32 salmi pere ülesehitamiseks: tunne piiblilugusid!

  • Jaga Seda
Jennifer Sherman

Sisukord

Kas sa tead värsse, kuidas perekonda üles ehitada?

Piibel, suurim kristlik raamat, on täis õpetusi, sealhulgas neid, mis puudutavad perekonda. Seega, piibli lugemine on ka õpetus oma perekonna ühendamiseks, kaitsmiseks ja tugevdamiseks. Jumal lõi selle ju meie väärtuste ja meie endi aluseks.

Teisisõnu, perekond on inimese vanim institutsioon ja see saadab meid kogu meie elu jooksul. Seetõttu on vaja seda täita armastuse ja väärtustega, mis on leitud Jumalast ja Piiblist. Nii sisaldab Piibel mitmeid salme perekonna ülesehitamiseks.

Seega aitab nende salmide lugemine kogu perel küpseda usus, samuti ehitada väärtusi, mis tugevdavad kõiki pereliikmeid. Sel moel tea meie artiklis 32 salmi, et ehitada pere üles Jumalas, et teha turvaline sadam täis armastust ja aidata meid õnnelikel ja rasketel aegadel.

Koguja 4:12

Koguja raamat on Vana Testamendi kolmas raamat Piiblis. Seda raamatut iseloomustab juttu elu mõtestamisest ja inimese haavatavusest. Seepärast tea salmi Koguja 4:12, mis aitab üles ehitada oma perekonda.

Näidustused ja tähendus

Koguja 4:12 käsitleb salm preester 4:12 paari ühtsust ja jõudu, mis on vajalik raskuste ületamiseks elus. Salmi lõpus räägitakse aga kolmekordsest köiest, mis ei purune kunagi. Nii näitab kolmekordne köis, et paarile on lisandunud veel üks inimene.

Kuid see viide ei ole uue elu, näiteks lapse, mis võib sündida. Kolmekordne köis koosneb paarist pluss Jumal. Teisisõnu, paar peab kasvatama Jumala kohalolekut oma suhetes, nii et Ta on eeskujuks ja viide, samuti sekkub ja on osa abielust.

Läbiviimine

"Üks mees üksi võib olla löödud, kuid kaks suudavad koos vastu pidada, sest nad lisavad oma jõu, kolmekordne köis ei murdu kunagi kergesti."

Salm Markuse 10:9

Uue Testamendi teine raamat on Markuse evangeelium. Püha Markus oli üks Peetruse jüngritest ja oma raamatus jutustab ta Jeesuse Kristuse lugu ja teenistust. Seega on tema raamatus palju Jeesuse õpetusi. Vaata lähemalt salmi Markus 10:9.

Näidustused ja tähendus

Salm Markuse 10:9 on lühike ja asjalik. Kuid kuigi see on lühike, kannab see suurt õppetundi ja tähendust. See salm näitab ju, et kui abielu toimub, õnnistab ja ühendab Jumal abielupaari kogu ülejäänud eluks.

Teisisõnu, Jumal mõistab abielulahutuse hukka, isegi kui inimene lahutab ja abiellub uuesti.

Nii et selle salmi õpetus on, et enne abiellumist tuleb olla kindel ja rajada suhe Jumalale. Et see õitseks ja ei lõppeks abielulahutusega.

Läbiviimine

Markus 10:9 ütleb, et see näitab, kas lahkunute seas on vastuvõttu taevariiki:

"Mida Jumal on ühendanud, seda ei saa inimene lahutada"

Koguja 9:9

Vana Testamendi kolmas raamat, Koguja, sisaldab küsimusi ja vastuseid elu mõtte ja eesmärgi kohta ning nende küsimuste hulgas on ka armastussuhteid puudutavad küsimused, seega leia teavet salmi Koguja 9:9 kohta.

Näidustused ja tähendus

Koguja 9:9 salmi tähendus on, et me kõik läbime oma elus nii halbu kui ka häid aegu. Seda seetõttu, et kui inimeste teod ei jää püsima, siis Jumala omad on igavesed. Teisisõnu, kõik meie elus on ajutine.

Kuid Jumal annab meile rahulolu ja tasu meie elu raskuste eest. Ja see tasu on armastatud naise armastus, kes tugevdab ja toetab sind igal ajal. Niisiis, naudi Jumala kingitusi, mis on elu ja sinu armastus, need on need, mis teevad kõik selle väärtuslikuks.

Läbiviimine

Kirikuraamatus Koguja 9:9 on suur sõnum eluraskustest, aga ka sellest, kuidas neid ületada. Ja vastus on alati Jumala armastus ja naine, kes sind tugevdab. Tutvu kirjakohaga täies mahus. Vaata seda kirjakohta:

"Naudi oma elu koos oma armastatud naisega ja kõiki päevi, mis Jumal sulle päikese all annab. Kõiki su mõttetuid päevi! Sest see on sinu tasu elus sinu raske töö eest päikese all."

5. Moosese 6:6,7

Moosese raamat on Vana Testamendi viies ja viimane raamat, mis räägib Moosesest ja tema väljarändest Egiptusest tõotatud maale. Seepärast on õnnistuste saamiseks vajalik kuulekus ja armastus nii Jumala kui ka oma kaaslaste vastu. Avastage salmid 5Ms 6:6,7.

Näidustused ja tähendus

5Moosese 6:6,7 salmi tähendus ja tähendus näitab vanemate ja laste suhet Jumala sõnaga. See tähendab, et kõik põlvkonnad peaksid Jumalat kartma ja talle kuuletuma. Vastutus jumaliku õpetuse õpetamise ja lastele edasiandmise eest lasub aga vanematel endil.

Seepärast peavad vanemad ehitama oma pere selle põhjal, mida Jumal ütleb, kuid veelgi enam, nad vastutavad Jumala armastuse ja õppimise edasiandmise eest oma lastele, sest nad ei õpi ise, kui nende sugulased ei külva jumaliku armastuse seemet.

Läbiviimine

Katkend, mis näitab vanemate vastutust jumaliku õpetuse edasiandmisel oma lastele, on 5. Moosese 6:6,7. Tunne neid salme:

"Ja need sõnad, mida ma sulle käsin, peavad alati olema su südames ja sa pead neid õpetama oma lastele ja rääkima neist oma majas, kõndides oma teel ja kui sa magad või tõused."

Salm 1Moosese 2:24

Piibel algab Moosese raamatuga, mis on Vana Testamendi esimene raamat. Seega on Moosese raamat vastutav maailma ja inimkonna tekkimise eest.

