Kabbalistisk numerologi: Opprinnelse, hvordan det fungerer, hvordan man regner og mer!

  • Dele Denne
Jennifer Sherman

Vet du hva kabbalistisk numerologi er?

Du har sikkert hørt om kabbala eller dens numerologi, men vet du virkelig hva kabbalistisk numerologi er? Materielt liv og menneskekroppen gir de 5 sansene, til å absorbere jordens informasjon og koder og forstå livet, for å gjøre det best mulig med det.

Men historien til hvert vesens sjel går langt utover det. . Kabbalistisk numerologi stammer fra jødisk mystikk og har som mål å overvinne disse fem menneskelige sansene, og bringe studiemetoder for å tolke universets tegn, som tall og matematikk.

Dermed er det mulig å forstå de store skjulte guddommelige sannhetene av menneskeheten og livet på jorden. Kom og sjekk ut hemmelighetene til disse eldgamle teknikkene, for eksempel deres opprinnelse og virkemåte, og forstå hva tallene betyr i livet ditt!

Forstå kabbalistisk numerologi

Kabbalistisk numerologi er en av de mange metodene for å kjenne universets lover som kabbala bringer. Dermed blander denne vitenskapen filosofiske, religiøse, vitenskapelige og spirituelle aspekter, for å forklare livets fenomener, det være seg selve skapelsen eller hendelsene, naturlige eller sosiale, som følger hverandre.

Det er derfor det er veldig nyttig Forstå kabbalistisk numerologi. Fra korrespondansen av verdier til alle eksisterende bokstaver er det mulig å forstå belastningenå være i stand til å styrke personligheter som er i stand til å oppnå store bragder. I tillegg er det et tall som er nært forbundet med spiritualitet, som veileder høy bevissthet.

Nummer 18

Ifølge kabbalistiske numerologistudier tilsvarer tallet 18 sjelens vilje. Viljen er noe mennesket har og som får det til å utføre gode gjerninger i livet sitt. Når sjelens vilje er oppfylt, blir universets vilje gjort, fordi sjelen ville være den delen som tilsvarer det guddommelige, i hvert vesen.

Ved å gjøre sjelens vilje og , derfor det guddommeliges vilje, konsekvensen er et langt liv, fordi individet handler i henhold til det universet, herre over alle ting og innehaver av sannheten, ønsker for ham.

Nummer 22

Tallet 22 er det sterkeste mastertallet, fordi det vises mer i universets svar. Så hver gang dette vises i datoer, hus, hendelser og til og med navn, er det stor guddommelig energi involvert.

Tallet 22 bringer energien til de som kom til verden for store prestasjoner og som må være veldig forsiktige. med påvirkninger, for dens kraft er større enn de sannhetene som allerede er kjent. Av denne grunn må du alltid lytte til hjertet ditt og tro på din intuisjon og dine tanker, siden de er høyere enn din tids.

Nummer 33

Blant mestertallene ved repetisjon , tallet 33 i kabbalistisk numerologi ersom bringer energien av velkomst, kjærlighet til familiekjernen og støtte fra sine kjære.

Av denne grunn har mennesker som mottar innflytelsen fra tallet 33 i livene sine stor affektivitet og har en tendens til å verdsette en veldig utviklet måte, deres familier og menneskene de elsker. Energiene til far og mor virker sammen, skaper hengivenhetsbånd og sikrer trygg vekst.

Nummer 44

Fra tallet 44 og utover er betydningene i kabbalistisk numerologi mindre nøyaktige, fordi antatt menneskeheten ville mangle den iboende energien til dem. Når du vet dette, fremstår nummer 44 som en rekke prestasjoner og klokskap. Det vil si å modnes, å oppnå mer i større skala.

Tallet 44 utstråler energiene til 4 og 8, da 4 + 4 = 8. Begge tallene har en sammenheng med prestasjon og derfor , med jorden. Dette er fordi, uansett hvor magiske aspekter ved tilværelsen er, så er det på jorden sannheten avsløres og materialiseres, åpner nye veier og skaper uendelige muligheter.

På denne måten er det nødvendig å ha mye av respekt og skjelneevne for å forvandle tanker, følelser og handlinger til jordiske sannheter.

Nummer 55

Kabbalistisk numerologi bestemmer at den som er født under påvirkning av tallet 55 har all kraft til prestasjoner og mentalitet og åndelig opphøyelse. Så disse menneskenehar en tendens til å være åpen for mediumskap og må ha et åpent sinn for de personlige aspektene som bringer opplysning.

Mediumskap er ikke for alle, det er en kapasitet begrenset til de som har høy personlig energi og som klarer å bli koblet med den usynlige verden ved dens dyder. Budskapet som dette tallet bringer er at du må jobbe med disse ferdighetene, slik at tiden din på jorden blir så fruktbar som mulig.

