Imák terhes nőknek: kockázati terhesség, Szent Gergely és még sok más!

  • Ossza Meg Ezt
Jennifer Sherman

Miért imádkozzunk a terhes nőkért?

A terhesség varázslatos időszak egy nő életében, és sokuk számára nagy álom. Ugyanakkor ez az időszak sok kétséggel, félelemmel és bizonytalansággal is járhat. A terhesség egy sor hormonális változással is jár, ami érzékenyebbé, idegesebbé és szorongóbbá teheti a nőket. Ezért mindezek ellenére köztudott, hogy ez a sok változás időszakát jelenti.

Így remek választás lehet olyan imákat keresni, amelyek megnyugtatják a szorongó szívet és békét hoznak a terhességedbe. Számtalan ima létezik, és kiválaszthatod azt, amellyel a leginkább azonosulsz. A lényeg, hogy mindig nagy hittel imádkozz. Nézd meg az alábbiakban a legjobb imákat várandós nőknek.

Imádság a terhes nőkért

Ha terhes vagy, vagy nagy szeretettel viseltetsz valaki iránt, aki terhes, tudd, hogy áldások záporáért imádkozni erre a terhességre nagyszerű választás. A várandósság időszaka egyébként sem mindig könnyű, ezért a sok szeretet és a sok áldás sosem túl sok.

Ezért kövessétek figyelmesen ezt az olvasmányt, és ismerkedjetek meg egy nagyon különleges, a terhes nőknek szentelt imával.

Jelzések

Ez az ima mindenkinek ajánlott, akinek az életében van egy különleges terhes nő. A terhesség Isten nagy ajándéka, ezért mindig jó imádkozni ezekért az anyákért. Ha te vagy a szerencsés, tudd, hogy ez az ima ebben az esetben is jó jelzés, elvégre békét hoz neked.

Emellett segít, hogy több nyugalmat hozzon a szívedbe, mivel köztudott, hogy egyes terhes nők bizonyos aggodalmakon mehetnek keresztül, amelyek okozhatnak némi kockát. Tehát először is, mindig őrizd meg a nyugalmadat, és imádkozz hittel.

Jelentése

Ez az ima közvetlenül az Atya Istennek szól, és egy nagyon őszinte és mély beszélgetés az Úrral. Észrevehetitek, hogy úgy történik, mintha valóban egy anya beszélne a fiáról.

Tehát, ha nem te vagy a terhes nő, és egy másik terhes nőnek szeretnéd dedikálni, csak fogalmazd át a szavakat, hogy egyértelmű legyen. A lényeg, hogy mindig pozitívan gondolj arra, amit szeretnél, és legyen hited.

Imádság

Ó örök Isten, végtelen jóságú Atya, aki a házasságot az emberi nem szaporítására és a Mennyország benépesítésére hoztad létre, és a mi nemünket elsősorban erre a feladatra rendelted, úgy akartad, hogy termékenységünk legyen a ránk nehezedő áldásod egyik jele, könyörögve borulok le Felséged előtt, akit imádok.

Uram, nyújtsd ki kezed és fejezd be a megkezdett munkát: a te gondviselésed folyamatos segítséggel hordozza velem a rám bízott gyarló teremtményt, amíg el nem érkezik a világra.

Abban a pillanatban, életem Istene, segíts meg engem és tartsd meg gyengeségemet a Te hatalmas kezeddel. Fogadd magadhoz fiamat, és tartsd meg őt, amíg a keresztség által be nem lép az Egyház kebelébe, a Te Házastársadba, hogy a teremtés és a megváltás kettős címével Hozzád tartozzon.

Ó, lelkem Megváltója, aki halandó életedben oly nagyon szeretted a gyermekeket, és oly gyakran karjaidba vetted őket, vedd az enyémet is, hogy mivel Te vagy az Atyja, és Téged nevez téged Atyjának, megszentelje a Te nevedet, és részesüljön a Te országodban. Teljes szívemből szentellek Téged, ó, Megváltóm, és szeretetednek ajánlom őt.

Igazságod nagy fájdalmaknak vetette alá Évát és minden tőle született nőt;

Elfogadom, Uram, mindazokat a szenvedéseket, amelyeket ez alkalommal nekem szántál, és alázatosan kérlek Téged, Szeplőtelen Anyád szent és boldog fogantatása által, hogy légy kegyes hozzám gyermekem születésének pillanatában, áldj meg engem és ezt a gyermeket, akit nekem adsz, valamint add meg nekem szeretetedet és a jóságodba vetett teljes bizalmat.

