32 vers til at opbygge familien: kend bibelstederne!

  • Del Dette
Jennifer Sherman

Indholdsfortegnelse

Kender du vers til at opbygge familien?

Bibelen, den største kristne bog, er fuld af lærdom, herunder lærdom om familier. At læse Bibelen er således også en vejledning til din familie om at blive forenet, beskyttet og styrket. Gud skabte den jo til at være grundlaget for vores værdier og for os selv.

Familien er med andre ord den ældste menneskelige institution, som følger os hele livet, og derfor er det nødvendigt at fylde den med kærlighed og værdier, som findes i Gud og i Bibelen. På denne måde indeholder Bibelen flere vers, der skal opbygge familien.

Således vil læsning af disse vers hjælpe hele familien til at modnes i troen, samt at opbygge værdier til at styrke alle familiemedlemmer. På denne måde, kender i vores artikel 32 vers til at opbygge familien i Gud, for at gøre en sikker havn fuld af kærlighed og for at hjælpe os i tider med lykke og vanskeligheder.

Vers Prædikeren 4:12

Prædikerens bog er den tredje bog i Bibelens Gamle Testamente. Denne bog er kendetegnet ved at tale om meningen med livet og menneskers sårbarhed. Kend derfor verset Prædiker 4:12, som hjælper dig med at opbygge din familie.

Indikationer og betydning

Verset Prædiker 4:12 handler om den forening og styrke, som et par har til at overvinde vanskeligheder i livet. Men i slutningen af verset tales der om et tredobbelt reb, som aldrig vil gå i stykker. På den måde viser det tredobbelte reb, at der er blevet føjet en person mere til parret.

Men denne reference er ikke til et nyt liv, som f.eks. et barn, der kan blive født. Det tredobbelte reb består af parret plus Gud. Med andre ord skal parret dyrke Guds tilstedeværelse i deres forhold, så han er et forbillede og en reference, og så han også griber ind og er en del af ægteskabet.

Passage

"En mand alene kan blive besejret, men to kan modstå sammen, fordi de tilføjer deres styrke, og det tredobbelte reb vil aldrig let knække."

Vers Mark 10:9

Den anden bog i Det Nye Testamente er Markusevangeliet. Markus var en af Peters disciple, og i sin bog fortæller han Jesu Kristi historie og tjeneste. Hans bog indeholder således mange af Jesu lærdomme. Se mere om verset Markus 10:9.

Indikationer og betydning

Verset Markus 10:9 er kort og objektivt, men selv om det er kortfattet, har det en stor betydning og lærdom. Dette vers viser nemlig, at når et ægteskab indgås, velsigner og forener Gud parret for resten af livet.

Med andre ord fordømmer Gud skilsmisse, selv om personen bliver skilt og gifter sig igen.

Så læren af dette vers er, at man skal være sikker, før man gifter sig, og basere forholdet på Gud, så det kan blomstre og ikke ende med skilsmisse.

Passage

I Markus 10:9 står der, at det viser, om de fraskilte kan blive optaget i himmeriges rige:

"Hvad Gud har sammenføjet, kan intet menneske skille"

Vers Prædikeren 9:9

Prædikerens tredje bog i Det Gamle Testamente indeholder spørgsmål og svar om meningen med og formålet med livet, og blandt disse spørgsmål er der spørgsmål om kærlighedsforhold, så find ud af oplysninger om verset Prædiker 9:9.

Indikationer og betydning

Betydningen af verset Prædiker 9:9 er, at vi alle gennemgår dårlige eller gode tider i vores liv. Det skyldes, at selv om menneskers gerninger ikke bevares, er Guds evigt. Med andre ord er alt i vores liv midlertidigt.

Men Gud giver os tilfredshed og en belønning for vores hårde liv. Og denne belønning er kærligheden til den elskede kvinde, som vil styrke og støtte dig til enhver tid. Så nyd Guds gaver, som livet og din kærlighed er, for det er dem, der gør det hele værd at leve.

Passage

I Prædikeren 9,9 er der et stort budskab om livets vanskeligheder, men også om hvordan man overvinder dem. Og svaret vil altid være Guds kærlighed og en kvinde, der vil styrke dig. Se hele teksten i sin helhed:

"Nyd dit liv med din elskede hustru og alle de dage, som Gud giver dig under solen. Alle dine meningsløse dage! For det er din belønning i livet for dit hårde arbejde under solen."

Vers Femte Mosebog 6:6,7

Mosebog er den femte og sidste bog i Det Gamle Testamente og handler om Moses og hans udvandring fra Egypten til det forjættede land. For at opnå velsignelser er det derfor nødvendigt at være lydig og elske Gud og sine ligesindede for at opnå velsignelser. Læs verset 5 Mosebog 6:6,7.

Indikationer og betydning

Betydningen og betydningen af verset Femte Mosebog 6:6,7 viser forholdet mellem forældre og børn og Guds ord. Det vil sige, at alle generationer skal frygte og adlyde Gud. Ansvaret for at undervise og videregive den guddommelige lære til børnene ligger imidlertid hos forældrene selv.

Derfor skal forældrene opbygge deres familie på grundlag af det, Gud siger, men mere end det er de ansvarlige for at overføre Guds kærlighed og læring til deres børn, for de vil ikke lære det af sig selv, hvis ikke frøet af guddommelig kærlighed er plantet af deres slægtninge.

Passage

Den passage, der viser forældrenes ansvar for at videregive guddommelig lære til deres børn, er 5. Mosebog 6:6,7. Kend disse vers:

"Og de ord, jeg pålægger dig, skal altid være i dit hjerte, og du skal lære dine børn dem, og du skal tale om dem i dit hus, når du går på din vej, når du lægger dig ned og står op."

