoją prośbę do Ojca. Z wiarą módl się, aby wszystko poszło dobrze, abyś ty i twoje dziecko mieli dużo zdrowia i pociechy w tym całym okresie.

Znaczenie

Modlitwa ta opiera się na wstawiennictwie św. Gerarda Majelli, ale rozpoczyna się błaganiem do Boga Ojca, wspominając moc Pana w spowodowaniu, że Jego Syn narodził się z Maryi Dziewicy dzięki mocy Ducha Świętego.

Tak więc, ze świętym Gerardem jako swoim orędownikiem, wierni proszą, aby Chrystus skierował swoje łaskawe spojrzenie na narodziny tego dziecka, aby obsypał je swoim błogosławieństwem.

Modlitwa

Panie Boże, Stwórco ludzkości, który sprawiłeś, że Twój Syn narodził się z Maryi Dziewicy mocą Ducha Świętego, zwróć na mnie swoje życzliwe spojrzenie, gdy błagam o szczęśliwe narodziny za wstawiennictwem Twojego sługi Gerarda Majelli;

Pobłogosław i podtrzymaj to moje oczekiwanie, aby dziecko, które noszę w swoim łonie, odrodzone kiedyś przez chrzest i związane z Twoim świętym ludem, służyło Ci wiernie i żyło zawsze w Twojej miłości.Amen.

Modlitwa kobiety w ciąży do Matki Bożej

Matka Boża jest życzliwą Matką, która zawsze jest gotowa wysłuchać próśb swoich ukochanych dzieci. Dlatego, gdy stoisz przed tak ważnym i trudnym okresem, jakim jest ciąża, wiedz, że Ty również możesz na Nią liczyć.

Sprawdź poniższą potężną modlitwę dla kobiet w ciąży poświęconą Matce Bożej, a także jej wskazania i znaczenie.Śledź.

Wskazania

Wskazana dla przyszłej matki, która odczuwa niepokój związany z wyzwaniami ciąży, wiedz, że Matka Boża była i jest Matką matek, dlatego powierz swoje dziecko i swój poród w Jej ręce i wiedz, że z wysokości całej swojej dobroci zaniesie Twoje prośby do swojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Tak jak ty, Maryja przeszła już przez ciążę.Nie doświadczyła cierpień, przez które zwykle przechodzi ciąża.Jednak mimo to potrafi cię zrozumieć jak nikt inny.Módl się więc z wiarą prosząc jej matkę.

Znaczenie

Ta modlitwa jest szczerym błaganiem do Matki Bożej, w którym wierzący prosi Matkę o współczucie przy wysłuchaniu jego prośby. Niech więc twoja wiara przemówi głośniej i oddaj swoje serce w ręce Matki Bożej.

Błagając z żarliwością Matkę czułości, podczas tej modlitwy wysłuchuje Ona wszystkich waszych utrapień. Bądźcie więc pewni, że wysłuchuje ich z miłością. Konieczne jest jednak, abyście całkowicie Jej zaufali.

Modlitwa

O Maryjo, Niepokalana Dziewico, Bramo Niebios i Przyczyno naszej radości, odpowiadając wielkodusznie na zapowiedź Archanioła Gabriela, potrafiłaś ustąpić miejsca Bożemu planowi naszego zbawienia.

Zostałaś przez Najświętszą Opatrzność, od całej wieczności, uczyniona wybranym naczyniem i godnym mieszkaniem dla Słowa Wcielonego. Przez twoje "tak" i wierność Ojcu niebieskiemu, Duch Święty wplótł w twoje łono Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela.

Oto pragnąc, aby Syn Boży, który zechciał narodzić się w Tobie, narodził się także w moim sercu i udzielił mi przebaczenia moich grzechów, kłaniam się u Twoich stóp i błagam Cię, Matko Boża Achiropito, Aparecido i Różo Mistyczna, z całą żarliwością mojej duszy, abyś raczyła uzyskać dla mnie od Twojego Syna łaskę, której tak bardzo potrzebuję (umieścić łaskę).