És Te, Boldogságos Szűz, Megváltónk legszentebb Anyja, nemünk tisztelete és dicsősége, járj közben isteni Fiadnál, hogy kegyelmében meghallgassa alázatos imámat.

Imádkozom hozzád, ó, legkedvesebb teremtmény, a József, szent hitvesed iránti szűzi szeretetért és isteni Fiad születésének végtelen érdemeiért.

Ó Szent Angyalok, akiknek az a feladatuk, hogy vigyázzanak rám és fiamra, oltalmazzatok és vezessetek minket, hogy segítségetekkel egy napon elérjük azt a dicsőséget, amelyet már élveztek, és dicsérjük veletek együtt közös Urunkat, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.

Terhes nő imája a gyermekért az anyaméhben

A terhesség híre mindig áldás. Még ha meg is lepődsz, tudd, hogy egy úton lévő élet mindig ok az ünneplésre. Ezért már a méhedből is nagyon jól jönnek az imák ezért a kisdedért. Hittel imádkozzátok az alábbi imát, hogy az Úr árassza el kegyelmét erre a gyermekre. Kérlek, kövessétek.

Jelzések

Ez az ima mindazok számára alkalmas, akiknek nagy az Istenbe vetett hitük, és abban áll, hogy az Atyát arra kérjük, hogy minden irgalmassága által árassza ki mérhetetlen kegyelmét erre az eljövendő gyermekre.

Kérjétek tehát sok hittel, hogy az Úr távolítson el mindenféle negatívumot erről a gyermekről, hogy áldott legyen, és békével és harmóniával teli életet élhessen szülei oldalán.

Jelentése

Ez az ima rendkívül erős, mivel azt kéri, hogy Isten az Ő mérhetetlen jóságának magasságából vegyen el mindenféle átok örökséget, amely a család felmenőitől származhatott, valamint azt kéri, hogy ennek a gyermeknek ne legyen esélye arra, hogy bármilyen rosszat örököljön a szüleitől.

Add tehát ezt a gyermeket, aki még mindig az anyaméhedben van, az Atya kezébe. Add őt valóban a mennybe, és légy biztos benne, hogy a legjobbat fogja tenni vele.

Imádság

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Mennyei Atyám, dicsőítelek és köszönöm, hogy megengedted ezt az életet, és hogy a Te képedre és hasonlatosságodra formálod ezt a gyermeket. Küldd el Szentlelkedet, és világosítsd meg méhemet. Töltsd be azt a Te fényeddel, hatalmaddal, fenségeddel és dicsőségeddel, ahogyan Mária méhében is megtetted, hogy megszülje Jézust.

Uram Jézus Krisztus, jöjj el, szereteteddel és végtelen irgalmaddal áraszd ki kegyelmedet erre a gyermekre. Távolíts el minden negatívumot, amit tudatosan vagy tudattalanul átadtál neki, valamint minden elutasítást. Ha bármikor is abortuszra gondoltam, most lemondok róla!

Moss meg minden átok örökségétől, amely az őseinktől származik; minden genetikai betegségtől, vagy akár fertőzéssel terjedő betegségtől; minden torzulástól; mindenféle bűnösségtől, amelyet tőlünk, a szüleitől örökölhet.

Mosd meg ezt a gyermeket drága Véreddel, és töltsd be őt Szentlelkeddel és Igazságoddal. Neked szentelem őt, kérve, hogy kereszteld meg Szentlelkeddel, és hogy élete gyümölcsöző legyen végtelen szeretetedben.

Terhes nő imája, hogy megáldja a gyermeket

Amikor megtudod, hogy terhes vagy, a leendő anya egyik legnagyobb kívánsága bizonyára az, hogy gyermeke áldottan szülessen. Értsd meg, hogy minden gyermek Isten akaratából jön a világra, és az Atya mindig az ő angyalait helyezi mellé, hogy közel járjanak hozzá.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem kell érte imádkozni. Nézd meg tehát a terhes nő alábbi gyönyörű imáját, hogy megáldja a gyermeket, lásd.

