Kabbalah Numerologi: oprindelse, hvordan det virker, hvordan man beregner og meget mere!

  • Del Dette
Jennifer Sherman

Ved du, hvad kabbalah numerologi er?

Du har sikkert hørt om Kabbalah eller dens numerologi, men ved du virkelig, hvad Kabbalah Numerologi er? Materielt liv og menneskekroppen giver de 5 sanser mulighed for at absorbere information og koder fra Jorden og forstå livet for at gøre det bedste vi kan med det.

Kabbalistisk numerologi har sin oprindelse i den jødiske mystik og har til formål at gå ud over de fem menneskelige sanser og bringe studiemetoder til at fortolke universets tegn, såsom tal og matematik.

Det er således muligt at forstå de store guddommelige sandheder, der er skjult for menneskeheden og livet på Jorden. Kom og tjek hemmelighederne bag disse tusindårige teknikker, såsom deres oprindelse og deres funktion, og forstå, hvad tallene betyder i dit liv!

Forståelse af kabbalah numerologi

Kabbalah Numerologi er en af de mange metoder til viden om universets love, som Kabbalah bringer med sig. Denne videnskab blander således filosofiske, religiøse, videnskabelige og åndelige aspekter for at forklare livets fænomener, hvad enten det drejer sig om selve skabelsen eller de begivenheder, naturlige eller sociale, som følger hinanden.

Derfor er det meget nyttigt at forstå kabbalaens numerologi. Ud fra korrespondancen mellem værdierne og alle de eksisterende bogstaver er det muligt at forstå den overnaturlige åndelige energiladning, som noget eller nogen bærer på. Ud fra dette er det let at acceptere den måde, tingene sker på, og arbejde til fordel for denne energi, som uundgåeligt vil bære frugt.

Nedenfor er nogle grundlæggende aspekter af kabbalah numerologi fremhævet, såsom dens historie, hvordan den fungerer og endda hvordan man beregner disse energiværdier. Kom og tjek det ud!

Oprindelse og historie

Kabbalah er ikke en religion, men et sæt metoder til undersøgelse af universelle love, som søger at rationalisere det åndelige plans planer i den materielle verden. Kabbalah har sin oprindelse i den jødiske mystik, som, selv om den er meget ældre end disse datoer, begyndte at blive skrevet, som vi kender den, i det sjette og syvende århundrede, men blev populariseret fra detXII.

Interessen for Kabbalah i det 21. århundrede har vakt kontroverser i det jødiske samfund, da nogle mener, at denne viden bør være forbeholdt nogle få inden for religionen, mens andre mener, at den i lyset af de vanskeligheder, som menneskeheden står over for, bør udbredes til hele verden.

Hvad er kabbalah numerologi

Kabbalah Numerologi er en teknik til at associere talenergien i Kabbalah med alfabetets bogstaver. Ved at matche hvert bogstav med en numerisk værdi er det muligt at tillægge ting og mennesker en betydning.

Det skyldes, at hovedidéen er, at universet altid er styret af de samme love, og at tilværelsen ikke er andet end oversættelsen af disse energicentre til stof. Derfor kan alting angiveligt oversættes, hvis man finder den tilsvarende kode.

I denne sammenhæng er tal blot en anden kode, der kan oversætte de store sandheder, og derfor er kabbalah numerologi den videnskab, der afkoder tal for at give energimæssig mening til alt, hvad der eksisterer.

Sådan fungerer det

Ifølge kabbalah numerologi har hvert bogstav i alfabetet en tilsvarende værdi, som følger. Ligeledes er der en betydning knyttet til hvert af tallene fra 1 til 9. Derudover har tallene 11, 18, 22, 33, 44, 55, 66, 77 og 108 også en særlig betydning, da de kaldes mestertal.

For at opnå et resultat om noget, som du ønsker at opdage den numeriske energimæssige korrespondance, er det således nødvendigt at lægge alle de tilsvarende værdier for hvert bogstav i et navn sammen og til sidst lægge værdierne sammen, indtil det resulterer i et tal mellem 1 og 9 eller i et af hovedtallene.

Når det endelige tal i beregningen er fundet, er det nødvendigt at kontrollere, hvad dets tilknyttede betydning er, for at finde ud af, hvad der kendetegner noget eller nogen.

De værdier, der er knyttet til hvert af bogstaverne i alfabetet, er: A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H=8, I=9, J=9, K=10, L=20, M=30, N=40, O=50, P=60, Q=70, R=80, S=90, T=100, U=200, V=200, W=200, X=300, Y=9, Z=400.