Vers 1. Mosebog 2:24

Bibelen begynder med 1. Mosebog, som er den første bog i Det Gamle Testamente, og det er således 1. Mosebog, der fortæller om verdens og menneskehedens oprindelse.

Men det er ikke derfor, at denne bog ikke har vers til opbyggelse af familien. Find derfor frem til verset 1. Mosebog 2:24.

Indikationer og betydning

Ved at sige ordene i verset 1. Mosebog 2:24 viser Adam den betydning og enhed, der følger af ægteskabet. Med andre ord gav Gud ham besked på at sige, at der ikke er noget, der kommer i nærheden af ægteskabet. Det er jo ægteskabet, der forvandler to mennesker til ét.

På den måde er forbindelserne mellem mand og kvinde mere intime end mellem far og barn. Ingen af dem vil dog nogensinde erstatte den anden, da begge forbindelser vil danne den enkeltes familie. Men med ægteskabet bliver parret ét kød ved at danne ét legeme.

Passage

Den passage, der repræsenterer verset 1. Mosebog 2:24, viser, at ægteskab er dannelsen af en ny familie. Med andre ord erstatter ingen familie en anden, men det er kun af denne grund, at en mand kan forlade sin far og mor. Derfor skal du læse denne passage i sin helhed:

"Og derfor skal hver mand forlade sin far og mor og derefter forene sig med sin hustru, og de skal blive ét kød."

Vers 2. Mosebog 20:12

Gennem studier ved man, at ordet "exodus" betyder afgang eller udgang. På denne måde er Anden Mosebog i Bibelen den anden bog i Det Gamle Testamente, og den er kendetegnet ved det israelitiske folks befrielse, da de forlod Egypten og slaveriet.

Men denne bog indeholder også vers, der kan opbygge familien. Læs mere om verset 2. Mosebog 20:12.

Indikationer og betydning

I kapitel 20 i 2. Mosebog præsenteres de ti bud, som Gud gav Israels folk. Verset 2. Mosebog 20:12 viser således det femte bud, som handler om familie og forældre. Med andre ord er indikationerne i dette vers, at man skal ære sine forældre for at opfylde ethvert behov.

Derfor var Guds betingelser for Israel, at de skulle følge hans bud. Og det israelitiske folk lovede at overholde dem, så familien og kærligheden og respekten for den skulle være i kraft. En familie, der er velsignet af Gud, har således brug for, at børnene ærer far og mor, så de kan få et langt og godt liv.

Passage

Verset 2. Mosebog 20:12 viser, hvordan børn bør opføre sig over for deres forældre for at få et fuldt og velsignet liv. På denne måde er teksten karakteriseret ved:

"Ær din far og din mor, for at du kan få et langt liv i det land, som Herren din Gud vil give dig."

Vers Joshua 24:14

Josuabogen, der er en del af Det Gamle Testamente, viser, hvordan israelitterne erobrede Kana'ans land. Bogen viser således, hvordan israelitterne lykkedes med deres lydighed mod Gud og mislykkedes med ulydighed.

Så kend verset Joshua 24:14, og hvordan dette vers vil opbygge din familie gennem dets betydning og indikationer.

Indikationer og betydning

Når Josua beder sit folk om at frygte Herren, beder han dem ikke om at frygte Gud, men om at tilbede ham, respektere ham, ære ham og være loyale over for Herren og trofaste. Med andre ord er frygt og trofasthed kun for Gud og ikke for andre.

På denne måde bliver vi instrueret i at opgive og ikke afgude andre personer, genstande eller væsener end Gud. Det vil sige, at det israelitiske folk ved at tilbede de gamle guder ikke var trofaste og frygtede Gud. På samme måde er vi nødt til at frygte og være trofaste over for Gud alene for at kunne opbygge og forene vores familie.

Passage

Passagen i Josua 24,14 er kendetegnet ved, at han inden sin død inspirerede folket til at følge Guds lære. På denne måde vælger de både at tjene og elske Herren. Derfor er passagen i sin helhed:

"Frygt nu Herren og tjen ham med ærlighed og trofasthed, forkast de guder, som dine forfædre tilbad hinsides Eufrat og i Egypten, og tjen Herren."

Vers Salme 103:17,18

Salmerne er hymner og tilbedelsessange, som er tilbedelses- og råbssange til Herren. De indeholder således flere budskaber og lærdomme fra forskellige forfattere og fra forskellige tider i Det Gamle Testamente. En af lærdommene i deres vers handler således om, hvordan man opbygger en familie.

Se mere om verset Salmernes Bog 103:17,18 og find ud af, hvad det kan vise dig, så du kan styrke din familie.

Indikationer og betydning

Verset Salmernes Bog 103:17,18 viser, at Jesu godhed er evig. Når alt kommer til alt, bør man viderebringe Herrens lære samt kærlighed og frygt for ham fra generation til generation.

På denne måde vil Gud altid være os nådig, men det skal vores børn lære om. Og denne læring gives videre fra far til søn. Med andre ord vil den, der lærer og videregiver budskaberne om Jesus Kristus, altid blive velsignet.

Men det er ikke kun at videregive læren, men også at bekende den og omsætte den i praksis. For at opbygge en familie med Guds kærlighed er det derfor nødvendigt at lære, men også at reproducere og videregive den.

Passage

Hele den passage, som viser verset Salmernes Bog 103:17,18, viser, at Gud altid er barmhjertig, kærlig og venlig. Især over for dem, der følger og frygter ham. På denne måde er passagen:

"Men Herrens barmhjertighed er fra evighed til evighed over dem, der frygter ham, og hans retfærdighed over børnenes børn, over dem, der holder hans pagt, og over dem, der kommer hans bud i hu for at gøre dem."