Usłysz moje błaganie, o Najświętsza Dziewico, Matko Boża z Kany i Pięćdziesiątnicy!

Ty, która przed tronem łaski jesteś "Wszechmocną Suplikantką", gdy ze czcią i synowskim uczuciem rozważam wszystkie chwile bólu i radości, opuszczenia i opatrzności, które towarzyszyły Ci w Twojej błogosławionej i wyjątkowej Ciąży, w której przez dziewięć miesięcy nosiłaś w swoim łonie Syna Boga Najwyższego.

Matko posłuszeństwa i Pośredniczko wszystkich łask, Ty czekałaś na czas potrzebny do sprowadzenia na świat Króla wszechświata. Oto z wiarą i wiernością oczekuję łaski, o którą Cię proszę, choć wydaje mi się ona bardzo trudna do spełnienia, niemożliwa lub wręcz powolna.

Pomóż mi więc, o Matko czułości, Dziewico ciszy i słuchania, znosić w świętym oczekiwaniu czas i opóźnienia Boże, z trzeźwością życia, radością i wytrwałością. Spraw, abym nigdy nie był zniechęcony ani pokonany przez wroga.

Prowadź mnie do raju Twojego Najsłodszego Jezusa i, o Matko Rozwiązująca Węzły, prowadź mnie przez każdą z moich potrzeb, niebezpieczeństw czy utrapień, rozwiązując i rozplątując, z Twoją siłą i mocą, jeden z węzłów, które ja, świat lub nasz wspólny wróg spowodowaliśmy w moim życiu, drodze i powołaniu.

A gdyby moje grzechy nie były wystarczające, o Pani Lekarstwa, Dobrego Porodu i Nieustającej Pomocy, proszę Cię jeszcze, na mocy Twojej opieki i cierpień nad Jezusem w Twoim łonie, za wszystkie ciężarne matki.

Modlę się, aby dobrze się bawili, a także za wszystkich, którzy przechodzą delikatną ciążę, za tych, których dręczy myśl o aborcji swoich dzieci i za tych, którzy nie mogą lub nie potrafią ich mieć.

O Pani Karmelu, Bolesnej i Obronnej, ręce i kolana, które kołysały Jezusa, pociesz wszystkie matki, które modlą się o powrót swoich dzieci do domu i dobrych obyczajów. Wynagradzaj matki, które rodzą dzieci dla Boga, pouczając je w wierze i powierzając je życiu kapłańskiemu i zakonnemu. Matko Boża Zwiastunko, módl się za nami. Matko Boża Betlejemska, módl się za nami. Amen.

Nowenna modlitw za kobiety w ciąży do św. Gerarda Majelli

Jak już dowiedziałeś się w trakcie tego artykułu, święty Gerard Majella jest uważany za patrona kobiet w ciąży.

Oprócz modlitw, które już przeczytałaś w tym artykule, ten święty ma również potężną nowennę dedykowaną kobietom w ciąży. Przeczytaj ją poniżej i módl się z wiarą.

Wskazania

Nowenna ta cieszy się opinią bardzo skutecznej i jest wskazana dla wszystkich, którzy pragną uzyskać ochronę w zarządzaniu, zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Należy jednak zaznaczyć, że konieczna jest wielka wiara w św. Gerarda, w przeciwnym razie słowa wypowiadane podczas nowenny będą wypowiadane tylko z ust do ust.

Zrozum, że święty Gerard będzie orędownikiem, który zaniesie twoje prośby do Ojca. To tak, jakby niebo współpracowało ze sobą, aby spełnić twoje błagania. Pozostaje ci więc tylko ufać z zamkniętymi oczami.

