32 panti ģimenes stiprināšanai: iepazīstiet Bībeles pantus!

  • Dalīties Ar Šo
Jennifer Sherman

Satura rādītājs

Vai jūs zināt pantus, kā veidot ģimeni?

Bībele, vislielākā kristīgā grāmata, ir pilna ar mācībām, tostarp tām, kas attiecas uz ģimenēm. Tātad Bībeles lasīšana ir arī pamācība jūsu ģimenei būt vienotai, aizsargātai un stiprinātai. Galu galā Dievs to ir radījis, lai tā būtu mūsu vērtību un mūsu pašu pamats.

Citiem vārdiem sakot, ģimene ir senākā cilvēka institūcija, un tā mūs pavada visu mūžu. Tādēļ ir nepieciešams to piepildīt ar mīlestību un vērtībām, kas ir atrodamas Dievā un Bībelē. Šādā veidā Bībelē ir vairāki panti, kas vērsti uz ģimenes veidošanu.

Tādējādi šo pantu lasīšana palīdzēs visai ģimenei nobriest ticībā, kā arī veidos vērtības, kas stiprinās visus ģimenes locekļus. Šādā veidā uzziniet mūsu rakstā 32 pantus, kas stiprina ģimeni Dievā, lai veidotu drošu, mīlestības pilnu ostu un palīdzētu mums laimes un grūtību brīžos.

Pants Salamans Mācītājs 4:12

Bībeles grāmata "Salamans Mācītājs" ir Bībeles Vecās Derības trešā grāmata. Šai grāmatai ir raksturīgi runāt par dzīves jēgu un cilvēka neaizsargātību. Tāpēc zini pantu Salamans Mācītājs 4:12, kas palīdz veidot savu ģimeni.

Indikācijas un nozīme

Pants Salamans Mācītājs 4:12 attiecas uz savienību un spēku, kas pārim ļauj pārvarēt dzīves grūtības. Tomēr vārsmas beigās ir runa par trīskāršu virvi, kas nekad nepārtrūks. Šādā veidā trīskāršā virve parāda, ka pārim ir pievienojies vēl viens cilvēks.

Taču šī atsauce neattiecas uz jaunu dzīvību, piemēram, bērnu, kas var piedzimt. Trīsvienību veido pāris plus Dievs. Citiem vārdiem sakot, pārim ir jāattīsta Dieva klātbūtne savās attiecībās, lai Viņš būtu paraugs un atsauce, kā arī iejauktos laulībā un būtu tās sastāvdaļa.

Fragments

"Vienu cilvēku var sakaut, bet divi var pretoties kopā, jo, saskaitot savus spēkus, trīskāršā virve nekad viegli nepārtrūks."

Rakstu vietā Mk.ev.Marka 10:9

Jaunās Derības otrā grāmata ir Svētā Marka evaņģēlijs. Svētais Marks bija viens no Svētā Pētera mācekļiem, un savā grāmatā viņš stāsta par Jēzus Kristus stāstu un kalpošanu. Tādējādi viņa grāmatā ir daudz Jēzus mācību. Uzzini vairāk par pantu Marka 10:9.

Indikācijas un nozīme

Mk.10:9 ir īss un objektīvs pants, tomēr, lai gan tas ir īss, tajā ir liela mācība un nozīme. Galu galā šis pants parāda, ka tad, kad tiek noslēgta laulība, Dievs svētī un vieno pāri uz visu atlikušo dzīvi.

Citiem vārdiem sakot, Dievs nosoda laulības šķiršanu, pat ja cilvēks šķiras un apprecas vēlreiz.

Tātad šī panta mācība ir tāda, ka pirms laulības noslēgšanas ir jābūt pārliecinātam un attiecības jābalsta uz Dievu. Lai tās plaukstu un nebeigtos ar šķiršanos.

Fragments

Mk.ev.10:9 ir teikts, ka tas parāda, vai šķirtie tiek uzņemti debesu valstībā:

"Ko Dievs ir savienojis, to neviens cilvēks nevar šķirt."

Pants Salamans Mācītājs 9:9

Vecās Derības trešā grāmata "Salamans Mācītājs" satur jautājumus un atbildes par dzīves jēgu un mērķi, un starp šiem jautājumiem ir arī jautājumi par mīlestības attiecībām, tāpēc uzzini informāciju par pantu Salamans Mācītājs 9:9.

Indikācijas un nozīme

Raksta Salamans Mācītājs 9:9 vārsmas nozīme ir tāda, ka mēs visi savā dzīvē piedzīvojam gan sliktus, gan labus laikus. Tas ir tāpēc, ka, lai gan cilvēku darbi nav saglabājušies, Dieva darbi ir mūžīgi. Citiem vārdiem sakot, viss mūsu dzīvē ir īslaicīgs.

Tomēr Dievs mums sniedz gandarījumu un atlīdzību par mūsu dzīves grūtībām. Un šī atlīdzība ir mīļotās sievietes mīlestība, kas jūs stiprinās un atbalstīs visos laikos. Tādēļ izbaudiet Dieva dāvanas, kas ir dzīve un jūsu mīlestība, tās ir tās, kas padara visu to vērtu.

Fragments

Atklātā Rakstu fragmentā Salamans Mācītājs 9:9 ir liela vēsts par dzīves grūtībām, bet arī par to, kā tās pārvarēt. Un atbilde vienmēr būs Dieva mīlestība un sieviete, kas tevi stiprinās. Pārlasi šo fragmentu pilnībā:

"Priecājies par savu dzīvi ar mīļoto sievu un par visām dienām, ko Dievs tev dāvā zem saules. Par visām tavām bezjēdzīgajām dienām! Jo tā ir tava dzīves atlīdzība par smago darbu zem saules."

5. Mozus 6:6,7

Mozus 5. Mozus grāmata ir piektā un pēdējā Vecās Derības grāmata par Mozu un viņa iziešanu no Ēģiptes uz apsolīto zemi. Tāpēc, lai saņemtu svētības, ir nepieciešama paklausība un mīlestība pret Dievu, kā arī pret sev līdzīgajiem. Atklājiet 5. Mozus 6:6,7.

Indikācijas un nozīme

5. Mozus 6:6,7 panta norāde un nozīme parāda vecāku un bērnu attiecības ar Dieva vārdu. Tas nozīmē, ka visām paaudzēm ir jābīstas un jāpaklausa Dievam. Tomēr atbildība par dievišķās mācības mācīšanu un nodošanu bērniem gulstas uz pašiem vecākiem.

Tādēļ vecākiem ir jāveido ģimene, pamatojoties uz to, ko saka Dievs, bet vēl vairāk - viņiem ir pienākums nodot Dieva mīlestību un mācīšanos saviem bērniem, jo viņi paši no sevis neko nemācīsies, ja dievišķās mīlestības sēklu nesēj viņu tuvinieki.

