32 vers for å bygge familien: kjenn de bibelske passasjene!

  • Dele Denne
Jennifer Sherman

Innholdsfortegnelse

Kan du vers for å bygge opp familien?

Bibelen, den største kristne boken, er full av læresetninger, inkludert de som gjelder familier. På denne måten instruerer det å lese Bibelen også familien din om å være forent, beskyttet og styrket. Tross alt skapte Gud den for å være grunnlaget for våre verdier og for oss selv.

Med andre ord er familien den eldste menneskelige institusjonen og en som følger oss gjennom hele livet. Derfor er det nødvendig å fylle det med kjærlighet og verdier som finnes i Gud og i Bibelen. I bibelen er det altså flere vers for å bygge familien.

Dermed vil lesingen av disse versene gjøre hele familien moden i sin tro. Samt å bygge verdier for å styrke alle familiemedlemmer. På denne måten, oppdag i vår artikkel 32 vers for å bygge familien i Gud. For å gjøre en trygg havn full av kjærlighet og hjelpe oss i øyeblikk av lykke og vanskeligheter.

Vers Forkynneren 4:12

Forkynnerens bok er den tredje av den gamle Bibelens testamente. Dermed er denne boken preget av å snakke om meningen med livet og menneskets sårbarheter. Kjenn derfor verset Forkynneren 4:12 som er med på å bygge familien din.

Indikasjoner og betydning

Verset Forkynneren 4:12 handler om foreningen og styrken som et par harfamilie. Så vel som for deg selv. For ikke å bygge noe og heller ikke høste noe.

Passasje

Et vers for å bygge opp familien er verset i Ordspråkene 11:29. Tross alt viser han viktigheten av å elske, ære og respektere familien. For hvis du ikke ærer familien din, vil du ikke kunne høste noen positiv frukt i livet ditt. Således lyder avsnittet:

«Den som er i stand til å skape problemer for sin egen familie, skal arve bare vinden. Dåren vil alltid være de vises tjener.»

Vers Ordspråkene 15:27

Selv om israelittene skrev Ordspråkene i gammel tid, er dens budskap også i dag. gyldig. Det vil si at hvert vers har en sann visdom som kommer fra erfaring og trofasthet til Gud.

Så, å kjenne til disse versene bringer familien din nærmere Gud og vil bygge dem opp. Lær på denne måten om verset Ordspråkene 15:27 og dets anvendelse.

Indikasjoner og betydning

I den verden vi lever i er mange verdier omvendt. Det vil si at penger, rikdom og verdslige verdier tillegges større betydning enn familie og Gud. Dermed plasserer de som er overdrevent knyttet til penger, dem som en gud og som det viktigste i livet sitt.

På denne måten er Gud og familie i bakgrunnen eller til og med glemt. Derfor kompromitterer ønsket om rikdom visdom og hellighetGuds barn. Det vil si, for å bygge opp familien og Gud i den, i tillegg til å ha fremgang, er det nødvendig å motstå verdslige fristelser.

Passasje

Stedet som kjennetegner verset i Ordspråkene 15:27 viser hvordan negative handlinger fra familiemedlemmer skader henne. Spesielt de som setter nytteløse verdier, som varer og penger, foran kjærligheten til Gud og familien. Derfor er verset Ordspråkene 15:27 i sin helhet:

"Den griske er i stand til å sette sin familie i vanskeligheter, men den som avviser bestikkelse, skal leve."

Vers Efeserne 4:32

Efeserbrevet er en del av Det nye testamente og er preget av brev fra apostelen Paulus til innbyggerne. De som er fra byen Efeserne og trengte inspirasjon til å forstå og følge Guds ord.

Derfor er det viktig å kunne verset Efeserne 4:32 for å bygge familien. På denne måten kan du finne ut om dette verset med denne lesningen.

Indikasjoner og betydning

Det er vanlig i våre liv å lide urett eller å lide på grunn av noens ondskap. På den måten, når en situasjon oppstår som skader oss, kan reaksjonene våre være forskjellige. Med andre ord kan vi reagere på en hevngjerrig, aggressiv måte eller til og med med mye vondt og tristhet.

Dermed blir såret verre når den som såret oss er en del av familien vår. Vi må imidlertid følge Jesu eksempel ogtilgi hverandre. Det vil si at vi må være forsiktige og kloke på hvordan vi skal opptre med våre aggressorer. Men vi skal aldri ta hevn eller ønske skade på den personen.

Passasje

Selv om vi dyrker negative eller til og med aggressive følelser overfor noen, må vi bekjenne tilgivelse. Tross alt elsker og tilgir Gud alle sine barn, så det er ikke opp til oss å dømme eller ha en motsatt holdning. Spesielt hvis situasjonen gjelder familien vår. Derfor er vers Efeserne 4:32:

"Vær alltid snille og medfølende mot hverandre, og tilgi hverandre, slik Gud var i stand til å tilgi dere i Kristus"

Vers Efeserne 6: 1-3

Efeserbrevet har flere læresetninger som er basert på Guds kjærlighet til oss. Derfor presenterer dette brevet mye lærdom om familien og hvordan man bygger den. Lær mer om dette emnet i vers Efeserne 6:1-3.

Indikasjoner og betydning

Vers Efeserne 4:32 presenterer det femte budet som er å hedre far og mor. Dermed presenterer apostelen Paulus på en pedagogisk og ettertrykkelig måte dette budet for de troende. Dermed viser dette verset hvordan barn bør opptre mot foreldrene sine. Men også at respekten må være gjensidig.

Det vil si at foreldre er hjemmets prester som ikke kan ekstrapolere sin autoritet. Akkurat som barn i rollen somlærlinger må respektere det åndelige hierarkiet. Tross alt er plikten til lydighet og moral barnas plikt.

