കർക്കടകത്തിലെ ബുധൻ ജ്യോതിഷത്തിൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തുക!

 • ഇത് പങ്കുവയ്ക്കുക
Jennifer Sherman

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

കർക്കടകത്തിലെ ബുധൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം

കാൻസറിൽ ബുധൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം കൂടുതൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ്. ഈ സ്വാധീനമുള്ള ആളുകൾ യുക്തിയെക്കാൾ കൂടുതൽ വികാരത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കാരണം ബുധൻ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ക്രമീകരിക്കുന്ന രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ജല മൂലകത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ബുധൻ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചിന്തകളിൽ യുക്തിബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം, കാരണം വെള്ളം വികാരങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കർക്കടകത്തിലെ ബുധന്റെ ഈ സ്വാധീനം ആളുകളെ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവും അവബോധജന്യവുമാക്കുന്നു.

കർക്കടകത്തിലെ ബുധൻ ഉള്ള ആളുകൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ, വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ചിന്തിച്ച് മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ല. ഈ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ പരിഹാരങ്ങൾ യുക്തിക്ക് എതിരാണ്. കർക്കടകത്തിലെ ബുധൻ ഈ സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സവിശേഷതകൾ ഈ വാചകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. പിന്തുടരുക!

കർക്കടകത്തിലെ ബുധൻ - ബുധന്റെ വശങ്ങൾ

ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബുധന്റെ സ്വാധീനം മനസ്സിലാക്കാൻ ബുധന്റെ നിരവധി വശങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വശങ്ങളിൽ ചിലത് പുരാണങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവ ജ്യോതിഷത്തിലും കൊണ്ടുവരുന്നു. വാചകത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ബുധന്റെ ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.

പുരാണത്തിലെ ബുധൻ

ഗ്രീക്ക് പുരാണമനുസരിച്ച്, ബുധൻ ഹെർമിസ് ദൈവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം പുത്രനായിരുന്നു. വ്യാഴവും ബോണ ഡീയും. ഈ ഗ്രീക്ക് ദൈവം ബുദ്ധിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ദൈവംകുട്ടികളും ബന്ധുക്കളും.

അജ്ഞാതവും അനിശ്ചിതവുമായ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ഭയം കാരണം, അവർ അശുഭാപ്തിവിശ്വാസികളും പരാതിപ്പെടുന്നവരുമായി മാറുന്നു. ഈ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കുന്നതിന്, ജീവിതത്തിലും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളിലും കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, കൂടാതെ ഇരകളാകുന്നത് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്യുക.

കർക്കടകത്തിലെ ബുധൻ റിട്രോഗ്രേഡ്

കർക്കടകത്തിലെ മെർക്കുറി റിട്രോഗ്രേഡ് അനുചിതമായ നിശബ്ദതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു, കാരണം ആളുകൾ അവരുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാധ്യമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസം ബിസിനസ്സ്, ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും, കാരണം ഈ സ്വദേശിയുടെ നിശബ്ദത പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

ഈ നിമിഷത്തിൽ, ആശയവിനിമയത്തിന് വസ്തുനിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെടുകയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുകയും, വ്യക്തിപരമായ ധാരണകളുമായി വസ്തുതകൾ കലർത്തുകയും ചെയ്യാം. മുൻകാലങ്ങളിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ പുനരവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുള്ള മുൻകാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

കർക്കടകത്തിൽ ബുധൻ ഉള്ളവർക്കുള്ള നുറുങ്ങുകൾ

ഇവിടെ ചില നുറുങ്ങുകൾ ഉണ്ട് കർക്കടകത്തിലെ ബുധന്റെ സ്വാധീനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്.

 • കർക്കടകത്തിൽ ബുധൻ ഉള്ളവർക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന ടിപ്‌സ് മുൻകാല സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ വർത്തമാനത്തിലും ഭാവിയിലും വിഷാദവും കാലതാമസവും കൊണ്ടുവരുന്നു;
 • ചില സമയങ്ങളിൽ, ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വികാരങ്ങളെ പുനർമൂല്യനിർണയം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, എന്നാൽ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്: ഇത് ശരിക്കും പ്രധാനമാണോ? ഇതിൽനിമിഷം?
 • സംഘടിതമായി തുടരാൻ ശ്രമിക്കുക, കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വേഗത കൈക്കൊള്ളാത്ത നിമിഷങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും;
 • ക്ഷമ പാലിക്കുക കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഇടപഴകാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് പൊതുവായ ബിസിനസ്സ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ;
 • നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക ബാലൻസ് റിസർവ് ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, അങ്ങനെ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തുക;
 • ശ്രമിക്കുക ഭൂതകാല സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വർത്തമാനകാലത്തെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കുകയും ഇത് മറികടക്കാൻ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുക.