Sådan beregner du dit tal

For at beregne dit tal i Kabbalah Numerologi er det først nødvendigt at kontrollere korrespondancen i værdierne for hvert bogstav i dit navn. Resultatet er bedre defineret, hvis du kontrollerer tallet svarende til dit fulde navn, fornavn og efternavn.

Derefter skal alle værdierne af hvert bogstav lægges sammen, så man når frem til et slutresultat, som kan variere mellem hundreder og tusinder. Derefter skal tallene i dette resultat lægges sammen, indtil man får et tal mellem 1 og 9 eller et af hovedtallene, og dets betydning observeres.

Hvis vi antager, at hun hedder Maria da Silva, skal analysen foretages på følgende måde:

M=30, A=1, R=80, I=9, A=1, D=4, A=1, S=90, I=9, L=20, V=200, A=1.

Læg værdierne sammen: 30 + 1 + 80 + 9 + 1 + 1 + 4 + 1 + 90 + 9 + 20 + 200 + 1 = 446. Læg derefter 4 + 4 + 6 = 14 og endelig 1 + 4 = 5. Maria da Silvas kabbalistiske tal er således nummer 5.

Betydningen af tallene i Kabbalah Numerologi

Kabbalah Numerologi omfatter studiet af de betydninger, der er knyttet til tallene ved den energi, der er knyttet til hvert enkelt tal, som har en logisk korrespondance og styrer alle ting. Det er således nødvendigt at kende disse betydninger for at kunne observere, hvordan tallene påvirker mennesker, steder og alt, som man ønsker at kende den energetiske ladning.

Følgende er betydningen af hvert af de tal, der er til stede i studiet af kabbalah numerologi, såsom nummer 5, som kalder frihed og bevægelse, eller nummer 2, som oversættes til balance. Beregn de vigtige tal i dit liv og tjek resultaterne!

Nummer 1

I Kabbalah Numerologi er energien forbundet med tallet 1 den energi, der er forbundet med pionerarbejde, originalitet, skabelse og lederskab. 1 bringer alt det oprindelige, der tjener som kilde til mange ting, og som kommer fra et ønske om forandring og innovation.

Personer, der er påvirket af tallet 1, har således karakteristika som en perfekt leder og bør søge aktiviteter, hvor de kan gøre tingene på deres egen måde, men de bør passe på med overdreven selvtillid og en vis overdreven selvcentrerethed. Denne energi er meget positiv, men også meget stærk, og bør kanaliseres på den rigtige måde.

Nummer 2

I kabbalah numerologi bringer tallet 2 energien af balance, dvs. et udvidet syn på tingenes polariserede aspekter, hvilket er en af universets vigtigste love.

Når man er påvirket af energien fra nummer 2, får man således evnen til at lytte, solidaritet og kammeratskab ind i sit liv. Dette er en meget medfølende og hjælpsom person, som ønsker at skabe fred, hvor han end går.

Det er en energi med en meget høj vibration, da den er direkte forbundet med årsagerne til kærlighed og broderskab. Man skal dog passe på ikke at lade sig rive med og lade sig udnytte af dem, der ikke forstår denne positionering.

Nummer 3

Nummer 3 bærer i numerologien en energi af optimisme og udvikling mod en mere retfærdig verden og er derfor også forbundet med kommunikation, glæde og intelligens.

Folk, der har 3 som kabbalistisk tal, har en masse kollektiv fornuft, har altid gode løsninger på komplicerede problemer og tror på livet som en passage til at være lykkelig og gøre godt mod andre.

De er også meget behagelige mennesker at leve sammen med, og de er troværdige og optimistiske, men de har brug for respekt og har en tendens til at være utålmodige og kan blive snydt, når de står over for forklædte personer, da de ikke tror på, at ondskaben i verden er virkelig.

Nummer 4

De koder, der ifølge kabbalah numerologi oversættes med nummer 4, vedrører ting på deres rette plads, pligten til engagement og organisation, så alting kan flyde bedst muligt.

Derfor har mennesker, begivenheder og andre universelle energicentre, der er påvirket af nummer 4, en tendens til at være meget ansvarlige og ærlige i deres ord og holdninger. Her hersker orden, pligt og engagement. Det er kun nødvendigt at vide, hvordan man skal håndtere disse spørgsmål, så man ikke bliver autoritær og ufleksibel.

Nummer 5

5 er det tal, der i numerologien bringer idéen om forandring og tilpasning med sig og forhindrer universet i at forblive statisk og tillader den mangfoldighed, der er så vigtig for uendelighed.

Nummer 5 er således det nummer, der bringer behovet for frihed, bevægelse og kreativitet i sin mest essentielle form. Derfor er mennesker med denne energi ikke særlig glade for rutiner og har brug for plads til at lade deres kreative energi flyde.