Jelzések

Ez az ima egy nagyon szép beszélgetés Istennel, ahol az anyának lehetősége van arra, hogy megköszönje az Atyának az áldást, hogy megkapta gyermekét. Az anya ily módon kifejezi minden boldogságát, és megmutatja, mennyire megvilágosodottnak érzi magát.

Ezen kívül az édesanya azt is kéri az ima során, hogy Isten ne csak megáldja a gyermeket, hanem segítsen neki abban is, hogy a lehető legjobban tudjon gondoskodni erről a babáról.

Jelentése

Köztudott, hogy a terhesség sok változással járó időszak mind az életben, mind a nő testében. Így ez az ima még teljesebbé válik, amikor arra kéri az Urat, hogy segítsen a leendő anyának, hogy vigyázzon a saját testére, beleértve az érzelmi testét is, hogy a lehető legjobb módon tudja kihordani ezt a gyermeket.

Tehát az Istennel való beszélgetésben az édesanya is azt kéri, hogy terhességének minden hónapja áldott legyen. Ezért kérd Őt sok hittel, hogy mindig legyen bölcsességed, szereteted és békéd, neked és családodnak.

Imádság

Minden gyermek, aki megszületik, Isten hűségének és végtelen irgalmának jele. Uram, Istenem, köszönöm neked a bennem lévő csodálatos gyermekemet, mert biztos, hogy már létezett a szívedben, mert te vagy minden élet forrása.

Köszönöm neked az anyaság örömét, tedd hatalmas kezedet erre a gyermekre, és áldj meg minden sejtet, minden szervet, hogy minden a te tökéletességed és dicsőséged szerint legyen. Segíts, hogy jól vigyázzak a testemre és az érzelmeimre, mert tudom, hogy egy olyan lényt szülök, aki a te képed és hasonlatosságod szerint van.

Áldja meg az Úr ennek a terhességnek minden hónapját. Adj bölcsességet, hogy ezt a gyermeket a béke, az őszinteség és a szeretet útján vezessem. Áldd meg a szülés pillanatát, Uram. Adj biztonságot és nyugalmat, hogy jó anya lehessek.

Áldj meg mindenkit, aki valamilyen módon osztozik velem ebben az örömben, Ámen.

Terhes nő imája Szent Gerardhoz

Szent Gerard Olaszországban született, és élete során mindig igyekezett azt tenni, amit Isten akaratának tartott. Fiatalemberként szabóműhelyt nyitott, amely jól prosperált, de Gerard mindig mindent, amije volt, másoknak adott.

Miután szentté avatták, rajongók légióját kapta világszerte. Számos imája között van néhány konkrét imája a terhes nők számára. Nézd meg őket alább.

Jelzések

Mint korábban láttátok, ez egy Szent Gerardnak szentelt ima, így elmondásához elengedhetetlen, hogy legyen hitetek és bizalmatok e szent közbenjárásának erejében. Ellenkező esetben értsétek meg, hogy szavaitok üresek lesznek.

Érdekes, hogy többet értesz meg erről a szentről és az életéről, és többet tudsz meg mindarról, amire képes. Értsd meg, hogy amikor egy szenthez imádkozol, ő a felelős azért, hogy kérésedet az Atyához vigye, ezért fontos, hogy nagyon bízz benne.

Jelentése

Ez egy nagyon szép ima, amely azzal kezdődik, hogy megemlékezik arról, hogy az Atya Isten a Szentlélek szent ereje által Szűz Máriától szülte meg Fiát. Így az anya arra kéri az Urat, hogy nagy könyörületességgel tekintsen terhességére és gyermekére.

Tehát, bár rövid, ez az ima rendkívül mély és erőteljes. Imádkozzátok hittel, és bízzatok az Úrban.

Imádság

Uram Isten, az emberiség teremtője, aki a Szentlélek erejével Fiadat Szűz Máriától születted, fordítsd rám jóindulatú tekintetedet, amikor boldog születésért könyörgök szolgád, Gerard Majella közbenjárására;

Áldd meg és tartsd meg ezt a várakozásomat, hogy a gyermek, akit méhemben hordok, egy napon a keresztség által újjászületve és szent népedhez kapcsolódva hűségesen szolgáljon téged és mindig a te szeretetedben éljen. Ámen.

