16 ശക്തമായ സഹതാപങ്ങൾ: കെട്ടാൻ, സ്നേഹം, ഭാഗ്യം, പണം എന്നിവയും അതിലേറെയും!

  • ഇത് പങ്കുവയ്ക്കുക
Jennifer Sherman

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

സഹതാപം ശക്തമാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ശക്തമായ സഹതാപത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, പലരും ഭയപ്പെടുകയും ഭയാനകമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഉറപ്പ്! ഈ വാചകത്തിൽ, 16 തരം ശക്തമായ മന്ത്രങ്ങൾ കാണിക്കും, നിങ്ങൾ കെട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് പഠിക്കും, അതുപോലെ പ്രണയത്തിനുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ, ഭാഗ്യത്തിനുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ, പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും!

ഇതിനൊപ്പം, പഠനത്തിന് പുറമേ ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്ന തരത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ശക്തമായ സഹതാപം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും അതിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള മാറ്റമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും.

ശക്തമായ സഹതാപത്തിന് മുമ്പ്

നിങ്ങൾ ശക്തമായ സഹതാപം തേടുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങളുടെ പ്രണയജീവിതത്തിലോ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയിലോ നിങ്ങൾ തൃപ്തനല്ലെന്നോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആകർഷിക്കാൻ കൂടുതൽ ഭാഗ്യം നേടേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നതെന്നോ ആകാം.

ഇവയെ കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശക്തമായ സഹതാപം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസവും വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്! അങ്ങനെ, നിങ്ങൾ മന്ത്രവാദം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, വിശ്വാസവും അതിന്റെ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതും കൂടാതെ, നിങ്ങൾ വളരെ ഏകാഗ്രത പുലർത്തുകയും മറ്റ് ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ശാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കുകയും വേണം.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഇത് ചെയ്യണമെന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കണംഒരു ചൂൽ ഉപയോഗിച്ച് കുടിക്കുക, ഇത് എങ്ങനെ സാധ്യമാകുമെന്ന് മനസിലാക്കുക.

ഇത് വളരെ ലളിതമാണ്, ആരും ഉപയോഗിക്കാതെയോ തറയിലൂടെ കടന്നുപോകാതെയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ വൈക്കോൽ ചൂൽ ആവശ്യമാണ്. കുടിക്കുന്നയാൾ ഉറങ്ങുന്ന കട്ടിലിനടിയിൽ വയ്ക്കണം, വൈക്കോൽ ഭാഗം പാദങ്ങൾക്ക് നേരെ ആയിരിക്കണം. തുടർച്ചയായി 7 രാത്രികൾ അവിടെ ചൂൽ വിടുക.

വഴി തുറക്കാൻ Zé Pilintraയോട് ശക്തമായ സഹതാപം

നിങ്ങൾ ആത്മവിദ്യയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ Zé Pilintra-നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അല്ലെങ്കിൽ അവനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുകയോ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് അവനെ അറിയാമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവന്റെ ശക്തിയും ശക്തിയും നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതിനാൽ, Zé Pilintra-നോട് ശക്തമായ സഹതാപം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമായി വരും:

• Zé Pilintra-യുടെ 1 ചിത്രം;

• 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം;

• 1 ഗിനിയ ശാഖ;

• rue യുടെ 1 ശാഖ;

• 1 വെളുത്ത മെഴുകുതിരി;

• നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പേര് 7 തവണ എഴുതിയ ഒരു വെള്ള പേപ്പർ.

ഇപ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പേര് 7 തവണ മടക്കിവെച്ച പേപ്പർ, മിസ്റ്റർ സെ പിലിൻട്രയുടെ ചിത്രത്തിന് കീഴിൽ, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തോടൊപ്പം റൂ, ഗിനിയ എന്നിവയുടെ ശാഖയിൽ വയ്ക്കുക. നിങ്ങൾ വെളുത്ത മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം.

അതിനുശേഷം, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുക, നിങ്ങളുടെ പാതകൾ തുറക്കാനും നിങ്ങളുടെ ചുവടുകൾ പ്രകാശിപ്പിക്കാനും അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുക. തുടർച്ചയായി 3 രാത്രികൾ ഇത് ചെയ്യുക.

