Numeroloxía cabalística: orixe, como funciona, como calcular e moito máis!

  • Comparte Isto
Jennifer Sherman

Sabes o que é a numeroloxía cabalística?

Probablemente escoitou falar da Cabalá ou da súa numeroloxía, pero realmente sabes o que é a Numeroloxía Cabalística? A vida material e o corpo humano outorgan os 5 sentidos, para absorber a información e os códigos da Terra e comprender a vida, para poder facelo o mellor posible con ela.

Pero a historia da alma de cada ser vai moito máis alá diso. . A numeroloxía cabalística orixina a partir do misticismo xudeu e pretende superar estes cinco sentidos humanos, achegando métodos de estudo para interpretar os signos do universo, como os números e as matemáticas.

Así, é posible comprender as grandes verdades divinas ocultas. da humanidade e da vida na Terra. Ven a ver os segredos destas técnicas antigas, como a súa orixe e funcionamento, e comprende o que significan os números na túa vida!

Comprender a numeroloxía cabalística

A numeroloxía cabalística é unha das os moitos métodos de coñecer as leis do universo que trae a Cábala. Así, esta ciencia mestura aspectos filosóficos, relixiosos, científicos e espirituais, para explicar os fenómenos da vida, xa sexa a propia creación ou os acontecementos, naturais ou sociais, que se suceden.

Por iso é moi útil Comprender a numeroloxía cabalística. A partir da correspondencia de valores con todas as letras existentes, é posible comprender a cargasendo capaz de potenciar personalidades capaces de realizar grandes proezas. Ademais, é un número intimamente asociado coa espiritualidade, que guía a alta conciencia.

Número 18

Segundo estudos de numeroloxía cabalística, o número 18 corresponde á vontade da alma. A vontade é algo que ten o ser humano e que lle fai realizar boas accións na súa vida. Cando se cumpre a vontade da alma, entón, estase facendo a vontade do Universo, porque a alma sería a parte correspondente ao divino, dentro de cada ser.

Facendo a vontade da alma e , polo tanto, a vontade do divino, a consecuencia é unha longa vida, porque o individuo actúa segundo o que o Universo, señor de todas as cousas e posuidor da verdade, desexa para el.

Número 22

O número 22 é o número mestre máis forte, porque aparece máis nas respostas do Universo. Entón, sempre que isto aparece en datas, casas, eventos e mesmo nomes, hai unha gran enerxía divina implicada.

O número 22 trae a enerxía dos que chegaron ao mundo para conseguir grandes logros e que deben ter moito coidado. con influencias, pois o seu poder é maior que as verdades xa coñecidas. Por iso, sempre debes escoitar o teu corazón e crer na túa intuición e nos teus pensamentos, xa que son superiores aos do teu tempo.

Número 33

Entre os números mestres por repetición. , o número 33 en numeroloxía cabalística éque achega a enerxía da acollida, o amor ao núcleo familiar e o apoio dos seres queridos.

Por iso, as persoas que reciben a influencia do número 33 na súa vida teñen un gran poder de afectividade e tenden a valorar en dun xeito moi evolucionado, as súas familias e as persoas que queren. As enerxías da paternidade e da maternidade actúan xuntas, creando vínculos de afecto e asegurando un crecemento seguro.

Número 44

A partir do número 44, os significados na Numeroloxía cabalística son menos precisos, porque supostamente a humanidade. carecería da enerxía intrínseca para eles. Sabendo isto, o número 44 aparece como un número de logro e prudencia. É dicir, madurar, lograr máis a maior escala.

O número 44 emana as enerxías do 4 e do 8, como 4 + 4 = 8. Ambos os dous números teñen unha conexión co logro e, polo tanto, , coa Terra. Isto débese a que, por moi máxicos que sexan os aspectos da existencia, é na Terra onde se revela e se materializa a verdade, abrindo novos camiños e creando infinitas posibilidades.

Deste xeito, é necesario ter moita respecto e discernimento para transformar pensamentos, emocións e accións en verdades terreais.

Número 55

A numeroloxía cabalística determina que quen nace baixo a influencia do número 55 ten todo o poder de logro e mental. e elevación espiritual. Entón, esta xentetenden a estar abertos á medianidade e deben ter unha mente aberta a aqueles aspectos persoais que traen iluminación.

A medianía non é para todos, é unha capacidade restrinxida a aqueles que teñen unha gran enerxía persoal e que conseguen conectarse. co mundo invisible polas súas virtudes. A mensaxe que trae este número é que tes que traballar nestas habilidades, para que o teu tempo na Terra sexa o máis proveitoso posible.