Passasje

Til tross for at den er kort, er passasjen i vers Efeserne 6:1-3 veldig sterk for å bygge opp familien . Hun er tross alt en lærer for barn. Dermed består den av:

“Barn, prøv å adlyde foreldrene dine, for det er det som er rett. Hedre din far og ære din hånd. Dette er Guds første bud. For at det skal gå deg godt og du kan leve lenge på denne jorden.»

Vers Efeserne 6:4

Paulus skrev Efeserbrevet for å veilede folket i det. by. Så de hadde satt Jesu læresetninger og lære til side. Og uten det er menneskeheten tapt, spesielt familiens institusjon. Kjenn derfor til verset for å bygge opp familien Efeserne 6:4.

Indikasjoner og betydning

Betydningen av verset Efeserne 6:4 viser at ledelse i et hjem er ansvaret til foreldrene. Dermed skylder barn lydighet og respekt overfor sine foreldre, på samme måte som de må adlyde og følge Guds bud.

Derfor må ikke foreldre provosere barna til sinne. Men det betyr ikke at du ikke bør sette grenser for barna dine. Det er at autoritet ikke skal være voldelig eller ubalansert. Det er det som vil skape konfliktermellom familien og fremmedgjøring fra Jesu Kristi lære.

Passasje

Stedet fra Efeserne 6:4 viser et vers for å bygge opp familien. Og dette gjelder spesielt når det gjelder barneoppdragelse. Derfor bør foreldre følge disse ordene for å bygge en velsignet og forent familie:

"Og dere, fedre, vekk ikke barna deres til vrede, men oppdra dem i Herrens næring og formaning."

Vers 1 Korinterbrev 7:3

I 1. Korinterbrev var menigheten i den byen splittet over umoral, falske avguder og gale læresetninger. Blant dem tok de feil av Jesu lære og hvordan de skulle følge dem.

På denne måten må vi også overholde og følge Kristi bud og lov for å bygge opp familien vår. Akkurat som vers 1 Korinterbrev 7:3 presenterer. Så finn ut om dette verset med følgende lesning.

Indikasjoner og betydning

Tvers over hele 1. Korinterbrev viser Paulus viktigheten av enhet blant de troende, så vel som eksistensen av umoral seksuell. På denne måten viser vers 1. Korinterbrev 7:3 at den som tar avstand fra Kristi vei, faller i fristelser. Og disse fristelsene bør ikke forekomme i noen familie.

Tross alt er hver enkelt kropp et hellig tempel for Den Hellige Ånd. Dessuten er ekteskapet foreningen for Gud som ingen kan skille.Derfor kan ikke et par som deler den guddommelige veien underkaste seg det som tilhører fienden, for eksempel utroskap.

Passasje

Stedet fra vers 1 Korinterbrev presenterer informasjon om ekteskapelig utroskap. Det vil si at han viser søken etter umoral på en måte som totalt motsier Jesu Kristi lære. Derfor lyder avsnittet i sin helhet:

«Mannen skal alltid oppfylle sine ekteskapelige plikter overfor sin kone, og på samme måte må kona oppfylle sine plikter overfor sin mann.»

Vers 1 Peter 4:8

Apostelen Peter har to brev i Bibelens hellige bok. Dermed hører begge til Det nye testamente, men har sine egne kjennetegn.

Dermed viser det første brevet at kun med tro kan disiplene tåle lidelse. Så se mer om vers 1 Peter 4:8 og hvordan dette verset bidrar til å bygge opp familien.

Indikasjoner og betydning

Gjennom Peters brev, nærmere bestemt vers 1 Peter 4:8, vi ser at vi alle er utsatt for forfølgelse. Inkludert apostlene og de hellige. For å overvinne alle vanskeligheter må vi følge Jesu Kristi eksempel. Hovedsakelig om kjærlighet.

Det vil si at vi må være ydmyke og bekjenne Herrens kjærlighetslære. Så det vi trenger mest er å dyrke kjærlighet blantlikeverdig, spesielt blant familien vår. For det er den eneste måten vi tar vare på hverandre og vi vil være i stand til å overvinne problemer og ikke bukke under for synder.

Passasje

Vers 1 Peter 4:8 forkynner at vi skal dyrke kjærligheten for våre medmennesker. Tross alt, mer enn noe annet, er det kjærlighet som kan redde oss fra synd. Først må vi elske Gud og deretter alle våre medmennesker, inkludert oss selv. Dermed er denne passasjen karakterisert ved å være:

"Fremfor alt skal du dyrke gjensidig kjærlighet, fordi kjærligheten kan dekke en mengde synder."

Vers 1 Korinterbrev 10:13

I Korinterbrevet understreker Paulus viktigheten av å følge Jesu Kristi lære og dette for å oppnå frelse. En viktig holdning er derfor å ha samhold og respekt i familien, slik at den blir velsignet. Lær mer om hvordan du bygger familien med verset 1 Korinterbrev 10:13.

Indikasjoner og betydning

Indikasjonene som verset 1 Korinterbrev 10:13 presenterer er at vi alltid tror å være fast i vårt formål. Imidlertid lurer fienden alltid med sine fristelser for å lede oss bort fra Guds veier. Derfor trenger vi alltid å styrke oss i Kristus og i hans lære.

På denne måten, når vi virker fortapt eller med mange problemer, frister fienden oss med løfter. Men bare Gud ogstyrken til familien vår vil gjøre oss i stand til å holde ut og gå gjennom vanskeligheter. Derfor må vi motstå fristelser for å bygge vår familie.

Passasje

For å bygge din familie, kjenn verset 1 Korinterbrev 10:13:

«Fristelsene som står overfor du hadde mål av menn. Gud er alltid trofast, han vil ikke tillate deg å bli fristet over dine krefter. Men gjennom fristelsen vil han gi deg midler til å flykte fra den og den nødvendige styrke til å tåle den.»