Fragments

Raksts, kas parāda vecāku atbildību par dievišķās mācības nodošanu saviem bērniem, ir 5. Mozus 6:6, 7. Ziniet šos pantus:

"Un vārdi, ko Es tev pavēlu, lai tie vienmēr ir tavā sirdī, un tu tos mācīsi saviem bērniem, un tu par tiem runā savā namā, ejot pa savu ceļu un kad gulēsi vai celsies.""

pants 1. Mozus 2:24

Bībele sākas ar 1. Mozus grāmatu, kas ir Vecās Derības pirmā grāmata. Tādējādi 1. Mozus grāmata ir atbildīga par stāstījumu par pasaules un cilvēces rašanos.

Tomēr tāpēc šajā grāmatā nav pantu, kas pamāca ģimeni. Tāpēc uzzini 1. Mozus grāmatas 2:24 pantu.

Indikācijas un nozīme

Ādams, sacīdams 1. Mozus 2:24 vārdus, parāda, cik svarīga un vienota ir laulība. Citiem vārdiem sakot, Dievs viņam pavēlēja teikt, ka nav nekā tāda, kas līdzinātos laulībai. Galu galā tieši laulība ir tā, kas pārvērš divus cilvēkus par vienu.

Šādā veidā saites starp vīrieti un sievieti ir daudz ciešākas nekā starp tēvu un bērnu. Tomēr neviena no tām nekad neaizstās otru, jo abas saites veidos indivīda ģimeni. Bet, stājoties laulībā, pāris kļūst par vienu miesu, veidojot vienu ķermeni.

Fragments

Fragments, kas atspoguļo 1. Mozus 2:24, parāda, ka laulība ir jaunas ģimenes veidošana. Citiem vārdiem sakot, neviena ģimene neaizstāj citu ģimeni, bet tikai tādēļ cilvēks var atstāt savu tēvu un māti. Tāpēc iepazīstieties ar šo fragmentu pilnībā:

"Un tādēļ ikviens atstās savu tēvu un māti un pievienosies savai sievai, un viņi kļūs viena miesa.""

2. Mozus 20:12

Pētījumos ir noskaidrots, ka vārds "izceļošana" nozīmē aiziešanu vai iziešanu. Tādējādi Bībeles grāmata "Izceļošana" ir Vecās Derības otrā grāmata, un to raksturo izraēliešu tautas atbrīvošana, kas pameta Ēģipti un atbrīvojās no verdzības.

Tomēr šajā grāmatā ir arī panti, kas pamāca ģimeni. Uzziniet vairāk par pantu 2. Mozus 20:12.

Indikācijas un nozīme

2. Mozus grāmatas 20. nodaļā ir aprakstīti desmit baušļi, ko Dievs deva Israēla tautai. Tādējādi 2. Mozus 20:12 ir parādīts piektais bauslis, kas attiecas uz ģimeni un vecākiem. Citiem vārdiem sakot, šī panta norādes ir - cienīt savus vecākus, lai apmierinātu visas vajadzības.

Tāpēc Dieva nosacījumi Izraēlam bija, ka viņiem jāievēro Viņa baušļi. Un izraēlieši apsolīja tos ievērot, lai ģimene, mīlestība un cieņa pret to būtu spēkā. Tādējādi Dieva svētītajai ģimenei ir nepieciešams, lai tās bērni godātu tēvu un māti, lai viņu dzīve būtu ilga un pārticīga.

Fragments

2. Mozus 20:12 ir aprakstīts, kā bērniem vajadzētu izturēties pret saviem vecākiem, lai iegūtu pilnvērtīgu un svētlaimīgu dzīvi. Šādā veidā šo fragmentu raksturo:

"Cieni savu tēvu un māti, lai tev būtu ilgs mūžs zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod."

Jozuas 24:14

Jozuas grāmata, kas ir daļa no Vecās Derības, parāda, kā izraēlieši iekaroja Kanaāna zemi. Tādējādi šī grāmata parāda, kā izraēlieši guva panākumus, pateicoties paklausībai Dievam, un cieta neveiksmi, pateicoties nepaklausībai.

Tātad, iepazīstiet Jozuas 24:14 un uzziniet, kā šis pants ar savu nozīmi un norādēm pamudinās jūsu ģimeni.

Indikācijas un nozīme

Lūdzot savu tautu bīties no Tā Kunga, Jozua neprasa, lai tā bītos no Dieva. Bet gan lai pielūgtu Viņu, cienītu Viņu, godātu Viņu un būtu uzticīga Tam Kungam un ar uzticību. Citiem vārdiem sakot, dievbijība un uzticība ir domāta tikai Dievam, nevis citiem.

Šādā veidā mums tiek pavēlēts atteikties no citām personām, priekšmetiem vai būtnēm, kas nav Dievs, un tās neielūgt. Tas nozīmē, ka, pielūdzot senos dievus, izraēliešu tauta nebija uzticīga un dievbijīga Dievam. Tāpat arī mums ir jābīstas un jābūt uzticīgiem vienīgi Dievam, lai spētu veidot un vienot savu ģimeni.

Fragments

Jozuas 24:14 fragmentu raksturo tas, ka viņš pirms savas nāves iedvesmoja tautu sekot Dieva mācībai. Šādā veidā viņi gan izvēlas kalpot Tam Kungam, gan mīlēt to. Tādēļ šis fragments kopumā ir:

"Tagad bīstieties Tā Kunga un kalpojiet Viņam godīgi un uzticīgi. Atmetiet dievus, kurus jūsu senči pielūdza aiz Eifratas un Ēģiptē, un kalpojiet Tam Kungam.""

Psalms 103:17,18

Psalmi ir himnas un dziesmas, kas pielūdz un sauc To Kungu. Tādējādi tajos ir vairāki vēstījumi un mācības no dažādiem autoriem un no dažādiem Vecās Derības laikiem. Tādējādi viena no to pantu mācībām ir par to, kā veidot ģimeni.

Uzziniet vairāk par Psalmu 103:17,18 un uzziniet, ko tas var jums parādīt, lai stiprinātu jūsu ģimeni.

Indikācijas un nozīme

Psalmos 103:17,18 ir teikts, ka Jēzus labestība ir mūžīga. Galu galā no paaudzes paaudzē ir jānodod Kunga mācība, kā arī mīlestība un bijība pret Viņu.

Šādā veidā Dievs mums vienmēr būs žēlsirdīgs, bet, lai to iemācītos, par to ir jāmācās mūsu bērniem. Un šī mācība tiek nodota no tēva uz dēlu. Citiem vārdiem sakot, kurš mācās un kurš nodod Jēzus Kristus vēstījumu, tas vienmēr būs svētīts.

Tomēr tā nav tikai mācības nodošana, bet arī tās apliecināšana un īstenošana praksē. Tādēļ, lai veidotu ģimeni ar Dieva mīlestību, ir vajadzīga mācīšanās. Bet arī tās pavairošana un nodošana tālāk.

Fragments

Pants, kas pilnībā parāda Psalmu 103:17,18, rāda, ka Dievs vienmēr ir žēlsirdīgs, mīlošs un laipns. Īpaši pret tiem, kas Viņam seko un bīstas. Šādā veidā šis pants ir:

"Bet Tā Kunga žēlastība ir no mūžīgiem laikiem līdz mūžīgiem laikiem pār tiem, kas Viņu bīstas, un Viņa taisnība pār Viņa bērniem, pār tiem, kas tur Viņa derību, un pār tiem, kas atceras Viņa baušļus un tos pilda."