Nummer 66

Mesternummer 66 bringer en av energier positive aspekter ved kabbalistisk numerologi. Å ha dette tallet i aspekter av livet ditt er absolutt en gave fra universet.

Dermed er selvrealisering, ubetinget kjærlighet, guddommelig vilje, fred og oppfyllelse av karma noen av aspektene knyttet til dette tallet. De betyr et liv i opplysning og harmoni med sjelens hensikt.

Nummer 77

Energien til tallet 7 peker mot perfeksjon og oppfyllelse av handlinger i sin guddommelige form. 77 forbedrer på sin side denne energien, og bringer den til et høyere nivå. På denne måten bestemmer den frigjøringen av sjelen, da den samsvarer med det guddommelige sannhet disponerer.

Dette handler ikke om å oppfylle en hensikt, som ville være på individnivå. Nummer 77 avslører erkjennelsen av det som er perfekt på mange nivåer og bringer aspektene visdom, indre fred og harmoni. Av detform, er det ingen misnøye, hvis det er forståelse for årsaken til helheten.

Nummer 108

Det siste av mestertallene i kabbalistisk numerologi, 108 regnes som hellig i mange religioner, da det betyr lukking av sykluser og kjent og ferdig perfeksjon.

Energien til tallet 108 ville være som noe sublimt, som ikke passer til korreksjoner, tvil eller usikkerhet. Den brukes i ritualer for å rense sjelen og avslutte sykluser for å starte lyset på nytt.

Kabbalistiske tall formidler harmoni og vekst!

De kabbalistiske tallene viser at for alt i universet er det en essensiell energisk korrespondanse. Dette er en del av en stor klynge av sannheter og betydninger av tilværelsen, som styrer livet på jorden.

Av denne grunn gir det å kjenne betydningen av kabbalistisk numerologi fred og veileder personlig og åndelig vekst og evolusjon.

I tillegg kan den løsrevne observasjonen av betydningen av et tall gi en sterk energi på en eller annen måte. Imidlertid viser deres integrerte kunnskap sammen at universet er en stor masse krefter som kombineres i harmoni, i betydningen evolusjon.

overnaturlig åndelig energi som noe eller noen bærer på. Derfra er det lett å bedre akseptere måten ting skjer på og jobbe til fordel for den energien, som uunngåelig vil bære frukt.

Det følgende fremhever noen grunnleggende aspekter ved kabbalistisk numerologi som må være kjent for bruken. forståelse, for eksempel historie, dens drift og til og med hvordan man beregner disse energiverdiene. Kom og sjekk det ut!

Opprinnelse og historie

Kabbala i seg selv er ikke en religion. Det er et sett med metoder for å studere universelle lover, som søker å rasjonalisere designene til det åndelige planet i den materielle verden. Den essensielle opprinnelsen til kabbala er i jødisk mystikk, som, til tross for at den var mye eldre enn disse datoene, ble skrevet slik vi kjenner den på 600- og 700-tallet, men ble popularisert fra 1100-tallet og utover.

Interessen for kabbala i det 21. århundre har vakt kontrovers i det jødiske samfunnet, ettersom det er de som hevder at denne kunnskapen bør begrenses til noen få innenfor religionen. Det er imidlertid de som forsvarer at, gitt de vanskelighetene menneskeheten står overfor, bør denne kunnskapen spres over hele verden.

Hva er kabbalistisk numerologi

Kabbalistisk numerologi er en teknikk for å assosiere energi av tall i kabbala med bokstavene i alfabetet. På denne måten, frakorrespondanse av hver bokstav til en numerisk verdi, er det mulig å tildele betydninger til ting og mennesker.

Dette er fordi hovedideen er at universet alltid er styrt av de samme lovene og eksistensen er ikke mer enn enn oversettelsen av disse energisentrene til materie. Av den grunn kan visstnok alt oversettes, hvis den tilsvarende koden finnes.

I denne sammenhengen er tall bare en annen kode som er i stand til å oversette de store sannhetene. Kabbalistisk numerologi er derfor den vitenskapen som dekoder tall, for å gi energisk mening til alt som eksisterer.

Slik fungerer det

Ifølge kabbalistisk numerologi har hver bokstav i alfabetet en tilsvarende verdi , som beskrevet nedenfor. På samme måte er det knyttet en betydning til hvert av tallene 1 til 9. I tillegg har tallene 11, 18, 22, 33, 44, 55, 66, 77 og 108 også spesielle betydninger knyttet til seg, som de kalles. master tall.

For å oppnå et resultat på noe som man har til hensikt å oppdage den numeriske energiske korrespondansen, er det nødvendig å legge til alle de tilsvarende verdiene for hver bokstav i et navn, og til slutt, legg verdiene sammen, til det resulterer i et tall mellom 1 og 9, eller i et av hovedtallene.