Vers Hebreerne 13:4

Paulus skrev brev til hebreerne som ble en av bøkene i Bibelen i Det nye testamente. Dermed skrev apostelen dem for å opphøye Jesus Kristus og oppmuntre folks troskap mot ham.

Derfor må Guds trofasthet vises i familier. Så du trenger å kjenne verset Hebreerne 13:4 for å bygge opp familien din.

Indikasjoner og betydning

Jesus Kristus døde på korset for oss og for våre synder. Det vil si at han utøste sitt blod slik at vi kunne oppnå frelse og soning for våre synder. På denne måten er det ved troen og Jesu lære at vi holder oss trygge og rene.

Men mange ganger kan vi imidlertid avvike fra Jesu veier. Slik at noen i et forhold kan begå utroskapssynden.

Og dette er absolutt mot alt som Jesus forkynte, foret ekteskap inngås med velsignelsene og foreningen av paret i en kropp. Derfor, for å bygge opp familien, må ekteskapet æres så vel som respektert.

Passasje

Hebreerne 13:4 verset forklarer at dyder må vises i et ekteskap. Tross alt, hvis det er utroskap, vil Gud dømme alle vantro, siden dette ikke er en lære fra Gud. I sin helhet lyder avsnittet:

: «Ekteskapet bør æres av alle; den ekteskapelige sengen, holdt ren; for Gud skal dømme umoralske og horkarle.”

Vers Ordspråkene 3:5-6

Det er kjent at et ordtak er et populært ordtak som kjennetegnes ved å være enkelt, konkret, men også metaforisk. Et ordtak er imidlertid basert på folks erfaringer og sunn fornuft. Ordspråkene i Bibelen viser til Salomos og israelittenes erfaringer.

På denne måten har denne boken mange korte, men viktige læresetninger for de som leser den. Oppdag verset Ordspråkene 3:5-6.

Indikasjoner og betydning

Verset i Ordspråkene 3:5-6 er ekstremt viktig for ditt liv og for din familie. Det vil si at i dette verset er vi sikre på at vi må stole på Gud. Samt i hans kjærlighet til oss og det han har forberedt for livene våre. Det vil si at det er gjennom Jesu lære vi tilegner oss visdom.

Dermed er det guddommelig visdom som leder oss gjennomlivets harde veier. Så uansett hvilken situasjon vi befinner oss i, god eller dårlig, må vi sette Gud først. Og det er med tillit til Gud og visdommen han gir at vi vil bygge vår familie.

Passasje

Å stole på Gud og hans ord er veien til frelse og visdom. Derfor er det dette vi må følge gjennom hele livet og med familiene våre. Således viser passasjen av verset Ordspråkene 3:5-6 at:

“Stol alltid på Herren av hele ditt hjerte og stol aldri på din egen intelligens, for på alle dine måter må du erkjenne Gud , og han skal gjøre stiene rette.»

Vers Josva 1:9

Josvas bok presenterer 24 kapitler som viser læren som gir styrke og mot til å møte motgang. Som sådan er verset Josva 1:9 viktig for å inspirere de trofaste og bygge opp familien. Lær mer om dette verset ved å lese dette.

Tips og mening

Ved å lede Josva inn i det lovede landet, sørget Gud for at Han ville veilede og være med mannen på hans reise. Derfor befalte Gud Josva å følge hans lære, samt være sterk og modig. Slik skal vi også gå frem, det vil si stole på Gud og følge ham.

På denne måten vil vi finne styrke og mot til å møte alle livets vanskeligheter. DET ERå overvinne vanskeligheter i livet. Men på slutten av verset snakker det om en tredelt snor som aldri vil bli brutt. På denne måten viser trippelledningen at en person til er lagt til paret.

Men denne referansen er ikke til et nytt liv, som et barn, som kan genereres. Trippelakkorden består av paret pluss Gud. Det vil si at paret trenger å dyrke Guds nærvær i forholdet deres, slik at det kan være en modell og referanse. I tillegg til intervensjon og en del av ekteskapet.

Passasje

“En mann alene kan bli beseiret, men to kan motstå sammen fordi de tilfører sin styrke, det tredoble tauet vil aldri knekke lett.”

Vers Mark 10:9

Den andre boken i Det nye testamente er Markusevangeliet. Markus var en av disiplene til Sankt Peter og i sin bok forteller han historien og tjenesten til Jesus Kristus. Derfor har hans bok mange læresetninger om Jesus. Se mer om verset Markus 10:9.

Indikasjoner og betydning

Verset Markus 10:9 er kort og konkret. Men selv om det er kortfattet, har det en stor lærdom og mening. Tross alt viser dette verset at når et ekteskap finner sted, velsigner og forener Gud paret for resten av livet.

På denne måten kan denne foreningen ikke omgjøres, uansett grunn. Det vil si at Gud fordømmer skilsmisse, selv om personenDet er gjennom disse følelsene overfor Herren vi er i stand til å bygge vår familie. For vi trenger mot og styrke for å leve i harmoni. Og med tillit til at Gud vil hjelpe oss å bygge det beste.

Passasje

Verset Joshua viser at tillit og frykt for Gud er det vi bør ha. Tross alt, uansett hva som skjer, vil Gud være med oss. Derfor er passasjen:

"Vær alltid fast og modig, vær ikke redd eller forferdet, for Gud vil være med deg hvor enn du går."

Vers Rom 8:28

Apostelen Paulus er ansvarlig for å skrive brevene til romerne. Det vil si at den sjette boken i Det nye testamente i Bibelen har som mål å opphøye herlighetene som Jesus Kristus gir. Dermed er verset Rom 8:28 med på å bygge opp familien. Og du vil finne ut alt om dette verset.