Rue ഉപയോഗിച്ച് ഭാഗ്യം ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ ചാം

ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്നതുൾപ്പെടെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വളരെ ശക്തമായ ഒരു സസ്യമാണ് Rue എന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിനകം അറിഞ്ഞിരിക്കണം.സഹതാപം. ഒരു രഹസ്യവുമില്ലാത്ത വളരെ എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ Rue ഉപയോഗിച്ച് ഭാഗ്യം ആകർഷിക്കാൻ ശക്തമായ ഒരു സ്പെൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുക.

നിങ്ങൾക്ക് റൂവിന്റെ 3 ശാഖകൾ ആവശ്യമാണ്, അത് മുഴുവൻ ഇലകളും. എന്നിട്ട് ഒരു തിങ്കളാഴ്ച നിങ്ങളുടെ തലയിണയുടെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുക. പിറ്റേന്ന് നേരം പുലർന്നതിന് ശേഷം, നിങ്ങളുടെ തലയിണയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അരുഡയുടെ 3 ശാഖകൾ നീക്കം ചെയ്ത് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ എറിയുക, നല്ല ഊർജ്ജത്തെ മാനസികാവസ്ഥയിലാക്കുകയും "ഭാഗ്യം" എന്ന വാക്ക് 7 തവണ പറയുകയും ചെയ്യുക.

ഓക്‌സത്തോടുള്ള സ്‌നേഹത്തിൽ ശക്തമായ സഹതാപം

ഓരാ യോ യോ, മാമാ ഓക്‌സും! ആത്മവിദ്യയുടെ ഭാഗമായ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ, ഓക്സം സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു അസ്തിത്വമാണ്, അത് കുടുംബത്തിനകത്തോ ഫെർട്ടിലിറ്റിയിലോ ബന്ധങ്ങളിലോ ആകട്ടെ. ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ വഴിപാടിലൂടെ നടത്തുന്ന ഓക്സത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ശക്തമായ സഹതാപമുണ്ട്. ഇത് വളരെ ലളിതമാണ്, പിന്തുടരുക.

ഈ വഴിപാട് നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കളിമൺ പാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിൽ നിങ്ങൾ പഴങ്ങൾ, തേൻ, പൂക്കൾ (മഞ്ഞ റോസാപ്പൂക്കളും ഡെയ്‌സികളും ആകാം) ലാവെൻഡർ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കും. നിങ്ങൾ 1 കത്തിച്ച മഞ്ഞ മെഴുകുതിരിയും ഒരുമിച്ച് സ്ഥാപിക്കും. ഈ വഴിപാട് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഡെലിവർ ചെയ്യണം. ഓക്‌സമിനെ മാനസികമാക്കുകയും അവളോട് നിങ്ങളുടെ പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നടത്തുകയും ചെയ്യുക.

ലോറലിനൊപ്പം ഭാഗ്യത്തിനുള്ള ശക്തമായ അക്ഷരവിന്യാസം

ലോറൽ ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ്, അത് വളരെയധികം ശക്തിയുള്ളതും മന്ത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താകാത്തതുമാണ്. ഈ ഔഷധസസ്യത്തിന്റെ 1 ഒറ്റ ഇല മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ലോറൽ ഉപയോഗിച്ച് ഭാഗ്യത്തിന് ശക്തമായ ഒരു മന്ത്രവാദം നടത്താൻ കഴിയും.

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇല ആവശ്യമാണ്.സുന്ദരമായ മുടിയും വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും, അത് ജീൻസ് ആകാം, ഉദാഹരണത്തിന്. ആ ഷീറ്റ് നിങ്ങളുടെ വലത് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ട് ദിവസം ചെലവഴിക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകും. അതിനുശേഷം, ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ വലിച്ചെറിയുക.

ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ മനസ്സ് മാറ്റാനുള്ള ശക്തമായ മന്ത്രം

ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ ശക്തമായ ഒരു മന്ത്രവാദം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെളുത്ത 7 ദിവസത്തെ മെഴുകുതിരി ആവശ്യമാണ്, അതിന്റെ മുഴുവൻ പേര് ആ വ്യക്തി ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയത്, ഗിനിയയുടെ 3 ശാഖകളും സെന്റ് ജോർജ്ജിന്റെ ഒരു വാളും.