Salamana pamācības 11:29

Salamana Salamana jeb Salamana pamācību grāmata pieder pie Vecās Derības. Šajā grāmatā jūs atradīsiet vairākus jautājumus par vērtībām, morāli, uzvedību un dzīves jēgu. Tāpēc tās panti pamāca ģimeni. Uzziniet vairāk par Salamana Salamana pamācību 11:29.

Indikācijas un nozīme

Mīlestība un cieņa pret ģimeni un pret Dievu ir pārticīgas un laimīgas dzīves pamats. Tādēļ ir ģimenes attiecības, kuru pamatā ir muļķība, nenobriedums, agresivitāte un necieņa. Citiem vārdiem sakot, šajās attiecībās nav Dieva.

Tādēļ, ja ģimene Dievu neuzskata par savas dzīves vienmēr un vadoni, tā sevi nolemj neveiksmei. Tas ir, ja kāds ģimenes loceklis neceļ pamatu, kas balstās uz Jēzus mācību, viņš nodara kaitējumu gan savai ģimenei, gan arī sev. Tā, ka neko neceļ un arī neko neiegūst.

Fragments

pants, kas palīdz veidot ģimeni, ir pants no Salamana pamācībām 11:29. Galu galā tas parāda, cik svarīgi ir mīlēt, cienīt un cienīt ģimeni. Jo, ja tu necirtīsi savu ģimeni, tu nevarēsi savā dzīvē gūt nekādus pozitīvus augļus. Tādējādi šis pants ir:

"Tas, kas spēj sagādāt nepatikšanas savai ģimenei, mantos tikai vēju; neprātīgais vienmēr būs gudro kalps."

Salamana pamācības 15:27

Lai gan Salamana pamācību grāmatu senos laikos sarakstīja izraēlieši, tās vēstījumi ir aktuāli arī mūsdienās. Citiem vārdiem sakot, katrā pantā ir ietverta patiesa gudrība, kas nāk no pieredzes un uzticības Dievam.

Tāpēc šo pantu pārzināšana tuvina jūsu ģimeni Dievam un stiprina to. Tātad, uzziniet par Salamana pamācību 15:27 pantu un tā pielietojumu.

Indikācijas un nozīme

Pasaulē, kurā mēs dzīvojam, daudzas vērtības ir apvērstas, tas ir, lielāka nozīme tiek piešķirta naudai, bagātībai un pasaulīgām vērtībām nekā ģimenei un Dievam. Tādējādi tie, kas ir pārlieku pieķērušies naudai, to uzskata par dievu un par vissvarīgāko savā dzīvē.

Šādā veidā Dievs un ģimene tiek nostādīti otrajā vietā vai pat aizmirsti. Tādēļ vēlme pēc bagātības apdraud Dieva bērnu gudrību un svētumu. Tas nozīmē, ka, lai veidotu ģimeni un Dievu tajā, līdztekus labklājībai ir nepieciešams pretoties pasaulīgiem kārdinājumiem.

Fragments

Rakstu izteikums, kas raksturo Salamana pamācību 15:27, parāda, kā ģimenes locekļu negatīvā rīcība kaitē ģimenei, īpaši tam, kurš mīlestības pret Dievu un ģimeni priekšplānā liek tādas veltīgas vērtības kā manta un nauda. Tādēļ Salamana pamācību 15:27 ir pilnībā:

"Skopulis spēj iedzīt savu ģimeni nelaimē, bet tas, kurš atsakās no kukuļdošanas, tas dzīvos."

Vēstule Efeziešiem 4:32

Efeziešiem ir daļa no Jaunās Derības, un to raksturo apustuļa Pāvila vēstules iedzīvotājiem. Tiem, kuri ir no Efeziešu pilsētas un kuriem bija nepieciešama iedvesma, lai saprastu un sekotu Dieva vārdam.

Tāpēc, lai veidotu ģimeni, ir svarīgi zināt pantu Efeziešiem 4:32. Tāpēc ar šo lasījumu uzziniet par šo pantu.

Indikācijas un nozīme

Mūsu dzīvē bieži gadās ciest netaisnību vai tikt ievainotiem par kāda nepareizu rīcību. Tāpēc, kad rodas situācija, kas mūs sāpina, mūsu reakcija var būt dažāda. Proti, mēs varam reaģēt atriebīgi, agresīvi vai pat ar lielu sāpīgumu un skumjām.

Tāpēc sāpinājums kļūst vēl lielāks, ja tas, kurš mūs sāpinājis, ir mūsu ģimenes loceklis. Tomēr mums ir jāseko Jēzus piemēram un jāpiedod viens otram. Tas nozīmē, ka mums jābūt piesardzīgiem un gudriem, kā izturēties pret agresoru. Taču mums nekad nevajadzētu atriebties vai vēlēt ļaunumu šim cilvēkam.

Fragments

Pat tad, ja mēs pret kādu izkopjam negatīvas vai pat agresīvas jūtas, mums ir jāizsaka piedošana. Galu galā Dievs mīl un piedod visiem saviem bērniem, tāpēc mums nav mūsu ziņā nosodīt vai ieņemt pretēju nostāju. Īpaši, ja situācija attiecas uz mūsu ģimeni. Tādēļ ir spēkā pants Efeziešiem 4:32::

"Vienmēr esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi, piedodiet cits citam, kā Dievs jums ir varējis piedot Kristū."

Vēstule Efeziešiem 6:1-3

Vēstulē efeziešiem ir vairākas mācības, kuru pamatā ir Dieva mīlestība pret mums. Šajā vēstulē ir daudz mācību par ģimeni un par to, kā to veidot. Uzziniet vairāk par šo tēmu no vēstulē Efeziešiem 6:1-3.

Indikācijas un nozīme

Vēstulē efeziešiem 4:32 ir izklāstīts piektais bauslis, proti, godāt tēvu un māti. Tādējādi apustulis Pāvils šo bausli pasniedz ticīgajiem audzinošā un uzsvērtā veidā. Tādējādi šis pants parāda, kā bērniem vajadzētu izturēties pret saviem vecākiem, bet arī to, ka cieņai jābūt savstarpējai.

Citiem vārdiem sakot, vecāki ir mājas priesteri, kuri nedrīkst ekstrapolēt savu autoritāti. Tāpat arī bērniem, pildot mācekļu lomu, ir jārespektē garīgā hierarhija. Galu galā bērnu pienākums ir paklausīt un būt morāliem.

Fragments

Lai gan tas ir īss, fragments no Efeziešiem 6:1-3 ir ļoti spēcīgs ģimenes veidošanai. Galu galā tā ir mācība bērniem. Tādējādi tā sastāv no:

"Bērni, raugieties, lai jūs paklausītu saviem vecākiem, jo tas ir pareizi. Cieniet savu tēvu un cieniet savu roku. Tas ir pirmais Dieva bauslis. Lai jums viss labi klātos un lai jums būtu ilga dzīve uz šīs zemes.""