Indikasjoner og betydning

Et av de mest kjente versene i Bibelen, Romerne 8:28 sier at vi bare kan leve midt i smerte og lidelse med Jesus. Det vil si at i dette verset viser Paulus oss at Kristus vil at vi skal være som ham. Og dette slik at han bor i oss og kan hjelpe oss.

På denne måten, når vi aksepterer Kristus og hans lære i våre liv, klarer vi å bygge vår familie. Tross alt former Gud oss ​​for fylde og alt han lovet vil han oppfylle. Så elsk Gud og stol på ham,på den måten vil du være på rett vei for å oppnå våre hensikter.

Passasje

Bli kjent med avsnittet i verset Rom 8:28 som presenterer Guds godhet for hans trofaste:

«En ting vet vi: Gud arbeider sammen i alle ting for å gjøre godt mot dem som virkelig elsker ham, mot dem som er kalt etter hans hensikt.»

Vers Jeremia, 29: 11

Profeten Jeremia la sine profetier, advarsler og læresetninger i sin bok. På denne måten vil ikke menneskene som ikke lytter og følger Gud bli beskyttet av ham. Derfor, for å bygge opp familien din, stol alltid på og følg Herren. Så bli kjent med vers Jeremia 29:11 og hvordan det hjelper familien din.

Indikasjoner og betydning

Når vi møter vanskeligheter og motgang, veileder vers Jeremia 29:11 oss til seier . Tross alt viser dette verset at Jesus alltid vil være vår tilflukt. Men for dette må vi stole på Gud og ikke tilbe falske profeter og avguder. For bare Herren vil lindre vår lidelse.

Men Guds tid er annerledes enn vår. På denne måten skjer ikke ting når vi vil og forventer, men når Gud vil og tillater. Derfor er det med denne sikkerheten og tilliten til Gud at vi vil vite hvordan vi skal bygge vår familie.

Passasje

Plasset som representerer tilliten vi bør ha til Jesus er Jeremia 29:11. Så dette versetden bygger opp familien fordi det står:

«Jeg kjenner en etter en planene som jeg har laget for dere, dette er Herrens orakel, de er fredsønsker og ikke vanære, slik at Jeg kan gi deg en fremtid og også et håp.»

Vers 1 Kongebok 8:61

Bibelens 5. Mosebok omfatter 1. Kongebok og 2. Kongebok. På denne måten viser denne boken at Gud dømmer døde konger etter deres trofasthet. Så ulydighet og avgudsdyrkelse av falske profeter og guder blir fordømt. Så oppdag vers 1 Kongebok 8:61 og hvordan det vil bygge din familie.

Indikasjoner og betydning

For å oppnå evig frelse må vi adlyde og leve i henhold til Guds bud. Det vil si at vi må være oppriktige med Herrens hensikter og følge dem seriøst og trofast. På denne måten vil vi være i stand til å bygge vår familie gjennom lojalitet og dedikasjon.

Så ta et øyeblikk hver dag til å be. I tillegg til å til enhver tid handle i samsvar med Jesu Kristi bud. For det er kun på denne måten vi skal oppnå det beste for oss selv og de rundt oss. Og vi bør også involvere familien vår i denne læren.

Passasje

Kjærligheten og frykten for Gud leder oss til fylde. Derfor er vers 1 Kongebok 8:61:

«For at deres hjerter alltid skal være fullkomne med Gud, så dere kan leve etter hans forskrifter ogadlyd hans bud, slik det er på denne dag»

Vers Ordspråkene 19:11

Ordspråksboken dekker alle områder og sider ved menneskelivet. På denne måten styres menneskers oppførsel og verdier av et forhold mellom dem og Gud. Og hovedsakelig vil lesingen din vise vers som bygger familien. Se derfor mer om verset Ordspråkene 19:11.

Indikasjoner og betydning

Verset Ordspråkene 19:11 presenterer verdiene visdom og tålmodighet. Tross alt, for å bygge og styrke en familie i Jesu kjærlighet og lære, må man bruke disse verdiene. På denne måten, ved å følge i Jesu fotspor, tilegner man seg kunnskap og visdom.

Dermed vil mennesket gjennom visdom tilegne seg tålmodighet. Og det er med tålmodighet du ikke vil ta hevn når du lider noe, for eksempel en feil eller en krenkelse. Å gi opp følelsen av hevn er tross alt det samme som å motsette seg perversiteten til mennesker som ikke følger Gud.

Passasje

Plasset som representerer verset Ordspråkene 19:11 og tjener til å bygge opp familien snakker om dydene visdom og tålmodighet. Så les dette verset i sin helhet:

"Et menneskes visdom burde gjøre ham tålmodig, for det er hans ære å ignorere de fornærmelser som er rettet mot ham."

Vers 1 Peter 1:15 ,16

Peter var en av de første apostlene som Jesus utvalgteå holde seg ved din side. Dermed er denne apostelen forfatteren av to epistler som finnes i Det nye testamente, 1. Peter og 2. Peter.

Hver enkelt har sine særtrekk, det første er et brev fra Peter fullt av utholdenhet til de troende. Så bli kjent med vers 1 Peter 1:15,16 og hvordan det fungerer å bygge opp familien din.

Indikasjoner og betydning

Vers 1 Peter 1:15,16 sier at vi skal følge i Peters fotspor. Det vil si at vi må holde fast i Jesu Kristi håp og lære, uansett hvor vanskelig veien er. Dermed kan vi ikke bli nedstemte i møte med livets problemer og vanskeligheter.

På denne måten vil vi, ved lydig etterleve disse læresetningene, leve som Herren, og være en riktig refleksjon av ham. Og ved å leve som Jesus Kristus, vil vi være i stand til å bygge en solid familie som er basert på kjærlighet, enhet, håp og trofasthet. Vi trenger bare å mate og bekjenne vår tro daglig.

