Merkur ve Lvu ve hvězdné mapě: význam, mytologie, láska a další!

  • Sdílet Toto
Jennifer Sherman

Význam Merkuru ve Lvu

Mít Merkur ve Lvu znamená, že v době, kdy byl stanoven astrologický horoskop daného jedince, procházela planeta Merkur souhvězdím Lva. Vládce této planety je tedy ovlivněn pátým znamením zvěrokruhu.

Vládce Merkuru za těchto okolností naznačuje sebejistou a pevnou mysl ve svých představách. Naznačuje také okamžik velkého odhodlání a vůle prožívat dobrodružství a bavit se jimi.

Tímto způsobem se člověk bude vždy cítit připraven dovolit si intenzivně žít v čemkoli, co bude chtít dělat. Koneckonců, lidé s touto kombinací mají také velké soustředění a drive.

Význam slova Mercury

Kromě toho, že je Merkur malá oranžová planeta, která se nachází na nejvnitřnější dráze sluneční soustavy, znamená i další věci. První planeta může prozradit mnoho o chování. Jistě, na základě mytologických a astrologických výkladů. Čtěte dál a dozvíte se více!

Merkur v mytologii

V Řecku nesl bůh Hermes titul posla, komunikátora a také boha cestovatelů a obchodu. Se splynutím řecké a římské kultury však došlo ke změnám v mytologii.

Helénismus, strategie, kterou římský císař Alexandr Veliký prosazoval sjednocení řecké a římské kultury, změnil jména řeckých bohů.

Proto byl Hermes přejmenován na Merkur, první planetu. Navzdory změně jména však ostatní hlavní charakteristiky zůstaly nezměněny. Povaha boha posla tedy ovlivňuje Merkur ve Lvu.

Merkur v astrologii

Merkur v astrálním prostředí odpovídá planetě socializace mezi lidmi. Je to tedy planeta, která bude v menší či větší míře určovat komunikační schopnosti daného jedince. Ačkoli se tedy může zdát, že tento vliv bude vždy přinášet dobré výsledky, ve skutečnosti bude vše záviset na znamení.

Proto budou mít na tyto výsledky velký vliv charakteristiky dvanácti znamení zvěrokruhu, takže kombinace Merkuru ve Lvu, Kozorohu, Panně nebo Rybách budou různé.

Merkur ve Lvu - základy

Některé věci jsou nezbytné k tomu, abyste pochopili, co to vlastně znamená mít Merkur ve Lvu. Musíte si zjistit, v jakém znamení se Merkur nachází, co představuje v astrologické mapě, dát ho do souvislosti se znamením a dokonce si ověřit jeho chování v rámci sluneční revoluce. Podívejte se na to níže.

Jak objevit můj Merkur

Abychom zjistili, kterému Merkuru odpovídá, je třeba sestavit astrologickou mapu. Ta zmapuje na obloze důležité prvky, které určují znamení a vliv planet na ně.

Poté se v kartě zobrazí mapování souhvězdí a sklonů planet v přesném okamžiku jeho narození. Zjistí se tak jeho Slunce, hlavní znamení a také Merkur.

Poté bude člověk přesně vědět, zda je jeho astrální kombinace Merkur ve Lvu, v Raku nebo v některé z dvanácti možností zvěrokruhu.

Co odhaluje Merkur v horoskopu narození

V analýze horoskopu planeta Merkur napoví, jak se bude vládnoucí osoba chovat ve vztahu ke svému zevnějšku. V tomto smyslu odhalí problémy jedince se světem a lidmi kolem něj.

Zda budou dobře komunikovat, zda budou schopni navazovat dobré vztahy, stýkat se s lidmi a získávat přátele, a dokonce naznačují, zda budou dobrými řečníky. Tyto předpovědi se tedy mohou týkat jak osobního, tak profesního života.

Tato planeta tedy bude vypovídat především o schopnosti socializace a o všem, co tento segment života může zahrnovat. Nakonec se tato předpověď bude lišit podle znamení: Merkur ve Lvu, Rybách atd.

Merkur ve Lvu v horoskopu narození

Kombinace Merkuru ve Lvu v astrologickém horoskopu přináší jistě mnoho dobrého. Dává jedinci výsadu soustředění a koncentrace. Může tak s odhodláním a zápalem dosáhnout velkých věcí.

