Ascendenten i Taurus: i kärlek, på jobbet, egenskaper och mycket mer!

  • Dela Detta
Jennifer Sherman

Betydelsen av Ascendant i Taurus

En ascendant i Taurus formar personligheten mot romantik och engagemang i relationer. Personer med denna ascendant är dessutom sensuella och anstränger sig inte för att utforska sin sexualitet.

De sätter trygghet och nöjen i första rummet och använder tiden till sin fördel, så de vet mycket väl hur de ska njuta av livet. Men de kan gå vilse och inte uppfylla sina mål genom lathet, uppskjutande och att låta sig ryckas med av tillfälliga nöjen.

Men om de är konsekventa kan de uppnå allt de siktar på, eftersom de är praktiska, intelligenta och beslutsamma. Vill du veta mer? Läs då allt du behöver veta om Taurus ascending!

Betydelsen av det stigande tecknet

Att känna till ascendenttecknet är viktigt för att förstå hur en person beter sig mot andra, liksom dess inflytande på soltecknet och personligheten. Se nedan vad ett ascendenttecken är och hur du upptäcker ditt.

Vad är ett stigande tecken?

Ascendenten är det tecken som syns på den östra horisonten vid födelseögonblicket och med hjälp av vilket det är möjligt att fastställa aspekter av en persons personlighet. Till skillnad från solen, som beskriver hur en person är internt, anger ascendenten yttre egenskaper.

I denna mening definierar ascendenten hur individen kommer att uppfattas av andra i sin omgivning. Den påverkar också naturliga gåvor, sättet att uttrycka sig och individualitet. Således formas utseende, åsikter och handlingar av ascendenttecknet.

Hur känner du till ditt stigande tecken?

För att ta reda på det stigande tecknet måste man ha det exakta födelsedatumet och den exakta tiden för födelsen i handen, födelseplatsen kan också begäras för att få en större precision. På så sätt kan man fastställa vilket tecken som stod öster om horisonten.

Det är viktigt att känna till denna information för att förstå personlighetens inneboende egenskaper, dessutom kan ascendenten också påverka soltecknet. Det är grundläggande att hitta en balans mellan soltecknets och ascendentens aspekter, men detta är bara möjligt med tid och självkännedom.

Positiva egenskaper hos Taurus ascendant

Att ha ascendenten i Taurus påverkar flera positiva egenskaper, vilket gynnar affektiva relationer och yrkeslivet. Kolla därför nedan hur energierna i detta tecken gynnar bland annat praktiska egenskaper och trygghet.

Praktiskhet

En av de mest anmärkningsvärda egenskaperna hos Taurus ascendenter är deras praktiska förmåga. De är människor som lägger handen i arbete och inte tvekar att ge användbara förslag. Dessutom är de inte impulsiva när de har en uppgift att utföra, så de tänker lugnt efter innan de börjar göra det.

De är också praktiska i sitt ekonomiska liv, eftersom de hatar slöseri och vet hur man använder pengar på ett klokt sätt och gör besparingar när det behövs. De är också smidiga för att få idéer från ritbordet och är realistiska. De är dock alltid oroliga för säkerheten och förhindrar förändringar, även när de är nödvändiga.

Säkerhet

Säkerhet är en av de viktigaste faktorerna i livet för en person med Taurus ascendant. De följer vägar som kan ge känslomässig och ekonomisk komfort och håller sig borta från förändringar, eftersom de anser att det finns risker.

I denna mening är de tålmodiga och förstår att säkerhet måste erövras med tiden, men de kan gå vilse och falla in i lathet och uppskjutande. Men om de vet hur de ska hantera tid och ytliga nöjen kan de uppnå vad de vill, eftersom de är fast beslutna att omsätta saker och ting i praktiken.

Trygghet är också ett kännetecken för hur de beter sig. De är självsäkra, även i stressiga situationer. Dessutom söker de komfort och nöje, men alltid med hänsyn till sin ekonomiska och känslomässiga stabilitet.

God smak

Människor med Taurus ascendenter har god smak och de visar det på olika sätt: de besöker överdådiga platser, köper vackra kläder eller njuter av god mat, men utan att överdriva och på ett klokt sätt.

Dessutom är de stora konstälskare och har en kritisk syn, eftersom estetik och skönhet är oerhört viktigt för dem. Av denna anledning kan de bli materialistiska och konsumera vackra föremål som erbjuder komfort.

Negativa egenskaper hos Taurus ascendant

Eftersom allting i livet har en bra och en dålig sida, stör det också att ha ascendenten i Taurus genom att lyfta fram vissa negativa punkter. Sådana aspekter kan vara skadliga i karriär och relationer. Förstå varför de är envisa, lata människor, bland andra defekter.

Envishet

Envishet är ett starkt drag i personligheten hos Taurus ascendenter, så de kan motstå att ändra sin åsikt, eftersom de vanligtvis inte lyssnar på andra.

De är också realistiska, jordnära och konservativa. Dessa egenskaper kan vara positiva i vissa situationer, men de kan också leda till envishet. I relationer kan de vara svartsjuka, otåliga och oflexibla.