Kuid sellepärast ei ole selles raamatus värsse perekonna ülesehitamiseks. Seepärast leia välja salm 1Moosese 2:24.

Näidustused ja tähendus

Aadam näitab salmi 1Moosese 2:24 sõnadega, kui oluline ja ühtne on abielu. Teisisõnu, Jumal andis talle korralduse öelda, et pole midagi, mis oleks lähedasem kui abielu. Lõppude lõpuks on just abielu see, mis muudab kaks inimest vaid üheks.

Nii on mehe ja naise vahelised sidemed intiimsemad kui isa ja lapse vahelised. Siiski ei asenda kumbki neist kunagi teist, sest mõlemad sidemed moodustavad inimese perekonna. Kuid abieluga saab paarist üks liha, moodustades ühe keha.

Läbiviimine

Salmi 1Moosese 2:24 kujutav lõik näitab, et abielu on uue perekonna moodustamine. Teisisõnu, ükski perekond ei asenda teist, vaid ainult sel põhjusel võib mees jätta oma isa ja ema. Seepärast vaadake seda lõiku täies mahus:

"Ja sellepärast peab iga mees jätma oma isa ja ema ja siis liituma oma naisega ja nad saavad üheks lihaks."

Salm 2Moosese 20:12

Uuringute kaudu on teada, et sõna "eksodus" tähendab lahkumist või väljumist. Nii on Piibli raamat "Exodus" Vana Testamendi teine raamat, mida iseloomustab Iisraeli rahva vabanemine, kes lahkusid Egiptusest ja vabanesid oma orjusest.

Selles raamatus on aga ka pere ülesehitamiseks mõeldud salmid. Loe lähemalt salmi 2Moosese 20:12 kohta.

Näidustused ja tähendus

2. Moosese raamatu 20. peatükis on esitatud kümme käsku, mille Jumal andis Iisraeli rahvale. Nii näitab salm 2. Moosese 20:12 viiendat käsku, mis käsitleb perekonda ja vanemaid. Teisisõnu, selle salmi tähendus on, et austa oma vanemaid, et rahuldada mis tahes vajadusi.

Seega olid Jumala tingimused Iisraelile, et nad peaksid järgima tema käske. Ja Iisraeli rahvas lubas neid täita, nii et perekond ning armastus ja austus selle vastu peaksid olema jõus. Seega peab Jumala poolt õnnistatud perekond oma lapsi austama isa ja ema, et neil oleks pikk ja edukas elu.

Läbiviimine

Salm 2Moosese 20:12 esitab, kuidas lapsed peaksid käituma oma vanemate suhtes, et saada täisväärtuslikku ja õnnistatud elu. Nii on see lõik iseloomulik:

"Austa oma isa ja ema, et sul oleks pikk elu maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab."

Joosua 24:14

Vana Testamendi osa, Joosua raamat näitab, kuidas iisraellased vallutasid Kaanani maa. Seega näitab see raamat, kuidas iisraellased olid edukad tänu oma kuulekusele Jumalale ja ebaõnnestusid tänu oma sõnakuulmatusele.

Nii et tundke salmi Joosua 24:14 ja seda, kuidas see salm ehitab teie perekonda selle tähenduse ja märkide kaudu.

Näidustused ja tähendus

Paludes oma rahvalt, et nad kardaksid Issandat, ei palu Joosua, et nad kardaksid Jumalat. Aga et nad kummardaksid teda, austaksid teda, austaksid teda ja oleksid Issandale ustav ja truu. Teisisõnu, hirm ja truudus on ainult Jumalale, mitte teistele.

Sel viisil on meid juhendatud hülgama ja mitte jumalakummardama teisi isikuid, esemeid või olendeid peale Jumala. See tähendab, et iidsete jumalate kummardamisel ei olnud iisraellased ustavad ja Jumalat kartvad. Samamoodi peame me kartma ja olema ustavad ainult Jumalale, et saaksime ehitada ja ühendada oma perekonda.

Läbiviimine

Joosua 24:14 kirjakohta iseloomustab see, et ta enne oma surma innustas rahvast järgima Jumala õpetust. Nii otsustavad nad nii teenida kui ka armastada Issandat. Seega on kirjakoht tervikuna:

"Nüüd kartke Issandat ja teenige teda ausalt ja ustavalt. Heitke minema jumalad, keda teie esivanemad kummardasid Eufrati taga ja Egiptuses, ja teenige Issandat."

Psalm 103:17,18

Psalmid on hümnid ja laulud, mis on ülistuslaulud ja hüüded Issandale. Seega on neis mitmeid sõnumeid ja õpetusi erinevatelt autoritelt ja erinevatel aegadel Vanas Testamendis. Seega on üks nende salmide õpetustest sellest, kuidas ehitada perekonda.

Nii et vaata lähemalt salmi Psalmid 103:17,18 ja uuri, mida see võib sulle näidata, et tugevdada oma perekonda.

Näidustused ja tähendus

Psalmid 103:17,18 esitab, et Jeesuse headus on igavene. Lõppude lõpuks peaks Issanda õpetusi, samuti armastust ja hirmu tema ees, edasi andma põlvest põlve.

Sel viisil on Jumal meile alati armuline, kuid selleks peavad meie lapsed seda õppima. Ja see õppimine antakse edasi isalt pojale. Teisisõnu, kes õpib ja kes edastab Jeesuse Kristuse sõnumeid, see saab alati õnnistatud.

Kuid see ei ole ainult õpetuste edasiandmine, vaid ka nende tunnistamine ja praktikas rakendamine. Seega, et ehitada perekonda Jumala armastusega, on vaja õppida. Aga ka paljundada ja edasi anda.

Läbiviimine

Täielikult näitab salm Psalmid 103:17,18, et Jumal on alati armuline, armastav ja lahke. Eriti nende suhtes, kes teda järgivad ja kardavad. Nii on see lõik:

"Aga Issanda halastus on igavesest ajast igavesti nende peal, kes teda kardavad, ja tema õiglus laste laste peal; nende peal, kes hoiavad tema lepingut, ja nende peal, kes mäletavad tema käske, et neid täita."

Salm Vanasõnad 11:29

Õpetussõnade raamat ehk Saalomoni raamat kuulub Vana Testamendi hulka. Selles raamatus leiad mitmeid küsimusi väärtuste, moraali, käitumise ja elu mõtte kohta. Seetõttu ehitavad selle salmid perekonda. Tutvu salmiga Õpetussõnad 11:29.