Vers Ordsprog 11:29

Ordsprogenes Bog eller Salomons Bog hører til det gamle testamente. I denne bog finder du flere spørgsmål om værdier, moral, adfærd og meningen med livet. Derfor opbygger dens vers familien. Lær om verset Ordsprogene 11:29.

Indikationer og betydning

Kærlighed og respekt for familien og for Gud er grundlaget for et godt og lykkeligt liv. Der findes således familieforhold, der er baseret på tåbelighed, umodenhed, aggressivitet og mangel på respekt. Med andre ord har disse forhold ikke Gud i sig.

Hvis en familie derfor ikke sætter Gud som den faste leder af deres liv, dømmer de sig selv til at fejle. Det vil sige, at når et familiemedlem ikke bygger et fundament, der er baseret på Jesu lære, skader han både sin familie og sig selv. Så han bygger intet og høster intet.

Passage

Et vers til at opbygge familien er verset fra Ordsprogene 11,29. Det viser nemlig vigtigheden af at elske, ære og respektere familien. For hvis du ikke ærer din familie, vil du ikke kunne høste nogen positiv frugt i dit liv. Således er passagen:

"Den, der er i stand til at skabe problemer for sin egen familie, vil kun arve vinden; den tåbelige vil altid være den vises tjener."

Vers Ordsprog 15:27

Selv om israelitterne skrev Ordsprogenes Bog i oldtiden, er dens budskaber stadig gyldige i dag. Med andre ord indeholder hvert vers sand visdom, der kommer af erfaring og troskab mod Gud.

Derfor bringer kendskabet til disse vers din familie tættere på Gud og vil opbygge dem. Så lær om verset Ordsprogene 15:27 og dets anvendelse.

Indikationer og betydning

I den verden, vi lever i, er mange værdier omvendt, dvs. at der lægges mere vægt på penge, rigdom og verdslige værdier end på familie og Gud. De, der er overdrevent knyttet til penge, sætter dem således som en gud og som det vigtigste i deres liv.

På denne måde kommer Gud og familien i anden række eller bliver endog glemt. Derfor bringer ønsket om rigdom Guds børns visdom og hellighed i fare. Det vil sige, at for at opbygge familien og Gud i den er det nødvendigt at modstå verdslige fristelser foruden velstand også at modstå verdslige fristelser.

Passage

Den passage, der kendetegner verset i Ordsprogene 15:27, viser, hvordan familiemedlemmers negative handlinger skader familien, især den, der sætter nyttesløse værdier som besiddelser og penge over kærligheden til Gud og familien. Derfor er verset Ordsprogene 15:27 i sin helhed:

"Den nærige er i stand til at bringe sin egen familie i vanskeligheder, men den, der afviser bestikkelse, skal leve."

Vers Efeserne 4:32

Efeserbrevet er en del af Det Nye Testamente og er præget af breve fra apostlen Paulus til de borgere, der er fra byen Efeser og som havde brug for inspiration til at forstå og følge Guds ord.

Derfor er det vigtigt at kende verset Efeserne 4:32 for at opbygge familien. Så find ud af dette vers med denne læsning.

Indikationer og betydning

Det er almindeligt i vores liv at blive udsat for uretfærdighed eller at blive såret af andres uretfærdighed. Når der opstår en situation, der sårer os, kan vores reaktioner derfor være forskellige. Det vil sige, at vi kan reagere hævngerrigt og aggressivt eller endda med en masse smerte og sorg.

Så smerten bliver værre, når den, der har gjort os ondt, er en del af vores familie. Vi skal dog følge Jesu eksempel og tilgive hinanden. Det vil sige, at vi skal være forsigtige og kloge med hensyn til, hvordan vi skal opføre os over for vores angribere. Men vi skal aldrig tage hævn eller ønske ondt af den pågældende person.

Passage

Selv hvis vi dyrker negative eller endog aggressive følelser over for nogen, skal vi bekende os til tilgivelse. Når alt kommer til alt, elsker og tilgiver Gud alle sine børn, så det er ikke op til os at dømme eller have en modsatrettet holdning. Især ikke hvis situationen vedrører vores familie. Derfor er verset Efeserne 4:32:

"Vær altid venlige og barmhjertige mod hinanden og tilgiv hinanden, ligesom Gud har kunnet tilgive jer i Kristus"

Vers Efeserne 6:1-3

Efeserbrevet indeholder adskillige lærdomme, der er baseret på Guds kærlighed til os. Dette brev indeholder mange lærdomme om familien, og hvordan man opbygger den. Lær mere om dette emne i verset Efeserbrevet 6:1-3.

Indikationer og betydning

I Efeserbrevet 4:32 præsenteres det femte bud, som er at ære far og mor. Apostlen Paulus præsenterer således dette bud for de troende på en pædagogisk og eftertrykkelig måde. På den måde viser dette vers, hvordan børn bør opføre sig over for deres forældre, men også at respekten bør være gensidig.

Med andre ord er forældrene hjemmets præster, som ikke kan udstrække deres autoritet. På samme måde skal børnene i deres rolle som lærlinge respektere det åndelige hierarki. Det er trods alt børnenes pligt at adlyde og være moralske.

Passage

Selv om det er kort, er afsnittet i Efeserbrevet 6:1-3 meget stærkt til at opbygge familien. Det er jo en undervisning for børnene. Det består således af følgende:

"Børn, sørg for at adlyde jeres forældre, for det er det rigtige. Ær din far og ær din hånd, det er Guds første bud. Det er Guds første bud, for at alt må gå jer vel, og I må få et langt liv på denne jord."