Når det endelige tallet for beregningen er funnet, er det nødvendig å verifisere hva som er dens tilhørende betydning, åoppdage egenskapene til noe eller noen.

Verdiene assosiert med hver av bokstavene i alfabetet er: A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F =6, G=7, H=8, I=9, J=9, K=10, L=20, M=30, N=40, O=50, P=60, Q=70, R=80 , S =90, T=100, U=200, V=200, W=200, X=300, Y=9, Z=400.

Slik beregner du tallet ditt

For å beregne tallet ditt i kabbalistisk numerologi, er det først nødvendig å sjekke korrespondansen i verdier for hver bokstav i navnet ditt. For dette er resultatet bedre definert, hvis tallet som tilsvarer det fulle navnet, for- og etternavnet er bekreftet.

Deretter er det nødvendig å legge til alle verdiene for hver bokstav, for å komme til en sluttresultat, som kan variere fra hundrevis til tusenvis. Fra da av er det nødvendig å legge sammen tallene for det resultatet, til du får et tall mellom 1 og 9, eller et av hovedtallene, og observere betydningen.

Så, forutsatt at navnet ditt er Maria da Silva, bør analysen gjøres som følger:

M=30, A=1, R=80, I=9, A=1, D=4, A=1, S=90 , I =9, L=20, V=200, A=1.

Dermed er verdiene lagt til: 30 + 1 + 80 + 9 + 1 + 4 + 1 + 90 + 9 + 20 + 200 + 1 = 446. Deretter legges 4 + 4 + 6 = 14 til og til slutt, 1 + 4 = 5. Dermed er det kabbalistiske tallet til Maria da Silva tallet 5.

Betydning av tall i kabbalistisk numerologi

Kabbalistisk numerologi omfatter studiet av betydningerassosiert med tall av energien knyttet til hver enkelt, som har en logisk korrespondanse og som styrer alle ting. Dermed er det nødvendig å kjenne til disse betydningene for å kunne observere hvordan tallene påvirker mennesker, steder og alt du ønsker å vite om energiladningen.

Det følgende er betydningen av hvert av tallene som finnes i studiet av kabbalistisk numerologi, for eksempel tallet 5, som kaller frihet og bevegelse, eller tallet 2, som oversetter balanse. Beregn de viktige tallene i livet ditt og sjekk resultatene!

Nummer 1

For kabbalistisk numerologi er energien knyttet til tallet 1 den av pionerånd, originalitet, skapelse og lederskap. 1-en bringer alt som er initial, som fungerer som en kilde til mange ting og som kommer fra et ønske om endring og innovasjon.

Dermed har mennesker påvirket av tallet 1 egenskapene til en perfekt leder, og bør søke aktiviteter der de kan gjøre ting på sin egen måte. Man må imidlertid passe seg for overmot og en viss overdreven egosentrisme. Denne energien er veldig positiv, men også veldig sterk, og må kanaliseres på riktig måte.

Nummer 2

I kabbalistisk numerologi bringer tallet 2 balanseenergien, dvs. syn utvidet til de polariserte aspektene ved ting, som er en av hovedlovene tilunivers.

Dermed, å være påvirket av energien til 2-tallet bringer personens liv til å lytte, vise solidaritet og vennskap. Dette er en som er veldig medfølende og hjelpsom, som ønsker å etablere fred uansett hvor han går.

Det er en energi med en veldig høy vibrasjon, siden den er direkte knyttet til årsakene til kjærlighet og brorskap. Du må imidlertid være forsiktig så du ikke lar deg rive med og la deg selv bli brukt av de som ikke forstår denne plasseringen.

Nummer 3

Tall 3, i kabbalistisk numerologi, bærer energien til optimisme og evolusjon mot en mer rettferdig verden. Dermed er det også knyttet til kommunikasjon, glede og intelligens.

Folk som har 3 som kabbalistisk tall har mye kollektiv sans, har alltid gode løsninger på kompliserte problemer og tror på livet som en passasje å være glad og gjør godt mot andre.

I tillegg er de veldig hyggelige mennesker å jobbe med, i tillegg til å være pålitelige og optimistiske. Imidlertid trenger de å bli respektert og ha en tendens til utålmodighet, å kunne bli lurt, når de kommer over dissimulerte individer, for ikke å tro på verdens ondskap som noe ekte.

Nummer 4

Kodene oversatt med nummer 4, ifølge kabbalistisk numerologi, gjelder ting på sin rette plass, plikten til forpliktelse og organisering, slik at alt kan flyte frabest mulig måte.