Vēstule Efeziešiem 6:4

Pāvils rakstīja vēstuli efeziešiem, lai vadītu šīs pilsētas ļaudis, lai viņi būtu atstājuši malā Jēzus mācības un mācības. Un bez tā cilvēce ir pazudusi, galvenokārt ģimenes institūcija. Tādēļ zini par šo pantu, lai veidotu ģimeni Ef.6:4.

Indikācijas un nozīme

Panta Efeziešiem 6:4 nozīme parāda, ka vadība mājās ir vecāku atbildība. Tādēļ bērniem ir pienākums paklausīt un cienīt savus vecākus, tāpat kā viņiem ir jāpaklausa un jāievēro Dieva baušļi.

Tādēļ vecākiem nevajadzētu provocēt savu bērnu dusmas. Taču tas nenozīmē, ka viņiem nevajadzētu noteikt ierobežojumus saviem bērniem. Drīzāk autoritāte nedrīkst būt vardarbīga vai nelīdzsvarota. Jo tieši tas ģimenē radīs konfliktus un attālinās to no Jēzus Kristus mācības.

Fragments

Pants no Efeziešiem 6:4 rāda pantu par ģimenes veidošanu. Un tas īpaši attiecas uz bērnu audzināšanu. Tāpēc vecākiem vajadzētu ņemt vērā šos vārdus, lai veidotu svētīgu un vienotu ģimeni:

"Un jūs, tēvi, nekaitiniet savus bērnus dusmās, bet audziniet tos Kunga audzināšanā un pamācībā."

1. vēstulē Korintiešiem 7:3

Vēstulē 1. Korintiešiem teikts, ka baznīca šajā pilsētā bija sašķelta amoralitātes, viltus elku un nepareizu mācību dēļ. Starp tām bija arī maldīga attieksme pret Jēzus mācībām un to, kā tām sekot.

Šādā veidā arī mums ir jāievēro un jāievēro Kristus baušļi un likumi, lai veidotu savu ģimeni, kā tas ir aprakstīts 1. Korintiešiem 7:3. Tātad, uzziniet par šo pantu, lasot tālāk.

Indikācijas un nozīme

Visā 1. vēstulē korintiešiem Pāvils norāda uz vienotības nozīmi ticīgo vidū, kā arī uz netiklības pastāvēšanu. 1. vēstulē korintiešiem 7:3 ir teikts, ka ikviens, kas attālinās no Kristus ceļa, krīt kārdinājumos. Un šie kārdinājumi nedrīkstētu rasties nevienā ģimenē.

Galu galā cilvēka ķermenis ir svēts Svētā Gara templis. Turklāt laulība ir savienība Dieva priekšā, kuru neviens nevar šķirt. Tādēļ pāris, kas dalās dievišķajā veidā, nevar pakļauties tam, kas ir no ienaidnieka, piemēram, neticībai.

Fragments

Korintiešiem 1. pantā ir sniegta informācija par laulības neuzticību. Tas nozīmē, ka tajā ir parādīta tieksme pēc amorālām darbībām tādā veidā, kas ir pilnīgā pretrunā ar Jēzus Kristus mācību. Tādēļ šis pants kopumā ir:

"Vīram vienmēr ir jāpilda savi laulības pienākumi sievas priekšā, un tāpat arī sievai ir jāpilda savi pienākumi pret vīru."

1.Pēt.4:8

Apustulim Pēterim ir divas vēstules Bībeles Svētajā grāmatā, tātad abas pieder pie Jaunās Derības, taču tām ir savas īpatnības.

Tādējādi pirmā vēstule parāda, ka tikai ar ticību mācekļi var izturēt ciešanas. Tādēļ skatiet vairāk par 1. Pēt. 4:8 un to, kā šis pants palīdz veidot ģimeni.

Indikācijas un nozīme

Caur Pētera vēstulēm, īpaši caur 1. Pēt. 4:8, mēs redzam, ka mēs visi esam pakļauti vajāšanām, arī apustuļi un svētie. Tādēļ, lai pārvarētu visas grūtības, mums ir jāseko Jēzus Kristus piemēram, īpaši attiecībā uz mīlestību.

Citiem vārdiem sakot, mums ir jābūt pazemīgiem un jāizlolo Kunga mācība par mīlestību, tāpēc mums visvairāk ir jākopj mīlestība vienlīdzīgu cilvēku starpā, īpaši ģimenē, jo tikai tā mēs varam rūpēties cits par citu, pārvarēt problēmas un nepakļauties grēkam.

Fragments

1. Pēt. 4:8 tiek sludināts, ka mums ir jākopj mīlestība pret līdzcilvēkiem. Galu galā, vairāk nekā jebkas cits, tieši mīlestība ir tā, kas var mūs glābt no grēka. Vispirms mums ir jāmīl Dievs un tad visi līdzcilvēki, arī mēs paši. Šādā veidā šis pants ir raksturojams ar to, ka esam:

"Bet pāri visam audziniet mīlestību cits pret citu, jo mīlestība spēj aizklāt daudzus grēkus."

1. vēstulē korintiešiem 10:13

Vēstulē korintiešiem Pāvils uzsver, cik svarīgi ir sekot Jēzus Kristus mācībai, un tas ir svarīgi, lai nopelnītu pestīšanu. Tādējādi svarīga attieksme ir vienotība un cieņa ģimenē, lai tā būtu svētīta. Uzziniet vairāk par to, kā veidot ģimeni, izmantojot 1. Korintiešiem 10:13.

Indikācijas un nozīme

Norādes, ko sniedz 1. Korintiešiem 10:13, ir tādas, ka mēs vienmēr ticam, ka mums ir jābūt nelokāmiem savā mērķī. Tomēr ienaidnieks vienmēr slēpjas ar saviem kārdinājumiem, lai novestu mūs no Dieva ceļiem. Tādēļ mums vienmēr ir nepieciešams stiprināt sevi Kristū un Viņa mācībā.

Tāpēc, kad mums šķiet, ka esam pazuduši vai nonākuši grūtībās, ienaidnieks mūs kārdina ar apsolījumiem, bet tikai Dievs un mūsu ģimenes spēks ļaus mums izturēt un tikt cauri grūtībām. Tādēļ mums ir jāpretojas kārdinājumiem, lai stiprinātu mūsu ģimeni.

Fragments

Lai pamācītu savu ģimeni, ziniet 1. Korintiešiem 10:13:

"Kārdinājumiem, kas jūs nomāc, ir bijis cilvēku mēraukla. Dievs vienmēr ir uzticīgs, Viņš neļaus, lai jūs tiktu kārdināti pāri jūsu spēkiem. Bet kārdinājumos Viņš jums piedāvās līdzekļus, kā no tiem izbēgt, un spēku, kas vajadzīgs, lai tos izturētu."

Vēstule Ebrejiem 13:4

Pāvils rakstīja vēstules ebrejiem, kas kļuva par vienu no Jaunās Derības Bībeles grāmatām. Apustulis tās rakstīja, lai cildinātu Jēzu Kristu un mudinātu cilvēkus uz uzticību Viņam.

Tādējādi Dieva uzticamībai ir jāparādās ģimenēs. Tādēļ jums ir jāzina pants Ebr.13:4, lai veidotu savu ģimeni.

