Steenbok decanaten: ontdek je persoonlijkheid in dit teken!

  • Deel Dit
Jennifer Sherman

Wat is jouw Steenbok Decanaat?

Als je iemand van Steenbok bent of kent en je bent benieuwd welke persoonlijkheidskenmerken meer aanwezig zijn in dit teken, begrijp dan hoe de drie decanaten werken. De decanaten worden ingedeeld op basis van hun geboortedatum en in het teken Steenbok zijn er drie.

De eerste declinatie van Steenbok vindt plaats tussen 22 en 31 december, met Saturnus als heersende planeet, en de tweede declinatie tussen 1 en 10 januari, met Venus als heersende planeet, en ten slotte verschijnt tussen 11 en 20 januari de derde declinatie, geregeerd door de planeet Mercurius.

Wat zijn de decanaten van Steenbok?

Misschien weet u het niet, maar sommige eigenschappen van hetzelfde teken kunnen bij sommige mensen duidelijker zijn dan bij anderen. Dit gebeurt dankzij de decanaten. Via de decanaten kunt u weten wat uw sterkste en zwakste eigenschappen zijn, naast het feit dat u kunt vaststellen wat uw heersende planeet is en hoe deze uw leven beïnvloedt.

Volgens uw geboortedatum kunt u behoren tot het eerste, tweede of derde decennium van uw teken en elk van hen zal zijn eigen heersende planeet hebben. Deze bijzonderheden zullen voor elke groep mensen verschillende eigenschappen hebben. Begrijp nu elk van hen.

De drie perioden van het teken Steenbok

De drie perioden van het teken Steenbok zijn op een heel eenvoudige manier ingedeeld. Wie tussen 22 en 31 december geboren is, maakt deel uit van het eerste Steenbok-decennium. Mensen van dit teken hebben Saturnus als heersende planeet, zijn uiterst voorzichtig en streven naar een stabiel leven; vooral wat geld betreft.

Wie geboren is tussen 1 en 10 januari behoort tot het tweede decanaat van Steenbok, de planeet die over deze persoon heerst is Venus, en tot haar belangrijkste kenmerken behoren romantiek, professionele efficiëntie en het beheer van geld. De Steenbok die tot dit decanaat behoort is een geboren leider.

Het derde en laatste decanaat loopt van 11 tot 20 januari, en heeft Mercurius als heersende planeet. De mensen in dit decanaat zijn altijd op zoek naar wijsheid. Ze kunnen zeer kritisch zijn; zowel op zichzelf als op anderen. Deze censuur komt vooral voor in de professionele omgeving.

Hoe weet ik welke mijn Steenbok declinatie is?

Weten hoe de decanaten van Steenbok werken is fundamenteel om het temperament te kunnen begrijpen en je los te maken van de clichés van dit teken. De decanaten helpen te begrijpen hoe en waarom sommige persoonlijkheidstrekken duidelijker zijn dan andere.

Zoals we weten, variëren de decanaten van de tekens naargelang de geboortedatum van een persoon. In het geval van de Steenbok zijn de data december en januari. Om te weten welk decanaat je hebt, moet je gewoon kijken naar je geboortedatum:

Zij die geboren zijn tussen 22 en 31 december behoren tot het Eerste Decanaat, zij die geboren zijn tussen 1 en 10 januari behoren tot het Tweede Decanaat en zij die geboren zijn tussen 11 en 20 januari behoren tot het Derde Decanaat van de Steenbok.

Eerste decennium van het teken Steenbok

Het eerste decennium van het teken Steenbok valt tussen 22 en 31 december. Mensen die tot deze groep behoren, worden geregeerd door de planeet Saturnus; zij staan erom bekend verstandig te zijn en een veilig leven te leiden.

Geld is essentieel voor degenen die deel uitmaken van het eerste Steenbok-decanaat, evenals organisatie. Zij kunnen misschien geen affectie of genegenheid voor anderen tonen, maar zij zijn zeer toegewijd wanneer zij verliefd zijn; zij tonen al hun eerlijkheid en loyaliteit.