Näidustused ja tähendus

Armastus ja austus perekonna ja Jumala vastu on eduka ja õnneliku elu alus. Seega on olemas peresuhteid, mis põhinevad rumalusel, ebaküpsusel, agressiivsusel ja lugupidamatusel. Teisisõnu, nendes suhetes ei ole Jumalat.

Seega, kui perekond ei pane Jumalat oma elu alati ja juhatajaks, siis mõistavad nad ennast hukka. See tähendab, et kui pereliige ei ehita vundamenti, mis põhineb Jeesuse õpetusel, siis teeb ta kahju nii oma perekonnale kui ka endale. Nii et ei ehita midagi ja ei saagi ka midagi.

Läbiviimine

Perekonna ülesehitamise salm on salm Õpetussõnad 11:29. See näitab ju, kui tähtis on perekonna armastamine, austamine ja austamine. Sest kui sa ei austa oma perekonda, siis ei saa sa oma elus positiivset vilja lõigata. Seega on see salm:

"Kes suudab oma suguvõsale häda tekitada, see pärib ainult tuult; rumal on alati tarkade sulane."

Värss Vanasõnad 15:27

Kuigi iisraellased kirjutasid vanasõnade raamatu iidsetel aegadel, on selle sõnumid kehtivad ka tänapäeval. Teisisõnu, igas salmis on tõelist tarkust, mis tuleneb kogemusest ja ustavusest Jumalale.

Seepärast toob nende salmide tundmine teie pere Jumalale lähemale ja ehitab neid üles. Nii et tutvuge salmiga Õpetussõnad 15:27 ja selle rakendamisega.

Näidustused ja tähendus

Maailmas, kus me elame, on paljud väärtused ümberpööratud, st raha, rikkus ja maised väärtused on tähtsamad kui perekond ja Jumal. Seega need, kes on liigselt seotud rahaga, peavad seda jumalaks ja kõige tähtsamaks asjaks oma elus.

Nii satuvad Jumal ja perekond teisele kohale või isegi unustatakse. Seetõttu ohustab rikkuse iha Jumala laste tarkust ja pühadust. See tähendab, et perekonna ja Jumala ülesehitamiseks selles tuleb lisaks jõukusele vastu seista ka maistele ahvatlustele.

Läbiviimine

Salmi iseloomustav lõik Vanasõnad 15:27 näitab, kuidas pereliikmete negatiivne tegevus kahjustab perekonda, eriti see, kes seab mõttetud väärtused nagu omand ja raha Jumala ja perekonna armastuse ette. Seetõttu on salm Vanasõnad 15:27 tervikuna:

"Kitsamees on võimeline oma perekonda hätta panema, aga kes loobub altkäemaksu võtmisest, see jääb ellu."

Värss Ef 4:32

Efeslaste raamat on osa Uuest Testamendist ja seda iseloomustavad apostel Pauluse kirjad linnakodanikele. Need, kes on pärit Efesose linnast ja vajasid inspiratsiooni, et mõista ja järgida Jumala sõna.

Seetõttu on perekonna ülesehitamiseks oluline teada salmi Ef 4:32. Nii et uuri selle salmi kohta selle lugemise abil.

Näidustused ja tähendus

Meie elus on tavaline, et me kannatame ebaõigluse all või saame kellegi ülekohtu tõttu haiget. Seetõttu võivad meie reaktsioonid olla erinevad, kui tekib olukord, mis meid haavab. See tähendab, et me võime reageerida kättemaksuhimuliselt, agressiivselt või isegi suure haiget ja kurbusega.

Nii et haiget teeb veel rohkem, kui see, kes meile haiget tegi, on osa meie perekonnast. Kuid me peame järgima Jeesuse eeskuju ja andestama üksteisele. See tähendab, et me peaksime olema ettevaatlikud ja targad, kuidas käituda oma ründaja suhtes. Kuid me ei tohiks kunagi kättemaksu võtta ega sellele inimesele kurja soovida.

Läbiviimine

Isegi kui me viljeleme kellegi suhtes negatiivseid või isegi agressiivseid tundeid, peame tunnistama andestust. Jumal ju armastab ja andestab kõigile oma lastele, seega ei ole meie asi kohut mõista või vastupidist suhtumist. Eriti kui olukord puudutab meie perekonda. Seepärast on salm Ef 4:32:

"Olge alati üksteise vastu lahked ja halastavad, andestage üksteisele, nii nagu Jumal on teile Kristuses andeks andnud."

Värss Efeslastele 6:1-3

Efeslastele kirjutatud raamatus on mitmeid õpetusi, mis põhinevad Jumala armastusel meie vastu. Selles kirjas on esitatud palju õpetusi perekonnast ja selle ülesehitamisest. Loe selle teema kohta lähemalt salmidest Efeslastele 6:1-3.

Näidustused ja tähendus

Efeslastele 4:32 esitab viienda käsu, milleks on isa ja ema austamine. Seega esitab apostel Paulus selle käsu usklikele õpetlikul ja rõhutatul viisil. Nii näitab see salm, kuidas lapsed peaksid käituma oma vanemate suhtes, kuid ka seda, et austus peaks olema vastastikune.

Teisisõnu, vanemad on kodu preestrid, kes ei saa oma autoriteeti ekstrapoleerida. Samamoodi peavad lapsed oma õpipoisi rollis austama vaimulikku hierarhiat. Lõppude lõpuks on laste kohus kuuletuda ja olla moraalne.

Läbiviimine

Kuigi see on lühike, on kirjakoht Efeslastele 6:1-3 väga tugev perekonna ülesehitamiseks. See on ju õpetus lastele. Seega koosneb see:

"Lapsed, vaadake, et te kuuletuksite oma vanematele, sest see on õige. Austage oma isa ja austage oma kätt. See on Jumala esimene käsk. Nii et kõik läheks teil hästi ja teil oleks pikk elu siin maa peal."

Värss Efeslastele 6:4

Paulus kirjutas Efeslastele kirja, et juhatada selle linna inimesi, et nad oleksid jätnud kõrvale Jeesuse õpetused ja õpetused. Ja ilma selleta on inimkond kadunud, peamiselt perekonna institutsioon. Seepärast tea salm pere ülesehitamiseks Efeslastele 6:4.

Näidustused ja tähendus

Värsi Efeslastele 6:4 tähendus näitab, et juhtkond kodus on vanemate vastutus. Seetõttu on lapsed oma vanematele kuuletumise ja austuse võlgu, nagu nad peavad ka Jumala käskudele kuuletuma ja neid järgima.