Tito lidé mají navíc neotřesitelnou sebedůvěru, která jim pomáhá dosahovat jejich cílů a také přispívá k jejich duševnímu zdraví. S důvěrou v sebe sama je totiž snazší čelit nepřízni osudu.

Tato astrální kombinace je zdrojem velké energie a touhy po životě, takže se tito lidé často zabývají novými projekty a stále se něčím zajímavým zabývají.

Sluneční revoluce Merkuru ve Lvu

Sluneční revoluce je sama o sobě dobou obnovy, změn a nových začátků, takže s Merkurem ve Lvu tomu nebude jinak, protože přesně to tento okamžik přinese. Především čas sluneční revoluce v této kombinaci předpovídá dobu rozmachu a velkého zdroje energie, takže to bude pravděpodobně doba tvrdé práce a odhodlání.

Ve skutečnosti spolu s tím přichází pro jedince období cvičení a duševní reflexe. V tomto smyslu cvičení pomůže udržet mysl zdravou tváří v tvář tomuto velkému přílivu energie a při provádění všech těchto nových činností.

Merkur ve Lvu v různých oblastech života

Vliv planety Merkur, když je ve Lvu, se týká chování, postojů a vztahů. Může se však projevit v různých oblastech života jedince, které nelze z tohoto hlediska neanalyzovat. Níže se tedy podívejte, co Merkur ve Lvu znamená v různých oblastech života.

Zamilovaný

V lásce jsou ti, kterým vládne Merkur ve Lvu, velmi úspěšní v umění dobývání. To jistě není překvapením, protože Lev je už tak sebevědomé a svůdné znamení, a když se k tomu přidají schopnosti, které tato planeta přináší, je tato kombinace dokonalá.

Všichni, kdo obklopují osobu, jíž tato kombinace vládne, jsou k ní osudově přitahováni a nedokážou odolat jejímu přirozenému šarmu, takže nebude mít potíže s hledáním partnerů. Navíc její cílevědomost a odhodlání přinesou do jejích vztahů zralost, která má všechny předpoklady být dlouhodobá.

V přátelství

Pokud jde o přátele, lidé, kterým vládne Merkur ve Lvu, jsou velmi pracovití a obětaví. Proto slibují, že budou lidmi, s nimiž je třeba počítat a kteří si zaslouží důvěru a respekt. Přestože jsou velmi sebevědomí a soběstační, jsou to lidé, kteří si velmi cení vztahů se svými přáteli.

Je to dáno jejich přirozeným magnetismem, který přitahuje všechny kolem a okouzluje je.

V rodině

V rodině je Merkur ve Lvu vždy středem pozornosti a chce být středem pozornosti, takže při večeřích, obědech, grilování a dalších rodinných setkáních na sebe vždy upoutá všechny pohledy.

Jejich lehce sebestředné chování může navíc vést k určitým třenicím v rodině kvůli rozdílným názorům a pomluvám nebo i kvůli čemukoli jinému, co tuto osobu podráždí.

Proto i přesto, že jsou tito jedinci vázáni na rodinu, mohou čas od času způsobit v rodinném prostředí určitý zmatek. Tím otřásají blízkým vztahem se svými blízkými.

V práci

V práci hraje Merkur ve Lvu vedoucí roli, což je jeho přirozeností, takže využívá svých komunikačních schopností k tomu, aby uplatňoval moc nad svými spolupracovníky. V mnoha situacích využívá těchto schopností k tomu, aby se postavil do role vlivného činitele.

Proto je skvělé mít Merkura ve Lvu jako zaměstnance, protože bude umět dobře využít svou kreativitu a bude mít dobrý vliv na ostatní. Kromě toho bude vždy jednat soustředěně a odhodlaně.

Další interpretace rtuti ve Lvu

Výklad vládců planet je možné provést v jakékoliv oblasti nebo segmentu života jedince. Jistě je zajímavé sledovat ty nejdůležitější nebo nejobecnější, které mohou kdykoliv obsáhnout užitečné poznatky. Sledujte článek a dozvíte se více.

Muž s Merkurem ve Lvu

Muži s Merkurem ve Lvu mohou být ve svých poznámkách poněkud výbušní a energičtí. Koneckonců tato kombinace je spojením ohnivého znamení s planetou, která určuje komunikační chování.