  കർക്കടകത്തിലെ ബുധൻ പ്രണയത്തിന് നല്ല ജ്യോതിഷ പൊരുത്തമാണോ?

  കർക്കടക രാശിയിൽ ബുധൻ ഉള്ള ആളുകൾ വളരെ വൈകാരികരാണ്. അതിനാൽ, ഈ സ്വാധീനമുള്ള ഒരാളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ദീർഘമായ ചർച്ചകൾ നടത്താൻ തയ്യാറായിരിക്കണം.

  മറുവശത്ത്, ഈ നാട്ടുകാർ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളോട് അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നു, അവരെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ അവർ ഒരു പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ വാക്കുകളേക്കാൾ പ്രവൃത്തിയിൽ അവരുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പ്രവണത കാണിക്കുന്നു.

  സഞ്ചാരികൾ, കള്ളന്മാർ, വാണിജ്യം. ബുധന്റെ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം ദേവന്മാർക്കിടയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുക എന്നതായിരുന്നു, ഒരു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു.

  ഈ ജോലി നിർവഹിക്കുന്നതിന്, അദ്ദേഹം ചില ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു: ചിറകുകളുള്ള ഹെൽമറ്റ്, മാന്ത്രിക വടി, ഒരു പേഴ്‌സ്, ചെരിപ്പുകൾ, കാഡൂസിയസ് (സ്വർണ്ണ വടി). അതിനാൽ, രാശിചക്രങ്ങളുടെ വിശകലനത്തിൽ ബുധൻ ആശയവിനിമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  ജ്യോതിഷത്തിൽ ബുധൻ

  ജ്യോതിഷത്തിൽ, ബുധൻ നമ്മുടെ ഉപബോധമനസ്സിനെയും ബോധത്തെയും അബോധത്തെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് കൈമാറാൻ കഴിയും. ഞങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും മായ്‌ക്കുക. കൂടാതെ, ഇത് ആളുകളെ അവരുടെ പതിവ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ദൈനംദിന തടസ്സങ്ങളിലും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

  ഈ നക്ഷത്രത്തിന് പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള കഴിവും വൈവിധ്യമാർന്ന സ്വഭാവസവിശേഷതകളും ഉണ്ട്, ഇത് മറ്റ് ഘടകങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉയർന്നുവരുന്നു. ഈ ബുധന്റെ ഇടപെടൽ ആളുകളെ ബുദ്ധിപരമായി അഹങ്കാരികളോ ആദർശവാദികളോ ആയി പെരുമാറാൻ കഴിയും.

  കൂടുതൽ കണക്കുകൂട്ടലും കൃത്രിമവും ഭൗതികവുമായ ആശയവിനിമയ സ്വഭാവവും ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നു.

  കർക്കടകത്തിലെ ബുധൻ - കാൻസറിന്റെ വശങ്ങൾ

  <8

  കർക്കടകത്തിലെ ബുധന്റെ സ്വാധീനം നമുക്ക് അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആയ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ നൽകുന്നു. അതിനാൽ, നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ പ്രബലമാകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് താഴെ നോക്കാംസ്വഭാവസവിശേഷതകൾ.

  കാൻസർ - പോസിറ്റീവ് പ്രവണതകൾ

  കർക്കടകത്തിലെ ബുധന്റെ പോസിറ്റീവ് പ്രവണതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സ്വാധീനം ആളുകളെ കൂടുതൽ വൈവിധ്യമാർന്നതും പ്രായോഗികവും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വാചാലതയും കൂടുതൽ ബുദ്ധിശക്തിയും ഉണ്ട്, പൊതു സംസാരത്തിൽ വിജയിക്കുന്നു.