Vers Efeserne 6:4

Paulus skrev Efeserbrevet for at vejlede folk i denne by, så de havde glemt Jesu doktriner og lære. Og uden dette er menneskeheden tabt, hovedsageligt institutionen familien. Derfor skal du kende til verset om at opbygge familien Efeserbrevet 6:4.

Indikationer og betydning

Betydningen af verset Efeserne 6:4 viser, at lederskab i et hjem er forældrenes ansvar. Derfor skylder børnene lydighed og respekt til deres forældre, ligesom de skal adlyde og følge Guds bud.

Derfor bør forældrene ikke provokere deres børns vrede. Men det betyder ikke, at de ikke bør sætte grænser for deres børn. De bør heller ikke være voldelige eller uligevægtige, for det er det, der skaber konflikter i familien og fjerner den fra Jesu Kristi lære.

Passage

Passagen fra Efeserbrevet 6:4 viser et vers om at opbygge familien. Og dette gælder især opdragelsen af børn. Derfor bør forældre lytte til disse ord for at opbygge en velsignet og forenet familie:

"Og I, fædre, må ikke vække jeres børn til vrede, men opdrag dem i Herrens opdragelse og formaning."

Vers 1 Korinther 7:3

I 1 Korintherbrev var menigheden i byen splittet på grund af umoralskhed, falske afguder og forkert lære. Blandt dem var der fejltagelser om Jesu lære og hvordan man skulle følge den.

På denne måde skal vi også overholde og følge Kristi bud og lov for at opbygge vores familie, ligesom verset 1 Korinther 7:3 viser. Så find ud af dette vers ved at læse det følgende.

Indikationer og betydning

I hele 1. Korintherbrev viser Paulus vigtigheden af enhed blandt de troende, samt eksistensen af seksuel umoral. På denne måde viser verset 1 Korintherbrev 7:3, at enhver, der fjerner sig fra Kristi vej, falder i fristelser. Og disse fristelser bør ikke forekomme i nogen familie.

Ens krop er trods alt et helligt tempel for Helligånden. Desuden er ægteskabet en forening foran Gud, som ingen kan adskille. Derfor kan et par, der deler den guddommelige måde, ikke underkaste sig fjendens ting, såsom utroskab.

Passage

Passagen i vers 1 Korintherbrev indeholder oplysninger om ægteskabelig utroskab. Det vil sige, at den viser udøvelsen af umoraliteter på en måde, der er i total modstrid med Jesu Kristi lære. Derfor er passagen i sin helhed:

"Manden skal altid opfylde sine ægteskabelige pligter over for sin hustru, og på samme måde skal hustruen opfylde sine pligter over for sin mand."

Vers 1 Peter 4:8

Apostlen Peter har to epistler i Bibelens hellige bog, så de hører begge til Det Nye Testamente, men de har deres egne karakteristika.

Det første brev viser således, at kun med tro kan disciplene udholde lidelser. Se derfor mere om verset 1 Peter 4:8, og hvordan dette vers hjælper med at opbygge familien.

Indikationer og betydning

I Peters breve, især i verset 1 Peter 4:8, kan vi se, at vi alle er udsat for forfølgelse, også apostle og helgener. Derfor må vi for at overvinde alle vanskeligheder følge Jesu Kristi eksempel, især med hensyn til kærlighed.

Vi skal med andre ord være ydmyge og bekende os til Herrens lære om kærlighed, så det, vi har mest brug for, er at dyrke kærligheden mellem ligestillede, især i vores familie, for kun på den måde kan vi tage os af hinanden og overvinde problemerne og ikke bukke under for synden.

Passage

Vers 1 Peter 4,8 prædiker, at vi skal dyrke kærligheden til vores medmennesker. Det er jo mere end noget andet kærlighed, der kan frelse os fra synd. Først skal vi elske Gud og derefter alle vores medmennesker, inklusive os selv. På den måde er dette afsnit præget af væren:

"Vær først og fremmest kærlige over for hinanden, for kærligheden kan dække mange synder."

Vers 1 Korinther 10:13

I Korintherbrevet understreger Paulus vigtigheden af at følge Jesu Kristi lære for at opnå frelse. Derfor er det en vigtig holdning at have enhed og respekt i familien, så den kan blive velsignet. Lær mere om, hvordan man opbygger familien med verset 1 Korintherbrev 10:13.

Indikationer og betydning

Det, som verset 1 Korinther 10:13 viser, er, at vi altid tror på, at vi skal være faste i vores mål. Men fjenden lurer altid med sine fristelser for at føre os på afveje fra Guds veje. Derfor skal vi altid styrke os selv i Kristus og i hans lære.

Så når vi synes fortabte eller i problemer, frister fjenden os med løfter, men kun Gud og vores families styrke vil gøre os i stand til at holde ud og komme igennem vanskelighederne. Derfor er vi nødt til at modstå fristelser for at opbygge vores familie.

Passage

For at opbygge din familie skal du kende verset 1 Korinther 10:13:

"De fristelser, der har ramt jer, har haft menneskers målestok. Gud er altid trofast, han vil ikke tillade, at I bliver fristet over jeres kræfter. Men gennem fristelsen vil han give jer midlerne til at undslippe den og den nødvendige styrke til at udholde den."

Vers Hebræerne 13:4

Paulus skrev breve til Hebræerne, som blev en af bøgerne i Bibelen i Det Nye Testamente. Apostlen skrev dem for at ophøje Jesus Kristus og for at opmuntre folk til at være trofaste mod ham.

Guds trofasthed skal altså vise sig i familierne, så du skal kende verset Hebræerbrevet 13:4 for at opbygge din familie.