Energien, der er til stede ved nummer 5, er meget positiv for iværksættere, rejsende og kunstnere. Så meget frihed kræver dog opmærksomhed på ansvarsfølelse og omsorg for andre, da denne person kan komme til at virke uopdragen og endog ubetydelig, da de kæmper for deres frihed og deres vilje af alle kræfter.

Nummer 6

De egenskaber, der er forbundet med nummer 6 i Kabbalah-symbologien, er harmoni, mådehold, venskab og tillid.

Generelt er det en energi af ro og optimisme, som svarer til mennesker, der er meget behagelige og pålidelige i deres måde at være sammen på. Det er tallet for ro, retfærdighed og harmoni.

Man skal dog passe på ikke at blande sig i andre menneskers liv og også passe på med manglende følsomhed. Det er godt at undgå at tro, at ens vision er den mest harmoniske, og at den bør være fremherskende, i en sådan grad at man ikke respekterer andre menneskers rum.

Nummer 7

Tallet 7's energi er meget udbredt gennem tiderne, fordi det er det tal, der repræsenterer perfektion og guddommelige proportioner. Derfor er de, der har energien 7 som hersker i Kabbalah Numerologi, omhyggelige, elegante, intelligente og nysgerrige.

Dette er vejen til åndelig udvikling, og derfor er det også muligt at observere en vis mysticisme, følsomhed og endda indadvendthed hos personer med nummer 7. Det skyldes, at dette er et tal med et reflekterende aspekt.

Da den er meget kraftfuld, kan den opmuntre store tænkere, politikere og åndelige guruer, men man skal dog passe på med overdreven pessimisme og følelsesudbrud, som kan skabe problemer.

Nummer 8

Spørgsmålet om materie er tæt forbundet med nummer 8, idet dette Kabbalah-tal har direkte indflydelse på mennesker, der søger økonomisk succes og kæmper for at opnå den på enhver måde. I dette tilfælde er der stor vægt på resultater og anerkendelse på arbejdspladsen.

Det kan være noget meget positivt, hvis man ser det på den rigtige måde, men det er nødvendigt at handle med ærlighed og selvbeskyttelse, så ønsket om rigdom og erobringer ikke fører til ødelæggelse på grund af manglende opmærksomhed på andre vigtige værdier.

Nummer 9

Tillid og ærlighed er de dyder, der definerer mennesker, der er påvirket af nummer 9. Ifølge Kabbalah Numerologi er mennesker, der er født under indflydelse af 9, meget kammeratlige, loyale, har ord og dedikerer sig til andre med sandhed og kærlighed.

Så meget hengivenhed kan dog medføre frustrationer, for selv om han er kendt for at være et godt menneske, ender det med, at han ikke modtager det samme, da ikke alle har disse værdier at tilbyde. Derfor kan denne person føle sig alene. Han må øve sig i selvkærlighed og forsøge kun at give sig selv til dem, der forstår at værdsætte hans kvaliteter.

Nummer 11

Tallet 11 er et af hovedtallene i numerologien og bærer en dobbelt energi, både fra nummer 1, som gentages, og fra nummer 2, som er resultatet af summen af 1+1. 1'erens energi er lederskab, kreativitet og entusiasme.

Tallet 2 bringer på den anden side balance, harmoni og broderskab og afslører den evne til ligevægt, der findes i universet. Det er således en meget kraftfuld kombination, der kan drive personligheder frem til store bedrifter. Desuden er det et tal, der er meget forbundet med åndelighed og leder den høje bevidsthed.

Nummer 18

Ifølge kabbala numerologi svarer nummer 18 til sjælens vilje. Viljen er noget, som mennesket har, og som får ham/hende til at udføre gode handlinger i sit liv. Når sjælens vilje er opfyldt, er universets vilje opfyldt, da sjælen er den del i hvert væsen, som svarer til det guddommelige.

Ved at gøre sjælens vilje, og dermed det guddommeliges vilje, er konsekvensen et lona liv, for individet handler i overensstemmelse med det, som universet, som er herre over alle ting og indehaver af sandheden, ønsker for ham.

Nummer 22

Tallet 22 er det stærkeste mestertal, da det optræder mest i universets svar, så når det optræder i datoer, huse, begivenheder og endda navne, er der stor guddommelig energi involveret.

Nummer 22 bringer energien fra dem, der er kommet til verden for at opnå store resultater, og som skal være meget forsigtige med påvirkninger, for deres magt er større end de allerede kendte sandheder. Derfor skal de altid lytte til deres hjerte og tro på deres intuition og deres tanker, for de er højere end deres tids påvirkninger.

