Hva betyr Uranus retrograd? I skiltene, i husene og mer!

  • Dele Denne
Jennifer Sherman

Generell betydning av Uranus Retrograde for astrologi

De retrograde bevegelsene til planetene forårsaker alltid frykt hos mennesker. Det er imidlertid ingen grunn til å gjøre det. Disse bevegelsene krever litt forsiktighet, men representerer også passende øyeblikk for å gjenoppta ventende problemer.

Når vi snakker om Uranus, er det verdt å merke seg at det er en planet hvis bevegelse tar 7 år å fullføre i hvert tegn. Derfor tar det 84 år å lage en hel sirkel rundt dyrekretsen. På denne måten er den kjent som en generasjonsplanet, på samme måte som Pluto og Neptun.

I løpet av artikkelen vil karakteristikkene og betydningen av Uranus retrograd for astrologi bli tatt opp. Fortsett å lese.

Personlighet og Karma til Uranus Retrograd

Uranus er en planet assosiert med fortroppen. Derfor har den en direkte sammenheng med det som er overraskende, umulig å forutse og med originalitet. I tillegg er den representanten for intuisjon og fremskritt mot fremtiden.

Snart driver denne planeten nødvendige endringer i folks liv, og tar dem ut av komfortsonen. Gjennom dette brytes barrierer og nyhetsbehovet blir en del av hverdagen.

Denne bevegelsen indikerer imidlertid ikke vanskeligheter eller tilbakeslag, men snarere en nødvendig revurdering. For å lære mer om egenskapene til Uranus retrograd ogperiode med promiskuitet og bohemliv, noe som må ses nøye på for å unngå skadelige utskeielser.

Uranus retrograd i 6. hus

Det 6. huset er assosiert med arbeid, og når Uranus retrograd er tilstede i det, betyr det at metodene vil bli merkelige og mye mer avanserte enn i nåværende øyeblikk. I tillegg er tendensen at interessen for alternativet også oppstår på andre praktiske områder i livet, som helse. Derfor kan åndelige kurer og homøopatiske medisiner oppstå blant personlige interesser.

Når Uranus er velaspektert i dette huset, har Uranus en tendens til å indikere evner for eksakte og naturvitenskapelige vitenskaper, i tillegg til å legge til oppfinnsomhet til folks måter å arbeide på.

Uranus retrograd i 7. hus

Ønsket om frihet spiller inn når Uranus er retrograd i 7. hus Dette ønsket kan rettes mot et ekteskap eller til og med mot samfunnet som helhet. Derfor har personer med denne plasseringen en tendens til å tenke på skilsmisse som en løsning på deres forholdsproblemer.

Dette skjer fordi behovet for uavhengighet forutsagt av Uranus retrograd vil gjøre at enhver forpliktelse blir et reelt problem. Derfor, under denne transitt, er tendensen at enhver romantisk involvering ikke er særlig langvarig. I tillegg kan vennskap også gå gjennom vendinger.

Uranus retrograd i 8. hus

Livets mysterier, spesielt det som går utover det fysiske planet, blir en bekymring for folk når Uranus er retrograd i 8. hus.liv etter døden. I tillegg gir den aktuelle transitt rom for interesse for vitenskapsområder som atomfysikk.

Et positivt aspekt ved Uranus retrograd i 8. hus er flaks. Derfor er det en tendens til at endringer skjer nettopp på grunn av dette og generelt sett er de knyttet til penger, og kan tyde på en arv.

Uranus retrograd i 9. hus

Når Uranus er retrograd i 9. hus, er dette et tegn på svært avanserte ideer innen felt som filosofi, spiritualitet, høyere utdanning og religion. Derfor fører plasseringen til at folk beveger seg bort fra mer ortodokse synspunkter og nærmer seg andre kunnskapsområder, som astrologi og okkulte vitenskaper.

Derfor har denne astrologiske transitt en tendens til å tilby en mer progressiv når det gjelder til utdanning. Snart kan elektroniske medier også bli en del av deres studierutiner og audiovisuelle ressurser.

Uranus Retrograde i 10th House

Uranus Retrograde i 10th House er en indikasjon på uvanlige yrker. Posisjonering er i stand til å skape ledere, spesielt knyttettil vitenskapelige områder, men favoriserer også denne egenskapen i flere andre kunnskapssektorer, som humanvitenskap og matematikk. Dermed vil, uavhengig av valgt karriere, innovasjoner være tilstede.