Número 66

O Número Mestre 66 trae un dos aspectos positivos das enerxías da numeroloxía cabalística. Ter este número en aspectos da túa vida é certamente un agasallo do universo.

Así, a autorrealización, o amor incondicional, a vontade divina, a paz e o cumprimento do karma son algúns dos aspectos vinculados a este número. Significan unha vida de iluminación e harmonía co propósito da alma.

Número 77

A enerxía do número 7 apunta á perfección e ao cumprimento das accións na súa forma divina. O 77, pola súa banda, mellora esta enerxía, levándoa a un nivel superior. Deste xeito, determina a liberación da alma, xa que cumpre co que a verdade divina predispón.

Non se trata de cumprir un propósito, que sería a nivel individual. O número 77 revela a realización do que é perfecto en moitos niveis e trae os aspectos de sabedoría, paz interior e harmonía. Disoforma, non hai descontento, se hai comprensión da razón do todo.

Número 108

O último dos números mestres da numeroloxía cabalística, 108 é considerado sagrado en moitas relixións, xa que significa o peche de ciclos e a perfección coñecida e rematada.

A enerxía do número 108 sería como algo sublime, que non cabe en correccións, dúbidas ou inseguridades. Úsase nos rituais para limpar a alma e rematar os ciclos para reiniciar a luz.

Os números cabalísticos transmiten harmonía e crecemento!

Os números cabalísticos demostran que, para todo o universo, hai unha correspondencia enerxética esencial. Isto forma parte dun gran grupo de verdades e significados da existencia, que guían a vida na Terra.

Por este motivo, coñecer os significados da numeroloxía cabalística trae paz e guía o crecemento e a evolución persoal e espiritual.

Ademais, a observación separada do significado dun número pode aportar nalgún sentido unha forte enerxía. Porén, o seu coñecemento integral en conxunto demostra que o Universo é unha gran masa de forzas que se combinan en harmonía, no sentido de evolución.

enerxía espiritual sobrenatural que algo ou alguén leva. A partir de aí, é doado aceptar mellor a forma en que suceden as cousas e traballar a favor desa enerxía, que inevitablemente dará os seus froitos.

A continuación destácanse algúns aspectos fundamentais da Numeroloxía Cabalística que deben ser coñecidos polo seu uso. comprensión, como a historia, o seu funcionamento e mesmo como calcular estes valores enerxéticos. Ven a comprobalo!

Orixe e historia

A cabala en si non é unha relixión. É un conxunto de métodos para estudar leis universais, que busca racionalizar os deseños do plano espiritual no mundo material. A orixe esencial da Cábala está no misticismo xudeu que, a pesar de ser moito máis antigo que estas datas, chegou a escribirse tal e como a coñecemos nos séculos VI e VII, pero popularizouse a partir do século XII.

O interese pola Cábala no século XXI espertou polémica na comunidade xudía, xa que hai quen defende que este coñecemento debería restrinxirse a uns poucos dentro da relixión. Hai quen defende, porén, que, dadas as dificultades ás que se enfronta a humanidade, este coñecemento debería espallarse por todo o mundo.

Que é a numeroloxía cabalística

A numeroloxía cabalística é unha técnica de asociación dos enerxía dos números na Cabalá coas letras do alfabeto. Deste xeito, dende ocorrespondencia de cada letra cun valor numérico, é posible asignar significados ás cousas e ás persoas.

Isto débese a que a idea principal é que o Universo sempre se rexe polas mesmas leis e a existencia non é máis que a tradución destes centros de enerxía en materia. Por ese motivo, supostamente todo se pode traducir, se se atopa o código correspondente.

Neste contexto, os números son só un código máis capaz de traducir as grandes verdades. A Numeroloxía Cabalística é, polo tanto, esa ciencia que decodifica os números, para asignar un significado enerxético a todo o que existe.

Como funciona

Segundo a Numeroloxía Cabalística, cada letra do alfabeto ten un valor correspondente. , como se indica a continuación. Así mesmo, a cada un dos números do 1 ao 9 adxunta un significado. Ademais, os números 11, 18, 22, 33, 44, 55, 66, 77 e 108 tamén teñen asociados significados particulares, como se lles chama. números mestres.