Passasje

Håpet som Peter forkynte var like viktig for troende den gang som det er for i dag. På denne måten må vi alltid søke nærværet og speile oss i Kristi lære. Selv om vi går gjennom problemer og kamper, enten i livet vårt, med oss ​​selv eller i familien vår. Derfor er avsnittet fra vers 1 Peter 1:15,16:

«Som han som kalte dere er hellig, så værDu er hellig i alt du gjør.»

Vers Apostlenes gjerninger 16:31

Apostlenes gjerninger, eller bare Apostlenes gjerninger, er Bibelens femte historiske bok. Denne boken er en del av Det nye testamente, og presenterer alle Den Hellige Ånds handlinger i samfunnet. Det vil si at det viser hvordan Jesus ledet sin kirke sammen med Den Hellige Ånd.

På denne måten bygger verset Apg 16:13 familien ved å vise viktigheten av å spre Jesus Kristus og hans lære. Se mer om dette verset.

Indikasjoner og betydning

Verset Apostlenes gjerninger 16:31 er enkelt, objektivt og klart. Det vil si at han forkynner at ved å tro på Jesus vil du oppnå din frelse. Men selv om frelse er individuell, når en person aksepterer frelse, påvirker han sine nærmeste til å akseptere den også.

På denne måten bør en mann følge familien sin, spesielt når han forkynner Jesu lære, og vice versa. Dermed tilbyr Jesus frelse på en individuell måte, men også på en familie måte. Og dette slik at alle kan garantere enhet i fred og glede, i tillegg til å forløse seg selv for guddommelig barmhjertighet.

Passasje

I dette verset påtar Paulus sine oppdrag for å styrke og formidle læren om Jesus Kristus. På denne måten viser han at bare gjennom tro vil vi bli frelst og nå våre mål. Derfor er denne passasjen:

“Og de sa: Tro på Herren Jesus Kristus ogdu og ditt husstand skal bli frelst.»

Vers 1. Korinterbrev 1:10

Korinterbrevet er delt i to deler, 1. Korinterbrev og 2. Korinterbrev. Som sådan er begge brev som apostelen Paulus skrev for å veilede og svare på spørsmål om de troende i den korintiske kirke.

Se derfor mer om vers 1. Korinterbrev 1:10 for å lære betydningen av dette verset. Og på denne måten bygg opp din familie.

Indikasjoner og betydning

Vers 1 Korinterbrev 1:10 viser problemer med deling og splittelse som fant sted mellom menigheten. Det vil si at de troende tilbad forskjellige forkynnere og erklærte troskap til dem. Så det oppstod splittelser blant kirkemedlemmer fordi de ikke fulgte den ene sanne Jesus Kristus.

Den som kunngjorde disse problemene til apostelen Paulus var altså Chloes familie. Den som forble forent innenfor Kristi idealer og læresetninger. Derfor, akkurat som familien til Chloe, trenger familien vår å forbli forent og følge Gud, og dette for å oppnå frelse og bygge seg opp.

Passasje

I passasjen av 1. Korinterbrev 1: 10 advarer apostelen Paulus kristne om enhet blant medlemmene. Tross alt var det ingen enhet blant de troende i kirken. På samme måte som enhet mellom familiemedlemmer er nødvendig for å bygge det. Sjekk derfor ut dette verset i sin helhet:

“Jeg ber deg imidlertid,brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle taler det samme, og at det ikke er splittelse blant dere. vær heller forent, i samme forstand og i samme mening.»

Vers Ordspråkene 6:20

Versene som hører til Ordspråkene i Bibelen er korte . Imidlertid er de bekreftelser som inneholder stor lære og visdom. På denne måten viser alle vers hvordan vi bør leve basert på guddommelige prinsipper. Lær om Ordspråkene 6:20 og dens anvendelse i familielivet.

Indikasjoner og betydning

Ordspråkene er læresetninger som er samlet i én bok. På denne måten, i tillegg til et annet vers for å bygge opp familien, fungerer verset Ordspråkene 6:20 som en form for hjelp. Det vil si at han presenterer hvordan du kan bli vis og gå din egen vei.

Det vil si at ved å tilegne deg visdom vil du få kunnskap og meningen med livet. Dermed er det gjennom visdom man går inn i fellesskap med Gud og hans lære. Derfor viser dette verset at barn må respektere, følge og respektere foreldrenes regler og læresetninger. Og dette for å oppnå visdom og fylde på Guds veier.

Passasje

Vers Ordspråkene 6:20 snakker om viktigheten av familie, kommunikasjon, overføring av læresetninger og lydighet. På denne måten må foreldre veilede barna sine, men dissede må gi akt på og ikke forlate det de har blitt lært. Således er passasjen i vers Ordspråkene 6:20:

«Min sønn, hold din fars bud og forlat ikke din mors lære. ”

Vers 1 Johannes 4:20

Vers 1 Johannes 4:20 er en del av evangeliets bok ifølge Johannes. Denne boken er den siste av de fire kanoniske evangeliene som tilhører Det nye testamente. På denne måten avslører alle disse versene hvordan de som lever i henhold til Jesu lære oppnår mange velsignelser.

Det vil si, for å bygge opp familien din, finn ut om vers 1. Johannes 4:20. I tillegg til å vite hva han vil lære deg og dine kjære.

Indikasjoner og betydning

Det var apostelen Johannes selv som skrev sitt evangelium. På denne måten viser Johannes oss Jesu Kristi guddommelighet, samt at bare han sørger for veseners frelse. Derfor viser vers 1 Joh 4:20 at ingen virkelig kan elske Gud hvis han ikke elsker sine medmennesker.