A veszélyeztetett terhes nő imája Szent Gerardhoz

Korábban már megismerkedhettél egy kicsit Szent Gerard történetével, de az még nem hangzott el ebben a cikkben, hogy ez a szeretett szentről azt tartották, hogy életében látnok volt.

Az édesanyák védőszentjének is tartják, ezért van olyan sok ima, amelyet a terhes nőknek szentelnek.

Jelzések

Az 1904. december 11-én szentté avatott Szent Gergelyt mindig is nagyon szerették az édesanyák, ezért sok várandós kismama keresi őt, akik áldást kérnek az ő hathatós közbenjárására.

Ily módon, még ha a terhességed nehéz időket is él át, tudd, hogy van egy különleges ima ezért a kedves Szentért. Maradj tehát nyugodt, majd imádkozd ezt az imát sok hittel és bizalommal.

Jelentése

Ez az ima egy nagyon szép és őszinte beszélgetés Szent Gergellyel. Az édesanya már az elején világossá teszi, hogy tudja, a szent mindig is figyelmes volt minden édesanyára, aki hozzá fordult segítségért.

Ennek tudatában könyörög tehát a szenthez, hogy segítsen neki a terhességének ebben a nehéz időszakában, hogy megnyugodhasson, és mindenféle szorongást, vagy más negatív dolgot messze hagyjon az életéből.

Imádság

Ó, hatalmas Szent Gergely, aki mindig gondosan és figyelmesen hallgatod a nehéz helyzetben lévő anyák imáit, hallgass meg, kérlek, és segíts meg a gyermekemért, akit méhemben hordok, a veszély e pillanatában; védj meg minket, hogy teljes nyugalomban, tökéletes egészségben tölthessük el a szorongó várakozás e napjait, és adj hálát a nekünk nyújtott védelemért, amely az Istennél való hatalmas közbenjárásod jele. Ámen.

Terhes nő imája a Szűzanyához a Jó Szüléshez

A Szűzanya tisztelete Franciaországban egy Szűz Mária-képével kezdődött. A szent arról vált híressé a hívek körében, hogy közbenjárt a terhes nőkért. Így hamarosan a terhes nők védőszentjévé vált.

A hozzá intézett imák célja, hogy az anyák számára békés szülést, valamint egészséget és kényelmet biztosítsanak mind neki, mind a gyermeknek. Ismerd meg ezt az erőteljes imát az alábbiakban.

Jelzések

Minden várandós anyának ajánlott, aki azt kívánja, hogy minden jól menjen a szülés során, sok egészséggel és kényelemmel, ez az ima nagyon erőteljes, és vigaszt hoz a terhes nők szívébe is.

Tudd, hogy a Szűzanya, amellett, hogy anya, barátod is, akire mindig számíthatsz. Ezért ezt az imát őszinte beszélgetésként mondd el, mint lánytól anyának, és add át minden terhességedet Mária hatalmas kezébe.

Jelentése

Ez az ima Szűz Mária magasztalásával kezdődik, aki mentes a világ minden bűnfoltjától. Emiatt nem szenvedett semmilyen problémától a terhessége alatt.

Azonban, mint könyörületes és szeretettel teli Anya, tökéletesen megérti mindazokat a megpróbáltatásokat, amelyeket ez az időszak hozhat egy nő életében. Ne féljetek tehát, és ne legyenek kétségeitek, ha Hozzá fordultok. A Szűzanya egy Anya, és mindig gondoskodni fog rólatok. Imádkozzatok tehát hittel.

Imádság

Ó, legszentebb Mária, te Isten különleges kiváltsága folytán mentes voltál az eredendő bűn szennyétől, és e kiváltságod miatt nem szenvedted el az anyaság, a terhesség és a szülés idejének kellemetlenségeit; de tökéletesen megérted a gyermeket váró szegény anyák gyötrelmeit és szenvedéseit, különösen a szülés sikerének vagy sikertelenségének bizonytalanságában.

Tekints rám, szolgádra, aki a szüléshez közeledve gyötrelemtől és bizonytalanságtól szenvedek.

Add meg nekem a boldog szülés kegyelmét. Add, hogy gyermekem egészségesen, erősen és tökéletesen szülessen meg. Ígérem neked, hogy gyermekemet mindig azon az úton fogom vezetni, amelyet fiad, Jézus minden ember számára kijelölt, a jóság útján.