Seetõttu ei tohiks vanemad oma laste viha esile kutsuda. Kuid see ei tähenda, et nad ei tohiks oma lastele piiranguid seada. Pigem ei tohiks autoriteet olla vägivaldne ega tasakaalustamata. Sest see on see, mis tekitab perekonnas konflikti ja viib perekonna Jeesuse Kristuse õpetusest eemale.

Läbiviimine

Lõik Efeslastele 6:4 näitab salmi perekonna ülesehitamiseks. Ja seda eriti seoses laste kasvatamisega. Seepärast peaksid vanemad neid sõnu tähele panema, et ehitada õnnistatud ja ühtset perekonda:

"Ja teie, isad, ärge äratage oma lapsi vihaseks, vaid kasvatage neid Issanda kasvatuses ja manitsuses."

Salm 1 Korintose 7:3

1. Korintose kirjas oli selle linna kogudus lõhestunud ebamoraalsuse, valede ebajumalate ja valede õpetuste pärast. Nende hulgas olid nad eksinud Jeesuse õpetuste ja nende järgimise osas.

Nii peame ka meie järgima ja järgima Kristuse käske ja seadust, et ehitada oma perekonda, nii nagu seda esitab salm 1. Korintlastele 7:3. Niisiis, uuri selle salmi kohta järgmist lugemist.

Näidustused ja tähendus

Kogu 1. Korintlastele kirjutatud raamatus näitab Paulus nii usklike vahelise ühtsuse tähtsust kui ka seksuaalse kõlvatuse olemasolu. Nii näitab salm 1. Korintlastele 7:3, et kes eemaldub Kristuse teelt, satub kiusatustesse. Ja need kiusatused ei tohiks esineda üheski perekonnas.

Lõppude lõpuks on inimese keha Püha Vaimu püha tempel. Pealegi on abielu Jumala ees liit, mida keegi ei saa lahutada. Seetõttu ei saa abielupaar, kes jagab jumalikku teed, alistuda sellele, mis on vaenlasest, nagu näiteks truudusetus.

Läbiviimine

1. Korintose kirjakohas esitatakse teavet abielu truudusetuse kohta. See tähendab, et see näitab ebamoraalsuse poole püüdlemist viisil, mis on täiesti vastuolus Jeesuse Kristuse õpetusega. Seetõttu on see kirjakoht tervikuna:

"Mees peab alati täitma oma abielukohustusi oma naise ees ja samamoodi peab naine täitma oma kohustusi oma abikaasa ees."

Salm 1Peetruse 4:8

Apostel Peetruse kaks kirja on Püha Raamatus, seega kuuluvad mõlemad Uude Testamenti, kuid neil on oma eripära.

Seega näitab esimene kiri, et ainult usuga saavad jüngrid kannatusi taluda. Seepärast vaata lähemalt salmi 1Pt 4:8 ja seda, kuidas see salm aitab perekonda üles ehitada.

Näidustused ja tähendus

Peetruse kirjade kaudu, eriti salmi 1Peetruse 4:8 kaudu, näeme, et me kõik, ka apostlid ja pühakud, oleme vastuvõtlikud tagakiusamisele. Seetõttu peame kõikide raskuste ületamiseks järgima Jeesuse Kristuse eeskuju, eriti armastuse osas.

Teisisõnu, me peame olema alandlikud ja tunnistama Issanda õpetust armastusest, nii et kõige rohkem on meil vaja kasvatada armastust võrdsete vahel, eriti oma perekonnas, sest ainult nii saame üksteise eest hoolitseda ja probleemidest üle saada ning mitte patule alla jääda.

Läbiviimine

1Peetruse 4:8 jutlustab, et me peaksime kasvatama armastust oma kaasinimeste vastu. Lõppude lõpuks, rohkem kui miski muu, on armastus see, mis võib meid patust päästa. Kõigepealt peame armastama Jumalat ja seejärel kõiki oma kaasinimesi, kaasa arvatud iseennast. Nii iseloomustab see lõik olemist:

"Kultiveerige ennekõike armastust üksteise vastu, sest armastus suudab katta paljud patud."

Salm 1 Korintose 10:13

Korintose kirjas rõhutab Paulus, kui oluline on järgida Jeesuse Kristuse õpetusi ja seda, et teenida päästet. Seega on oluline suhtumine omada ühtsust ja austust perekonnas, et see oleks õnnistatud. Loe lähemalt, kuidas ehitada perekonda salmi 1. Korintlastele 10:13 abil.

Näidustused ja tähendus

1. Korintlastele 10:13 esitatud viited näitavad, et me usume alati olla kindlalt oma eesmärgis. Kuid vaenlane varitseb alati oma kiusatustega, et meid Jumala teedelt kõrvale viia. Seetõttu peame alati tugevdama end Kristuses ja tema õpetuses.

Nii et kui me näeme, et oleme kadunud või hädas, siis vaenlane ahvatleb meid lubadustega, kuid ainult Jumal ja meie perekonna tugevus võimaldavad meil raskusi taluda ja neist üle saada. Seepärast peame kiusatustele vastu seisma, et ehitada oma perekonda.

Läbiviimine

Oma pere ülesehitamiseks tunne salmi 1. Korintlastele 10:13:

"Sind vaevavad kiusatused on olnud inimeste mõõtu. Jumal on alati ustav, ta ei lase sind kiusata üle sinu jõu. Aga kiusatuse kaudu pakub ta sulle vahendeid, kuidas sellest pääseda, ja vajalikku jõudu, et seda taluda."

Heebrealastele 13:4

Paulus kirjutas kirjad heebrealastele, millest sai üks Uue Testamendi Piibli raamatutest. Apostel kirjutas need, et ülistada Jeesust Kristust ja julgustada inimesi temale truuks jääma.

Seega peab Jumala ustavus ilmnema perekondades. Seega pead sa teadma salmi Heebrealastele 13:4, et ehitada oma perekonda.

Näidustused ja tähendus

Jeesus Kristus suri ristil meie eest ja meie pattude eest. Teisisõnu, ta valas oma verd, et meie saaksime päästet ja lepitust oma pattude eest. Seega jääme me Jeesuse usu ja õpetuse kaudu päästetuks ja puhtaks.

Kuid me võime sageli kõrvale kalduda Jeesuse teedelt. Nii et keegi võib suhetes sooritada abielurikkumise pattu.