I tillegg snakker posisjoneringen også om politiske synspunkter, som tar fullstendig avstand fra konservative verdier, spesielt radikale. Derfor, når Uranus er under stress, kan det oppstå revolusjonære tendenser. Plasseringen er en indikasjon på viljestyrke og ambisjoner.

Uranus retrograd i 11. hus

Når den plasseres i 11. hus, tjener Uranus retrograd til å indikere liberale mennesker som er opptatt av sannheten bak hver begivenhet. Derfor bryr de seg ikke om andres mening og gir heller ikke den minste verdi til tradisjonsspørsmål.

I tillegg er det verdt å nevne at retrograderingen av Uranus i 11. hus i stor grad favoriserer de humanitære tendensene av individer. Snart vil følelsen av brorskap øke, og intuisjonen vil være en kraftig guide under den astrologiske transitt. Alt dette fellesskapet kan gi opphav til en interesse for det okkulte og vitenskapen.

Uranus retrograd i 12. hus

Plasseringen av Uranus retrograd i 12. hus er et tegn på en søken etter det okkulte , spesielt i individets rike. Dermed vil enkeltpersoner begynne å lete etter ting som er innenfor deresubevisst som en måte å utvide din åndelige bevissthet. De vil i økende grad ønske å tilfredsstille sine mentale aspekter og kan vise interesse for praksiser som yoga.

I tillegg, hvis Uranus er plaget, kan mediumistiske tendenser dukke opp hos mennesker. Det er imidlertid viktig å være klar over dette fordi det er en mulighet for at de ikke er sanne, men et resultat av nevrotiske motivasjoner.

Retrograde planeter i astrologi

Generelt sett kan retrograde planeter forstås som planeter som beveger seg i motsatt retning, det vil si går bakover på himmelen. For astrologi har dette en mer kompleks og dyp betydning.

Dermed har retrograde bevegelser direkte innvirkning på folks liv, forbindelse med fortiden og kan også påvirke astralkartet hvis de er tilstede ved fødselen. fødselen til en bestemt person, som påvirker hans personlighet.

Disse aspektene og andre detaljer angående de retrograde planetene vil bli diskutert i neste del av artikkelen. Så for å lære mer om det, fortsett å lese.

Hva er retrograde planeter

Fra et astronomisk synspunkt skjer en retrograd bevegelse når jorden passerer eller blir forbigått av andre planeter. Dette er imidlertid ikke bare et spørsmål om å gå bakover, slik planeter kanutføre bevegelser i kontinuerlige sykluser og det er åtte grunnleggende bevegelsesformer.

For astrologi består tolkningen av disse transittene av at det oppstår noen uvanlige mønstre, siden planetbevegelser er direkte. Derfor består retrogradering av en utfordring og noe som bryter med normaliteten. Målet er å følge veier som ikke er tilgjengelige på konvensjonelle måter.

Den trippel retrograde prosessen: fase I, II og III

Retrograderingsprosessen har tre forskjellige faser. I det første prøver folk å leve fremtiden mens de fortsatt er i nåtiden. I den andre utføres prosessen med å leve fremtiden som om individer allerede hadde gått gjennom opplevelsene. Til slutt består den tredje fasen av mentalt å gjenta den første fasen, gjenoppleve forventningene generert av noe som allerede har skjedd.

Derfor påvirker dette måten energien til den retrograde planeten kanaliseres av et individ. Som illustrasjon, i den første fasen er det umulig for denne energien å være negativ fordi impulsen er motiverende.

Retrograder og Karma

De retrograde planetene, generelt, er ganske karmiske. Dette skjer på grunn av forbindelsen med tidligere liv og aner, som kan bringe tilbake en rekke spørsmål som var uløste og derfor må ses nøye på i fremtiden.tilstedeværelse av individer.

Derfor er en retrograd planet alltid en indikasjon på gjeld fra et karmisk synspunkt, og den astrologiske transitt indikerer at det ikke lenger er noen måte å unngå å håndtere problemet med fortiden som var under behandling. , siden det må løses så snart som mulig.

Innflytelse av retrograde planeter på tegn

Når en planet er retrograd, betyr det at alt den styrer blir brått avbrutt. For eksempel, når Merkur er retrograd, fører dette til materielle tap. Prøv å tenk på hvor mange elektroniske enheter som allerede har gitt deg problemer under disse transittene, og det er lett å forstå dette spørsmålet.