Jak modlić się nowenną

Aby nowenna była wykonana poprawnie, fundamentalne znaczenie ma to, abyś modlił się nią przez dziewięć kolejnych dni. W ten sposób zrozum, że nie możesz zapomnieć lub pominąć żadnego dnia, a tym bardziej nie możesz popełnić błędów w liczeniu i skończyć z przekroczeniem dziewięciu dni. Dlatego niezwykle ważne jest, abyś zachował tę kontrolę.

Ponadto, koncentracja jest również podstawowe w momencie modlitwy.Po tym wszystkim, aby połączyć się z boskim, trzeba dać sobie ciało i duszę.Dlatego wybrać spokojne miejsce.Pozostawienie stałej godziny każdego dnia może również pomóc.Dzięki temu łatwiej będzie pamiętać każdy dzień nowenny.

Znaczenie

Piękna modlitwa tej nowenny rozpoczyna się od przypomnienia działania Ducha Świętego, który przygotował ciało i duszę Dziewicy Maryi, aby mogła począć Dzieciątko Jezus. W ten sposób, bardziej niż ciąża, była to Boża misja.

W obliczu tak pięknej historii wierni proszą więc za wstawiennictwem świętego Gerarda, który był zawsze wiernym sługą Boga, aby obdarzył ich błogosławieństwem w czasie ciąży i całego życia ich dziecka.

Modlitwa

Wszechmogący i wieczny Boże, któryś przez działanie Ducha Świętego przygotował ciało i duszę chwalebnej Dziewicy Maryi, Matki Bożej, aby była mieszkaniem godnym Twojego Syna, i któryś przez tego samego Ducha Świętego uświęcił świętego Jana Chrzciciela przed jego narodzeniem.

Gerarda, Twojego najwierniejszego sługi, o ochronę w niebezpieczeństwach macierzyństwa i o obronę przed złym duchem owocu, który raczyłeś jej dać, aby przez Twoją pomocną i zbawczą dłoń przyjął chrzest święty.

Spraw także, aby matka i dziecko po chrześcijańskim życiu oboje osiągnęli życie wieczne. Amen.

Ojcze nasz

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje,

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, jest teraz i zawsze będzie. amen.

Jak prawidłowo odmawiać modlitwę za kobiety w ciąży?

Niezależnie od trudności lub lęku, z jakimi możesz się spotkać w czasie ciąży, zrozum, że jeśli zdecydowałaś się zwrócić do wiary, aby uzdrowić swoje utrapienia, fundamentalne znaczenie będzie miało oddanie swojego życia i życia dziecka, które ma przyjść, w ręce Ojca.

Zrozum, że to jest wiara: ślepo poddać się niebu, nie wiedząc, co ma nadejść. Tak więc, opierając się na tej logice, zrozum, że twoje modlitwy będą naprawdę działać tylko wtedy, gdy będziesz działać w ten sposób.

Tego typu postawa powinna być dla ciebie punktem wyjścia do odpowiedzi na pytanie: Jak prawidłowo odmawiać modlitwę za kobiety w ciąży? Widzisz więc, że wiara i zaufanie do Chrystusa będą twoimi głównymi składnikami na tym etapie.

Również, aby odmówić modlitwę, zawsze staraj się być w spokojnym i cichym miejscu, gdzie możesz się skoncentrować i naprawdę połączyć z płaszczyzną duchową. Złóż wszystko w ręce Pana i zaufaj, że On zawsze zrobi to, co jest najlepsze.

Jako ekspert w dziedzinie snów, duchowości i ezoteryki poświęcam się pomaganiu innym w odnajdywaniu znaczenia ich snów. Sny są potężnym narzędziem do zrozumienia naszej podświadomości i mogą zaoferować cenny wgląd w nasze codzienne życie. Moja własna podróż do świata snów i duchowości rozpoczęła się ponad 20 lat temu i od tego czasu intensywnie studiowałem te dziedziny. Z pasją dzielę się swoją wiedzą z innymi i pomagam im połączyć się z ich duchowym ja.