Ja see on absoluutselt vastuolus kõigega, mida Jeesus jutlustas, sest abielu sõlmitakse abielupaari õnnistusega ja ühendamisega üheks ihuks. Seepärast tuleb perekonna ülesehitamiseks abielu nii austada kui ka austada.

Läbiviimine

Salmikatkend Heebrealastele 13:4 paljastab, et voorused peavad ilmnema abielus. Kui on ju truudusetus, siis Jumal mõistab kohut kõigi truudusetute üle, sest see ei ole Jumala õpetus. Tervikuna on see salmikatkend:

: "Abielu tuleb kõigil austada; abieluvoodit tuleb hoida puhtana, sest Jumal mõistab kohut kõlvatute ja abielurikkujate üle."

Salmid Õpetussõnad 3:5-6

On teada, et vanasõna on rahvapärane ütlus, mida iseloomustab lihtsus, konkreetsus, aga ka metafoorsus. Vanasõna põhineb aga inimeste kogemustel ja tervel mõistusel. Piibli vanasõnade raamatus viidatakse Saalomoni ja iisraellaste kogemustele.

Seega on selles raamatus palju lühikesi, kuid olulisi õpetusi neile, kes seda loevad. Avastage salm Õpetussõnad 3:5-6.

Näidustused ja tähendus

Salm Õpetussõnad 3:5-6 on teie elu ja teie pere jaoks äärmiselt oluline. See tähendab, et selles salmis on meil kindlus, et me peame usaldama Jumalat, tema armastust meie vastu ja seda, mida ta on meie elu jaoks ette valmistanud. See tähendab, et Jeesuse õpetuse kaudu omandame tarkuse.

Seega on see jumalik tarkus, mis juhib meid läbi elu raskete radade. Nii et ükskõik millises olukorras, olgu see hea või halb, me peame seadma Jumala esikohale. Ja just usaldusega Jumala ja tema tarkuse vastu ehitame oma perekonda.

Läbiviimine

Jumala ja tema sõnade usaldamine on tee päästmise ja tarkuse poole. Seepärast peaksime seda järgima kogu oma elus ja oma perekonnaga. Nii näitab salmikiri Õpetussõnad 3:5-6, et:

"Usalda alati Issandasse kogu oma südamest ja ära kunagi looda omaenda tarkusele, sest kõikidel oma teedel pead sa tunnustama Jumalat, ja ta teeb teed sirgeks."

Joosua 1:9

Joosua raamatus on esitatud 24 peatükki, mis näitavad õpetusi, mis annavad jõudu ja julgust vastu astuda ebaõnnestumistele. Seetõttu on salm Joosua 1:9 oluline, et innustada usklikke ja ehitada perekonda. Saage selle salmi kohta rohkem teada selle lugemisega.

Näidustused ja tähendus

Joosuat tõotatud maale juhtides tegi Jumal kindlaks, et ta juhib meest ja on temaga koos tema teekonnal. Nii käskis Jumal Joosuale järgida tema õpetusi, samuti olla tugev ja vapper. Nii peaksime ka meie käima, st usaldama Jumalat ja järgima teda.

Nii leiame me jõudu ja julgust, et tulla toime kõigi eluraskustega. Just nende tunnete kaudu Issanda vastu suudame me oma perekonda üles ehitada. Sest me vajame julgust ja jõudu, et elada harmoonias. Ja usaldusega, et Jumal aitab meil ehitada parimat.

Läbiviimine

Joosua salm näitab, et usaldus ja hirm Jumala ees on see, mida me peaksime omama. Lõppude lõpuks, mis iganes juhtub, Jumal on meiega. Seetõttu on see lõik:

"Olge alati kindlad ja julged, ärge kartke ega ehmatage, sest Jumal on teiega, kuhu iganes te ka ei läheksite."

Salm Roomlastele 8:28

Apostel Paulus on see, kes kirjutas kirjad roomlastele. See tähendab, et Piibli Uue Testamendi kuuenda raamatu eesmärk on ülistada neid auavaldusi, mida Jeesus Kristus pakub. Seega aitab salm Roomlastele 8:28 ehitada perekonda. Ja sa saad selle salmi kohta kõik teada.

Näidustused ja tähendus

Üks kuulsamaid salme Piiblis, Roomlastele 8:28, ütleb, et me saame elada läbi valu ja kannatuste ainult koos Jeesusega. Teisisõnu, selles salmis näitab Paulus meile, et Kristus tahab, et me oleksime tema sarnased, et ta saaks elada meis ja meid aidata.

Nii et kui me võtame Kristuse ja tema õpetuse oma ellu, saame ehitada oma perekonda. Lõppude lõpuks kujundab Jumal meid terveks ja kõik, mida ta on lubanud, ta täidab. Nii et armastage Jumalat ja usaldage teda, nii olete õigel teel, et saavutada meie eesmärgid.

Läbiviimine

Tunne kirjakohta Roomlastele 8:28, mis tutvustab Jumala headust oma usklike suhtes:

"Üht teame, et Jumal teeb kõigis asjades koostööd, et teha head neile, kes teda tõeliselt armastavad, neile, kes on kutsutud tema kavatsuste kohaselt."

Jeremija, 29:11

Prohvet Jeremija pani oma raamatusse oma ettekuulutused, hoiatused ja õpetused. Nii ei saa inimesed, kes ei kuula ja ei järgi Jumalat, Tema poolt kaitset. Seega, et ehitada oma pere alati usaldada ja järgida Issandat. Seega, tunne salmi Jeremija 29:11 ja kuidas see aitab sinu peret.

Näidustused ja tähendus

Kui me seisame silmitsi raskuste ja vasturääkivustega, juhatab salm Jeremia 29:11 meid võidule. See salm näitab ju, et Jeesus on alati meie varjupaik. Selleks peame aga usaldama Jumalat, mitte kummardama valeprohvete ja ebajumalaid. Sest ainult Issand leevendab meie kannatusi.

Jumala aeg on aga teistsugune kui meie oma. Nii ei toimu asjad siis, kui meie tahame ja loodame, vaid siis, kui Jumal tahab ja lubab. Seepärast teame just selle kindluse ja Jumala ootamise kaudu, kuidas oma perekonda üles ehitada.

Läbiviimine

Katkend, mis kujutab usaldust, mis meil peaks olema Jeesuse vastu, on Jeremija 29:11. Seetõttu ehitab see salm perekonda, sest selles öeldakse:

"Ma tean ükshaaval plaanid, mis ma olen teie suhtes teinud, see on Issanda oraakel, need on rahu ja mitte õnnetuse plaanid, et ma annaksin teile tuleviku ja ka lootuse."