Derfor har mange mennesker en tendens til å finne disse bevegelsene negative, men de trenger ikke å bli sett den veien. Energi kan oppleves som en form for forstyrrelse, og noen ganger er det nødvendig for kontinuitet og for fremtiden.

Innflytelse av retrograde planeter på hus

Påvirkningen fra retrograde planeter i hjemmene gjør folk mer tilbøyelige til introspeksjon. Dermed føler de at noe mangler i livet deres. Men å bestemme nøyaktig hvilket område av livet som vil bli påvirket, avhenger av å bestemme hvilken planet som gjør denne bevegelsen og i hvilket hus den er plassert.

Et mer generelt syn snakker bare om denne.tendens til å trekke seg tilbake og bli mer tilbaketrukket og sjenert på grunn av bevegelse. Dette skjer fordi energiene er konsentrert i indre bevegelser mer intenst.

Hvorfor anser Uranus Retrograde "søket" som en endeløs prosess?

Den retrograde bevegelsen til Uranus er knyttet til gjennomgang av situasjoner med sikte på å rømme fra mennesker og scenarier som bringer følelsen av undertrykkelse. Derfor er dets budskap knyttet til endring og søk, som utgjør den uendelige og uforutsigbare prosessen.

Når Uranus starter denne prosessen, blir noe hensynsløst ødelagt og må bygges opp igjen på en annen måte. Siden denne planeten er rettet mot det okkulte, er dette ikke gjort eksplisitt og det er en individuell prosess. Derfor må hver person finne sin egen vei etter å ha blitt kvitt de undertrykkende situasjonene i dag.

av dens påvirkninger, fortsett å lese.

Uranus Retrograd

Uranus retrograd bringer den nødvendige energien til å endre folks liv, spesielt i betydningen å fjerne dem fra situasjoner med undertrykkelse. Den aktuelle prosessen kan være ganske utmattende, siden det ikke er noe planlagt eller til og med et resultat av en bevisst beslutning. Snart er det som om individet blir presset i retning av denne endringen.

Så det som gjenstår er å akseptere. Retrograderingen av planeten har en tendens til å være smertefull for noen mennesker på grunn av følelsen av tap av kontroll, men det er viktig å forstå at kontrollen faktisk aldri tilhører oss.

Personligheten

For moderne astrologi er Uranus-personligheten assosiert med ønsket om å forandre seg og vite mer om verden. Derfor er det en planet med eksentriske egenskaper, som for sent ble anerkjent som sådan, og som er assosiert med revolusjonsideene.

Dermed får Uranus frem oppfinneren som finnes i hver enkelt og har en tendens til å være ganske fruktbart innen felt som vitenskap og teknologi. På et personlig nivå påvirker retrograderingen din å redde problemer fra fortiden. Allerede i det kollektive har nyskapende prosjekter en tendens til å dukke opp.

Karmaen

Karmaen til Uranus er å trenge å utforske stiene. På grunn av sin innovative karakter, må den alltid tråkke veiene som ikke ennåoppdaget og skape nye mentale mønstre for alt du skal gjøre. Dessuten er det ikke uvanlig at Uranus trenger å ty til visjoner om tidligere liv for å kunne formulere nye teorier.

Dermed er planeten alltid genial i å prøve å bringe nye begynnelser inn i folks liv. Denne veien er ofte ganske vanskelig, men fremgang er dens prioritet og Uranus jobber alltid for å sikre at den når menneskeheten.

Uranus retrograd i tegnene

Retrograderingen av planetene påvirker hvert tegn på en annen måte, siden dette avhenger av egenskapene til hver innfødt. Imidlertid opprettholder planeten sin karakteristika for å drive endring og bringe problemer som må løses til overflaten.

Dette skjer siden de retrograde energiene til planetene hindres i å uttrykke seg fritt under deres normale bevegelse . Derfor, når de går inn i denne bevegelsen, kommer disse energiene i forgrunnen og tjener til å endre retning, både kollektivt og individuelt.

Påvirkningen av Uranus retrogradasjon i hvert tegn vil bli utforsket nedenfor. Fortsett å lese for å finne ut mer.

Uranus retrograd i Væren

Værens innfødte har flere fordeler i Uranus retrograd enn noe annet tegn på dyrekretsen. Dette skjer fordi arierne er naturlig dristige og kreative, egenskaper som er forbedretav den retrograde bevegelsen og nå sitt høydepunkt i løpet av denne syklusen.