Tross alt er alle mennesker portretter og skapninger av Gud. Det vil si at det er umulig å elske Gud hvis du ikke elsker og respekterer dine brødre. Tross alt, hvis vi ikke kan elske den vi vet eksisterer og se, er det ikke mulig å elske den vi ikke ser. Som i dette tilfellet er Gud.

Passasje

Plasset som representerer vers 1 Johannes 4:20 viser at det er umulig å elske Gud uten å elske familiemedlemmer.Dermed er denne passasjen i sin helhet:

«Hvis noen sier: Jeg elsker Gud og hater hans bror, han er en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvordan kan han elske Gud som han ikke har sett?”

Vers Salme 133:1

Ordet salme betyr lovprisning . Det vil si at Salmenes bok er den største boken i bibelen og er en del av Det gamle testamente. Akkurat som alle andre poetiske og visdomsbøker. Derfor er salmene sanger om tilbedelse, bønn og salmer fylt med læresetninger.

Blant disse læresetningene er altså versene for å bygge opp familien. Og blant dem er Salme 133:1. Så finn ut alt om denne salmen med denne lesningen.

Tips og mening

Hvert vers har tips og mening, som med Salme 133:1. Derfor viser denne salmen at sann forening består av tilfredshet og kjærlighet. Det vil si at en forening er preget av å være hyggelig og givende, for å bli allment velsignet.

På denne måten trenger familien å leve i enhet og harmoni. Tross alt lever alle de som Jesus velsigner og som følger hans lære, på denne måten. Det vil si at for at livet skal bli godt og glatt, er det nødvendig at hele familien er samlet. I tillegg til å alltid følge Jesu Kristi lære.

Passasje

Salme 133:1 er kort, men har et kraftig budskap som bør brukes til åbli skilt og gift på nytt.

Så læren i dette verset er at man bør være sikker før man gifter seg og basere forholdet på Gud. For at det skal blomstre og ikke ende i skilsmisse.

Passasje

Stedet fra Mark 10:9 sier at det viser om det er aksept i himmelriket blant de fraskilte:

«Det Gud har sammenføyd, kan ingen skille fra hverandre»

Vers Forkynneren 9:9

Det gamle testamentets tredje bok, Forkynneren, viser spørsmål og svar om meningen med livet og din hensikt. Derfor er blant disse spørsmålene de som snakker om kjærlighetsforhold. Så finn ut informasjon om vers Forkynneren 9:9.

Indikasjoner og betydning

Betydningen av vers Forkynneren 9:9 er at vi alle går gjennom dårlige eller gode tider i livet vårt. Dette er fordi, selv om menneskenes gjerninger ikke blir bevart, er Guds gjerninger evige. Det vil si at alt i livene våre er midlertidige.

Men Gud gir oss tilfredshet og en belønning for hardheten i våre liv. Og den belønningen er kjærligheten til den elskede kvinnen som vil styrke og støtte deg til enhver tid. Nyt derfor Guds gaver som er livet og hans kjærlighet, de er det som gjør alt verdt.

Passasje

I avsnittet i Forkynneren 9:9 er det et flott budskap om kl.bygge familien. På denne måten er han preget av freden som kommer av god sameksistens. Tross alt er det i sin helhet

"Hvor godt og hyggelig det er når brødre lever sammen i enhet!".

Vers Jesaja 49:15-16

Esaias bok er en del av Det gamle testamente og har en profetisk karakter. Det vil si at Jesaja i denne boken skrev profetier om nåtiden og fremtiden som må oppfylles.

Så han ville gjerne gjenoppbygge Jerusalem, men det var mye synd, mangel på tro på Gud og ulydighet . Så se mer om betydningen av vers 46:15-16 og hvordan det kan bygge opp familien din.

Indikasjoner og mening

Ved å skrive vers 46:15-16 viser Jesaja at Jesus Kristus er alle menneskers far og lys. På denne måten, selv om moren ikke bryr seg om barnet sitt, vil Jesus alltid være den sanne befrieren. I tillegg til å være bærer av en evig, ren og fri kjærlighet som han deler med alle sine barn.

Det vil si at det er kun Jesus som er frelseren som elsker oss betingelsesløst. Slik at han, med bare sin tilstedeværelse og sin lære, vil gjøre slutt på all lidelsen til en ødelagt familie. Akkurat som han vil bringe enhet og bygge opp den familien gjennom læren hans.

Passasje

Stedet i vers Jesaja 46:15-16 viser hvordan foreldreforeldre kan glemme og ikke bry seg om barna dine. Men Jesus Kristushun vil alltid ta vare på barna sine og vil aldri glemme dem.

“Kan en kvinne glemme barnet hun ammer så mye at hun ikke skal ha medlidenhet med ham, hennes livmors sønn? Men selv om hun har glemt, vil jeg fortsatt ikke glemme deg. Se, jeg har gravert deg i min håndflate. For dine murer er alltid foran meg.»

Vers Ordspråkene 22:6

Selv om Ordspråkene tilskrives Salomo, er denne boken en samling av visdommen til forskjellige israelere. Så blant all visdommen i denne boken er vers for å bygge opp familien. Så, se mer om verset Ordspråkene 22:6.

Indikasjoner og betydning

Betydningen av verset for å bygge opp familien Ordspråkene 22:6 er kortfattede og praktiske råd for familielivet. Det vil si at en israelittisk vismann viser at foreldre må instruere barna sine med Guds verdier. Samt veilede dem på kirkens vei og Jesu Kristi kjærlighet.

På denne måten vil all erfaring og visdom til foreldrene gå videre til barna som har lært av disse erfaringene. Dermed vek barna aldri bort fra Guds veier og lære, selv om mange ting skjer og de blir gamle. De ble tross alt opplært i visdom.