ഈ 7 ദിവസത്തെ മെഴുകുതിരി ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ഉയർന്ന പോയിന്റിൽ കത്തിക്കുക, ഈ മെഴുകുതിരിയുടെ അടിയിൽ പേപ്പർ അത് ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്ക്കുക ദൃശ്യം, ഗിനിയ ശാഖകളും വിശുദ്ധ ജോർജിന്റെ വാളും അതിനരികിൽ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഈ വ്യക്തി ശാന്തനാകുകയും ഉടൻ മനസ്സ് മാറ്റുകയും ചെയ്യും. ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക.

ശക്തമായ സഹതാപം അപകടകരമാകുമോ?

അവസാനം, ശക്തമായ സഹതാപം അപകടകരമാകുമോ? ഇല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം! ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ശക്തമായ മന്ത്രങ്ങളും നന്മയെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള മന്ത്രങ്ങളാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം വരുത്തുന്ന ഒന്നുമല്ല.

അതിനാൽ, ഈ മന്ത്രങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ​​അപകടകരമാണെന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ആശങ്കയെങ്കിൽ, ഇത് അങ്ങനെയല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. അവയിലേതെങ്കിലും ഉദ്ദേശ്യം. ഈ സഹതാപങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകവും സ്വയം സഹായവുമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് മതിയായ വിശ്വാസത്തോടെ അവ ചെയ്യുക!

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എല്ലാ സഹാനുഭൂതികൾക്കും ആത്മീയ വശവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അറിയുക, അതാണ് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ ശക്തി നൽകുന്നത്.

മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സഹതാപം നടത്തുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസവും വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിന് ഉള്ളതും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നതുമായ ശക്തി. താമസിയാതെ, വിശ്വാസത്തോടും ബോധ്യത്തോടും കൂടി നാം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കും. അതിനാൽ, ശക്തമായ സഹതാപം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സ്വഭാവവും സമയവും ആവശ്യമാണ്. നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ വായന തുടരുക.

സഹതാപത്തിന് മുമ്പ് എന്തുചെയ്യണം?

സഹതാപത്തിന് മുമ്പ് എന്തുചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, അതിലൂടെ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ വരാതിരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അത് ശരിയായി പൂർത്തിയാക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങൾ ചില സഹതാപത്തിന്റെ ആചാരം ആരംഭിക്കാൻ പോകുമ്പോഴെല്ലാം, ഒന്നാമതായി, നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുതിയ തല ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

രണ്ടാമതായി, നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തവും ശാന്തവുമായ ഒരു സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സഹതാപ പ്രക്രിയയിൽ ആരും പ്രവേശിക്കില്ലെന്ന് അറിയുക. സഹതാപത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നുറുങ്ങ്, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കാണുന്നത് നല്ലതല്ലെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെക്കുക, അത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണെന്ന് ആരും അറിയേണ്ടതില്ല.

പ്രണയത്തോടുള്ള ശക്തമായ സഹതാപം

പലരും ആവശ്യപ്പെടാത്ത പ്രണയത്താൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, അത് കീഴടക്കാൻ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. നിങ്ങൾ അത്തരം ആളുകളിൽ ഒരാളാണെങ്കിൽ, അത് അറിയുകഎല്ലാറ്റിനും ഒരു വഴിയുണ്ട്, ഒരു സഹതാപം!

നിങ്ങളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ള നിരവധി ശക്തമായ സഹതാപങ്ങൾ പ്രണയത്തിനുണ്ട്. അവരിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ശക്തി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക. ഇതോടെ, നിങ്ങളുടെ വലിയ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ കൈപ്പത്തിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കാണും. നിങ്ങൾ തീവ്രമായി ജീവിക്കുകയും വളരെ സന്തോഷവാനായിരിക്കുകയും ചെയ്യും, വിശ്വസിക്കുക!

റോസാപ്പൂവും തേനും ചേർന്ന പുതിയ പ്രണയം കണ്ടെത്താനുള്ള ശക്തമായ മന്ത്രം

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ പ്രണയം കണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെയുള്ള ഈ അക്ഷരത്തെറ്റ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ അനുയോജ്യമാവുകയും ചെയ്യും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ കണ്ണുകൾ തണുത്തതാണ്. ഇത് ഒരു തരം ശക്തമായ മന്ത്രമാണ്, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പ്രണയം കണ്ടെത്താനാകും, റോസാപ്പൂവും തേനും ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കുമ്പോൾ.