  ഈ ആളുകൾക്ക് മൂർച്ചയുള്ള മനസ്സും മികച്ച ബൗദ്ധികവും മാനുവൽ കഴിവുകളും, മൂർച്ചയുള്ള ബുദ്ധിയും, കൂടുതൽ വസ്തുനിഷ്ഠവുമാണ്. ആശയങ്ങളും വിവരങ്ങളും സ്വാംശീകരിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ കഴിവ്, കൂടുതൽ ആത്മീയതയും പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾക്കുള്ള ജിജ്ഞാസയും കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ, അത് ആളുകളെ അവർ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുമായി നന്നായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നു.

  കാൻസർ - നെഗറ്റീവ് പ്രവണതകൾ

  അപ്പുറം പോസിറ്റീവ് പ്രവണതകൾ പോലെ, ഈ സ്വാധീനം ആളുകൾക്ക് നെഗറ്റീവ് പ്രവണതകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങനെ, കർക്കടകത്തിലെ ബുധൻ ശാരീരികമായ ചലനം, അസ്വസ്ഥത, അമിതമായ വിമർശനം, പരിഹാസം, പരിഭ്രാന്തി, നിരുത്തരവാദപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  ബുധനിൽ പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ, വ്യക്തിക്ക് പരിഹാസ്യനാകാനും കള്ളം പറയാനും ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കാനും കഴിയും. ചില സമയങ്ങളിൽ. അത് അവരെ കൂടുതൽ കണക്കുകൂട്ടലുകളാക്കി, അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പ്രവണതയോടെ, അത് പരമമായ സത്യമായി കണക്കാക്കുകയും അതിലൂടെ അവർക്ക് ആശയവിനിമയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും.

  ഒരു നല്ല ആശയവിനിമയക്കാരന് പോലും വ്യക്തമായ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുന്നു. അവന്റെ ആശയങ്ങൾ, ഒപ്പം തീക്ഷ്‌ണ ബുദ്ധിയും വിവേകവുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിനിങ്ങൾ വ്യതിചലിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ചിതറിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

  കർക്കടകത്തിലെ ബുധൻ - ജനന ചാർട്ടിൽ

  ജന്മ ചാർട്ടിൽ ബുധന്റെ സ്ഥാനം നിങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന രീതിയിലും നേരിട്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്വാംശീകരിക്കുന്നു എന്നതും.

  നിങ്ങളുടെ ആസ്ട്രൽ ചാർട്ടിലെ ഈ കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി, ഭാവന, വ്യക്തത, സുതാര്യത, മറ്റ് സ്വഭാവങ്ങൾ എന്നിവയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് ലേഖനത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ കാണും.

  ഓർമ്മശക്തിയും ഭാവനയും

  കർക്കടകത്തിൽ ബുധന്റെ സ്ഥാനം ആളുകളെ കൂടുതൽ ഭാവനാസമ്പന്നരും മികച്ച ഓർമ്മശക്തിയുള്ളവരുമാക്കുന്നു, പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗശൂന്യമായ കാര്യങ്ങൾക്കും. സാധാരണഗതിയിൽ, ഈ ആളുകൾ കൂടുതൽ ഗൃഹാതുരത്വമുള്ളവരും, ഭൂതകാലത്തോട് കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളവരുമാണ്, സാധാരണയായി ശ്രദ്ധേയമായ വസ്തുതകൾ മറക്കില്ല.

  ഈ പ്രവണത ഈ ആളുകളെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ സന്തോഷകരമായ ഓർമ്മയിൽ മുറുകെ പിടിക്കാനും അവരെ അസന്തുഷ്ടരാക്കാനും ഇടയാക്കും. ഭാവിയിൽ സമ്മാനം. അവർക്ക് ആ സമയം നഷ്ടമായതിനാൽ, മുൻകാലങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ മികച്ചതായിരുന്നുവെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. വർത്തമാനകാല സംഭവങ്ങളെ അവർ കാണുകയും സ്വാംശീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയെ ഇത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

  ഭൂതകാലത്തിലെ ഒരു ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവത്തോടുള്ള അടുപ്പമാണ് മറ്റൊരു സ്വഭാവം, ഇത് വർത്തമാനകാലത്തിൽ ഇരകളാണെന്ന തോന്നൽ നിലനിർത്താൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഓർമ്മകളോടുള്ള അറ്റാച്ച്‌മെന്റ്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ വികലമായ വീക്ഷണത്തിലേക്ക് വ്യക്തിയെ നയിക്കുന്നു.