Szűz Mária, a gyermek Jézus Anyja, most nyugodtabb és csendesebb vagyok, mert már érzem anyai oltalmadat. Szűzanya, a Jó Szülés Szűzanyja, imádkozz értem!

Terhes nő imája Geraldo Majellához

E cikk során már megismerheted egy kicsit a kedves Szent Gerard Majella történetét. A várandós nők védelmét az egész világon ismerik.

Nyilvánvaló tehát, hogy nem csak egy imára számíthatott az édesanyákért. Így olvass tovább, és ismerd meg az alábbiakban e szent még egy édes és erőteljes imáját, amelyet a terhes nőknek szentelt.

Jelzések

Ha gyermeked születik, és ez számos félelmet és bizonytalanságot okoz neked ebben az időszakban, nyugodj meg. Szent Gerard Majella e különleges imája, elhozhatja a szívednek azt a nyugalmat, amire szüksége van.

Bízz tehát e hatalmas szent közbenjárásában, hogy jósága magaslatáról vigye kérésedet az Atyához. Hittel imádkozz, hogy minden jól menjen, hogy neked és gyermekednek sok egészség és vigasz legyen ez alatt az egész időszak alatt.

Jelentése

Ez az ima Szent Gerard Majella közbenjárására támaszkodik, de az Atyaistenhez intézett könyörgéssel kezdődik, megemlékezve az Úr hatalmáról, amely a Szentlélek ereje által Fiának Szűz Máriától való megszületését eredményezte.

Így a hívek Szent Gerard közbenjárásával kérik, hogy Krisztus irányítsa jóságos tekintetét e gyermek születésére, hogy áldását árassza rá.

Imádság

Uram Isten, az emberiség teremtője, aki a Szentlélek erejével Fiadat Szűz Máriától születted, fordítsd rám jóindulatú tekintetedet, amikor boldog születésért könyörgök szolgád, Gerard Majella közbenjárására;

Áldd meg és tartsd meg ezt a várakozásomat, hogy a gyermek, akit méhemben hordok, egy napon a keresztség által újjászületve és szent népedhez kapcsolódva hűségesen szolgáljon téged és mindig a te szeretetedben éljen. Ámen.

Terhes nő imája a Szűzanyához

A Szűzanya egy jóságos Anya, aki mindig kész meghallgatni szeretett gyermekei kéréseit. Amikor tehát egy olyan fontos és kihívásokkal teli időszak előtt állsz, mint a terhesség, tudd, hogy te is számíthatsz rá.

Nézd meg az alábbi, a Szűzanyának szentelt erőteljes imát terhes nőknek, valamint annak jeleit és jelentését. Kövesd végig.

Jelzések

A várandós anyáknak ajánljuk, akiket a terhesség kihívásai nyomasztanak, tudd, hogy a Szűzanya az anyák Anyja volt és az is. Ezért bízd gyermekedet és a születésedet az ő kezére, és tudd, hogy minden jóságának magasságából az ő Fiához, Jézus Krisztushoz viszi kéréseidet.

Hozzád hasonlóan Mária is átesett már egy terhességen. Ő nem élte át azokat a szenvedéseket, amelyeken egy terhesség általában keresztülmegy. Ő azonban mégis úgy meg tud érteni téged, mint senki más. Ezért imádkozz hittel, kérve az édesanyját.

Jelentése

Ez az ima egy őszinte könyörgés a Szűzanyához, amelyben a hívő arra kéri az Anyát, hogy könyörüljön meg, amikor meghallgatja kérését. Hagyd hát, hogy hited hangosabban szóljon, és helyezd szívedet a Szűzanya kezébe.

Azzal, hogy buzgón könyörögsz a gyengédség Anyjához, ezen ima során meghallgatja minden nyomorúságodat. Légy tehát biztos benne, hogy szeretettel hallgatja meg őket. Lényeges azonban, hogy teljesen megbízz benne.

Imádság

Ó Mária, Szeplőtelen Szűz, Mennyország kapuja és örömünk oka, azzal, hogy nagylelkűen válaszoltál Gábriel arkangyal híradására, utat tudtál engedni Isten üdvösségünkre vonatkozó tervének.