V jednoduchých diskuzích budou mít potíže udržet si chladnou hlavu, takže budou náchylní i k urážkám, a to kvůli křehkému egu Lva, takže buďte opatrní, když se s nimi začnete hádat. Ačkoli snadno ztrácejí nervy, projevují také velké sebevědomí. Někdy může být toto vnější sebevědomí dokonce přehnané a může působit povýšeně.

Žena s Merkurem ve Lvu

Ženy s Merkurem ve Lvu jsou nesmírně svůdné a okouzlující, získají si každého. Jsou proto velmi sebevědomé, sebejisté a nenechají se rozhodit maličkostmi.

Navíc jsou velmi pracovití a snaživí, takže bývají úspěšní, tvrdohlaví a zaujímají vysoké pozice všude, kam přijdou. Samozřejmě, že jejich rychlé myšlení je také pákou úspěchu.

Ve skutečnosti jsou také dobrými mediátory a mají v rukou velkou přesvědčovací schopnost, proto se jim daří prakticky a moudře obejít mnoho zbytečných diskusí a zmatků, které vznikají v každodenním životě.

Výzvy Merkuru ve Lvu

Jakkoli je komunikace silnou stránkou Merkura ve Lvu, souvisí s ní i jeho problémy. Především jeho mánie myslet si, že má vždy pravdu v tom, co říká, mu brání respektovat názory druhých.

Kromě toho se jejich nadšení pro vlastní nápady může stát nepříjemným, protože zastíní, i když neúmyslně, pokroky ostatních.

Je tedy výzvou pochopit, že je třeba více naslouchat a zmírnit některé situace, které by neměly být větší, než ve skutečnosti jsou.

Merkur ve Lvu v úpadku

Podzim v astrálním světě je okamžikem, kdy je planeta v nejhorším stavu, takže bude mít negativní vliv na některé z dvanácti znamení zvěrokruhu. V případě Merkura ve Lvu přináší podzim některé situace, které si zaslouží opatrnost a pozornost.

Ve skutečnosti je tato kombinace vynikajícím komunikátorem, který je rád středem pozornosti. Na podzim však může všechno to mluvení a jistota vést k chybám, které mohou vyvolat nedorozumění. Tím se jedinec vystavuje riziku, že si ublíží a zničí přátelství nebo pracovní vztahy.

Tipy pro osoby s Merkurem ve Lvu

Pro ty, kteří mají Merkur ve Lvu, je dobrou radou dávat si pozor na to, co říkají, a naučit se umírněnosti ve slovech. To jistě hodně pomůže a udělá z těchto skvělých komunikátorů ještě lepší lidi.

Často je lepší mlčet nebo některé informace zatajit, než zveřejnit vše, co víte, jen proto, že to můžete udělat. Navíc je důležité považovat moudrost za výhodu, která by se neměla kdykoli prozradit.

Stručně řečeno, tip je ve vztahu k množství informací předávaných touto osobou, která si musí dávat větší pozor na to, co mluví, ke komu mluví a jak mluví.

Je Merkur ve Lvu dobrá konfigurace pro lásku?

Kombinace planety Merkur ve Lvu slibuje lásku s velkým ohněm a vášní. Vztahy těchto osob budou tedy téměř vždy prožívány intenzivně a vášnivě.

Dokud se všechno to nadšení pro vášeň nepostaví do cesty ostatním aspektům života, je to skvělý způsob, jak navázat vztah s lidmi a milovat. Přesto je třeba s tím plamenem šetřit a ujistit se, že obě strany jsou na stejné vlně.

Díky zaměření této kombinace by však pro tyto jedince nemělo být obtížné tyto interpretace sladit. Zkrátka, jedná se o dobrou konfiguraci pro lásku, která přinese mnoho příběhů hodných telenovely, s velkými láskami.

Jako odborník v oblasti snů, spirituality a esoteriky se věnuji pomoci druhým najít smysl jejich snů. Sny jsou mocným nástrojem pro pochopení našeho podvědomí a mohou nabídnout cenné poznatky o našem každodenním životě. Moje vlastní cesta do světa snů a spirituality začala před více než 20 lety a od té doby jsem tyto oblasti intenzivně studoval. Baví mě sdílet své znalosti s ostatními a pomáhat jim spojit se s jejich duchovním já.