Nummer 33

Blandt mestertallene ved gentagelse er nummer 33 i Kabbalah Numerologi det tal, der bringer energien af velkomst, kærlighed til familiekernen og støtte fra de kære.

Derfor har mennesker, der modtager indflydelse fra tallet 33 i deres liv, stor kærlighedskraft og har en tendens til at værdsætte deres familier og de mennesker, de elsker, på en meget udviklet måde. Energien fra faderskab og moderskab virker sammen, skaber bånd af hengivenhed og garanterer vækst i sikkerhed.

Nummer 44

Fra og med nummer 44 og fremefter er betydningerne i kabbalaens numerologi allerede mindre præcise, fordi menneskeheden formodes at være under den energi, der er indbygget i dem. Når man ved det, fremstår nummer 44 som et tal for realisering og forsigtighed. Med andre ord, at modnes for at opnå mere i større målestok.

Tallet 44 udstråler energierne fra 4 og 8, fordi 4 + 4 = 8. Begge tal har en forbindelse med realisering og dermed med Jorden, for uanset hvor magiske eksistensens aspekter end måtte være, er det på Jorden, at sandheden afsløres og konkretiseres, hvilket åbner nye veje og skaber uendelige muligheder.

Derfor er det nødvendigt at have stor respekt og skelneevne for at omdanne tanker, følelser og handlinger til jordiske sandheder.

Nummer 55

Kabbalah Numerologi bestemmer, at den, der er født under indflydelse af tallet 55, har al magt til at realisere og mental og åndelig opløftelse. Disse mennesker har således en tendens til at være åbne over for mediumship og bør være åbne over for disse personlige aspekter, der bringer oplysning.

Mediumship er ikke for alle, det er en evne, der er begrænset til dem, der har høj personlig energi, og som formår at forbinde sig med den usynlige verden gennem deres dyder. Budskabet, som dette tal bringer, er, at det er nødvendigt at arbejde på disse evner, så din passage på Jorden bliver så frugtbar som muligt.

Nummer 66

Mestertallet 66 bringer en af de mest positive energier i Kabbalah Numerologi. At besidde dette tal i de aspekter af dit liv er helt sikkert en gave fra universet.

Selvrealisering, ubetinget kærlighed, guddommelig vilje, fred og opfyldelse af karma er således nogle af de aspekter, der er knyttet til dette tal, og som er tegn på et liv i oplysning og harmoni med sjælens formål.

Nummer 77

Tallet 7's energi peger på fuldkommenhed og på realiseringen af handlinger i deres guddommelige form. 77 forstærker til gengæld denne energi og bringer den op på et højere niveau. På denne måde bestemmer den sjælens frigørelse, fordi den kommer i overensstemmelse med det, som den guddommelige sandhed forudser.

Det handler ikke om opfyldelse af formålet, som ville være på et individuelt plan. Nummer 77 afslører erkendelsen af det perfekte på mange niveauer og bringer aspekter af visdom, indre fred og harmoni. På denne måde er der ingen utilfredshed, hvis der er forståelse for årsagen til det hele.

Nummer 108

Det sidste af mestertallene i kabbalaens numerologi, 108, er helligt i mange religioner, da det symboliserer afslutningen af cyklusser og den kendte og fuldkomne perfektion.

Energien i tallet 108 vil være som noget sublimt, der ikke passer til korrektioner, tvivl eller usikkerhed. Det bruges i ritualer til at rense sjælen og afslutte cyklusser for at få en lys ny begyndelse.

De kabbalistiske tal overfører harmoni og vækst!

De kabbalistiske tal viser, at der for alt i universet er en væsentlig energimæssig korrespondance, som er en del af en stor klynge af sandheder og sanser for tilværelsen, der styrer livet på jorden.

Derfor bringer viden om betydningen af Kabbalah Numerologi fred og guider personlig og åndelig vækst og udvikling.

Desuden kan den løsrevne observation af et tals betydning i en vis forstand give en stærk energi, men den integrerede viden om det viser, at universet er en stor masse af kræfter, der kombineres i harmoni i evolutionens forstand.

Som ekspert inden for drømme, spiritualitet og esoterisme er jeg dedikeret til at hjælpe andre med at finde meningen i deres drømme. Drømme er et stærkt værktøj til at forstå vores underbevidste sind og kan tilbyde værdifuld indsigt i vores daglige liv. Min egen rejse ind i drømmenes og spiritualitetens verden begyndte for over 20 år siden, og siden da har jeg studeret meget inden for disse områder. Jeg brænder for at dele min viden med andre og hjælpe dem med at skabe forbindelse til deres spirituelle jeg.