Ziemeļu mezgls Jaunavā: nozīme, Mēness mezgli, retrogrādais ziemeļu mezgls un vēl vairāk!

  • Dalīties Ar Šo
Jennifer Sherman

Ziemeļu mezgla nozīme Jaunavā

Ziemeļu mezgls, saukts par Pūķa galvu, astroloģiskajā kartē darbojas kā pretpunkts, jo tas ir tieši saistīts ar katra cilvēka karmu. Caur to ir iespējams labāk izprast katra indivīda nesamo emocionālo bagāžu un iepriekšējās dzīves - gan negatīvās, gan pozitīvās.

Šajos punktos izvirzītie jautājumi ir svarīgi, lai, pamatojoties uz iepriekšējās dzīves notikumiem, tiktu gūtas mācības. Tam jānotiek tā, lai, pamatojoties uz pieļautajām kļūdām un panākumiem, tiktu gūta mācīšanās, lai varētu pieņemt atšķirīgu attieksmi. Vai vēlaties uzzināt vairāk par Ziemeļu mezglu? Skatiet tālāk!

Mēness mezgli dzimšanas kartē un Ziemeļu mezgls Jaunavā

Mēness mezglus var definēt kā Pūķa galvu un Pūķa asti. Tos iedala attiecīgi ziemeļu un dienvidu daļā. Katrs no tiem būs saistīts ar noteikta veida enerģiju, kas attiecas uz mūsu dzīves un iepriekšējās dzīves notikumiem.

Ziemeļu mezgla īpašības Jaunavā liecina, ka tas ir cilvēks, kuram citā dzīvē, iespējams, ir bijušas lielas garīgās zināšanas, bet kurš ir zaudējis lielu daļu no šīm garīgajām spējām procesā, kuram viņš ir izgājis cauri.

Mēness mezglus vairāk ņem vērā karmiskajā astroloģijā, kas izvērtē iepriekšējās dzīves jautājumus, lai labāk izprastu katra cilvēka astroloģisko karmu. Lasiet tālāk, lai uzzinātu vairāk par Mēness mezgliem!

Mēness mezglu nozīme astroloģijā

Mēness mezgli tiek aplūkoti caur karmisko astroloģiju. Tie var liecināt par to, ka cilvēkiem ir daži personības aspekti, kas ir labi attīstīti, un citi, kas nav tik labi attīstīti.

Abi mezgli, Ziemeļu un Dienvidu, astroloģiskajā kartē atrodas pretējās pozīcijās, un daudzi cilvēki galu galā tos sajauc ar planētām. Taču tā tos nevar uzskatīt.

Dienvidu mezgls

Dienvidu Mēness mezglā jeb Pūķa astē parādītā enerģija ir negatīva. Tā nāk no karmas, ko cilvēks ir nesis no citām dzīvēm, parādot viņa rīcību šajā garīgajā procesā un dažus punktus, kas nav pabeigti.

Tā ir tieši saistīta ar cēloni. Tā ir kā sekas, ko esat izraisījis jūs, un pēc tam rada visas sekas, ar kurām jārēķinās. Tā kā tā ir negatīvā daļa, ar visām šīm sekām nav viegli tikt galā.

Ziemeļu mezgls

Ziemeļu mezgls ir saistīts ar pozitīvām enerģijām. Tas kalpo kā katra cilvēka dzīves mērķa atspoguļojums. Šeit mēs redzam ceļus, kas jāīsteno visas dzīves garumā.

Izmantojot šo mezglu, var redzēt punktus, kas jāņem vērā. Viens no piemēriem ir īpašības, kas jāattīsta labāk, lai veidotu pozitīvu trajektoriju visas dzīves garumā, labojot pagātnes karmas.

Ziemeļu mezgls Jaunavā

Ziemeļu mezgls, atrodoties Jaunavas zīmē, var sniegt cilvēkiem dažas ļoti svarīgas mācības. Galvenā no tām ir tā, ka jums ir jāmācās atšķirt, kas ir līdzjūtības vērts un kas nav.