Indikācijas un nozīme

Jēzus Kristus mira pie krusta par mums un mūsu grēkiem. Citiem vārdiem sakot, Viņš izlēja savas asinis, lai mēs varētu saņemt pestīšanu un izpirkšanu par saviem grēkiem. Tādēļ tieši ticībā un Jēzus mācībā mēs paliekam glābti un šķīsti.

Tomēr daudzas reizes mēs varam novirzīties no Jēzus ceļiem. Tā, ka attiecībās kāds var pieļaut laulības pārkāpšanas grēku.

Un tas ir pilnīgi pretēji visam, ko sludināja Jēzus, jo laulība tiek noslēgta ar svētību un pāra savienošanos vienā miesā. Tādēļ, lai veidotu ģimeni, laulība ir gan jāgodā, gan jāciena.

Fragments

Rakstu fragments Ebr.13:4 atmasko, ka laulībā ir jāparādās tikumiem. Galu galā, ja laulībā ir neticība, tad Dievs tiesās visus neticīgos, jo tā nav Dieva mācība. Visa šī fragmenta pilnībā ir:

: "Laulība visiem ir jāciena, laulības gulta jāsaglabā šķīsta, jo Dievs tiesās netiklību un laulības pārkāpēju."

Salamana pamācības 3:5-6

Ir zināms, ka sakāmvārds ir tautas sakāmvārds, kam raksturīga vienkāršība, konkrētība, bet arī metaforiskums. Tomēr sakāmvārdu pamatā ir cilvēku pieredze un veselais saprāts. Bībeles Sakāmvārdu grāmata atsaucas uz Salamana un izraēliešu pieredzi.

Tādējādi šajā grāmatā ir daudz īsu, bet svarīgu pamācību tiem, kas to lasa. Atklājiet Salamana pamācības 3:5-6.

Indikācijas un nozīme

Tev un tavai ģimenei ārkārtīgi svarīgs ir pants Salamana pamācībās 3:5-6. Proti, šajā pantā mēs gūstam pārliecību, ka mums ir jāpaļaujas uz Dievu, uz Viņa mīlestību pret mums un uz to, ko Viņš ir sagatavojis mūsu dzīvei. Tas nozīmē, ka tieši caur Jēzus mācībām mēs iegūstam gudrību.

Tādējādi tā ir dievišķā gudrība, kas mūs vada pa grūtajiem dzīves ceļiem. Tādēļ, lai kādā situācijā mēs atrastos - labā vai sliktā -, mums pirmajā vietā ir jāliek Dievs. Un tieši ar paļāvību uz Dievu un Viņa sniegto gudrību mēs veidosim savu ģimeni.

Fragments

Uzticēšanās Dievam un Viņa vārdiem ir ceļš uz glābšanu un gudrību. Tāpēc mums ir jāvadās pēc tā visā savā dzīvē un attiecībās ar savu ģimeni. Šādā veidā atklājas Salamana pamācību 3:5-6:

"Uzticieties vienmēr Tam Kungam no visas sirds un nekad neuzticieties savam prātam, jo visos savos ceļos jums jāatzīst Dievs, un Viņš taisnos ceļus."

Jozuas 1:9

Jozuas grāmatā ir 24 nodaļas, kurās parādītas mācības, kas sniedz spēku un drosmi stāties pretī nelaimēm. Tāpēc Jozuas 1:9 ir būtisks pants, lai iedvesmotu ticīgos un veidotu ģimeni. Uzziniet vairāk par šo pantu, izmantojot šo lasāmvielu.

Indikācijas un nozīme

Vedot Jozuu uz apsolīto zemi, Dievs pārliecinājās, ka Viņš vadīs un būs kopā ar šo vīru viņa ceļojumā. Tāpēc Dievs pavēlēja Jozuam sekot Viņa mācībai, kā arī būt stipram un drosmīgam. Šādā veidā arī mums jārīkojas, proti, jāpaļaujas uz Dievu un jāseko Viņam.

Tā mēs atradīsim spēku un drosmi stāties pretī visām dzīves grūtībām. Tieši ar šīm jūtām pret Kungu mēs varam veidot savu ģimeni. Jo mums ir vajadzīga drosme un spēks, lai dzīvotu harmonijā. Un ar pārliecību, ka Dievs mums palīdzēs veidot vislabāko.

Fragments

Jozuas pants rāda, ka uzticība un bijība pret Dievu ir tas, kas mums jāpiemīt. Galu galā, lai kas notiktu, Dievs būs ar mums. Tādēļ šis pants ir:

"Vienmēr esiet stipri un drosmīgi, nebaidieties un nebīstieties, jo Dievs būs ar jums, lai kur jūs arī dotos."

Pants Romiešiem 8:28

Apustulis Pāvils ir tas, kurš ir atbildīgs par vēstuļu romiešiem rakstīšanu. Tas ir, Bībeles Jaunās Derības sestās grāmatas mērķis ir cildināt Jēzus Kristus sniegto godību. Tādējādi pants Rom.8:28 palīdz veidot ģimeni. Un jūs uzzināsiet visu par šo pantu.

Indikācijas un nozīme

Vienā no slavenākajiem Bībeles pantiem Rom.8:28 ir teikts, ka mēs varam dzīvot tikai caur sāpēm un ciešanām kopā ar Jēzu. Citiem vārdiem sakot, šajā pantā Pāvils mums parāda, ka Kristus vēlas, lai mēs būtu līdzīgi Viņam, lai Viņš varētu dzīvot mūsos un palīdzēt mums.

Tātad, kad mēs pieņemam Kristu un Viņa mācību savā dzīvē, mēs varam veidot savu ģimeni. Galu galā Dievs mūs veido pilnībai un visam tam, ko Viņš ir apsolījis, ka piepildīs. Tādēļ mīliet Dievu un paļaujieties uz Viņu, tā jūs būsiet uz pareizā ceļa, lai sasniegtu savus mērķus.

Fragments

Uzziniet fragmentu no Vēstules romiešiem 8:28, kurā aprakstīta Dieva labestība Viņa uzticīgajiem:

"Mēs zinām vienu: Dievs visās lietās sadarbojas, lai darītu labu tiem, kas Viņu patiesi mīl, tiem, kas aicināti pēc Viņa nodoma.""

Jeremijas 29:11

Pravietis Jeremija savā grāmatā ievietoja savus pravietojumus, brīdinājumus un pamācības. Tā cilvēki, kuri neklausās un neseko Dievam, netiks Viņa pasargāti. Tāpēc, lai veidotu savu ģimeni, vienmēr paļaujieties uz To Kungu un sekojiet Viņam. Tātad, ziniet Jeremijas 29:11 un ziniet, kā tas palīdz jūsu ģimenei.

Indikācijas un nozīme

Kad saskaramies ar grūtībām un nelaimēm, Jeremijas 29:11 pants mūs ved uz uzvaru. Galu galā šis pants parāda, ka Jēzus vienmēr būs mūsu patvērums. Tomēr, lai to panāktu, mums ir jāpaļaujas uz Dievu, nevis jāgodā viltus praviešus un elkus. Jo tikai Tas Kungs atvieglos mūsu ciešanas.