A Legszentebb Gondviselés által örökkévalóságtól fogva kiválasztott edény és méltó lakóhely lettél a megtestesült Ige számára. A mennyei Atyához való "igen"-ed és hűséged által a Szentlélek beleszőtte méhedbe Jézust, a mi Urunkat és Megváltónkat.

Íme, vágyva arra, hogy Isten Fia, aki benned akart megszületni, az én szívemben is megszülessen, és bűneim bocsánatát adja meg nekem, leborulok lábaidhoz, és lelkem teljes buzgalmával könyörgök hozzád, Achiropita, Aparecida és Misztikus Rózsa Szűzanya, hogy méltóztass megszerezni nekem Fiadtól a kegyelmet, amelyre oly nagy szükségem van (helyezd el a kegyelmet).

Hallgasd meg könyörgésemet, ó, Legszentebb Szűzanya, Kánai és Pünkösdi Szűzanya!

Te, aki a Kegyelem trónja előtt a "Mindenható Könyörgő" vagy, amint tisztelettel és gyermeki szeretettel elmélkedem a fájdalom és az öröm, az elhagyatottság és a gondviselés minden pillanatáról, amelyek elkísértek Téged áldott és egyedülálló Terhességedben, amelyben kilenc hónapon át hordoztad méhedben a Magasságos Isten Fiát.

Az engedelmesség Anyja és minden kegyelem Közvetítője, te vártad a szükséges időt, hogy a világmindenség Királyát a világra hozd. Íme, hittel és hűséggel várom a kegyelmet, amelyet tőled kérek, még akkor is, ha számomra nagyon nehéznek, lehetetlennek vagy akár lassúnak tűnik, hogy megvalósuljon.

Segíts hát, ó, a gyengédség Anyja, a csend és a hallgatás Szűzanyja, hogy szent várakozással, az élet józanságával, örömmel és kitartással elszenvedjem Isten idejét és késedelmeit. Add, hogy soha ne csüggedjek el, és ne győzzön le az ellenség.

Vezess engem a Te legédesebb Jézusod paradicsomába, és ó, Csomóbontó Anya, vezess engem minden egyes szükségemen, veszélyen vagy nyomorúságon keresztül, a Te erőddel és hatalmaddal kioldva és kibogozva egy-egy csomót, amelyet én, a világ vagy közös ellenségünk okozott életemben, utamon és hivatásomban.

És ha bűneim nem lennének elégségesek, ó, a gyógyítás, a jó szülés és az örökkévaló segítség Úrnője, akkor még mindig kérlek Téged, a Te gondoskodásod és szenvedéseid alapján Jézusért a Te méhedben, minden terhes anyáért.

Imádkozom, hogy jól érezzék magukat, és azokért is, akik kényes terhességen mennek keresztül, azokért, akiket gyötör a gyermekük elvetésének gondolata, és azokért is, akik nem tudnak vagy nem tudnak gyermeket vállalni.

Ó Kármel, a Fájdalmak és a Védelem Szűzanyja, kezed és öled, amely Jézust bölcsőbe vette, vigasztalj minden édesanyát, aki gyermekei hazatéréséért és a jó erkölcsért imádkozik. Jutalmazd meg az anyákat, akik gyermekeket szülnek Istennek, hitre tanítják őket, és a papi és vallásos életre bízzák őket. A Nagyboldogasszony, imádkozz értünk, a Betlehemi Szűzanya, imádkozz értünk. Ámen.

Novéna imák a terhes nőkért Szent Gerard Majellához

Ahogyan azt már megtudhattátok e cikk során, Szent Gerard Majellát a terhes nők védőszentjének tartják.

Az ebben a cikkben már olvasott imákon kívül ennek a szentnek van egy erőteljes, a terhes nőknek szentelt novénája is. Olvassa el az alábbiakban, és imádkozzon hittel.

Jelzések

Ez a novéna állítólag nagyon hatékony, és mindazok számára ajánlott, akik védelmet szeretnének kapni a vezetésükben, mind az anya, mind a gyermek számára. Meg kell azonban jegyezni, hogy elengedhetetlen, hogy nagy hittel rendelkezzünk Szent Gerardban, különben a novéna során elmondott szavak csak szájról szájra szállnak.

Értsd meg, hogy Szent Gergely közbenjáróként fogja kérésedet az Atyához vinni. Olyan, mintha a mennyek együtt dolgoznának, hogy teljesítsék könyörgésedet. Így nem marad más hátra, mint hogy csukott szemmel bízz.