Het eerste decennium van Steenbok heeft een voelbare energie die kan worden gebruikt om vooruit te gaan in alles wat deze inwoner onderneemt. Als we het vergelijken met de andere decanaten, is dit het meest impulsief.

Saturnus - planeet van de discipline - is je heerser, dus hij zal niet toegeven als de Steenbok het wil opgeven om door te gaan op zoek naar succes.

Carrière ambitie

Saturnus is niet alleen de heersende planeet van het tweede decennium van Steenbok. Hij wordt beschouwd als de ster die respect en gehoorzaamheid symboliseert. Daarom kan het heersen door Saturnus de Steenbok veel voordelen opleveren.

De inboorlingen van het tweede decennium van de Steenbok bezitten een ernst en natuurlijke aanleg, een echte leider waardig. Omdat zij zeer verantwoordelijk zijn, worden zij gewoonlijk al op jonge leeftijd opgeroepen om grote posities te leiden.

Het eerste decennium van het teken Steenbok heeft een natuurlijke aanleg om een carrière aan te gaan met het oog op succes, dus zullen zij hun werk naar beste vermogen uitvoeren, met inzet en motivatie.

Waar voor je geld

Steenbokken die behoren tot het eerste decanaat van de dierenriem zijn altijd op zoek naar een manier om hun economische situatie te verbeteren. De inwoners van dit decanaat hechten veel waarde aan hun eigen geld.

Mensen van dit decanaat zijn vastberaden en toegewijd, ze doen hun uiterste best om een comfortabel en onveranderlijk leven op te bouwen. Daarom is geld zo onmisbaar in hun leven.

In het algemeen zijn degenen die in het eerste decennium van de Steenbok zijn geboren rationeel, doelgericht en standvastig. Als het gaat om het waarderen van geld, zijn zij ambitieus en geven zij de voorkeur aan stabiliteit; daarom leven zij het leven zoals het is en nemen zij liever geen risico's.

Zelfkennis

Mensen die in deze periode geboren zijn, staan erom bekend dat ze vroeg volwassen worden. Ze worden echter soms als eenzaam beschouwd omdat ze moeilijk mensen kunnen vinden die op dezelfde manier denken en handelen als zij.

Mensen uit het eerste decennium van het teken Steenbok moeten aandacht besteden aan hun geestelijke gezondheid. Vaak laten de inwoners van dit decennium hun ware gevoelens en gewaarwordingen niet zien; ze lijken kalm terwijl de emotie in feite totaal het tegenovergestelde is.

Steenbokken van dit decanaat hebben de gewoonte voorzichtig te zijn en delen zelden hun intimiteit. Hierdoor hebben deze mensen het erg moeilijk om vriendschappen te sluiten en te onderhouden.

Organisatie

In het algemeen is de Steenbok van het eerste decennium een objectief persoon die graag alles op zijn juiste plaats ziet, dus vertrouwt hij anderen niet om voor zijn zaken te zorgen en doet hij het liever zelf.

Degenen die tot deze groep behoren, kunnen worden beschouwd als iemand die uiterst betrouwbaar is en bereid is zijn dagelijkse taken zonder aanspraken op zich te nemen. Deze mensen zullen zich tot het uiterste inzetten om een taak meesterlijk uit te voeren en daarbij het beste van zichzelf geven.

Wanneer een Steenbok in het eerste decennium een verantwoordelijkheid op zich neemt, is hij vastberaden en niet in staat op te geven. Wilskracht maakt deel uit van zijn persoonlijkheid en, ook al is hij nogal introvert, hij zal niet nalaten op te vallen.

Probleemoplossende vaardigheden

Saturnus is de planeet die bekend staat als de meester van de verandering. Als het gaat om gebeurtenissen in het leven van een Steenbok, komt deze eigenschap nog vaker voor.