ഈ കാലയളവിൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും തുടർച്ചയായി 7 ആഴ്ച നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. , 7 മണിക്ക് ശേഷം. നിങ്ങൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുമെന്നും എങ്ങനെയെന്നും കാണുക:

എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലെയും കുളി:

• 1 ചുവന്ന റോസ്;

• 3 ടേബിൾസ്പൂൺ തേൻ;

തയ്യാറാക്കുന്നു ബാത്ത്, അത് എങ്ങനെ എടുക്കാം:

നിങ്ങൾ ശരാശരി 500 മില്ലി വെള്ളം തിളപ്പിക്കണം, തിളപ്പിച്ച ശേഷം, ചുവന്ന റോസാദളങ്ങളും സൂചിപ്പിച്ച അളവിലുള്ള തേനും അതേ പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കുക, അത് മൂടുക. അത് തണുക്കുമ്പോൾ, സ്വയം പൊള്ളലേൽക്കാതിരിക്കാൻ, സാധാരണ രീതിയിൽ ശുചിത്വം പാലിക്കുക. അതിനുശേഷം, കഴുത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഈ മിശ്രിതം നിങ്ങളുടെ ശരീരം മുഴുവനും ഒഴിക്കും.

ശരീരം മുഴുവൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന വാചകം പറയണം: "ഈ കുളി കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നുഎനിക്ക് ചുറ്റും നോക്കുക, എനിക്ക് വശീകരണ ശക്തി ഉണ്ടാകും, എന്റെ പുതിയ പ്രണയം ഞാൻ കണ്ടെത്തും. ഈ വാചകം 3 തവണ ആവർത്തിക്കുക. പ്രധാനം: കുളിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ശരീരം കഴുകരുത്, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഉറങ്ങേണ്ടതുണ്ട്.

മാതളനാരങ്ങ കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവനെ കീഴടക്കാനുള്ള ശക്തമായ സഹതാപം

മാതളനാരങ്ങയുടെ സഹതാപത്തിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കണം, പ്രിയപ്പെട്ടവനെ കീഴടക്കാൻ ഇത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാകും. മാതളനാരങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കീഴടക്കാനുള്ള ഈ ശക്തമായ മന്ത്രവാദം വളരെ ലളിതമാണ്, അത് ഉടൻ വിശദീകരിക്കും, എന്നാൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണ്:

• 1 ഇടത്തരം മാതളനാരകം വളരെ മനോഹരമാണ്.

തുടർച്ചയായി 3 വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ നിങ്ങൾ ഈ പഴത്തിന്റെ 07 വിത്തുകൾ നിങ്ങളുടെ അടിവസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു സെറ്റിൽ ഇടുക, അത് പുതിയതും വെയിലത്ത് ചുവന്നതുമാണ്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും, നിങ്ങൾ ഇതേ ചടങ്ങ് ചെയ്യുകയും പുതിയവ സ്ഥാപിക്കാൻ പുറത്തെടുത്ത വിത്തുകൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച മാതളനാരങ്ങ വിത്തുകൾ എല്ലാം ശേഖരിച്ച് എറിയണം. "ഇനി നീ എന്റേതായിരിക്കും, എനിക്ക് നിന്റെ സ്നേഹം പൂർണ്ണമായും ഉണ്ടാകും" എന്ന വാചകം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം (വെയിലത്ത് ഒരു നദിയിൽ) , അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

സാന്താ റീറ്റ ഡി കാസിയയിൽ നിന്നുള്ള ശക്തമായ സഹതാപം, നിങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട്

സാന്താ റീറ്റ ഡി കാസിയകാസിയയ്ക്ക് വളരെ ശക്തമായ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ നിങ്ങൾക്കായി തിരയാൻ അവൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. സാന്താ റീത്ത ഡി കാസിയയുടെ ഈ ശക്തമായ സഹതാപത്തിൽ, നിങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്ന മനുഷ്യനോടുള്ള ഈ ശക്തമായ അനുകമ്പയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാത്ത ചുവന്ന പാന്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഇപ്പോൾ കൈയിൽ പാന്റീസ് ഉപയോഗിച്ച്, ഒരു ബുധനാഴ്ച രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ അവയെ അകത്ത് കയറ്റി വിളിക്കും. വിശുദ്ധന്റെ പേര് 7 തവണ. തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ഓർഡർ നൽകുകയും ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ അവളോട് നന്ദി പറയുകയും വേണം:

“എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സാന്താ റീത്ത ഡി കാസിയ, ഞാൻ ഈ അഭ്യർത്ഥന പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ ചെയ്യുന്നു, അത് നിറവേറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ നന്ദിയുള്ളവനും സന്തുഷ്ടനുമായിരിക്കും. എന്നെ അന്വേഷിച്ച് എന്നെ കാണാൻ എന്നെ സഹായിക്കൂ.”

അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ, നിങ്ങളുടെ പാന്റീസ് അഴിച്ച് വെളുത്ത റോസാപ്പൂക്കൾ കൊണ്ട് തിളപ്പിക്കണം. ഇത് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുക.

ഓറഞ്ച് ഇലകൾ കൊണ്ട് കെട്ടാനുള്ള ശക്തമായ അക്ഷരവിന്യാസം

ഇത്തരം അക്ഷരത്തെറ്റ് വളരെ ലളിതമാണ്, എന്നാൽ അതിന്റെ ശക്തിയെ കുറച്ചുകാണരുത്. അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ എന്നെന്നേക്കുമായി നിങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിയും. ഓറഞ്ച് ഇലകൾ കൊണ്ട് കെട്ടാനുള്ള ശക്തമായ ആകർഷണം നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും, തുടർച്ചയായി 2 വെള്ളിയാഴ്ചകൾ ഇത് ചെയ്യുക, വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഫലം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകും.

ആദ്യ പടി ഒരു ഓറഞ്ച് മരം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ്. ഇലകൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും 7 മനോഹരമായ, മുഴുവൻ ഷീറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ്. അതിനുശേഷം, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുതരം കുളി ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ ഇലകൾ തിളപ്പിക്കും.

കുളി:

• ശരാശരി 500 മില്ലി വെള്ളം തിളപ്പിച്ച ശേഷം7 ഓറഞ്ച് ഇലകൾ ചേർക്കുക, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പെർഫ്യൂമിന്റെ 7 തുള്ളി ചേർക്കുക. സാധാരണ രീതിയിൽ സ്വയം വൃത്തിയാക്കുക, എന്നിട്ട് കഴുകാതെ കഴുത്തിന് താഴെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒഴിക്കുക. ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ച ശേഷം ഇലകൾ ഉപേക്ഷിക്കുക.

സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനൊപ്പം എന്നേക്കും നിൽക്കാനുള്ള ശക്തമായ മന്ത്രവാദം

നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം എന്നെന്നേക്കുമായി നിൽക്കാൻ ഈ ശക്തമായ മന്ത്രവാദം നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ, മൗത്ത് ഡാൻഡെലിയോൺസ് എന്ന ചെടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ചെടി കിട്ടിയ ശേഷം, അത് വരുന്ന പാത്രത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ പേരുള്ള ഒരു പേപ്പർ ഇടും. നിങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് കാണുക:

• ഒരു വെള്ള കടലാസ് എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ പേരും ഭർത്താവിന്റെ പേരും 7 തവണ മുഴുവനായി എഴുതുക;

• പേപ്പർ 7 തവണ മടക്കുക;

• ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ചെടിയോടൊപ്പം അതിനെ കുഴിച്ചിടുക എന്നതാണ്.

ഈ നടപടിക്രമം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് എന്നേക്കും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകുംവിധം വിശ്വാസത്തോടും ബോധ്യത്തോടും കൂടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന നടത്തും. .

പണത്തിനായുള്ള ശക്തമായ മന്ത്രങ്ങൾ

മന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് "പ്രണയ മന്ത്രങ്ങൾ" ആണ്. എന്നിരുന്നാലും, വാസ്തവത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ശക്തമായ സഹതാപങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ശക്തമായ സഹതാപത്തോടെ എന്തും സാധ്യമാണെന്ന് അറിയുക! നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടാകുകയും അത് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും വേണം. ശക്തമായ പണ മന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അവ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വന്ന് പരിശോധിക്കുക!