Hogyan imádkozzuk a novénát

Ahhoz, hogy a novénát helyesen végezzük, alapvető fontosságú, hogy kilenc egymást követő napon imádkozzuk. Ily módon értsük meg, hogy nem felejthetünk el vagy hagyhatunk ki egyetlen napot sem, még kevésbé hibázhatunk a számolásban, és a végén túllépjük a kilenc napot. Ezért rendkívül fontos, hogy ezt az ellenőrzést megtartsuk.

Emellett a koncentráció is alapvető az imádság pillanatában. Végül is, ahhoz, hogy kapcsolatba lépj az istenivel, testet és lelket kell adnod magadnak. Ezért válassz egy csendes helyet. Az is segíthet, ha minden nap hagysz egy meghatározott időpontot. Ez megkönnyíti, hogy a novéna minden egyes napjára emlékezz.

Jelentése

E novéna gyönyörű imája a Szentlélek működésének felidézésével kezdődik, aki előkészítette Szűz Mária testét és lelkét, hogy megfoganjon a gyermek Jézus. Így ez több volt, mint egy várandósság, ez egy isteni küldetés volt.

Így egy ilyen szép történettel szembesülve a hívek Szent Gergely közbenjárására, aki mindig hűséges szolgája volt Istennek, kérik, hogy adja áldását terhességükre és gyermekük egész életére.

Imádság

Mindenható és Örökkévaló Isten, aki a Szentlélek működése által előkészítetted a dicsőséges Szűz Mária, Isten Anyjának testét és lelkét, hogy Fiadhoz méltó lakhely legyen, és aki ugyanezen Szentlélek által megszentelted Keresztelő Szent Jánost születése előtt.

Fogadd alázatos szolgád imáját, aki Szent Gerard, leghűségesebb szolgád közbenjárására kér téged, hogy oltalmazd meg az anyaság veszélyeiben, és védd meg a gonosz szellem ellen a gyümölcsöt, amelyet neki adtál, hogy segítő és üdvözítő kezed által megkapja a szent keresztséget.

Add meg azt is, hogy az anya és a gyermek keresztény élet után mindketten eljussanak az örök életre. Ámen.

Mi Atyánk

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod,

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg minket a gonosztól.

Üdvözlégy Mária

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Szűz Mária, Isten Anyja, imádkozz érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Dicsőség az Atyának

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, amint kezdetben volt, most van és lesz mindörökké. Ámen.

Hogyan kell helyesen imádkozni egy imát a terhes nőkért?

Bármilyen nehézséggel vagy félelemmel is kell szembenézned a terhességed során, értsd meg, hogy ha úgy döntöttél, hogy a hithez fordulsz, hogy meggyógyítsa a nyomorúságodat, akkor alapvető fontosságú, hogy az Atya kezébe add át az életedet és a születendő gyermeked életét.

Értsd meg, hogy ez a hit: vakon átadni magad az égnek, anélkül, hogy tudnád, mi következik. Tehát, e logika alapján értsd meg, hogy az imáid csak akkor fognak igazán működni, ha így cselekszel.

Ez a fajta hozzáállás kell, hogy legyen a kiindulópontod a válaszhoz arra a kérdésre: Hogyan imádkozzunk helyesen a terhes nőkért? Tehát láthatod, hogy a hit és a Krisztusba vetett bizalom lesz a fő összetevőd ebben a szakaszban.

Az imák elmondásához is mindig próbálj meg egy nyugodt és csendes helyen lenni, ahol koncentrálni tudsz, és valóban kapcsolódhatsz a spirituális síkhoz. Bízz mindent az Úr kezébe, és bízz abban, hogy mindig azt teszi, ami a legjobb.

Az álmok, a spiritualitás és az ezotéria szakértőjeként elkötelezetten segítek másoknak megtalálni álmaik értelmét. Az álmok hatékony eszközt jelentenek tudatalattink megértéséhez, és értékes betekintést nyújthatnak mindennapi életünkbe. Saját utam az álmok és a spiritualitás világába több mint 20 évvel ezelőtt kezdődött, és azóta sokat tanultam ezeken a területeken. Szenvedélyesen megosztom tudásomat másokkal, és segítek nekik kapcsolatba lépni spirituális énjükkel.