Así, para obter un resultado sobre algo que se pretende descubrir a correspondencia enerxética numérica, é necesario engadir todos os valores correspondentes de cada letra dun nome e, ao final, sumar os valores xuntos, ata que resulte un número entre 1 e 9, ou nun dos números mestres.

Unha vez atopado o número final do cálculo, é necesario verificar cal é o seu significado asociado, todescubrir as características de algo ou alguén.

Os valores asociados a cada unha das letras do alfabeto son: A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F =6 , G=7, H=8, I=9, J=9, K=10, L=20, M=30, N=40, O=50, P=60, Q=70, R=80 , S =90, T=100, U=200, V=200, W=200, X=300, Y=9, Z=400.

Como calcular o teu número

Para calcular o teu número en numeroloxía cabalística, primeiro é necesario comprobar a correspondencia en valores de cada letra do teu nome. Para iso, o resultado queda mellor definido, se se verifica o número correspondente ao nome completo, nome e apelidos.

Entón, é necesario sumar todos os valores de cada letra, chegando a un resultado final, que pode ir de centos a miles. A partir dese momento, é necesario sumar os números dese resultado, ata obter un número entre 1 e 9, ou un dos números mestres, e observar o seu significado.

Entón, supoñendo que o teu nome é María da Silva, a análise debe facerse do seguinte xeito:

M=30, A=1, R=80, I=9, A=1, D=4, A=1, S=90 , I =9, L=20, V=200, A=1.

Así, engádense os valores: 30 + 1 + 80 + 9 + 1 + 4 + 1 + 90 + 9 + 20 + 200 + 1 = 446. Despois, engádense 4 + 4 + 6 = 14 e, finalmente, 1 + 4 = 5. Así, o número cabalístico de María da Silva é o número 5.

Significado dos números na numeroloxía cabalística

A numeroloxía cabalística comprende o estudo dos significadosasociado aos números pola enerxía unida a cada un, que ten unha correspondencia lóxica e que rexe todas as cousas. Así, é necesario coñecer estes significados para poder observar como inflúen os números nas persoas, lugares e todo o que se quere saber sobre a carga enerxética.

A continuación móstranse os significados de cada un dos números presentes en o estudo da Numeroloxía cabalística, como o número 5, que chama liberdade e movemento, ou o número 2, que traduce equilibrio. Calcula os números importantes da túa vida e comproba os resultados!

Número 1

Para a numeroloxía cabalística, a enerxía asociada ao número 1 é a do espírito pioneiro, a orixinalidade, a creación e o liderado. O 1 trae todo o que é inicial, que serve de fonte para moitas cousas e que provén do afán de cambio e innovación.

Así, as persoas influenciadas polo número 1 teñen as características dun líder perfecto, e deben buscar actividades onde poidan facer as cousas á súa maneira. Non obstante, hai que ter coidado co exceso de confianza e un certo egocentrismo esaxerado. Esta enerxía é moi positiva, pero tamén moi forte, e debe ser canalizada do xeito correcto.

Número 2

Na numeroloxía cabalística, o número 2 trae a enerxía do equilibrio, é dicir, visión ampliada sobre os aspectos polarizados das cousas, que é unha das principais leis deuniverso.

Así, estar influenciado pola enerxía do número 2 aporta á vida da persoa a capacidade de escoitar, de mostrar solidariedade e compañeirismo. Trátase dunha persoa moi compasiva e servicial, que quere establecer a paz alá onde vai.

É unha enerxía cunha vibración moi elevada, xa que está directamente ligada ás razóns do amor e da fraternidade. Porén, hai que ter coidado de non deixarse ​​levar e deixarse ​​empregar por quen non entende esta colocación.

Número 3

O número 3, en Numeroloxía cabalística, leva a enerxía do optimismo e a evolución cara a un mundo máis xusto. Así, tamén está ligado á comunicación, á alegría e á intelixencia.

As persoas que teñen o 3 como número cabalístico teñen moito sentido colectivo, sempre teñen boas solucións a problemas complicados e cren na vida como un paso para ser feliz e facer o ben aos demais.

Ademais, son persoas moi agradables para traballar, ademais de ser fiables e optimistas. Porén, necesitan ser respectados e tenden á impaciencia, podendo ser enganados, cando se atopan con individuos disimulados, por non crer na maldade do mundo como algo real.

Número 4

Os códigos traducidos polo número 4, segundo a Numeroloxía Cabalística, refírese ás cousas no seu lugar axeitado, ao deber de compromiso e organización, para que todo poida fluír doda mellor maneira posible.