  എഴുത്ത്, ഗ്രാഫിക് ആർട്ട്‌സ്, അടുപ്പമുള്ള ആശയവിനിമയം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ജോലിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു ശക്തമായ പോയിന്റാണ് ഭാവന.

  സ്വാധീനം

  കർക്കടകത്തിൽ ബുധൻ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുടെ പെരുമാറ്റവും അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സ്വാധീനം നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ചിന്തകളെയും വൈകാരിക ജീവിതത്തെയും കൂടുതൽ പ്രായോഗിക കാര്യങ്ങളെയും തടസ്സപ്പെടുത്തും.

  ബുധന്റെ സ്ഥാനം കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, ആളുകൾക്ക് അവരുടെ മതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റം ദേശീയവാദികളാകാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായത്തെ സ്വാധീനിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായം ഇടയ്ക്കിടെ മാറ്റാൻ കഴിയും.

  അവർ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവായ ആളുകളായതിനാൽ, അവർ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും വ്യക്തിപരമായി എടുക്കുന്നു, എല്ലാം അവരിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ. ഈ പ്രവണതയിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, കൂടാതെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം നിങ്ങളാണെന്ന് തോന്നരുത്.

  ബുധന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരിക്കണം

  കർക്കടകത്തിൽ ആളുകളെ അവരുടെ വേരുകളെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, കാരണം കർക്കടകത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ ആവശ്യവും ആഗ്രഹവും കൂടുതലാണ്. ഇത് എല്ലായ്‌പ്പോഴും രക്തകുടുംബത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ഒരു ആവശ്യമല്ല, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അർത്ഥമുള്ള ആളുകൾക്കും ഇത് ആകാം.

  വ്യക്തതയും സുതാര്യതയും

  കർക്കടകത്തിലെ ബുധൻ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നതിനാൽ, ഇത് സാധ്യമാണ്. ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ആശയവിനിമയത്തിൽ വ്യക്തതയും സുതാര്യതയും ഉണ്ടാകാൻ പ്രയാസമാണ്. അവർക്ക് നെഗറ്റീവ് പാറ്റേണുകളും പരിമിതികളും ന്യായവാദ പക്ഷപാതങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം.ഭാഷയും.

  പഴയ-പ്രാഥമിക ചിന്തയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കൂടുതൽ രൂഢമൂലമായ ആശയങ്ങൾ, വർത്തമാനകാലത്തെ അവരുടെ വീക്ഷണം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ അവർ അനുവദിക്കും.

  അജ്ഞാതമായ ഭയം

  ഒന്ന് കർക്കടകത്തിലെ ബുധൻ ഉള്ള ആളുകളുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ മുൻകാല സാഹചര്യങ്ങളോടും സംഭവങ്ങളോടും ഉള്ള അടുപ്പമാണ്. ഇത് ഹാനികരമാണ്, കാരണം ഇത് അവരെ വർത്തമാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയും ഭാവിയെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, കാരണം ഇത് അജ്ഞാതമായ ഒന്നാണ്.

  അജ്ഞാതമായ ഈ ഭയം അവരെ അവരിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും നിരന്തരം സംരക്ഷണം തേടുന്നു, മാത്രമല്ല അവസാനിക്കുന്നില്ല വർത്തമാനകാലം പൂർണ്ണമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും.

  കർക്കടകത്തിലെ ബുധൻ - ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ

  ഇനി മറ്റുള്ളവയിൽ കർക്കടകത്തിലെ ബുധന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ചില സവിശേഷതകൾ കൂടി കാണാം. സ്നേഹം, സൗഹൃദങ്ങൾ, ജോലി തുടങ്ങിയ ജീവിത മേഖലകൾ.

  പ്രണയത്തിൽ

  കർക്കടകത്തിലെ ബുധന്റെ സ്വാധീനം ഈ ആളുകളെ വളരെ വികാരാധീനരാക്കുന്നു, അങ്ങനെ അവരുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. . അവർ എളുപ്പത്തിൽ പ്രണയത്തിലാകുന്ന ആളുകളാണ്, എന്നാൽ അവരുടെ ലജ്ജ കാരണം സാധാരണയായി ഈ വികാരം സ്വതസിദ്ധവും ഉല്ലാസപരവുമായ രീതിയിൽ കാണിക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അവർ ബന്ധത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം അർപ്പണബോധമുള്ളവരും പരസ്പരബന്ധം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരുമാണ്.