Indikationer og betydning

Jesus Kristus døde på korset for os og for vores synder. Med andre ord udgød han sit blod, så vi kunne opnå frelse og forsoning for vores synder. Derfor er det ved Jesu tro og lære, at vi forbliver frelste og rene.

Men vi kan ofte afvige fra Jesu veje, så nogen i et forhold kan begå ægteskabsbrud som synd.

Og det er helt i strid med alt, hvad Jesus prædikede, for et ægteskab er indgået med parrets velsignelse og forening til ét legeme. Derfor skal ægteskabet æres og respekteres for at opbygge en familie.

Passage

Verspassagen Hebræerbrevet 13:4 afslører, at dyder skal forekomme i et ægteskab. Hvis der trods alt er utroskab, vil Gud dømme alle de utro, for det er ikke en Guds lære. I sin helhed er passagen:

: "Ægteskabet skal æres af alle, ægteskabet skal holdes rent, for Gud vil dømme de umoralske og de ægteskabsbrudne."

Vers Ordsprog 3:5-6

Det er kendt, at et ordsprog er en populær talemåde, der er kendetegnet ved at være enkel og konkret, men også metaforisk. Et ordsprog er imidlertid baseret på menneskers erfaringer og sund fornuft. Ordsprogenes Bog i Bibelen henviser til Salomons og israelitternes erfaringer.

Derfor indeholder denne bog mange korte, men vigtige lærdomme til dem, der læser den. Find verset Ordsprogene 3:5-6.

Indikationer og betydning

Verset Ordsprogene 3:5-6 er yderst vigtigt for dit liv og for din familie. Det vil sige, at vi i dette vers har vished om, at vi skal stole på Gud, på hans kærlighed til os og på det, han har forberedt for vores liv. Det vil sige, at det er gennem Jesu lære, at vi får visdom.

Det er således guddommelig visdom, der fører os gennem livets vanskelige veje. Så uanset hvilken situation vi befinder os i, god eller dårlig, skal vi sætte Gud i første række. Og det er med tillid til Gud og den visdom, han giver os, at vi vil bygge vores familie.

Passage

At stole på Gud og hans ord er vejen til frelse og visdom, så det er det, vi bør følge i alle vores liv og i vores familie. På denne måde viser verset Ordsprogenes Bogstav 3:5-6, at:

"Stol altid på Herren af hele dit hjerte og stol aldrig på din egen forstand, for på alle dine veje skal du erkende Gud, og han skal gøre stierne lige."

Vers Joshua 1:9

Joshuas bog indeholder 24 kapitler, der viser læren, som giver styrke og mod til at klare modgang. Derfor er verset Joshua 1:9 vigtigt for at inspirere troende og opbygge familien. Få mere at vide om dette vers med denne læsning.

Indikationer og betydning

Da Gud førte Josua ind i det forjættede land, sørgede han for, at han ville lede og være sammen med manden på hans rejse. Derfor befalede Gud Josua at følge hans lære og at være stærk og modig. På den måde bør vi også gå frem på samme måde, nemlig ved at stole på Gud og følge ham.

På den måde vil vi finde styrke og mod til at klare alle livets vanskeligheder. Det er gennem disse følelser over for Herren, at vi kan opbygge vores familie. For vi har brug for mod og styrke til at leve i harmoni. Og med tillid til, at Gud vil hjælpe os med at opbygge det bedste.

Passage

Joshua verset viser, at vi bør have tillid og frygt for Gud. Uanset hvad der sker, vil Gud være med os. Derfor er teksten:

"Vær altid fast og modig, vær ikke bange og frygt ikke, for Gud vil være med dig, hvor du end går hen."

Romerbrevet 8:28

Apostlen Paulus er den, der er ansvarlig for at skrive Romerbrevene. Det vil sige, at den sjette bog i Bibelens Nye Testamente har til formål at lovprise de herligheder, som Jesus Kristus giver. Således hjælper verset Romerbrevet 8:28 til at opbygge familien. Og du vil finde ud af alt om dette vers.

Indikationer og betydning

Et af de mest berømte vers i Bibelen, Romerbrevet 8:28, siger, at vi kun kan leve gennem smerte og lidelse sammen med Jesus. Med andre ord viser Paulus os i dette vers, at Kristus ønsker, at vi skal være som ham, så han kan leve i os og hjælpe os.

Så når vi accepterer Kristus og hans lære i vores liv, kan vi opbygge vores familie. Når alt kommer til alt, er Gud ved at forme os til helheden og til alt det, han har lovet at opfylde. Så elsk Gud og stol på ham, så vil du være på rette vej til at nå vores mål.

Passage

Kend verset fra Romerbrevet 8:28, som viser Guds godhed over for sine trofaste:

"En ting ved vi, nemlig at Gud samarbejder i alle ting for at gøre godt for dem, der virkelig elsker ham, for dem, der er kaldet efter hans hensigt."

Vers Jeremias, 29:11

Profeten Jeremias skrev sine profetier, advarsler og lærdomme i sin bog. På denne måde vil de mennesker, der ikke lytter og følger Gud, ikke blive beskyttet af ham. Derfor skal du altid stole på og følge Herren for at opbygge din familie. Så kend verset Jeremias 29:11, og hvordan det hjælper din familie.

Indikationer og betydning

Når vi står over for vanskeligheder og modgang, kan verset Jeremias 29:11 lede os til sejr. Dette vers viser nemlig, at Jesus altid vil være vores tilflugt. Men derfor må vi stole på Gud og ikke tilbede falske profeter og afguder. For kun Herren vil lindre vores lidelser.