Daarom moeten inboorlingen van het eerste decennium van de Steenbok zich ervan bewust zijn dat zij grote kracht en autoriteit bezitten om dergelijke omkeringen te leiden. Met andere woorden, zij zijn experts in het overwinnen van tegenslagen in het leven.

Mensen die behoren tot het tweede decanaat van dit teken staan erom bekend dat ze de kracht hebben om zelfstandig verplichtingen aan te gaan. Ze zien zichzelf niet als afhankelijk van iets of iemand anders om een prestatie te leveren, ze zijn onafhankelijk en dat weten ze.

Tweede decennium van het teken Steenbok

Het tweede decennium van het teken Steenbok valt tussen 1 en 10 januari. Inwoners van deze periode zijn in staat om zonder moeite in elke situatie uit te blinken. Omdat zij waarde hechten aan financiële stabiliteit, hebben zij niet de gewoonte hun geld uit te geven zonder eerst alle voor- en nadelen te analyseren.

De Steenbokken in deze groep zijn gedisciplineerd en weten heel goed hoe ze elke taak moeten aanpakken, zelfs die welke niet zo dicht bij hun bereik lijken te liggen. Deze mensen zijn ambitieus en als ze een doel stellen, zetten ze zich maximaal in.

Zij streven er altijd naar het hoogste niveau in hun werkomgeving te bereiken en meten hun inspanningen daarvoor niet af. Voor deze Steenbokken is falen vluchtig en als het gebeurt, zijn zij experts in het overwinnen van elke tegenslag.

Waardering van materiële goederen

De grote inmenging van dit Decanaat wordt uitgeoefend door de planeet Venus, en daardoor kunnen de verschillen zeer merkwaardig en ongewoon zijn voor degenen die dit Decanaat in hun leven hebben.

Het tweede decanaat van het teken Steenbok is geneigd waarde te hechten aan hun welzijn wanneer het gaat om geld of enig ander materieel bezit.

Hoe hebzuchtig en ambitieus hij ook is op andere gebieden, het belangrijkste verlangen van de Steenbok van dit decanaat houdt verband met geld. Voor hem is het doel een grote hoeveelheid geld en materiële goederen te hebben die een aangenamer, gezelliger en vruchtbaarder leven opleveren.

Gezellige persoonlijkheid

Degenen die deel uitmaken van het tweede decanaat van Steenbok staan erom bekend dat zij het meest ontvankelijk en flexibel zijn van de drie; bovendien zijn zij ook vriendelijker.

Mensen van dit dekenaat onderscheiden zich ook doordat zij zonder twijfel de meest hoopvolle, positieve en gezellige van de Steenbokken zijn. Hierdoor vallen zij overal op.

Voor degenen die behoren tot het tweede decennium van het teken Steenbok is elk jaar dat voorbijgaat een vernieuwing, een nieuw begin. Daarom vieren zij hun verjaardag zo graag; om het leven te vieren, evenals alles wat het al heeft geboden en nog kan bieden.

Zachtheid

De heersende planeet van de Steenbok van het tweede decennium is Venus - bekend als de planeet van de liefde. Deze eigenschap brengt de fijnheid en kalmte die ontbreekt in de persoonlijkheid van de Steenbok.

Het tonen van kwetsbaarheid en het erkennen van hun zwakheden en onvolkomenheden is fundamenteel voor mensen van het tweede decanaat van de Steenbok om hun emoties te kunnen delen, vooral die met betrekking tot de liefde.

Maar niet alle Steenbokken die in deze periode zijn geboren, slagen erin deze gevoelens van introversie en rust te overwinnen. Integendeel, zij proberen een onwrikbare en sterke uitstraling te tonen, maar brengen zichzelf door deze houding uiteindelijk veel schade toe.

Vrijgevigheid

Steenbokken die deel uitmaken van het tweede decennium kunnen, vergeleken met de andere twee, worden beschouwd als de meest vrijgevige. Mensen die geboren zijn tussen 1 en 10 januari zijn niet in het minst twistziek.