Salm 1 Kuningate 8:61

Piibli deuteronoomilised lood hõlmavad 1. Kuningate raamatut ja 2. Kuningate raamatut. Seega näitab see raamat, et Jumal mõistab kohut surnud kuningate üle vastavalt nende ustavusele. Seega mõistetakse hukka sõnakuulmatus ja ebajumalateenistus valeprohvetitele ja -jumalatele. Seepärast avastage salm 1. Kuningate 8:61 ja kuidas see ehitab teie perekonda.

Näidustused ja tähendus

Selleks, et saavutada igavene pääsemine, peame kuuletuma Jumala käskudele ja elama nende järgi, see tähendab, et peame olema siirad Issanda eesmärkide suhtes ning järgima neid tõsiselt ja ustavalt. Nii saame oma perekonda üles ehitada lojaalsuse ja pühendumuse kaudu.

Seepärast võtke iga päev aega, et palvetada, lisaks sellele, et tegutseda alati vastavalt Jeesuse Kristuse käskudele, sest ainult nii saavutame enda ja oma lähedaste jaoks parima. Ja me peame kaasama nendesse õpetustesse ka oma pere.

Läbiviimine

Jumala armastus ja hirm juhatab meid terviklikkuse poole. Seepärast on salm 1Kuningate 8:61:

"Olgu teie süda alati sirge Jumala suhtes, et te elaksite tema määruste järgi ja järgiksite tema käske, nagu see on täna."

Värss Õpetussõnad 19:11

Õpetussõnade raamat hõlmab kõiki inimelu valdkondi ja aspekte. Nii juhindub inimeste käitumine ja väärtushinnangud nende ja Jumala vahelisest suhtest. Ja ennekõike näitab selle lugemine salme, mis ehitavad perekonda. Seepärast vaata lähemalt salmi Õpetussõnad 19:11.

Näidustused ja tähendus

Salmis Õpetussõnad 19:11 on esitatud tarkuse ja kannatlikkuse väärtused. Lõppude lõpuks, et ehitada ja tugevdada perekonda Jeesuse armastuses ja õpetuses, on vaja kasutada neid väärtusi. Sel viisil, järgides Jeesuse jälgedes, omandab inimene teadmisi ja tarkust.

Nii omandab inimene tarkuse kaudu kannatlikkuse. Ja just kannatlikkusega ei hakka sa midagi kannatades, näiteks viga või solvangut, kätte maksma. Lõppude lõpuks on kättemaksu tundest loobumine sama, mis vastandumine inimeste perverssusele, kes ei järgi Jumalat.

Läbiviimine

Salmiga Õpetussõnad 19:11 esindatud ja perekonna ülesehitamiseks mõeldud lõik räägib tarkuse ja kannatlikkuse voorustest. Seepärast loe seda salmi tervikuna:

"Inimese tarkus peaks andma talle kannatust, sest tema au on ignoreerida tema vastu suunatud solvanguid."

1Peetruse 1:15,16

Peetrus oli üks esimesi apostleid, kelle Jeesus valis enda kõrvale jääma. See apostel on Uue Testamendi kahe kirja autor, 1. ja 2. Peetruse kirja.

Igal neist on oma eripära, esimene on Peetruse kiri, mis on täis püsivust usklikele. Niisiis, õppige tundma salmi 1Peetruse 1:15,16 ja kuidas see toimib teie pere ülesehitamiseks.

Näidustused ja tähendus

Salm 1Peetruse 1:15,16 ütleb, et me peame järgima Peetruse jälgi, see tähendab, et me peame püsima Jeesuse Kristuse lootuses ja õpetuses, ükskõik kui raske tee ka ei oleks.

Sel viisil, elades kuulekalt neid õpetusi, elame nagu Issand, olles tema õige peegeldus. Ja elades nagu Jeesus Kristus, suudame ehitada tugeva perekonna, mis põhineb armastusel, ühtsusel, lootusel ja ustavusel. Me peame lihtsalt igapäevaselt toitma ja tunnistama oma usku.

Läbiviimine

Lootus, mida Peetrus kuulutas, oli tollastele usklikele oluline, nagu see on ka tänastele. Nii peaksime alati otsima Kristuse õpetuse kohalolu ja peeglit. Isegi siis, kui me läbime probleeme ja võitlusi, kas oma elus, iseendaga või oma perekonnas. Seepärast on salm 1Peetruse 1:15,16:

"Nagu see, kes teid on kutsunud, on püha, nii olge ka teie pühad kõiges, mida teete."

Värss Apostlite teod 16:31

Apostlite teod ehk lihtsalt Apostlite teod on Piibli viies ajalooline raamat. See raamat on osa Uuest Testamendist ja selles esitatakse kõik Püha Vaimu tegevus ühiskonnas. Teisisõnu, see näitab, kuidas Jeesus juhtis oma kogudust Püha Vaimuga.

Nii ehitab salm Apostlite teod 16:13 perekonda, näidates Jeesuse Kristuse ja tema õpetuse levitamise tähtsust. Vaata selle salmi kohta rohkem.

Näidustused ja tähendus

Värss Apostlite teod 16:31 on lihtne, objektiivne ja selge. See tähendab, et see jutustab, et Jeesusesse uskudes saavutad oma pääste. Kuid kuigi pääste on individuaalne, siis kui inimene võtab pääste vastu, mõjutab ta ka neid, kes teda ümbritsevad, et nad seda samuti vastu võtaksid.

Nii peaks inimene järgima oma perekonda, eriti kui nad kuulutavad Jeesuse õpetusi, ja vastupidi. Nii pakub Jeesus päästet üksikisikule, aga ka perekonnale, et kõik tagaksid ühtsuse rahus ja rõõmus ning lunastaksid end jumaliku halastuse ees.

Läbiviimine

Selles salmis teeb Paulus oma missioonid Jeesuse Kristuse õpetuse tugevdamiseks ja levitamiseks. Sellega näitab ta, et ainult usu kaudu saame päästetud ja jõuame oma eesmärkideni. Seetõttu on see lõik:

"Ja nad ütlesid: "Uskuge Issandasse Jeesusesse Kristusesse, ja te saate päästetud, sina ja su koda."