Ilska

Människor med Taurus ascendant har mycket agg, tiden går och de har fortfarande inte förlåtit tidigare svårigheter. På så sätt är det ett negativt drag som de behöver bli medvetna om för att kunna hantera det bättre.

De uttrycker sig också på ett accentuerat sätt, så i stunder av ilska kan de explodera och släppa ut negativa känslor. Uppbevarade sår visar sig också i episoder av ilska, eftersom de inte lätt blir av med förbittring.

Skötsamhet

Det är sant att ingen är immun mot att lämna viktiga saker till senare, men personer med Taurus ascending tenderar att göra detta oftare, eftersom de älskar komfort och lätt ger upp för tillfredsställelsen av tillfälliga nöjen.

De är lata och vill göra allting på sin egen tid. De kan övervinna dessa hinder genom att blockera distraktioner och påminna sig själva om att uppgiften måste göras vid någon tidpunkt.

Taurus Ascendant i kärlek

En ascendant i Taurus innebär mycket passionerade, sensuella och kärleksfulla relationer. Dessa personer kan dock också ha sorg och ha svårt att förlåta. Läs mer information om Taurus ascendant som bland annat rör sensualitet och hög libido.

Sensualitet

Personer med Taurus ascending klarar sig bra i relationer, eftersom de styrs av Venus, planeten som bestämmer affektiva och estetiska egenskaper. Därför är de sensuella och gillar partners som också är sensuella. De odlar kärlek på ett förföriskt sätt, med ord, gester och smekningar.

De är romantiska, milda och mycket passionerade, och andra lägger lätt märke till dem på grund av deras höga sensualitet.

Hög libido

De är förföriska, uppmärksamma och bryr sig om sin partners njutning och välbefinnande. Det är därför svårt att se en person med denna Ascendant vara självisk och försöka tillfredsställa endast sina egna sexuella önskningar.

Taurus ascendant söker trygghet i nästan alla avseenden, men inte inom sexualiteten. När det är dags att utforska sina sexuella önskningar begränsar de sig inte, de vill utvidga sin känslighet och ha så mycket njutning som möjligt.

Svårighet att förlåta svek

Det är osannolikt att en person med en tjurascendent förlåter ett svek, men det kan hända om det finns en mycket stark koppling, eller kanske ett känslomässigt beroende, så att de lider under lång tid, hyser agg och funderar över situationen i tystnad.

Dessutom kan de bli arga och kräva en förklaring, men det motsatta kan också inträffa, att de helt enkelt inte vill ha ett klargörande och avslutar relationen. De kan ändå söka en ny relation efteråt för att kamouflera smärtan.

Taurus Ascendant på jobbet

På jobbet kan personer med en ascendent i Oxen vara mycket fokuserade och självsäkra, men de kan också ha problem med lathet, uppskjutande och att ge upp.

Fastställande

Att ha Taurus ascendant är en indikation på beslutsamhet och fokus för att uppnå mål och uppnå känslomässig och ekonomisk stabilitet, eftersom de värdesätter komfort. De brukar få vad de vill ha, eftersom de är engagerade och realistiska.

De kan dock äventyra allting på grund av sin envishet och inte acceptera att förändringar är nödvändiga. De kan också skadas av förhalning och lathet. Men om de lyckas komma runt dessa negativa punkter kan allting gå bra, eftersom de är mycket kompetenta i allt de gör.

Svårigheter att påbörja något

Det är inte lätt att börja något för dem som är uppstigande tjurar, eftersom de är lata och inte gillar förändringar kan de skjuta upp allt till senare. Men de klarar sig bra när de måste arbeta i ett team och ge kontinuitet åt en uppgift som någon annan redan har påbörjat.

Annars måste de vara modigare och ha initiativförmåga. De måste också frigöra sig från negativa beteendemönster, som missbruk och pessimism. Dessutom gillar de att hålla sig till rutiner, vilket kan hjälpa dem att starta projekt och fortsätta dem.

Yrkesmässiga intressen

De yrkesmässiga intressena för personer med en ascendent i Oxen kretsar kring materiella mål, bekvämlighet och fysisk och emotionell stabilitet. De är också mycket intelligenta och klarar sig bra i yrken inom exakt samma område, som ingenjörsyrket och redovisning.

Men de är också bra på att hantera allmänheten, så de trivs bra i yrken som är inriktade på kommunikation, skrivande och försäljning. De kan också välja yrken som är inriktade på skönhet och estetik, eller till och med lyxvaror, eftersom de vet hur man ger prestige och arbetar med sin sensualitet. Utöver allt detta är de bra entreprenörer.

Hur Taurus Ascendant förhåller sig till soltecknen

Taurus ascendant kan skapa bra kombinationer med andra tecken i det astrala horoskopet, vilket stärker positiva egenskaper och minskar negativa punkter. Kontrollera hur Taurus ascendant förhåller sig till varje element i soltecknen.

Lufttecken

Att ha luftelementets soltecken i horoskopet och Taurus som ascendent symboliserar ett bra förhållande, eftersom det balanserar fantasin hos lufttecken med fötterna på jorden och realismen hos Taurus. Därför kan goda idéer uppstå ur denna kombination.