Por este motivo, as persoas, eventos e calquera outro centro de enerxía universal que estea influenciado polo número 4 adoitan ser moi responsables e honestos nas súas palabras e actitudes. Aquí priman a orde, o deber e o compromiso. Só hai que saber tratar estes temas, para non volverse autoritarios e inflexibles.

O número 5

5 é o número que, na Numeroloxía cabalística, trae a idea de cambio e adaptación, e evita que o Universo permaneza estático, permitindo a multiplicidade tan importante ata o infinito.

Así, o número 5 é o que trae a necesidade de liberdade, movemento e creatividade na súa forma máis esencial. Por este motivo, as persoas coa súa enerxía non están moi apegadas ás rutinas e necesitan espazo para deixar fluír a súa enerxía creativa.

Deste xeito, a enerxía presente no número 5 é moi positiva para emprendedores, viaxeiros e artistas. . Porén, esa liberdade esixe atención ao sentido da responsabilidade e do coidado dos demais, xa que esta persoa pode pasar por insubordinada e mesmo intrascendente, cando loita pola súa liberdade e a súa vontade con todas as súas forzas.

Número 6

As características asociadas ao número 6 na simboloxía cabalística están relacionadas coa harmonía, a templanza, a amizade e a confianza.

En xeral, é unha enerxía depacificación e optimismo, correspondendo a persoas moi agradables e fiables na súa forma de relacionarse. É o número da tranquilidade, da xustiza e da harmonía.

Porén, hai que ter coidado de non entrometerse na vida allea e tamén pola falta de sensibilidade. É bo evitar pensar que a túa visión é a máis harmoniosa e que debe prevalecer, ata o punto de non respectar o espazo alleo.

Número 7

A enerxía do número 7 é moi estendida ao longo do tempo, por ser o número que representa a perfección e a proporción divina. Así, os que teñen a enerxía do 7 como gobernante na Numeroloxía cabalística son minuciosos, elegantes, intelixentes e curiosos.

Trátase do camiño da evolución espiritual e, polo tanto, tamén é posible observar un certo misticismo. , sensibilidade e mesmo introversión en persoas con número 7. Isto débese a que se trata dun número cunha vertente reflexiva.

Sendo moi potente, é capaz de animar a grandes pensadores, políticos e gurús espirituais. Só é necesario, porén, ter coidado co pesimismo e as emocións excesivas, que poden traer problemas.

Número 8

O tema da materia está intimamente ligado ao número 8, sendo este cabalístico. O número é unha influencia directa para as persoas que buscan o éxito financeiro e que loitan de calquera forma necesaria para logralo. Neste caso, faise gran énfase nologros e polo recoñecemento no traballo.

Pode ser algo moi positivo, se se observa ben. Pero cómpre actuar con honestidade e autoconservación, para que o desexo de riqueza e conquistas non sexa capaz de levar á destrución, por falta de atención a outros valores importantes.

Número 9

A confianza e a honestidade son as virtudes que definen ás persoas influenciadas polo número 9. Segundo a Numeroloxía Cabalística, os nacidos baixo a influencia do 9 son moi compañeiros, leais, teñen a súa palabra e dedícanse aos demais con verdade e amor.

Tanta devoción, con todo, pode traer frustracións, porque a pesar de ser recoñecido como unha boa persoa, acabas non recibindo o mesmo, porque non todos teñen estes valores que ofrecer. Por este motivo, este individuo pode sentirse só. Cómpre practicar o amor propio e tentar entregarse só a aqueles que saben valorar as súas calidades.

Número 11

O número 11, como un dos números mestres da numeroloxía cabalística. , leva consigo un dobre de enerxía, tanto o número 1, que aparece repetido, como o número 2, que é o resultado da suma de 1+1. A enerxía do 1 é o liderado, a creatividade e o entusiasmo.

O número 2, á súa vez, aporta equilibrio, harmonía e fraternidade, revelando a capacidade de equilibrio que existe no universo. Polo tanto, é unha combinación de moito poder,

Como experto no campo dos soños, a espiritualidade e o esoterismo, dedícome a axudar aos demais a atopar o significado dos seus soños. Os soños son unha poderosa ferramenta para comprender a nosa mente subconsciente e poden ofrecer información valiosa sobre a nosa vida diaria. A miña propia viaxe ao mundo dos soños e da espiritualidade comezou hai máis de 20 anos, e desde entón estudei moito nestas áreas. Encántame compartir o meu coñecemento cos demais e axudalos a conectar co seu eu espiritual.