  അവർ ആഴമേറിയതും സുസ്ഥിരവുമായ ഒരു ബന്ധം തേടുന്നു, വഞ്ചന സഹിക്കില്ല. സാധാരണയായി അവർ തങ്ങളുടെ ഒഴിവുസമയങ്ങൾക്കായി നിരവധി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ വീടിന്റെ ശാന്തതയിൽ നല്ല സമയം ആസ്വദിക്കാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ.വീട്. തങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ സംരക്ഷിക്കാനും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിലാണ് അവർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.

  സൗഹൃദങ്ങളിൽ

  കർക്കടകത്തിൽ ബുധന്റെ സ്ഥാനം അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, അത് വസ്തുതകളുടെ ഭാഗിക വീക്ഷണത്തിന് കാരണമാകുന്നു ചില കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും മറ്റുള്ളവയെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വസ്‌തുത ഈ ആളുകളെ മുൻവിധികളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, അത് അവരുടെ യുക്തിസഹമായ ന്യായവാദത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഇടയാക്കും.

  ഈ പെരുമാറ്റം സൗഹൃദപരമായ സംഭാഷണത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രേരണയാണ്. കൂടാതെ, ബുധൻ വലിയ പിരിമുറുക്കത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ സ്വഭാവം വഷളാകാം, കാരണം ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാതെ തന്നെ തെറ്റായി പെരുമാറാൻ കഴിയും.

  സാധാരണയായി, ഈ സ്വാധീനം ആളുകളെ മികച്ച ശ്രോതാക്കളാക്കുന്നു, ഇത് അവരെ ഒരു നല്ല ശ്രോതാക്കളാക്കി മാറ്റുന്നു. നിയന്ത്രിത ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം. ഈ നാട്ടുകാർ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നു, അതിനാൽ വലിയ പാർട്ടികളേക്കാൾ അടുപ്പമുള്ള ഒത്തുചേരലുകളാണ് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.

  അവർ ദയയും സൗമ്യതയും ഉള്ള ആളുകളാണ്, മാത്രമല്ല, നാണക്കേടുകൾക്കിടയിലും, അവർ അതിഥികളെ ചാരുതയോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആത്മപരിശോധനയെ മറികടക്കാനുള്ള അവരുടെ മികച്ച കഴിവ് കാരണം അവരോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകൾ പോലും ഈ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല.

  ജോലിസ്ഥലത്ത്

  പ്രൊഫഷണൽ വശത്ത്, അവർ നിശബ്ദതയുടെ അനുയായികളാണ്, മാത്രമല്ല കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കുന്നവരാകാനുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ. ഇത് ഒരു സവിശേഷത പോലും ആണ്ശബ്ദരഹിതമായ അടയാളങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ജല മൂലകത്തിന്റെ എല്ലാ അടയാളങ്ങളിലും. തൽഫലമായി, ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഗ്രഹമായ ബുധൻ ആണെങ്കിലും, ഇതേ മൂലകത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു.

  സാധാരണയായി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കരിയർ സഹായത്തിലും അധ്യാപനത്തിലുമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. അവർ മികച്ച തൊഴിലാളികളാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് സംഘടനയിലും മാനേജ്മെന്റിലും. അവർ എപ്പോഴും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത തേടുന്നതിനാൽ, ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഒരു നല്ല ജോലിയിൽ തുടരാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

  അവരുടെ ബൗദ്ധിക ശേഷി കൊണ്ട്, ഈ ആളുകൾക്ക് കലാപരമായ മേഖലയിലും കൈകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട്.

  കർക്കടകത്തിലെ ബുധന്റെ മറ്റ് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

  കർക്കടകത്തിലെ ബുധന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ആളുകൾക്ക് നിരവധി സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതുവരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. താഴെയുള്ള ഉദ്ധരണിയിൽ, കർക്കടകത്തിലെ ബുധൻ ഉള്ള പുരുഷന്മാർ, സ്ത്രീകൾ, വെല്ലുവിളികൾ, നാട്ടുകാർക്കുള്ള നുറുങ്ങുകൾ എന്നിവയിൽ ഈ സ്വാധീനത്തിന്റെ കൂടുതൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണും.