Tomēr Dieva laiks atšķiras no mūsu laika. Tādējādi lietas nenotiek tad, kad mēs gribam un ceram, bet gan tad, kad Dievs grib un atļauj. Tāpēc tieši ar šo pārliecību un gaidot uz Dievu mēs zināsim, kā veidot savu ģimeni.

Fragments

Raksts, kas atspoguļo uzticēšanos, kurai mums jāpaļaujas uz Jēzu, ir Jeremijas 29:11. Tāpēc šis pants pamāca ģimeni, jo tajā teikts:

"Es zinu visus plānus, ko Es esmu iecerējis attiecībā uz jums, tas ir Tā Kunga vēstījums, tie ir miera, nevis nelaimes plāni, lai Es jums dotu nākotni un arī cerību.""

1. ķēniņu 8:61

Bībeles Deuteronomijas vēsture aptver 1. Ķēniņu un 2. Ķēniņu grāmatu. Tādējādi šī grāmata parāda, ka Dievs tiesā mirušos ķēniņus pēc viņu uzticības. Tādējādi tiek nosodīta nepaklausība un elkdievība viltus praviešiem un dieviem. Tāpēc atklājiet 1. Ķēniņu 8:61 un uzziniet, kā tas pamāca jūsu ģimeni.

Indikācijas un nozīme

Lai sasniegtu mūžīgo pestīšanu, mums ir jāpaklausa un jādzīvo saskaņā ar Dieva baušļiem, tas ir, mums ir jābūt sirsnīgiem attiecībā uz Tā Kunga nodomiem un nopietni un uzticīgi tiem jāseko. Šādā veidā mēs spēsim veidot savu ģimeni, pateicoties uzticībai un ziedošanai.

Tāpēc katru dienu veltiet brīdi lūgšanai, turklāt vienmēr rīkojieties saskaņā ar Jēzus Kristus baušļiem, jo tikai tā mēs iegūsim vislabāko sev un apkārtējiem. Un mums ir jāiesaista arī mūsu ģimene šajā mācībā.

Fragments

Dieva mīlestība un bijība mūs vada uz pilnību. Tādēļ 1. Ķēn. 8:61 ir šāds pants:

"Lai jūsu sirdis vienmēr būtu taisnas Dieva priekšā, lai jūs dzīvotu pēc Viņa likumiem un pildītu Viņa baušļus, kā tas ir šodien."

Salamana pamācības 19:11

Salamana pamācību grāmata aptver visas cilvēka dzīves jomas un aspektus. Tādējādi cilvēku uzvedība un vērtības tiek vadītas pēc attiecībām starp viņiem un Dievu. Un, pats galvenais, tās lasīšana parādīs pantus, kas pamāca ģimeni. Tāpēc uzziniet vairāk par pantu Salamana pamācībās 19:11.

Indikācijas un nozīme

Salamana pamācībās 19:11 ir izklāstītas gudrības un pacietības vērtības. Galu galā, lai veidotu un stiprinātu ģimeni Jēzus mīlestībā un mācībā, ir nepieciešams izmantot šīs vērtības. Šādā veidā, sekojot Jēzus pēdās, cilvēks iegūst zināšanas un gudrību.

Tādējādi, pateicoties gudrībai, cilvēks iemantos pacietību. Un tieši ar pacietību jūs nemantosiet atriebties, kad kaut ko ciešat, piemēram, kļūdas vai aizvainojuma gadījumā. Galu galā, atteikties no atriebības sajūtas ir tas pats, kas pretoties cilvēku, kuri neseko Dievam, perversitātei.

Fragments

Fragments, kas atspoguļo Salamana pamācības 19:11 un kalpo ģimenes pamācīšanai, runā par gudrības un pacietības tikumiem. Tāpēc izlasiet šo pantu pilnībā:

"Cilvēka gudrībai vajadzētu dot viņam pacietību, jo viņa gods ir ignorēt pret viņu vērstos apvainojumus."

1. nodaļas 1. Pētera 1:15,16

Pēteris bija viens no pirmajiem apustuļiem, kuru Jēzus izvēlējās palikt pie Viņa. Šis apustulis ir divu Jaunās Derības vēstuļu autors - 1. un 2. Pētera vēstules.

Katrai no tām ir savas īpatnības, un pirmā no tām ir Pētera vēstule, kas ir pilna ar neatlaidību pret ticīgajiem. Tātad, uzzini par 1. Pēt. 1:15,16 pantu un uzzini, kā tas darbojas, lai pamācītu tavu ģimeni.

Indikācijas un nozīme

1.Pēt.1:15,16 ir teikts, ka mums ir jāseko Pētera pēdās, tas ir, mums ir jāturas pie cerības un Jēzus Kristus mācības, lai arī cik grūts būtu šis ceļš.

Šādā veidā, paklausīgi dzīvojot saskaņā ar šīm mācībām, mēs dzīvosim kā Kungs, būdami Viņa pareizs atspulgs. Un, dzīvojot kā Jēzus Kristus, mēs varēsim veidot stipru ģimeni, kuras pamatā ir mīlestība, vienotība, cerība un uzticība. Mums tikai ik dienas ir jābaro un jāizlolo sava ticība.

Fragments

Cerība, ko Pēteris sludināja, bija būtiska tā laika ticīgajiem, tāpat kā tā ir būtiska arī mūsdienās. Šādā veidā mums vienmēr jāmeklē Kristus mācības klātbūtne un spogulis. Pat tad, ja mēs piedzīvojam problēmas un cīņas - gan savā dzīvē, gan ar sevi, gan savā ģimenē. Tādēļ 1. Pēt. 1:15,16 ir šāds fragments:

"Kā Viņš, kas jūs aicinājis, ir svēts, tā arī jūs esiet svēti visā, ko darāt."

Apustuļu darbi 16:31

Apustuļu darbi jeb vienkārši Apustuļu darbi ir Bībeles piektā vēsturiskā grāmata. Šī grāmata ir daļa no Jaunās Derības un atspoguļo visas Svētā Gara darbības sabiedrībā. Citiem vārdiem sakot, tā parāda, kā Jēzus ar Svētā Gara palīdzību vadīja savu draudzi.

Šādā veidā Apustuļu darbu 16:13 pants pamāca ģimeni, parādot, cik svarīgi ir izplatīt Jēzu Kristu un Viņa mācību. Skatiet vairāk par šo pantu.

Indikācijas un nozīme

Akta 16:31 pants ir vienkāršs, objektīvs un skaidrs. Tas ir, tas sludina, ka, ticot Jēzum, jūs sasniegsiet savu pestīšanu. Tomēr, lai gan pestīšana ir individuāla, tomēr, kad cilvēks pieņem pestīšanu, viņš ietekmē apkārtējos, lai arī viņi to pieņem.

Šādā veidā cilvēkam ir jāseko savai ģimenei, īpaši tad, kad tā sludina Jēzus mācību, un otrādi. Šādā veidā Jēzus piedāvā pestīšanu ne tikai indivīdam, bet arī ģimenei, lai visi varētu nodrošināt vienotību mierā un priekā, kā arī izpirkt sevi dievišķās žēlastības priekšā.