Passasje

Verset Ordspråkene 22:6 er preget av lære som du må gi videre til barna dine. Les på denne måtendette verset i sin helhet:

"Opplær et barn etter de hensikter du har med ham, og selv om årene går, skal han ikke vike fra dem."

Vers 1 Timoteus 5 : 8

Blant karakterene og bøkene i Det nye testamente er Timoteus en som folk kjenner best. Tross alt har han to epistler i Bibelen. På denne måten lærer man av Timóteo respekt, troskap og god karakter. Så se mer på vers 1 Timoteus 5:8.

Indikasjoner og betydning

Når du leser vers 1 Timoteus 5:8, er det et godt hint for familien vår. Tross alt snakker verset om omsorgen vi trenger å ha for våre kjære. Derfor er det essensielt at kristne tar vare på sine familiemedlemmer, slik det er vanlig for Guds tjenere å gjøre.

Det vil si at Gud ikke krever eller forplikter deg til å ta vare på dine familiemedlemmer. Dette skjer fordi alle de som har tro er mennesker som bryr seg.

Og ved å ikke ta vare på sine medmennesker, fornekter den kristne sin tro, for å være verre enn en vantro. Derfor, for å bygge og forene familien din, ta vare på den, og uten å dømme.

Passasje

Vers 1 Timoteus 5:8 er et av versene for å bygge opp familien. Dermed sier denne passasjen at:

“Men hvis noen ikke tar vare på sine egne, og spesielt for sine familier, har han fornektet troen og er verre enn en vantro. «

Hvordan møtesvers for å bygge familien kan hjelpe i livet ditt?

Den hellige bibel er en bok som kristne bruker som referanse for livet. Dermed er denne boken en samling av flere andre bøker som er delt inn i Det gamle og det nye testamente. Dermed har hver bok kapitler og vers.

Hvert kapittel er delt inn i vers, som er utdrag av linjer eller bare korte setninger. På denne måten har hvert vers en tolkning, da de er konsise, men utstyrt med betydninger og læresetninger.

Det vil si at akkurat som Bibelen formidler Guds lære som kjærlighet og medfølelse, så har versene det. Derfor er det essensielt å kjenne og tolke hvert vers, da hvert enkelt vers er en unik leksjon for ulike områder av livet.

På denne måten er det utallige vers som er beregnet på familien og hvordan man bygger den opp opp. Og å kjenne disse versene vil hjelpe i familielivet, ettersom de presenterer verdier å basere familien på. Den største verdien er imidlertid kjærlighet og tillit til Gud og hans hensikter.

vanskeligheter i livet, men også om hvordan man kan overvinne dem. Og svaret vil alltid være Guds kjærlighet og en kvinne som vil gjøre deg sterkere. Sjekk ut avsnittet i sin helhet:

«Nyt livet med din elskede kvinne og i alle dagene som Gud gir deg under solen. Alle dine meningsløse dager! For dette er din lønn i livet for ditt harde arbeid under solen.»

Vers 5. Mosebok 6:6,7

5. Mosebok er den femte og siste av det gamle. Testamente. Så denne boken handler om Moses og hans utvandring fra Egypt til det lovede land. Derfor, for å oppnå velsignelser, er det nødvendig å ha lydighet og kjærlighet til Gud, så vel som til dine medmennesker. Oppdag vers 5. Mosebok 6:6,7.

Indikasjoner og betydning

Indikasjonen og betydningen av vers 5. Mosebok 6:6,7 viser forholdet mellom foreldre og barn og Guds ord. Det vil si at alle generasjoner må frykte og adlyde Gud. Ansvaret for å undervise og videreformidle den guddommelige læren til barna ligger imidlertid hos foreldrene selv.

På denne måten bør foreldre bygge sin familie ut fra det Gud sier. Men mer enn det er de ansvarlige for å overføre Guds kjærlighet og lære til barna sine. For de vil ikke lære av seg selv hvis frøet til guddommelig kjærlighet ikke blir sådd av deres familier.

Passasje

Plasset som er ansvarlig for å viseForeldres ansvar for å overføre guddommelig lære til sine barn er 5. Mosebok 6:6,7. Kjenn disse versene:

“Og ordene som jeg befaler deg vil alltid være i ditt hjerte. Og du skal lære barna dine dem, og du skal tale om dem i ditt hus, når du går på veien, og når du legger deg, eller når du står opp.»

Vers 1. Mosebok 2:24

Bibelen begynner med 1. Mosebok, som er den første boken i Det gamle testamente. På denne måten er 1. Mosebok ansvarlig for å fortelle om opprinnelsen til verden og menneskeheten.

Det er imidlertid ikke derfor denne boken ikke har vers for å bygge opp familien. Så oppdag vers 1. Mosebok 2:24.

Indikasjoner og betydning

Adam, når han sier ordene i vers 1. Mosebok 2:24, viser viktigheten og enheten som kommer fra ekteskapet. Det vil si at Gud instruerte ham til å si at det ikke er noe som nærmer seg ekteskapet. Det er tross alt ekteskapet som gjør to mennesker til én.

På denne måten er forbindelsene mellom mann og kvinne mer intime enn mellom far og sønn. Ingen av dem vil imidlertid erstatte den andre, da begge forbindelsene vil danne individets familie. Men med ekteskapet blir paret ett kjød ved å danne en kropp.

Passasje

Plasset som representerer 1. Mosebok 2:24 viser at ekteskap er dannelsen av en ny familie. Ellerdet vil si at ingen familie erstatter en annen, men det er bare av denne grunn at en mann kan forlate sin far og mor. Sjekk derfor denne passasjen i sin helhet:

"Og av denne grunn skal hver mann forlate sin far og mor og holde seg til sin hustru, og de skal bli ett kjød."