Men Guds tid er anderledes end vores. På den måde sker tingene ikke, når vi ønsker og håber, men når Gud ønsker og tillader det. Derfor er det med denne vished og ved at vente på Gud, at vi ved, hvordan vi skal opbygge vores familie.

Passage

Den passage, der repræsenterer den tillid, vi bør have til Jesus, er Jeremias 29:11. Derfor opbygger dette vers familien, fordi det siger:

"Jeg kender hver især de planer, som jeg har lagt for jer, dette er Herrens orakel, det er planer om fred og ikke om ulykke, for at jeg kan give jer en fremtid og et håb."

Vers 1 Kongebog 8:61

Bibelens deuteronomiske historier omfatter 1 Kongebog og 2 Kongebog. Denne bog viser således, at Gud dømmer de afdøde konger efter deres trofasthed. Derfor fordømmes ulydighed og afgudsdyrkelse over for falske profeter og guder. Find derfor frem til verset 1 Kongebog 8:61, og hvordan det vil opbygge din familie.

Indikationer og betydning

For at opnå evig frelse må vi adlyde og leve efter Guds bud, dvs. vi må være oprigtige med Herrens hensigter og følge dem på en seriøs og trofast måde. På den måde vil vi kunne opbygge vores familie gennem loyalitet og hengivenhed.

Derfor skal vi hver dag tage et øjeblik til at bede og altid handle i overensstemmelse med Jesu Kristi bud, for det er kun på denne måde, at vi kan opnå det bedste for os selv og vores omgivelser, og vi skal også inddrage vores familie i denne lære.

Passage

Kærligheden og frygten for Gud leder os til helheden. Derfor er verset 1 Kong 8:61:

"Må I altid have jeres hjerter oprigtige mod Gud, så I lever efter hans befalinger og adlyder hans bud, som det er i dag."

Vers Ordsprog 19:11

Ordsprogenes Bog dækker alle områder og aspekter af menneskelivet. På den måde styres menneskers adfærd og værdier af forholdet mellem dem og Gud. Og frem for alt viser læsningen af den vers, der opbygger familien. Se derfor mere om verset Ordsprogene 19,11.

Indikationer og betydning

Verset Ordsprogene 19:11 præsenterer værdierne visdom og tålmodighed. For at opbygge og styrke en familie i Jesu kærlighed og lære er det nødvendigt at bruge disse værdier. På denne måde opnår man viden og visdom ved at følge i Jesu fodspor.

Således vil mennesket gennem visdom opnå tålmodighed, og det er med tålmodighed, at man ikke vil hævne sig, når man lider under noget, f.eks. en fejltagelse eller en fornærmelse. At opgive følelsen af hævn er jo det samme som at modsætte sig den perversitet, der hersker hos mennesker, som ikke følger Gud.

Passage

Den passage, der repræsenterer verset Ordsprogene 19:11 og tjener til opbyggelse af familien, taler om dyderne visdom og tålmodighed. Læs derfor dette vers i sin helhed:

"Menneskets visdom bør give ham tålmodighed, for hans ære er at ignorere de krænkelser, der er rettet mod ham."

Vers 1 Peter 1:15,16

Peter var en af de første apostle, som Jesus valgte til at blive ved sin side. Denne apostel er forfatter til to epistler i Det Nye Testamente, 1. Peter og 2. Peter.

De har hver deres særpræg, og det første er et brev fra Peter fuld af udholdenhed til de trofaste. Så lær om verset 1 Peter 1:15,16, og hvordan det virker opbyggeligt på din familie.

Indikationer og betydning

Verset 1 Peter 1:15,16 siger, at vi skal følge i Peters fodspor, det vil sige, at vi skal holde fast i Jesu Kristi håb og lære, uanset hvor svær vejen måtte være.

På denne måde vil vi ved at leve lydigt efter denne lære leve som Herren og være en passende afspejling af ham. Og ved at leve som Jesus Kristus vil vi være i stand til at bygge en solid familie, der er baseret på kærlighed, enhed, håb og trofasthed. Vi skal blot nære og bekende vores tro dagligt.

Passage

Det håb, som Peter forkyndte, var vigtigt for de troende dengang, ligesom det er det for dem i dag. På denne måde bør vi altid søge nærværet og spejle os i Kristi lære. Også selv om vi går igennem problemer og kampe, hvad enten det er i vores liv, med os selv eller i vores familie. Derfor er verset 1 Peter 1:15,16:

"Ligesom den, der har kaldt jer, er hellig, skal også I være hellige i alt, hvad I gør."

Vers ApG 16:31

Apostlenes Gerninger, eller blot Apostlenes Gerninger, er den femte historiske bog i Bibelen. Denne bog, der er en del af Det Nye Testamente, viser alle Helligåndens handlinger i samfundet. Med andre ord viser den, hvordan Jesus ledede sin kirke med Helligånden.

På denne måde opbygger verset ApG 16:13 familien ved at vise vigtigheden af at udbrede Jesus Kristus og hans lære. Se mere om dette vers.

Indikationer og betydning

Verset ApG 16:31 er enkelt, objektivt og klart, dvs. at det prædiker, at du vil opnå din frelse ved at tro på Jesus. Men selv om frelsen er individuel, påvirker en person, der accepterer frelsen, dem omkring sig til også at acceptere den.

På denne måde bør et menneske følge sin familie, især når de prædiker Jesu lære, og omvendt. På denne måde tilbyder Jesus frelse til den enkelte, men også til familien, så alle kan sikre enhed i fred og glæde og forløse sig selv for den guddommelige barmhjertighed.

Passage

I dette vers gør Paulus sine missioner for at styrke og udbrede Jesu Kristi lære. På denne måde viser han, at kun gennem troen vil vi blive frelst og nå vores mål. Derfor er denne passage:

"Og de sagde: "Tro på Herren Jesus Kristus, så skal du og dit hus blive frelst."