Salm 1 Korintlastele 1:10

Korintose raamat on jagatud kaheks osaks, 1. ja 2. Korintose kirjaks. Nii on mõlemad kirjad apostel Pauluse poolt kirjutatud kirjad, mis on mõeldud Korintose koguduse usklike juhendamiseks ja neile küsimustele vastamiseks.

Seepärast vaata lähemalt salmi 1. Korintlastele 1:10 kohta, et õppida selle salmi tähendust. Ja sel moel ehita oma perekonda.

Näidustused ja tähendus

Salm 1. Korintlastele 1:10 näitab jagunemise ja jagunemise probleeme, mis juhtusid koguduse seas. Teisisõnu, usklikud kummardasid erinevaid jutlustajaid ja kuulutasid neile truudust, nii et koguduse liikmete seas tekkisid lõhed, kuna nad ei järginud ühte tõelist Jeesust Kristust.

Nii oli Cloe perekond see, kes teatas nendest probleemidest apostel Paulusele, kes jäi ühtseks Kristuse ideaalide ja õpetuste raames. Seega, nagu Cloe perekond, peab ka meie perekond jääma ühtseks ja järgima Jumalat, ja seda selleks, et saavutada päästet ja ehitust.

Läbiviimine

1. Korintlastele 1:10 hoiatab apostel Paulus kristlasi liikmete vahelise ühtsuse eest. Lõppude lõpuks ei olnud koguduse usklike seas ühtsust, nagu ka ühtsus pereliikmete vahel on vajalik koguduse ülesehitamiseks. Seepärast vaadake seda salmi tervikuna:

"Aga ma palun teid, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel, et te kõik räägiksite üht ja sama ja et teie seas ei oleks lahkarvamusi, vaid et te oleksite ühtsed, ühes meeles ja ühes mõttemaailmas."

Salm Vanasõnad 6:20

Piibli vanasõnade raamatusse kuuluvad salmid on lühikesed. Siiski on need ütlused, mis sisaldavad suuri õpetusi ja tarkust. Seega näitavad kõik salmid, kuidas me peaksime elama jumalike põhimõtete alusel. Tutvu vanasõnade 6:20 ja selle rakendamisega pereelus.

Näidustused ja tähendus

Õpetussõnad on õpetused, mis on kokku pandud raamatusse. Nii et lisaks veel ühele salmile, mis on mõeldud pere ülesehitamiseks, on salm Õpetussõnad 6:20 abiks. See tähendab, et selles esitatakse, kuidas saada targaks ja käia oma teed.

Teisisõnu, tarkuse omandamise kaudu saavutatakse teadmised ja elu mõte. Seega, just tarkuse kaudu astutakse Jumalaga ja tema õpetustega osadusse. Seega näitab see salm, et lapsed peavad austama, järgima ja austama oma vanemate reegleid ja õpetusi. Ja seda selleks, et saavutada tarkus ja täius Jumala teedel.

Läbiviimine

Salm Õpetussõnad 6:20 räägib perekonna, suhtlemise, õpetuse edasiandmise ja kuulekuse tähtsusest. Seega peavad vanemad oma lapsi suunama, kuid lapsed peavad kuuletuma ja mitte hülgama seda, mida neile on õpetatud. Seega on salmi Õpetussõnad 6:20 läbilõige:

"Mu poeg, hoia oma isa käsku ja ära hülga oma ema õpetusi."

1. Johannese 4:20

Salm 1. Johannese 4:20 on osa Johannese evangeeliumi raamatust. See raamat on viimane neljast kanoonilisest evangeeliumist, mis kuuluvad Uue Testamendi hulka. Seega näitavad kõik need salmid, kuidas need, kes elavad Jeesuse õpetuse järgi, saavutavad palju õnnistusi.

Teisisõnu, et ehitada oma perekonda, uuri välja salm 1. Johannese 4:20. Lisaks sellele, mida see õpetab sind ja sinu lähedasi.

Näidustused ja tähendus

See oli apostel Johannes ise, kes kirjutas oma evangeeliumi. Nii näitab Johannes meile Jeesuse Kristuse jumalikkust, samuti seda, et ainult tema annab olendite päästmise. Seepärast näitab salm 1Jh 4:20, et keegi ei saa tõeliselt armastada Jumalat, kui ta ei armasta oma kaasinimesi.

Lõppude lõpuks on kõik inimesed Jumala portreed ja looming. Teisisõnu, on võimatu armastada Jumalat, kui sa ei armasta ja austa oma vendi. Lõppude lõpuks, kui me ei suuda armastada seda, keda me teame, et ta on olemas ja keda me näeme, siis ei ole võimalik armastada ka seda, keda me ei näe, mis antud juhul on Jumal.

Läbiviimine

Lõik, mis kujutab endast salmi 1. Johannese 4:20, näitab, et Jumalat on võimatu armastada ilma oma pereliikmete armastamiseta. Seega on see lõik tervikuna:

"Kui keegi ütleb: Ma armastan Jumalat, aga vihkab oma venda, siis on ta valetaja; sest kes ei armasta oma venda, keda ta on näinud, kuidas saab ta armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud?"

Salm 133:1

Sõna psalm tähendab kiitust. Teisisõnu, psalmide raamat on Piibli suurim raamat ja kuulub Vana Testamendi hulka, nagu ka kõik teised poeetilised ja sapiteediraamatud. Seega on psalmid ülistuslaulud, palve ja õpetusi täis hümnid.

Niisiis, nende õpetuste hulgas on salmid perekonna ülesehitamiseks. Ja nende hulgas on ka Psalm 133:1. Nii et uuri selle psalmi kohta kõike selle lugemisega.

Näidustused ja tähendus

Igal salmil on tähendus ja tähendus, nagu ka psalm 133:1. Seega näitab see psalm, et tõeline liit koosneb rahulolust ja armastusest. See tähendab, et liitu iseloomustab see, et see on meeldiv ja tasuv, nii et see on laialdaselt õnnistatud.

Nii peab perekond elama ühtsuses ja harmoonias. Nii elavad ju kõik need, keda Jeesus õnnistab ja kes järgivad tema õpetusi. Teisisõnu, et elu oleks hea ja sujuv, on vaja, et kogu perekond oleks ühtne. Lisaks sellele, et alati järgida Jeesuse Kristuse õpetusi.

Läbiviimine

Psalm 133:1 on lühike, kuid sellel on võimas sõnum, mida tuleks kasutada perekonna ülesehitamiseks. Sellisena iseloomustab seda rahu, mis tuleneb heast kooselust. Lõppude lõpuks on see tervikuna

"Kui hea ja meeldiv on see, kui vennad elavad üheskoos!".