Det er imidlertid behov for å observere aggressivitet, som kan oppstå på grunn av ønsket fra de innfødte i Væren om alltid å erobre nye mål. I tillegg vil arierne også måtte tenke nytt om måten de håndterer penger på i denne astrologiske transitt, så deres prosjekter kan trenge tilpasninger.

Uranus Retrograde in Taurus

Taurus er et tegn som drar nytte av Uranus går tilbake ettersom den finner mer energi under denne transitt for å utføre sine aktiviteter. Dermed vil tyrene være enda mer gjenstridige i å nå sine mål og dette kan bidra til å skape flere muligheter.

Men på den annen side er det behov for å hele tiden observere stillingene deres slik at de ikke blir blir lite fleksible på grunn av deres besluttsomhet. Hvis noen argumenter oppstår, er det nødvendig å vite hvordan man forstår den andre siden, noe som vil kreve innsats siden Uranus fremhever staheten til tegnet.

Uranus Retrograde in Gemini

Geminis vil gå gjennom en tid med konstant årvåkenhet under retrograderingen av Uranus. Dette vil skje fordi planeten vil fremheve noen egenskaper som eksentrisitet og provoserende holdninger. Derfor vil innfødte i dette tegnet finne det vanskelig å tilpasse seg nye situasjoner, noe som vanligvis erlett for dem.

Denne vanskeligheten vil gjøre at den innfødte i Tvillingene ikke kan relativisere ting og vil be ham om å være forsiktig med sine holdninger og med sine taler, siden han kan ende opp med å si ting som du' Jeg vil angre på det.

Uranus Retrograd in Cancer

Tegnet på Kreft er fullstendig uforutsigbart under Uranus retrograd bevegelse. Tendensen er at oppførselen hans svinger mye og at Kreften blir humørsyk i denne fasen. Uvillig til endring, alt vil føre til kjedsomhet og de vil finne det vanskeligere å gå videre enn andre.

Men ikke alt vil være negativt for kreftsyke. Retrograderingen av Uranus har en tendens til å sette noen prosjekter i gang, og de vil være svært viktige for den innfødtes fremtid. Det er imidlertid nødvendig å huske at det ikke er mulig å gjøre alt alene.

Uranus Retrograde in Leo

Leo-mennesker drar mye nytte av Uranus retrograd, siden den astrologiske transitt fører til at de har sin egen styrkede energi. Dermed blir temperamentet til innfødte av Leo enda sterkere enn under normale omstendigheter, noe som fremhever deres besluttsomhet, men kan ende opp med å bli negativ på grunn av Leos naturlige tendens til autoritarisme.

Så det er mulig at denne egenskapen vil gi deg noen problemer, spesielt i den profesjonelle sektoren.Leo-mennesker vil imidlertid være så lei av å holde på utseendet at de ganske enkelt vil gjøre hva de føler for.

Uranus Retrograd i Jomfruen

Tegnet på Jomfruen vil være konstant spent under Uranus' retrograde bevegelse. Jomfruer liker ikke å forlate komfortsonen, og den aktuelle astrologiske transitt krever nettopp det. Derfor er tendensen at de blir enda mer kritiske enn vanlig og kan oppleve negative situasjoner med menneskene rundt seg.

Dette vil skje siden den innfødte Jomfruen vil oppleve store problemer med å akseptere andres synspunkter, samt dine meninger. Derfor er det en fase som krever mye ro.

Uranus retrograd i Vekten

Vekten er et tegn som ikke vil oppleve noen problemer under tilbakegangen til Uranus. Svært foranderlige, vil Libras ikke finne noen hindringer for å gjøre de nødvendige endringene i rutinen deres, selv om de er ganske uttrykksfulle. I tillegg vil ikke innfødte i dette tegnet være redde for å oppleve nye opplevelser.

Dermed er tendensen at Vekten under denne transitten vil benytte anledningen til å være enda mer original og opptre provoserende. Så dette er et tegn som drar stor nytte av Uranus retrograd og i en veldig bred forstand.

Uranus Retrograde in Scorpio

Scorpio nativesde vil finne det vanskelig å kunne uttrykke følelsene sine under den retrograde bevegelsen til Uranus. I tillegg vil de ikke finne det lett å akseptere forpliktelser som oppstår, noe som kan gjøre dem til svært eksplosive mennesker.