Fragments

Šajā pantā Pāvils veic savus uzdevumus, lai stiprinātu un izplatītu Jēzus Kristus mācību. Šādā veidā viņš parāda, ka tikai ticībā mēs tiksim glābti un sasniegsim savus mērķus. Tādēļ šis pants ir:

"Un tie sacīja: "Tici uz Kungu Jēzu Kristu, un tu un tava māja tiksiet pestīti.""

1. pants 1. vēstulē korintiešiem 1:10

Vēstulē korintiešiem ir divas daļas - 1. un 2. vēstule korintiešiem. Tādējādi abas ir vēstules, ko apustulis Pāvils rakstīja, lai vadītu un atbildētu uz jautājumiem par Korintas draudzes ticīgajiem.

Tāpēc, lai uzzinātu šī panta nozīmi, izlasiet vairāk par 1. Korintiešiem 1:10. Un tādā veidā pamācait savu ģimeni.

Indikācijas un nozīme

1. Korintiešiem 1:10 ir parādītas dalīšanās un šķelšanās problēmas, kas bija radušās draudzes vidū. Citiem vārdiem sakot, ticīgie pielūdza dažādus sludinātājus un deklarēja uzticību tiem, tāpēc draudzes locekļu vidū radās šķelšanās, jo viņi nesekoja vienam patiesajam Jēzum Kristum.

Tātad tā bija Klojas ģimene, kas par šīm problēmām paziņoja apustulim Pāvilam, kurš palika vienots Kristus ideālos un mācībā. Tādēļ, tāpat kā Klojas ģimenei, arī mūsu ģimenei ir jāpaliek vienotai un jāseko Dievam, un tas jādara, lai panāktu pestīšanu un celšanos.

Fragments

Vēstulē 1. Korintiešiem 1:10 apustulis Pāvils brīdina kristiešus par vienotību starp locekļiem. Galu galā, baznīcā nebija vienotības starp ticīgajiem, tāpat kā vienotība starp ģimenes locekļiem ir nepieciešama, lai to celtu. Tāpēc aplūkojiet šo pantu pilnībā:

"Bet es jūs, brāļi, lūdzu mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, lai jūs visi runātu vienu un to pašu un lai starp jums nebūtu nekādas nesaskaņas, bet lai jūs būtu vienoti, vienprātīgi un vienprātīgi.""

Salamana pamācības 6:20

Bībeles Salamana pamācību grāmatai piederošie panti ir īsi. Tomēr tie ir izteikumi, kuros ietverta liela mācība un gudrība. Tādējādi visi panti parāda, kā mums vajadzētu dzīvot, pamatojoties uz dievišķajiem principiem. Uzziniet par Salamana pamācību 6:20 un tās pielietojumu ģimenes dzīvē.

Indikācijas un nozīme

Salamana pamācības ir mācības, kas ir apkopotas grāmatā. Tātad Salamana pamācības 6:20 kalpo ne tikai kā vēl viens pants ģimenes veidošanai, bet arī kā palīgs. Tas ir, tas parāda, kā kļūt gudram un iet savu ceļu.

Citiem vārdiem sakot, iegūstot gudrību, cilvēks gūst zināšanas un dzīves jēgu. Tādējādi caur gudrību cilvēks nonāk vienotībā ar Dievu un Viņa mācībām. Tādēļ šis pants rāda, ka bērniem ir jāciena, jāievēro un jāciena vecāku noteikumi un mācības. Un tas tādēļ, lai sasniegtu gudrību un pilnību Dieva ceļos.

Fragments

Salamana pamācībās 6:20 ir runa par ģimenes, saskarsmes, mācības nodošanas un paklausības nozīmi. Tādējādi vecākiem ir jāvada savi bērni, bet bērniem ir jāpaklausa un nedrīkst atteikties no tā, kas viņiem ir iemācīts. Tādējādi Salamana pamācībās 6:20 ir teikts:

"Mans dēls, turies pie sava tēva pavēles un neatsakies no savas mātes mācības."

1. pants Jāņa 4:20

1. Jāņa 4:20 ir daļa no grāmatas "Evaņģēlijs pēc Jāņa". Šī grāmata ir pēdējā no četriem kanoniskajiem evaņģēlijiem, kas pieder pie Jaunās Derības. Tādējādi visi šie panti atklāj, kā tie, kas dzīvo saskaņā ar Jēzus mācību, sasniedz daudz svētību.

Citiem vārdiem sakot, lai pamācītu savu ģimeni, uzzini par 1. Jņ. 4:20. Turklāt zini, ko tas mācīs tev un taviem mīļajiem.

Indikācijas un nozīme

Savu evaņģēliju rakstīja pats apustulis Jānis. Šādā veidā Jānis mums parāda Jēzus Kristus dievišķību, kā arī to, ka tikai Viņš nodrošina būtņu glābšanu. Tādēļ 1. Jņ. 4:20 rindkopā redzam, ka neviens nevar patiesi mīlēt Dievu, ja viņš nemīl savu līdzcilvēku.

Galu galā visi cilvēki ir Dieva portreti un radījumi. Citiem vārdiem sakot, nav iespējams mīlēt Dievu, ja tu nemīli un neciena savus brāļus. Galu galā, ja mēs nespējam mīlēt to, par kuru zinām, ka viņš eksistē un kuru redzam, tad nav iespējams mīlēt to, kuru neredzam, kas šajā gadījumā ir Dievs.

Fragments

Fragments, kas atspoguļo 1. Jņ. 4:20, parāda, ka nav iespējams mīlēt Dievu, nemīlot savus ģimenes locekļus. Tādējādi šis fragments kopumā ir:

"Ja kāds saka: Es mīlu Dievu, bet ienīst savu brāli, tas ir melis, jo, kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, kā tas var mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis?"

Psalms 133:1

Vārds psalms nozīmē slavēšanu. Citiem vārdiem sakot, Psalmu grāmata ir lielākā Bībeles grāmata un ir daļa no Vecās Derības, tāpat kā visas pārējās poētiskās un sapientiālās grāmatas. Tādēļ psalmi ir slavēšanas dziesmas, lūgšanas un mācības pilnas himnas.

Starp šīm mācībām ir arī panti, kas paredzēti ģimenes stiprināšanai. Un starp tiem ir arī Psalms 133:1. Tāpēc šajā lasījumā uzziniet visu par šo psalmu.

Indikācijas un nozīme

Katrā pantā ir kāda norāde un nozīme, kā tas ir Psalma 133:1. Tādējādi šis psalms parāda, ka patiesu savienību veido apmierinājums un mīlestība. Tas nozīmē, ka savienību raksturo tas, ka tā ir patīkama un atalgojoša, tādēļ tā ir plaši svētīta.

Šādā veidā ģimenei ir jādzīvo vienotībā un harmonijā. Galu galā, visi, kurus Jēzus svētī un kuri seko Viņa mācībai, dzīvo šādi. Citiem vārdiem sakot, lai dzīve būtu laba un raita, ir nepieciešams, lai visa ģimene būtu vienota. Turklāt vienmēr jāseko Jēzus Kristus mācībai.