Värss Jesaja 49:15-16

Jesaja raamat on osa Vanast Testamendist ja sellel on prohvetlik iseloom. Teisisõnu, Jesaja kirjutas selles raamatus prohvetlikud ettekuulutused olevikust ja tulevikust, mis peavad täituma.

Nii tahaks ta Jeruusalemma uuesti üles ehitada, kuid seal oli liiga palju pattu, usu puudumist Jumalasse ja sõnakuulmatust. Nii et vaata lähemalt salmi 46:15-16 tähendust ja seda, kuidas see võib sinu perekonda üles ehitada.

Näidustused ja tähendus

Salmides 46:15-16 näitab Jesaja, et Jeesus Kristus on kõigi inimeste isa ja valgus. Seega, isegi kui ema ei hoolitse oma lapse eest, on Jeesus alati tõeline päästja, igavese, puhta ja vaba armastuse kandja, mida ta jagab kõigi oma lastega.

Teisisõnu, ainult Jeesus on päästja, kes armastab meid tingimusteta, nii et ainult tema kohalolek ja tema õpetus lõpetab kõik kannatused, mis tekivad lõhenenud perekonnas, ning toob oma õpetuse kaudu ühtsuse ja ehitab selle perekonna üles.

Läbiviimine

Lõik salmidest Jesaja 46:15-16 näitab, kuidas lapsevanemad võivad oma lapsed unustada ja neist mitte hoolida. Jeesus Kristus aga hoolitseb alati oma laste eest ega unusta neid kunagi.

"Kas naine võib unustada oma lapse, et ta on lapseootel, et ta ei halastaks oma emakast sündinud poja peale? Aga kui ta unustabki, siis mina ei unusta sind: vaata, ma olen sind oma peopesadesse raiunud, sest sinu müürid on pidevalt minu ees."

Värss Õpetussõnad 22:6

Kuigi Õpetussõnade raamat on omistatud Saalomonile, on see raamat kogumik erinevate iisraellaste tarkustest, nii et kõigi selles raamatus sisalduvate tarkuste hulgas on perekonna ülesehitamiseks mõeldud salmid. Niisiis, vaata lähemalt salmi Õpetussõnad 22:6 kohta.

Näidustused ja tähendus

Salmi tähendus perekonna ülesehitamiseks Õpetussõnad 22:6 on lühike ja praktiline nõuanne perekonnaelu jaoks. See tähendab, et Iisraeli tark näitab, et vanemad peaksid oma lapsi õpetama Jumala väärtustega. Samuti suunama neid koguduse ja Jeesuse Kristuse armastuse teel.

Nii antakse kõik vanemate kogemused ja tarkus edasi lastele, kes on neist kogemustest õppinud. Seega ei eemaldu lapsed kunagi Jumala teedest ja õpetustest, isegi kui palju juhtub ja nad vananevad. Nad on ju tarkuses kasvatatud.

Läbiviimine

Salm Õpetussõnad 22:6 iseloomustab õpetusi, mida peaksite oma lastele edasi andma, seega lugege seda salmi tervikuna:

"Õpeta last vastavalt eesmärkidele, mis sul tema jaoks on, ja isegi kui aastad mööduvad, ei kaldu ta neist kõrvale."

Salm 1. Timoteosele 5:8

Uue Testamendi tegelastest ja raamatutest on Timoteus üks neist, keda tuntakse kõige rohkem. Tal on ju kaks kirja Piibli sees. Nii õpitakse Timoteuselt austust, ustavust ja head iseloomu. Seepärast vaata lähemalt salmi 1. Timoteuse 5:8 kohta.

Näidustused ja tähendus

Kui lugeda salmi 1. Timoteuse 5:8, siis on seal suur vihje meie perekonnale. See salm räägib ju sellest, et me peame hoolitsema oma lähedaste eest. Seega on kristlaste jaoks väga oluline hoolitseda oma pereliikmete eest, sest see on Jumala teenijate jaoks tavaline.

Teisisõnu, Jumal ei nõua ega kohusta teid hoolitsema oma pereliikmete eest. Seda seetõttu, et kõik need, kellel on usk, on inimesed, kes hoolivad.

Ja kui kristlane ei hoolitse oma kaasinimeste eest, siis eitab ta oma usku, nii et ta on halvem kui uskmatu. Seepärast, et ehitada ja ühendada oma perekonda, hoolitse selle eest, ja ilma hinnanguta.

Läbiviimine

Salm 1. Timoteuse 5:8 on üks pere ülesehitamise salmidest. Seega on selles kirjakohas öeldud, et:

"Aga kui keegi ei hoolitse omaenda ja eriti oma pere liikmete eest, siis on ta usust lahti öelnud ja on hullem kui uskmatu."

Kuidas saab pere ülesehitamise salmide tundmine aidata teid teie elus?

Püha Piibel on raamat, mida kristlased kasutavad oma elu kohta. See raamat on kogumik mitmetest teistest raamatutest, mis on jagatud Vanaks ja Uueks Testamendiks. Igas raamatus on peatükid ja salmid.

Iga peatükk on jagatud värssideks, mis on kas ridade või lihtsalt lühikeste lausete kaupa. Nii on igal värsil tõlgendus, sest need on lühikesed, kuid varustatud tähenduste ja õpetustega.

Teisisõnu, nii nagu Piibel annab edasi Jumala õpetusi, nagu armastus ja kaastunne, nii ka salmid. Seetõttu on oluline teada ja tõlgendada iga salmi, sest iga salm on ainulaadne õppetund erinevates eluvaldkondades.

Seega on arvukalt salme, mis on mõeldud perekonnale ja selle ülesehitamisele. Ja nende salmide tundmine aitab pereelus, sest need esitavad õppetunde väärtuste kohta, millele perekonda rajada. Suurim väärtus on aga armastus ja usaldus Jumala ja Tema eesmärkide vastu.

Unenägude, vaimsuse ja esoteerika valdkonna eksperdina olen pühendunud sellele, et aidata teistel oma unenägudele tähendust leida. Unenäod on võimas tööriist meie alateadvuse mõistmiseks ja võivad pakkuda väärtuslikku ülevaadet meie igapäevaelust. Minu enda teekond unistuste ja vaimsuse maailma sai alguse üle 20 aasta tagasi ning sellest ajast alates olen neid valdkondi põhjalikult õppinud. Jagan kirglikult oma teadmisi teistega ja aitan neil luua ühenduse oma vaimse minaga.