Vers 1 Korinther 1:10

Korintherbrevet er opdelt i to dele, 1. Korintherbrev og 2. Korintherbrev. På den måde er begge dele breve, som apostlen Paulus skrev for at vejlede og besvare spørgsmål om de troende i menigheden i Korinth.

Se derfor mere om verset 1 Korinther 1:10 for at lære betydningen af dette vers at kende. Og opbygg på denne måde din familie.

Indikationer og betydning

Verset 1 Korinther 1:10 viser problemer med deling og splittelse, der opstod i menigheden. Med andre ord tilbad de troende forskellige prædikanter og erklærede troskab til dem, så der opstod splittelse blandt menighedens medlemmer, fordi de ikke fulgte den eneste sande Jesus Kristus.

Det var altså Cloes familie, der meddelte apostlen Paulus disse problemer, som forblev forenet inden for Kristi idealer og lære. Derfor skal vores familie ligesom Cloes familie forblive forenet og følge Gud for at opnå frelse og opbyggelse, ligesom Cloes familie.

Passage

I 1. Korintherbrev 1:10 advarer apostlen Paulus de kristne om enhed blandt medlemmerne. Der var jo ikke enhed blandt de troende i kirken, ligesom enhed blandt familiemedlemmer er nødvendig for at opbygge den. Læs derfor dette vers i sin helhed:

"Men jeg formaner jer, brødre, ved vor Herres Jesu Kristi navn, at I alle siger det samme, og at der ikke opstår nogen uenighed iblandt jer, men at I er forenede i ét sind og i ét sind."

Vers Ordsprog 6:20

De vers, der hører til Ordsprogenes Bog i Bibelen, er korte. Men de er udsagn, der indeholder stor lærdom og visdom. Alle versene viser således, hvordan vi bør leve ud fra guddommelige principper. Lær om Ordsprog 6:20 og dets anvendelse i familielivet.

Indikationer og betydning

Ordsprog er lærdom, der er samlet i en bog. Ud over endnu et vers til at opbygge familien tjener verset Ordsprogene 6,20 således også som en form for hjælp. Det vil sige, at det viser, hvordan man bliver klog og går sin egen vej.

Med andre ord, ved at opnå visdom opnår man viden og meningen med livet. Det er således gennem visdom, at man kommer i fællesskab med Gud og hans lære. Derfor viser dette vers, at børn skal respektere, følge og ære deres forældres regler og lære, for at opnå visdom og fylde Guds veje.

Passage

Verset Ordsprogene 6:20 taler om vigtigheden af familie, kommunikation, overlevering af lærdom og lydighed. Forældre skal således vejlede deres børn, men børnene skal adlyde og må ikke opgive det, de har lært. Således er verset Ordsprogene 6:20:

"Min søn, hold din fars befaling, og forlad ikke din mors lære."

Vers 1 Johannes 4:20

Verset 1 Johannes 4:20 er en del af Johannesevangeliet. Denne bog er den sidste af de fire kanoniske evangelier, der hører til det nye testamente. Alle disse vers afslører således, hvordan de, der lever i overensstemmelse med Jesu lære, opnår mange velsignelser.

For at opbygge din familie skal du med andre ord finde ud af, hvad verset 1 Joh 4:20 vil lære dig og dine kære, foruden at vide, hvad det vil lære dig og dine kære.

Indikationer og betydning

Det var apostlen Johannes selv, der skrev sit evangelium. På denne måde viser Johannes os Jesu Kristi guddommelighed, og at det kun er ham, der kan frelse væsenerne. Derfor viser vers 1 Johannes 4:20, at ingen kan elske Gud i sandhed, hvis han ikke elsker sine medmennesker.

Når alt kommer til alt, er alle mennesker portrætter og skabninger af Gud. Med andre ord er det umuligt at elske Gud, hvis man ikke elsker og respekterer sine brødre. Hvis vi ikke kan elske den, vi ved eksisterer og ser, er det ikke muligt at elske den, vi ikke ser, som i dette tilfælde er Gud.

Passage

Den passage, der repræsenterer verset 1 Joh 4:20, viser, at det er umuligt at elske Gud uden at elske sine familiemedlemmer. Derfor er denne passage i sin helhed:

"Hvis nogen siger: Jeg elsker Gud, men hader sin bror, er han en løgner; for den, der ikke elsker sin bror, som han har set, hvordan kan han da elske Gud, som han ikke har set?"

Vers Salme 133:1

Ordet salme betyder lovprisning. Salmernes Bog er med andre ord den største bog i Bibelen og er en del af Det Gamle Testamente ligesom alle de andre poetiske og sapienstiske bøger. Salmerne er derfor tilbedelsessange, bønner og hymner fulde af lærdom.

Blandt disse lærdomme er der vers, der skal opbygge familien, og blandt dem er Salme 133,1. Find ud af alt om denne salme med denne læsning.

Indikationer og betydning

Hvert vers har en indikation og en betydning, som det er tilfældet med Salme 133,1. Denne salme viser således, at en sand forening består af tilfredshed og kærlighed. Det vil sige, at en forening er kendetegnet ved at være behagelig og givende, så den er velsignet i vid udstrækning.

På denne måde skal familien leve i enhed og harmoni. Alle dem, som Jesus velsigner, og som følger hans lære, lever jo på denne måde. Med andre ord er det nødvendigt, at hele familien er forenet, hvis livet skal være godt og smidigt. Ud over altid at følge Jesu Kristi lære.