Av denne grunn har mennesker, arrangementer og andre universelle energisentre som er påvirket av tallet 4 en tendens til å være svært ansvarlige og ærlige i sine ord og holdninger. Her råder orden, plikt og engasjement. Det er bare nødvendig å vite hvordan man skal håndtere disse problemene, for ikke å bli autoritær og lite fleksibel.

Nummer 5

5 er tallet som, i kabbalistisk numerologi, bringer ideen om ​​endring og tilpasning, og forhindrer at universet forblir statisk, og lar mangfoldet så viktig til det uendelige.

Dermed er 5-tallet det som bringer behovet for frihet, bevegelse og kreativitet i sin mest essensielle form. Av denne grunn er folk med hans energi lite knyttet til rutiner og trenger plass til å la den kreative energien flyte.

På denne måten er energien som er tilstede i 5-tallet veldig positiv for gründere, reisende og kunstnere . En slik frihet krever imidlertid oppmerksomhet til følelsen av ansvar og omsorg for andre, siden denne personen kan bestå av uoverordnet og til og med ubetydelig når han kjemper for sin frihet og sin vilje med all sin makt.

Nummer 6

Karakteristikkene knyttet til tallet 6 i kabbalistisk symbolologi er knyttet til harmoni, måtehold, vennskap og tillit.

Generelt er det en energi avpasifisering og optimisme, tilsvarende svært hyggelige og pålitelige mennesker i deres måte å forholde seg til. Det er tallet på ro, rettferdighet og harmoni.

Man må imidlertid være forsiktig med å blande seg inn i andres liv og også for mangelen på følsomhet. Det er godt å unngå å tenke at synet ditt er det mest harmoniske og at det bør råde, til det punktet at man ikke respekterer andre menneskers plass.

Nummer 7

Energien til 7-tallet er veldig utbredt gjennom tidene, for å være tallet som representerer perfeksjon og guddommelig proporsjon. De som har energien til 7 som hersker i kabbalistisk numerologi er derfor grundige, elegante, intelligente og nysgjerrige.

Det handler om veien til åndelig evolusjon, og derfor er det også mulig å observere en viss mystikk , sensitivitet og til og med introversjon hos personer med nummer 7. Dette er fordi dette er et tall med et reflekterende aspekt.

Såsom det er veldig potent, er det i stand til å oppmuntre store tenkere, politikere og spirituelle guruer. Det er imidlertid bare nødvendig å være forsiktig med overdreven pessimisme og følelser, som kan gi problemer.

Nummer 8

Spørsmålet om materie er nært knyttet til tallet 8, som er dette kabbalistiske tall er en direkte innflytelse for folk som søker økonomisk suksess og som kjemper på noen måte som er nødvendig for å oppnå det. I dette tilfellet er det stor vekt påprestasjoner og for anerkjennelse på jobben.

Det kan være noe veldig positivt, hvis det observeres på riktig måte. Men det er nødvendig å handle med ærlighet og selvoppholdelsesdrift, slik at ønsket om rikdom og erobringer ikke er i stand til å føre til ødeleggelse, på grunn av manglende oppmerksomhet til andre viktige verdier.

Nummer 9

Tillit og ærlighet er dydene som definerer mennesker påvirket av tallet 9. I følge kabbalistisk numerologi er de som er født under påvirkning av 9 veldig omgjengelige, lojale, har sitt ord og dedikerer seg til andre med sannhet og kjærlighet.

Så mye hengivenhet kan imidlertid bringe frustrasjoner, for til tross for å bli anerkjent som en god person, ender du opp med å ikke motta det samme, fordi ikke alle har disse verdiene å tilby. Av denne grunn kan denne personen føle seg ensom. Du må praktisere selvkjærlighet og prøve å gi deg selv bare til de som vet å verdsette dine egenskaper.

Nummer 11

Tallet 11, som et av mestertallene i kabbalistisk numerologi , har med seg en energidobbel, både tallet 1, som vises gjentatt, og tallet 2, som er resultatet av summen av 1+1. Energien til 1 er lederskap, kreativitet og entusiasme.

Tall 2 bringer på sin side balanse, harmoni og brorskap, og avslører evnen til balanse som finnes i universet. Dermed er det en kombinasjon av mye kraft,

Som ekspert innen drømmer, spiritualitet og esoterisme, er jeg dedikert til å hjelpe andre med å finne meningen i drømmene deres. Drømmer er et kraftig verktøy for å forstå vårt underbevisste sinn og kan tilby verdifull innsikt i hverdagen vår. Min egen reise inn i drømmenes og spiritualitetens verden begynte for over 20 år siden, og siden den gang har jeg studert mye innen disse områdene. Jeg brenner for å dele kunnskapen min med andre og hjelpe dem med å få kontakt med sitt åndelige jeg.