  കർക്കടകത്തിലെ ബുധൻ ഉള്ള പുരുഷൻ

  ബുധന്റെ സ്വാധീനമുള്ള പുരുഷൻ കാൻസർ രാശിയിൽ സാമൂഹിക ഇടപെടൽ ആവശ്യമായി വരുന്ന ആളുകളാണ്. ഈ ആളുകൾ എപ്പോഴും സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരാണ്, എന്നാൽ ഈ നാട്ടുകാരനോട് തീവ്രവും വൈകാരികവുമായ സംഭാഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല, കാരണം ഈ സംഭാഷണത്തിന് മുമ്പ് അയാൾ തന്റെ ചിന്തകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും രൂപപ്പെടുത്തുകയും വേണം.

  ഈ പുരുഷന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, കാരണം, അവർ മൂലയുണ്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ, അവർ സാധാരണയായി ഒരു വിധത്തിൽ പ്രതികരിക്കുംഅപ്രതീക്ഷിതമായി, ചിന്തിക്കാതെ, പിന്നീട് ഖേദം വരും. എന്നാൽ ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അവർ അതിലോലമായതും സെൻസിറ്റീവായതുമായ ആളുകളാണ്.

  ഒരു ഉരുക്ക് ബ്രെസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ധരിക്കുന്നതായി തോന്നുമെങ്കിലും, കർക്കടകത്തിലെ ബുധൻ ഉള്ള പുരുഷന്മാർ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് സുരക്ഷിതരാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ, ആർദ്രതയുള്ളവരാണ്. ഈ പുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധം പരസ്പര വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും കെട്ടിപ്പടുക്കുക.

  കർക്കടകത്തിലെ ബുധൻ ഉള്ള സ്ത്രീ

  കർക്കടകത്തിലെ ബുധൻ ഉള്ള സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ ഗൃഹാതുരമായ ആളുകളാണ്, അവർ എല്ലാം ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം അതുകൊണ്ട് ഗൃഹപാഠം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയുക. അവർ സുഹൃത്തുക്കളെ ആസ്വദിക്കുകയും എല്ലായ്‌പ്പോഴും എല്ലാം കഴിയുന്നത്ര സുഖകരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

  ദയ പ്രവർത്തികളിലൂടെ സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കാനും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്താനും ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ പ്രത്യേകം തോന്നിപ്പിക്കാനും അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും അവരുടെ സ്നേഹത്തെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഒരുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളിൽ അവർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്, മാത്രമല്ല അവർ അങ്ങേയറ്റം ഉദാരമതികളുമാണ്.

  എന്നാൽ, ഈ മാധുര്യമെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അവർ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവരാണ്, കൃത്യമായി അറിയുന്ന ശക്തരായ സ്ത്രീകൾ. അവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

  കർക്കടകത്തിലെ ബുധന്റെ വെല്ലുവിളികൾ

  കർക്കടകത്തിൽ ബുധൻ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ട്. അവയിലൊന്നാണ് ഭൂതകാലത്തോടുള്ള അടുപ്പം, ഭാവിയെ ഭയപ്പെടാനും അവരെ വർത്തമാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കാനും അവരെ നയിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി ചാർജാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരിക ബ്ലാക്ക്‌മെയിൽ. അവർ ആളുകളോട് വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായതിനാൽ, അവർ ഇത് ഒരു വിലപേശൽ ചിപ്പായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, പങ്കാളികളോടും ഒപ്പം

  സ്വപ്നങ്ങൾ, ആത്മീയത, നിഗൂഢത എന്നീ മേഖലകളിൽ ഒരു വിദഗ്ദ്ധനെന്ന നിലയിൽ, അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ്. നമ്മുടെ ഉപബോധമനസ്സുകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ ഉപകരണമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ, കൂടാതെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വിലപ്പെട്ട ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകാനും കഴിയും. സ്വപ്നങ്ങളുടെയും ആത്മീയതയുടെയും ലോകത്തേക്കുള്ള എന്റെ സ്വന്തം യാത്ര 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ചു, അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ മേഖലകളിൽ വിപുലമായി പഠിച്ചു. എന്റെ അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലും അവരുടെ ആത്മീയതയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിലും ഞാൻ ആവേശഭരിതനാണ്.