ശക്തമായ സഹതാപംഒരു മുട്ട ഉപയോഗിച്ച് ബഗ് ജയിക്കാൻ

നിങ്ങൾ ഭാഗ്യത്തിന്റെ ഗെയിമുകളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് വിജയിക്കാനുള്ള വഴി കണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, മുട്ട ഉപയോഗിച്ച് ബഗിനെ ജയിക്കാൻ ശക്തമായ അക്ഷരത്തെറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കും. ഈ അക്ഷരവിന്യാസം വളരെ ലളിതമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് 4 മുട്ടകൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ.

നിങ്ങൾ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ബഗ് പ്ലേ ചെയ്യണം, വെയിലത്ത് ആ തീയതി ഒറ്റ സംഖ്യയാണ്, ഉദാഹരണത്തിന്, വെള്ളിയാഴ്ച 7. നിങ്ങളുടെ മൃഗത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, നിങ്ങൾ എഴുതണം ഒരു ശൂന്യമായ കടലാസിൽ അതിന്റെ മുഴുവൻ പേരു സഹിതം, നിങ്ങൾ ഒരു കന്യക പ്ലേറ്റിൽ (ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല) ഈ കുറിപ്പിന് മുകളിൽ 4 മുട്ട പൊട്ടിക്കുക.

അവസാനം, ഈ പ്ലേറ്റ് ഒരു ക്രോസ്റോഡിൽ വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ വിജയിയാണെന്ന് മാനസികാവസ്ഥയിലാക്കുക. തയ്യാറാണ്! ഇപ്പോൾ ഫലത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക.

കുരുമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഉപയോഗിച്ച് പണം ആകർഷിക്കാനുള്ള ശക്തമായ മന്ത്രം

നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം വീട്ടിൽ ഉള്ള ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് പണം ആകർഷിക്കാൻ ശക്തമായ ഒരു അക്ഷരത്തെറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശരിയായ സ്ഥലത്താണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണെന്ന് അറിയുക:

• 3 മുളക്;

• 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, തൊലികളഞ്ഞത്;

• ഇരുണ്ട മണ്ണുള്ള 1 ചെറിയ പാത്രം.

<3 കുരുമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഉപയോഗിച്ച് പണം ആകർഷിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ മന്ത്രവാദം ആരംഭിക്കുന്നതിന്, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ചേരുവകൾ നിങ്ങൾ കുഴിച്ചിടേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ചെയ്‌തതിനുശേഷം, നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന പറയും:

“ഈ കുരുമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഉണങ്ങുമ്പോൾ, എന്റെ കടങ്ങളും അവയ്‌ക്കൊപ്പം വരണ്ടുപോകുന്നു. വിശ്വാസത്തോടും അഭിലാഷത്തോടും കൂടി, ഈ ഭൂമി ആകർഷണത്തിന്റെ ഫലമായിരിക്കുംപണം."

ലോട്ടറി നേടുന്നതിന് വിശുദ്ധ സിപ്രിയന്റെ ശക്തമായ അക്ഷരവിന്യാസം

ലോട്ടറി നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് കാണുക, പഠിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണ്:

• വിശുദ്ധ സൈപ്രിയന്റെ 1 ചെറിയ ചിത്രം;

• 1 ചെറിയ സാറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന പട്ട് റിബൺ;

• 7 നാണയങ്ങൾ (ഏതെങ്കിലും ആവാം തുക);

• rue-യുടെ 3 ശാഖകൾ;

• 1 വെർജിൻ ഗ്ലാസ് (ഇനി ഉപയോഗിക്കില്ല) പകുതിയോളം വെള്ളം നിറച്ചു.

ഇനി, നിങ്ങൾ കഷണം ഉരുട്ടേണ്ടിവരും വിശുദ്ധ സിപ്രിയന്റെ ചിത്രത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ചുവന്ന സാറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ സിൽക്ക് റിബൺ പൊതിഞ്ഞ് 7 ഇറുകിയ കെട്ടുകൾ കെട്ടുക.