Integendeel, ze zijn uiterst vreedzaam en vermijden zoveel mogelijk om betrokken te raken bij problemen. Vaak, ook al weten ze dat ze gelijk hebben en willen ze gerechtigheid omdat hen onrecht is aangedaan, negeren ze het probleem liever dan zich er zorgen over te maken.

In het algemeen kan worden gezegd dat degenen die behoren tot het tweede decennium van het teken Steenbok meer ontspannen en zorgeloos zijn, en ook zeer toegewijd aan andere mensen.

Romantiek

Steenbokken geboren in het tweede decennium zijn romantisch en perfect in staat zich volledig te geven aan een persoon of een relatie. Voor hen is het idee van een huwelijk of verbintenis met iemand volledig aanvaardbaar.

Kwetsbaarheid en kwetsbaarheid zijn in zekere zin fundamentele elementen om van iemand te kunnen houden. Voor mensen die in deze periode geboren zijn, is het echter heel moeilijk om deze houding vol te houden. Dit komt omdat zij een zeer voorzichtige en serieuze houding aannemen.

Zijn partner, familie en collega's nemen de belangrijkste plaats in zijn hart in. De Steenbok in het tweede decennium geeft zich volledig over aan de belangen en behoeften van degenen van wie hij houdt. Liefde is een belangrijk gevoel, maar hij toont het niet altijd.

Derde decennium van het teken Steenbok

Organisatie is een uitstekende eigenschap van elke Steenbok, maar bij mensen van het derde decennium van dit teken is dit element nog duidelijker aanwezig. Deze kwaliteit geeft hen een zeker voordeel, omdat het de Steenbokken in staat stelt zich op verschillende activiteiten tegelijk te concentreren.

Omdat ze uiterst methodisch zijn, komt het sociale leven van iemand in het derde decennium van het teken Steenbok in het gedrang. Dit betekent echter niet dat het wordt geschaad. Integendeel, dankzij deze organisatie is het leven van de Steenbok goed gestructureerd.

Inwoners van het derde decennium van Steenbok kunnen verlegen zijn als het gaat om relaties. Deze houding kan hun relatie met andere mensen schaden omdat zij hun emoties niet kunnen uiten.

Nieuwsgierigheidsinstinct

Mensen uit het derde decennium van het teken Steenbok zijn nieuwsgieriger dan anderen. Zij hebben de reputatie grote onderzoekers te zijn.

Omdat zij deze eigenschap delen, zijn het mensen die geïnteresseerd zijn in leren en die voortdurend op zoek zijn naar kennis. Steenbokken van het laatste decennium weten hun werk met grote praktische inzet te verbeteren. Verder houden zij van lekker lezen en is het zeer waarschijnlijk dat zij ook graag reizen.

In deze gretigheid naar kennis kunnen deze mensen echter zeer zelfkritisch worden en zelfs andere mensen in hun omgeving beïnvloeden; vooral in de werkomgeving.

Open mensen

Ondanks het feit dat deze Steenbokken als onstabieler worden beschouwd, hebben zij de neiging om toegankelijker te zijn en dezelfde situatie vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.

Door deze eigenschap kunnen we zeggen dat dit dekenaat de mensen die er deel van uitmaken begripvoller maakt, en deze geest maakt dat ze zich zeer snel aanpassen aan elke persoon of situatie.

Als je in de war bent en advies of een mening nodig hebt, kun je rekenen op de Steenbokken van het derde decadent, zij zijn hier geweldig in, want ze zijn eerlijk en to the point, en omdat ze opener zijn, kun je er zeker van zijn dat je je nooit zult vervelen in hun gezelschap; ze zijn charmant, leuk en zeer attent.

Zelfkritiek

Voor mensen in het derde decennium van de Steenbok is organisatie een essentieel element voor hun bestaan. Maar juist omdat ze zo denken, zijn deze Steenbokken vaak niet in staat zich te ontspannen en te stoppen met zichzelf op te laden.