Lufttecken och jordtecken är en förening som ger kreativitet och handlingskraft. Lufttecken har en livlig fantasi, så de gillar att filosofera om olika ämnen, men är kanske inte så bestämda när det gäller att omsätta saker i praktiken, så Taurus engagemang och kompetens kan ge den perfekta föreningen.

Brandskyltar

För dem som har kombinationen av eldelementet och tjuren i sitt horoskop kan man förvänta sig en balans mellan inre och yttre motivationer. På så sätt kan de kontrollera sin impulsivitet och agera med mer visdom och ansvar, även i kärleksrelationer.

En ascendant i Taurus kan tillsammans med dessa energier balansera fördröjning och lathet, men det kan också ge upphov till ilska och utbrott.

Vattenmärken

Föreningen mellan vattentecknen och Taurus ascendant ger generositet och hängivenhet, och sätter alltid andra i första rummet. I kärleksrelationer tenderar de att vara mycket uppmärksamma, eftersom Taurus är tillgiven och värdesätter känslomässig trygghet, förenade med vattentecknen, som är mer känslomässiga, blir de ännu mer kärleksfulla.

Dessutom kan Taurus praktiska förmåga och vattentecknens fantasi vara idealiska för att omsätta idéer i praktiken. Detta beror på att vattentecknens inflytande främjar kreativitet och en drömmande personlighet, men lite objektivitet. På så sätt kan en förening med Taurus vara mycket fruktbar för att skapa balans.

Jordtecken

Kombinationen av jordtecken och Taurus ascendant gynnar uppfattningen av verkligheten som den är. Jordtecken ger visdom att hålla fötterna på jorden och agera medvetet och planmässigt.

Förutom allt annat är de konservativa och hängivna och klarar av de flesta uppgifter de påbörjar. De kan dock odla negativa tankar, vara mycket envisa och motståndskraftiga mot förändringar. Därför måste man vara försiktig så att dessa egenskaper inte blir till brister.

Annan information om Taurus ascendant

Det finns mycket viktig information när det gäller ascendenten, så vi har separerat några mer relevanta punkter om detta ämne. Se nedan vilken planet som är den styrande planeten för Taurus ascendant och dess förhållande till det nedåtgående tecknet.

Styrande planet

Den styrande planeten för Taurus ascendant är Venus, så de är tillgivna och välkomnande människor som ger uppmärksamhet och tillgivenhet i relationer. Dessutom är de vanligtvis mycket vackra och uppmärksammas var de än går.

De som har Taurus som ascendent har fått gåvan att komma till världen med mycket charm och förförelse, därför har de alltid en friare. De är också konstälskare, sentimentala, materialistiska och sensuella.

Alla dessa egenskaper gör att de kan locka till sig den person de önskar. Att ha ett förhållande med någon med Taurus ascendant tenderar att vara mycket givande, eftersom de är lojala, romantiska och omtänksamma. Förutom allt detta kan de bli alltför fästade vid saker och människor.

Förhållandet mellan ascendant och descendant i Taurus

I astrologin befinner sig den nedåtgående i det sjunde huset, medan den uppstigande befinner sig i det första huset. De befinner sig på motsatta sidor vid födelseögonblicket, det vill säga den uppstigande i den östra horisonten och den nedåtgående i den västra horisonten.

Nedkomlingen påverkar den vision som varje person har inom en kärleksrelation, samt vad de söker i en romantisk partner. Den är också kopplad till hur mycket ansträngning man lägger ner på att upprätthålla ett hälsosamt band med den älskade.

Förhållandet mellan Ascendant och Descendant i Taurus avslöjar stabila relationer, individer som söker livslångt sällskap. Därför slösar de inte tid med ytliga band utan föredrar att ge sig själv och ägna sig åt fasta och varaktiga relationer.

Hur relaterar man till personer med Taurus ascendant?

Om du vill ha en relation med personer med Taurus ascendant måste du vara säker på att du vill inleda ett seriöst förhållande, eftersom dessa infödda inte gillar att slösa tid utan söker partners för att bygga upp något stabilt.

Dessutom är det viktigt att du är öppen för att utforska sexualitet och sensualitet, eftersom detta är en av de saker som mest drar till sig uppmärksamhet för Taurus ascendenter. Du måste också njuta av att ha en mycket uppmärksam och romantisk partner, samt att kunna hantera din hårdhänta sida.

Nu när du vet hur personligheten hos en person med Taurus ascendant ser ut kan du använda informationen i den här artikeln för att motivera dina handlingar och göra kloka och medvetna val.

Som expert inom området drömmar, andlighet och esotericism är jag dedikerad till att hjälpa andra att hitta meningen med sina drömmar. Drömmar är ett kraftfullt verktyg för att förstå våra undermedvetna sinnen och kan erbjuda värdefulla insikter i vårt dagliga liv. Min egen resa in i drömmarnas och andlighetens värld började för över 20 år sedan, och sedan dess har jag studerat mycket inom dessa områden. Jag brinner för att dela min kunskap med andra och hjälpa dem att få kontakt med sitt andliga jag.