അടുത്തതായി, ആരും കണ്ടെത്താത്ത ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക (നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അത് കാണാൻ കഴിയൂ), ചിത്രം സ്ഥാപിച്ച് ചുറ്റുക. അത് 7 നാണയങ്ങൾക്കൊപ്പം. അതിനടുത്തായി, റൂവിന്റെ 3 ശാഖകളുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും അകത്ത് വയ്ക്കുക. അവസാനമായി, നിങ്ങളുടെ ഗെയിം കളിച്ച് അത് സാവോ സിപ്രിയാനോയുടെ ചിത്രത്തിന് കീഴിൽ വിടുക. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന പറയുക, നിങ്ങൾ കേൾക്കും.

ഗെയിമിൽ പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ശക്തമായ മന്ത്രവാദം

വളരെ എളുപ്പത്തിലും ലളിതമായും ഗെയിമിൽ പണം സമ്പാദിക്കാൻ ശക്തമായ അക്ഷരത്തെറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹതാപത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണ്:

• rue-യുടെ 3 ശാഖകൾ;

• റോസ്മേരിയുടെ 3 ശാഖകൾ;

• 1 ഗ്ലാസ് പകുതി പിംഗ നിറച്ചത്;

• ഏതെങ്കിലും മൂല്യമുള്ള 7 നാണയങ്ങൾ.

ഇനി, നിങ്ങൾ ആ ഗ്ലാസിനുള്ളിൽ റ്യൂ, റോസ്മേരി ശാഖകൾ വയ്ക്കണം, ഒടുവിൽ എല്ലാ നാണയങ്ങളും ഓരോന്നായി വയ്ക്കണം. ഈ ആചാര സമയത്ത്, നിങ്ങൾനിങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗെയിമിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും വേണം.

കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു വഴിത്തിരിവിൽ ഇവയുമായി ഒരു ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യണം. വെളളിയാഴ്ച ഇത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്.

വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ശക്തമായ മന്ത്രം

വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഈ ശക്തമായ മന്ത്രം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതും ചെയ്യുന്നതുമായ ഏറ്റവും ലളിതവും പ്രായോഗികവുമായ ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 3 അല്ലി തൊലി കളയാത്ത വെളുത്തുള്ളി മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ.

ഇപ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ വാലറ്റ് എടുത്ത് ഈ 3 വെളുത്തുള്ളി അല്ലി അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണയായി പണം സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറിയിൽ വയ്ക്കുക. ഒരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി നിങ്ങളുടെ പണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുക.

മറ്റ് ശക്തമായ മന്ത്രങ്ങൾ

പ്രണയ മന്ത്രങ്ങൾ കൂടാതെ മറ്റു പലതും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? കൂടുതൽ ഭാഗ്യം ആകർഷിക്കാൻ, പണം ആകർഷിക്കാൻ, ആസക്തികൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ, മറ്റു പലതിലും നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ഈ ശക്തമായ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം വളരെയധികം വിശ്വാസത്തോടെയും അവ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന ബോധ്യത്തോടെയും ചെയ്യണം. വിശദാംശങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഏകാഗ്രതയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവയിൽ ചിലത് പരിശോധിച്ച് അവ എങ്ങനെ ശരിയായി ചെയ്യാമെന്ന് മനസിലാക്കുക.

ചൂൽ ഉപയോഗിച്ച് മദ്യപാനം നിർത്താൻ ശക്തമായ സഹതാപം

വീട്ടിൽ കാണാവുന്ന അഴുക്ക് വൃത്തിയാക്കാൻ മാത്രമല്ല ചൂൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്നുള്ള ദുഷിച്ച ഊർജങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് പുറമേ, മദ്യപാനം നിർത്താനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. നിർത്താൻ ശക്തമായ മന്ത്രവാദം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക

സ്വപ്നങ്ങൾ, ആത്മീയത, നിഗൂഢത എന്നീ മേഖലകളിൽ ഒരു വിദഗ്ദ്ധനെന്ന നിലയിൽ, അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ്. നമ്മുടെ ഉപബോധമനസ്സുകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ ഉപകരണമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ, കൂടാതെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വിലപ്പെട്ട ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകാനും കഴിയും. സ്വപ്നങ്ങളുടെയും ആത്മീയതയുടെയും ലോകത്തേക്കുള്ള എന്റെ സ്വന്തം യാത്ര 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ചു, അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ മേഖലകളിൽ വിപുലമായി പഠിച്ചു. എന്റെ അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലും അവരുടെ ആത്മീയതയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിലും ഞാൻ ആവേശഭരിതനാണ്.