Deze kritiek kan op verschillende manieren en op verschillende terreinen van hun leven worden geuit, maar de meest voor de hand liggende kritiek doet zich voor op professioneel gebied.

Het derde decennium van de Steenbok wordt gekenmerkt door veel eisen en soms eisen degenen die in deze periode zijn geboren veel van zichzelf. Deze bijzonderheid kan soms zelfs als positief worden beschouwd, maar kan ook zeer schadelijk zijn en grote frustraties veroorzaken.

Multitasking

Het teken Steenbok is, van alle twaalf tekens van de dierenriem, het meest hardwerkende. Het staat bekend om het vechten met alle beschikbare middelen om zijn doel te bereiken, en als het slaagt, wil het graag weten dat zijn inspanningen de moeite waard waren.

Ze zijn ondernemend en zetten zich met al hun kracht in voor alles wat hun lief is. Ze zijn georganiseerd en gebruiken deze eigenschap om kennis te bereiken.

Omdat ze er bovendien een punt van maken om alles om zich heen te plannen, zijn het veelzijdige mensen die veel functies tegelijk kunnen uitvoeren. Deze eigenschap werkt uiteindelijk samen, zelfs met de structuur van hun sociale leven.

Obsessie voor werk

Werk is zonder twijfel een van de topprioriteiten van de Steenbok: een stabiel beroep hebben, hun eigen geld kunnen beheren en hun doelen bereiken is essentieel voor hen.

Vooral de Steenbokken die tot dit decanaat behoren, zijn geboren met succes op hun pad, maar dat betekent niet dat ze weten hoe ze dat moeten bereiken, want het is voor hen heel moeilijk om te gaan met de obstakels die zich op dit pad voordoen.

Desondanks zijn deze mensen uiterst geconcentreerd en altijd bereid om te werken, waarbij ze al hun energie in hun projecten stoppen. Evenwicht is echter van fundamenteel belang, anders verliezen ze waardevolle en leuke momenten in hun leven.

Onthullen de Steenbok decanaten mijn persoonlijkheid?

De decanaten dienen om aan te geven welke eigenschappen bij iemand het meest opvallen. Bovendien laat het decanaat zien over welke planeet mensen heersen en welke invloeden dat in hun leven kan brengen.

Het teken Steenbok, bijvoorbeeld, kan worden geregeerd door de planeten Saturnus, Venus en Mercurius; en deze regeerders zullen afhangen van het decanaat waaraan de persoon deelneemt. In het algemeen zeggen de decanaten veel over iemands persoonlijkheid en bekwaamheid.

Bovendien zijn het uitstekende methoden voor zelfkennis; dankzij hen is het immers mogelijk de verschillen tussen mensen van hetzelfde teken aan te wijzen.

Als een Steenbok enerzijds sympathieker kan zijn, kan hij anderzijds ook teruggetrokken zijn. Dat komt door de decanaten, want die kunnen kenmerken van verschillende mensen, maar met een gemeenschappelijk teken, accentueren of camoufleren.

Nu je hebt begrepen hoe de Steenbokdecanaten werken en weet tot welke je behoort, kun je deze kennis gebruiken om je sterke eigenschappen te versterken en je gebreken aan te pakken.

Als expert op het gebied van dromen, spiritualiteit en esoterie zet ik mij in om anderen te helpen de betekenis van hun dromen te vinden. Dromen zijn een krachtig hulpmiddel om ons onderbewustzijn te begrijpen en kunnen waardevolle inzichten bieden in ons dagelijks leven. Mijn eigen reis naar de wereld van dromen en spiritualiteit begon meer dan 20 jaar geleden, en sindsdien heb ik uitgebreid gestudeerd op deze gebieden. Ik ben gepassioneerd om mijn kennis met anderen te delen en hen te helpen contact te maken met hun spirituele zelf.