Passage

Salme 133,1 er kort, men den har et stærkt budskab, som bør bruges til at opbygge familien. Den er således præget af den fred, der kommer af et godt samliv. I sin helhed er den nemlig

"Hvor er det dog godt og behageligt, når brødre lever sammen i fællesskab!".

Vers Esajas 49:15-16

Esajas' bog er en del af Det Gamle Testamente og har en profetisk karakter. Med andre ord skrev Esajas i denne bog profetier om nutiden og fremtiden, som skal gå i opfyldelse.

Han ville gerne genopbygge Jerusalem, men der var for meget synd, mangel på tro på Gud og ulydighed. Se mere om betydningen af vers 46:15-16, og hvordan det kan opbygge din familie.

Indikationer og betydning

I vers 46,15-16 viser Esajas, at Jesus Kristus er alle menneskers fader og lys. Selv om moderen ikke tager sig af sit barn, vil Jesus således altid være den sande befrier og bærer af en evig, ren og fri kærlighed, som han deler med alle sine børn.

Med andre ord er kun Jesus den frelser, der elsker os betingelsesløst, så kun ved hans tilstedeværelse og hans lære kan han gøre en ende på alle lidelserne i en splittet familie og skabe enhed og opbygge denne familie gennem sin lære.

Passage

Passagen fra verset Esajas 46:15-16 viser, hvordan forældre kan glemme og være ligeglade med deres børn, men Jesus Kristus vil altid tage sig af sine børn og aldrig glemme dem.

"Kan en kvinde glemme sit barn, når hun er frugtsommelig, så hun ikke forbarmer sig over den søn, der er født i hendes liv? Men selv om hun glemmer det, vil jeg ikke glemme dig; se, jeg har indgraveret dig i mine håndflader, thi dine vægge er altid foran mig."

Vers Ordsprog 22:6

Selv om Ordsprogenes Bog tilskrives Salomon, er denne bog en samling af visdom fra forskellige israelitter, så blandt al visdommen i denne bog er der vers, der handler om at opbygge familien. Se mere om verset Ordsprogene 22:6.

Indikationer og betydning

Betydningen af verset at opbygge familien Ordsprogene 22:6 er et kortfattet og praktisk råd til familielivet. Det vil sige, at en israelitisk vismand viser, at forældre bør undervise deres børn i Guds værdier og vejlede dem i kirkens vej og i Jesu Kristi kærlighed.

På denne måde vil alle forældrenes erfaringer og visdom blive givet videre til børnene, som har lært af disse erfaringer. Således vil børnene aldrig fjerne sig fra Guds veje og lære, selv om der sker mange ting, og de bliver gamle. De er trods alt blevet oplært i visdom.

Passage

Verset Ordsprogene 22:6 er præget af lærdom, som du bør give videre til dine børn, så læs dette vers i sin helhed:

"Undervis barnet i overensstemmelse med de mål, du har for det, og selv med årene vil det ikke afvige fra dem."

Vers 1 Timotheus 5:8

Blandt personerne og bøgerne i Det Nye Testamente er Timotheus en af dem, som folk kender mest. Han har trods alt to epistler i Bibelen. På den måde lærer man respekt, trofasthed og god karakter af Timotheus. Se derfor mere om verset 1 Timotheus 5:8.

Indikationer og betydning

Når vi læser verset 1 Timotheus 5:8, er der et godt hint til vores familie. Verset taler nemlig om spørgsmålet om den omsorg, vi skal have for vores kære. Det er således vigtigt for kristne at tage sig af deres familiemedlemmer, da det er almindeligt for Guds tjenere at gøre det.

Gud hverken kræver eller forpligter dig med andre ord til at tage sig af dine familiemedlemmer, fordi alle troende er mennesker, der bekymrer sig om andre.

Og ved ikke at tage sig af sine medmennesker fornægter den kristne sin tro, så han er værre end en vantro. For at opbygge og forene din familie skal du derfor tage dig af den, uden at dømme den.

Passage

Verset 1 Timotheus 5:8 er et af versene om at opbygge familien. I dette vers står der således følgende:

"Men hvis nogen ikke sørger for sine egne og især for sine egne, har han fornægtet troen og er værre end en vantro."

Hvordan kan det hjælpe dig i dit liv at kende vers til at opbygge familien?

Bibelen er en bog, som kristne bruger som reference for deres liv. Denne bog er en samling af flere andre bøger, som er opdelt i Det Gamle og Det Nye Testamente. Hver bog har kapitler og vers.

Hvert kapitel er inddelt i vers, som enten er linjer eller korte sætninger, og på den måde har hvert vers en fortolkning, fordi de er kortfattede, men fyldt med betydninger og lærdom.

Med andre ord, ligesom Bibelen formidler Guds lære som kærlighed og barmhjertighed, gør versene det også. Derfor er det vigtigt at kende og fortolke hvert enkelt vers, for hvert enkelt vers er en unik læringsoplevelse for forskellige områder af livet.

Der er således mange vers, der er beregnet på familien, og hvordan man opbygger den. Og at kende disse vers vil hjælpe i familielivet, fordi de indeholder lektioner om værdier, som familien kan baseres på. Den største værdi er dog kærlighed og tillid til Gud og hans formål.

Som ekspert inden for drømme, spiritualitet og esoterisme er jeg dedikeret til at hjælpe andre med at finde meningen i deres drømme. Drømme er et stærkt værktøj til at forstå vores underbevidste sind og kan tilbyde værdifuld indsigt i vores daglige liv. Min egen rejse ind i drømmenes og spiritualitetens verden begyndte for over 20 år siden, og siden da har jeg studeret meget inden for disse områder. Jeg brænder for at dele min viden med andre og hjælpe dem med at skabe forbindelse til deres spirituelle jeg.