Vers 2. Mosebok 20:12

Gjennom studier er det kjent at ordet «eksodus» betyr avgang eller avgang. På denne måten er 2. Mosebok, i Bibelen, den andre boken i Det gamle testamente, i tillegg til at den er preget av frigjøringen av det israelittiske folket, som forlot Egypt og ble kvitt slaveriet deres.

Nei. Denne boken har imidlertid også et vers for å bygge opp familien. Finn ut mer om verset 2. Mosebok 20:12.

Indikasjoner og betydning

I kapittel 20 i 2. Mosebok presenteres de ti bud som Gud ga til Israels folk. På denne måten viser vers 2. Mosebok 20:12 det femte budet som handler om familie og om foreldre. Det vil si at indikasjonene i dette verset er å ære foreldrene dine for å dekke ethvert behov.

Derfor var Guds betingelser for Israel at de fulgte hans bud. Og det israelittiske folket lovet å oppfylle dem, så familien og kjærligheten og respekten for den må være i kraft. Dermed trenger en familie velsignet av Gud at barna sine skal ære sin far og mor for å ha et langt og fremgangsrikt liv.

Passasje

Verset2. Mosebok 20:12 presenterer hvordan barn bør handle sammen med foreldrene sine for å få et fullt og velsignet liv. Dermed er avsnittet preget av:

"Hedre din far og din mor, så du kan leve lenge i landet som Herren din Gud gir deg."

Vers Josva 24: 14

En del av Det gamle testamente, Josvas bok viser hvordan israelittene erobret Kanaans land. Så det var Joshua som ble løslatt som ledet denne bestrebelsen. På denne måten presenterer denne boken hvordan det israelittiske folket lyktes gjennom sin lydighet mot Gud og mislyktes gjennom ulydighet.

Så bli kjent med verset Josva 24:14 og hvordan dette verset vil bygge opp familien din gjennom dets betydning. og indikasjoner.

Indikasjoner og mening

Når Josva ber sitt folk frykte Herren, ber ikke Josva dem frykte Gud. Men heller å tilbe ham, respektere ham, ære ham og være lojal mot Herren og trofast. Det vil si at frykt og trofasthet bare er for Gud og ikke for andre.

På denne måten blir vi instruert til å forlate og ikke forgude andre mennesker, gjenstander eller vesener enn Gud. Det vil si at ved å tilbe de gamle gudene, var det israelittiske folket verken trofast eller fryktet mot Gud. På samme måte som vi trenger å frykte og være tro mot Gud bare for å bygge og forene familien vår.

Passasje

Karakteriserer avsnittet i vers Josva 24:14, avfør sin død inspirerte han folket til å følge Guds lære. På denne måten velger begge å tjene og elske Herren. Derfor lyder avsnittet i sin helhet:

«Frykt nå Herren og tjen ham med integritet og trofasthet. Kast bort de gudene dine forfedre tilbad på den andre side av Eufrat og i Egypt, og tjen Herren.»

Vers Salme 103:17,18

Salmene er salmer og tilbedelsessanger og rop til Herren. På denne måten har de mangfoldige budskap og læresetninger fra ulike forfattere og fra ulike tider innenfor Det gamle testamente. Så en av læresetningene i versene hans handler om hvordan man bygger opp familien.

Så se mer på verset Salme 103:17,18 og finn ut hva det kan vise for å styrke familien din.

Indikasjoner og betydning

Verset Salme 103:17,18 viser at Jesu godhet er evig. Tross alt må Herrens lære, så vel som kjærligheten og frykten for ham, overføres fra generasjon til generasjon.

Dermed vil Gud alltid være barmhjertig mot oss, men for det trenger våre barn å lære om . Og denne læringen går fra far til sønn. Med andre ord, den som lærer og overfører Jesu Kristi budskap vil alltid bli velsignet.

Men det er ikke bare å formidle læren videre, men også å bekjenne og oppfylle den. Derfor, for å bygge en familie med Guds kjærlighet,det må til læring. Men også å reprodusere og overføre dem.

Passasje

Avsnittet, i sin helhet, som viser verset Salme 103:17,18 viser at Gud alltid er barmhjertig, kjærlig og god. Spesielt for de som følger og frykter ham. Således lyder avsnittet:

“Men Herrens miskunnhet er fra evighet til evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet over barnebarn; på dem som holder hans pakt, og på dem som husker hans bud for å gjøre dem.”

Vers Ordspråkene 11:29

Ordspråksboken, eller Salomos bok, hører hjemme til Det gamle testamente. I denne boken er det altså flere spørsmål om verdier, moral, oppførsel og meningen med livet. Derfor bygger versene hans familien. Kjenn verset fra Ordspråkene 11:29.

Indikasjoner og mening

Kjærlighet og respekt for familien og Gud er grunnlaget for et velstående og lykkelig liv. Det er altså familieforhold som er basert på tåpelighet, umodenhet, aggressivitet og respektløshet. Med andre ord, disse relasjonene har ikke Gud i seg.

Derfor, hvis en familie ikke plasserer Gud som alltid og veileder livene deres, er den dømt til å mislykkes. Det vil si at når et familiemedlem ikke bygger et grunnlag som er basert på Jesu lære, gjør han skade på familien sin.

Som ekspert innen drømmer, spiritualitet og esoterisme, er jeg dedikert til å hjelpe andre med å finne meningen i drømmene deres. Drømmer er et kraftig verktøy for å forstå vårt underbevisste sinn og kan tilby verdifull innsikt i hverdagen vår. Min egen reise inn i drømmenes og spiritualitetens verden begynte for over 20 år siden, og siden den gang har jeg studert mye innen disse områdene. Jeg brenner for å dele kunnskapen min med andre og hjelpe dem med å få kontakt med sitt åndelige jeg.