Den som er rundt dem vil lide av dette fordi Skorpionen vil begynne å tro at de ikke blir forstått av andre. Til tross for behovet for forandring antydet av den astrologiske transitt, er Skorpionen et tegn som må passe seg for uforutsigbare opplevelser og nye muligheter under retrograderingen av Uranus.

Uranus Retrograde in the Astrological Houses

Plasseringen av Uranus i husene på Astralkartet fungerer som en indikasjon på typen uttrykk for hver person. Dermed er han ansvarlig for å bestemme måten en bestemt innfødt lever på og hans frihet og individualitet.

I tillegg tjener planeten til å adressere uventede omstendigheter og interessante hendelser i ens liv. Derfor tjener det også til å indikere øyeblikkene som de innfødte liker å dele med menneskene som er en del av deres liv.

Deretter vil påvirkningene av retrograderingen av Uranus i hvert hus på astralkartet bli kommentert . Les videre.

Uranus retrograd i 1. hus

Når den plasseres i 1. hus, indikerer Uranus mennesker som har en veldig sterk frihetsdrift. I tilleggI tillegg ligger talentene dine i intuisjon eller i de mer uvanlige områdene av vitenskap. Generelt sett blir disse menneskene av andre sett på som eksentriske og svært avanserte, da de er lite opptatt av hva som er konvensjonelt.

På den annen side, hvis planeten er under spenning i 1. Hus, indikerer dette at mulighet for overdreven stahet og også for en søken etter frihet som tilsidesetter andres rettigheter og sunn fornuft.

Uranus retrograd i 2. hus

Når Uranus er retrograd i 2. hus, er dette en indikasjon på at det økonomiske livet vil oppleve problemer. Derfor kan det oppstå impulsive utgifter og tap av penger vil bli uunngåelig. Til tross for noen gevinster, alt kommer fra kreative og uvanlige ideer, har tap en tendens til å oppveie og kreve oppmerksomhet.

I tillegg, når Uranus rammes i det andre huset, kan Uranus få folk til å bli involvert i økonomiske spekulasjoner og i upraktiske aktiviteter. Snart kan de ende opp med å tjene penger gjennom oppfinnelser, spesielt rettet mot vitenskap.

Uranus retrograd i 3. hus

Uranus retrograd i 3. hus har en tendens til å gjøre folk enda mer uvanlige i sin mentale aspekter. Dermed er intuisjon noe som er på vei oppover og tendensen er at posisjonering forvandler individer til fritenkere, som danner sine meninger basert på personlige erfaringer ogogså på vitenskapelige fakta, men uten påvirkning fra tredjeparters posisjon.

Derfor er tendensen at vurderinger gjøres upersonlig og også upartisk. Denne bevegelsen i 3. hus gir også opphav til interesse for utforskning og bevegelse.

Uranus Retrograde i 4. hus

I 4. hus indikerer Uranus retrograd et svært uvanlig familieliv, som samt en rekke uvanlige bånd, spesielt med hensyn til foreldre. Derfor, når denne posisjoneringen skjer, begynner folk å søke mer frihet og har en tendens til å flytte bort fra familien, og finne måter å leve som de ønsker.

På denne måten er det en tendens til å skape en ny sammensatt familie av venner intime og basert på tilhørighet. Hjemmet vil da bli mer et møtepunkt som gir mennesker som er berørt av astrologisk transitt en følelse av fortrolighet.

Uranus retrograd i 5. hus

Kjærlighet spiller inn når Uranus er retrograd i 5. hus. Bevegelsen av planeten peker på muligheten for uventede og svært uvanlige involveringer. Men akkurat som disse romansene starter brått, har de en tendens til å slutte på samme måte. Partnerne som vil dukke opp har en tendens til eksentrisitet.

I tillegg er det verdt å merke seg at det vil være en fase med seksuell eksperimentering. Hvis Uranus er plaget, kan dette representere en

Som ekspert innen drømmer, spiritualitet og esoterisme, er jeg dedikert til å hjelpe andre med å finne meningen i drømmene deres. Drømmer er et kraftig verktøy for å forstå vårt underbevisste sinn og kan tilby verdifull innsikt i hverdagen vår. Min egen reise inn i drømmenes og spiritualitetens verden begynte for over 20 år siden, og siden den gang har jeg studert mye innen disse områdene. Jeg brenner for å dele kunnskapen min med andre og hjelpe dem med å få kontakt med sitt åndelige jeg.