Fragments

Psalms 133:1 ir īss, bet tajā ir spēcīgs vēstījums, kas būtu jāizmanto ģimenes stiprināšanai. To kā tādu raksturo miers, kas rodas, labi dzīvojot kopā. Galu galā, tā kopumā ir

"Cik labi un patīkami ir, ja brāļi dzīvo kopā savienībā!".

Jesajas 49:15-16

Jesajas grāmata ir daļa no Vecās Derības, un tai ir pravietisks raksturs. Citiem vārdiem sakot, šajā grāmatā Jesaja raksta pravietojumus par tagadni un nākotni, kuriem ir jāpiepildās.

Viņš gribēja atjaunot Jeruzalemi, bet tur bija pārāk daudz grēka, ticības trūkuma Dievam un nepaklausības. Tāpēc uzzini vairāk par 46:15-16 pantu nozīmi un to, kā tas var veidot tavu ģimeni.

Indikācijas un nozīme

Jesajas 46:15-16 Jesaja parāda, ka Jēzus Kristus ir visu cilvēku tēvs un gaisma. Tādējādi pat tad, ja māte nerūpējas par savu bērnu, Jēzus vienmēr būs patiesais Pestītājs, mūžīgās, tīrās un brīvās mīlestības nesējs, ar kuru Viņš dalās ar visiem saviem bērniem.

Citiem vārdiem sakot, tikai Jēzus ir Glābējs, kurš mūs mīl bez nosacījumiem, un tikai ar savu klātbūtni un mācībām Viņš izbeigs visas ciešanas, kas piemeklē nesadalītu ģimeni, kā arī ar savām mācībām radīs vienotību un veidos šo ģimeni.

Fragments

Fragments no Jesajas 46:15-16 parāda, kā vecāki var aizmirst un nerūpēties par saviem bērniem. Tomēr Jēzus Kristus vienmēr rūpēsies par saviem bērniem un nekad viņus neaizmirsīs.

"Vai var sieva aizmirst savu bērnu, ko viņa audzina, ka viņai nebūtu žēl viņa, viņas dzemdību dēls? Bet, ja viņa aizmirst, es tevi neaizmirsīšu, es tevi esmu iegravējis uz savas rokas plaukstas, jo tavi mūri pastāvīgi ir manā priekšā.""

Salamana pamācības 22:6

Lai gan Salamana Salamana pamācību grāmata tiek piedēvēta Salamanam, šī grāmata ir dažādu izraēliešu gudrību apkopojums, tāpēc starp visām šajā grāmatā ietvertajām gudrībām ir arī panti par ģimenes veidošanu. Tāpēc skatiet vairāk par pantu Salamana pamācībās 22:6.

Indikācijas un nozīme

Rakstu sakāmvārda veidot ģimeni nozīme Salamana pamācībās 22:6 ir kodolīgs un praktisks padoms ģimenes dzīvei. Tas ir, izraēliešu gudrais parāda, ka vecākiem ir jāmāca saviem bērniem Dieva vērtības. Kā arī jāvada viņus draudzes ceļā un Jēzus Kristus mīlestībā.

Šādā veidā visa vecāku pieredze un gudrība tiks nodota bērniem, kuri būs mācījušies no šīs pieredzes. Tādējādi bērni nekad neatkāpsies no Dieva ceļiem un mācībām, pat ja daudz kas notiks un viņi novecos. Galu galā viņi ir izglītoti gudrībā.

Fragments

Salamana pamācībās 22:6 ir raksturotas mācības, kas jums būtu jānodod saviem bērniem, tāpēc izlasiet šo pantu pilnībā:

"Iemāciet bērnam mērķus, kas viņam ir izvirzīti, un pat ar gadiem viņš no tiem neatkāpsies."

1. Timotejam 5:8

Starp Jaunās Derības personāžiem un grāmatām Timotejs ir viens no tiem, ko cilvēki pazīst visvairāk. Galu galā, viņam ir divas vēstules Bībelē. Šādā veidā no Timotejam mācās cieņu, uzticību un labu raksturu. Tāpēc uzziniet vairāk par 1. Timotejam 5:8 pantu.

Indikācijas un nozīme

Lasot 1. Timotejam 5:8, tajā ir liels mājiens mūsu ģimenei. Galu galā šajā pantā ir runa par to, ka mums ir jārūpējas par saviem mīļajiem. Tādējādi kristiešiem ir svarīgi rūpēties par saviem ģimenes locekļiem, jo tas ir ierasts Dieva kalpiem.

Citiem vārdiem sakot, Dievs ne pieprasa, ne uzliek par pienākumu rūpēties par saviem ģimenes locekļiem. Tas ir tāpēc, ka visi, kam ir ticība, ir cilvēki, kas rūpējas.

Un, nerūpējoties par saviem līdzcilvēkiem, kristietis noliedz savu ticību, tā ka kļūst sliktāks par neticīgo. Tādēļ, lai celtu un vienotu savu ģimeni, rūpējieties par to, un bez nosodījuma.

Fragments

1. Timotejam 5:8 ir viens no pantiem par ģimenes veidošanu. Tādējādi šajā pantā teikts, ka:

"Bet ja kāds nerūpējas par savējiem, īpaši par saviem mājiniekiem, tas noliedz ticību un ir sliktāks par neticīgo."

Kā jums dzīvē var palīdzēt zināt pantus par ģimenes veidošanu?

Bībele ir grāmata, ko kristieši izmanto kā uzziņu savai dzīvei. Šī grāmata ir vairāku citu grāmatu apkopojums, kas iedalītas Vecajā un Jaunajā Derībā. Katrā grāmatā ir nodaļas un panti.

Katra nodaļa ir sadalīta pantos, kas ir vai nu rindu fragmenti, vai tikai īsas frāzes. Šādā veidā katram pantam ir interpretācija, jo tie ir kodolīgi, bet apveltīti ar nozīmi un mācību.

Citiem vārdiem sakot, tāpat kā Bībelē ir izteiktas Dieva mācības, piemēram, mīlestība un līdzcietība, tā arī pantos ir izteiktas Dieva mācības. Tāpēc ir svarīgi zināt un interpretēt katru pantu, jo katrs no tiem ir unikāla mācība dažādās dzīves jomās.

Tādējādi ir daudzi panti, kas domāti ģimenei un tam, kā to veidot. Un šo pantu pārzināšana palīdzēs ģimenes dzīvē, jo tie sniedz mācības par vērtībām, uz kurām balstīt ģimeni. Tomēr lielākā vērtība ir mīlestība un paļāvība uz Dievu un Viņa nodomiem.

Kā sapņu, garīguma un ezotērikas eksperte esmu nodevusies palīdzēt citiem atrast jēgu saviem sapņiem. Sapņi ir spēcīgs instruments mūsu zemapziņas izpratnei un var sniegt vērtīgu ieskatu mūsu ikdienas dzīvē. Mans ceļojums sapņu un garīguma pasaulē sākās pirms vairāk nekā 20 gadiem, un kopš tā laika esmu daudz studējis šajās jomās. Es aizrautīgi cenšos dalīties savās zināšanās ar citiem un palīdzēt viņiem sazināties ar savu garīgo būtību.