Esiet ļoti uzmanīgi, lai nepaliktu sapņot un lai atrastu vieglākus veidus, kā aizbēgt un aizbēgt no realitātes, kas ir jūsu priekšā.

Ziemeļu mezgls Jaunavas retrogrādais

Ziemeļu mezgls Jaunavas retrogrādajā Jaunavā rāda, ka tu esi cilvēks, kurš tagadējā dzīvē ir pārnesis dažus jautājumus no savām iepriekšējām dzīvēm. Līdz ar to tu esi ieguvis zināšanas, kuras esi apguvis un pārnesis šajā jaunajā dzīvē un kuras tev būs ļoti noderīgas.

Tāpēc retrogrāda kustība parāda, ka tev kaut kādā veidā joprojām ir saikne ar savu pagātni un citām dzīvēm, jo esi atnesis šīs zināšanas, lai tās izmantotu tagad, meklējot evolūciju. Ziemeļu mezgla retrogrāda forma pastiprina šo jautājumu un parāda nepieciešamību uzturēt šo saikni, lai risinātu aktuālos jautājumus.

Mēness mezglu ietekme uz zīmēm

Ziemeļu mezgla novietojums un zīme parāda detaļas par katra cilvēka dzīves mērķiem un to, kur tie izpaužas vienkāršākā veidā. Tādējādi ir iespējams atzīmēt īpašības, kas var vai nevar palīdzēt cilvēkam tās izkopt un attīstīt, meklējot evolūciju.

Minētās īpašības ir katrā cilvēkā, taču ir lielas grūtības tās paust un ārēji parādīt pasaulei. Tomēr, kad tās tiek paustas, izstarotā enerģija ir pozitīva, un to vajadzētu pielietot savos centienos, lai tās turpinātu izpausties. Vairāk par Ziemeļu mezglu Jaunavā lasiet zemāk!

Ziemeļu mezgls Jaunavā

Ziemeļu mezgls Jaunavā uztver karmiskās mācības, kas saistītas ar neatkarību. Iespējams, ka jūsu dzīves laikā redzēsiet, ka daudzi cilvēki, pie kuriem esat vērsušies pēc atbalsta, galu galā arī paļāvušies uz jums, taču tas noticis ļaunprātīgā veidā.

Šajā procesā jums ir jāiemācās pateikt "nē" atbilstoši bagāžai, kas ir jūsu dzīvē, lai novērstu citu negatīvo ietekmi.

Kā noteikt ziemeļu un dienvidu mezglus dzimšanas kartē

Lai atklātu Ziemeļu mezglu un Dienvidu mezglu astroloģiskajā kartē, ir jābalstās uz Mēness tranzīta aprēķiniem, tam ceļojot ap Zemi, bet ņemot vērā tā stāvokli attiecībā pret Sauli.

Tāpēc Mēness ziemeļu mezgls vienmēr atradīsies pretējā zīmē Mēness dienvidu mezglam. Tā kā karmiskie periodi ilgst 18 mēnešus, visvienkāršākais veids, kā noteikt savu, ir pēc dzimšanas datuma. Piemēram, cilvēkam, kas dzimis 1989. gada 20. decembrī, Mēness mezgls atradīsies laika posmā no 1989. gada 29. maija līdz 1990. gada 15. decembrim.

Ziemeļu mezgls Jaunavā un Dienvidu mezgls Zivīs

Cilvēkiem ar Ziemeļu mezglu Jaunavā un Dienvidu mezglu Zivīs augt šajā inkarnācijā var traucēt tas, ka viņi turpina saglabāt pašapmierinātību un atkarību no citiem cilvēkiem. Turklāt viņiem joprojām ir lielas bailes kādu sāpināt.

Ar Jaunavu var gūt dažas mācības un izmantot tās, lai diferencētu cilvēku attieksmi, lai viņi neizmantotu jūsu simpātijas un jūsu rīcības veidu.

Jaunava ziemeļu mezglā un uzmanība detaļām

Jaunava ir ļoti uzmanīga un detalizēta zīme, un Ziemeļu mezgla gadījumā šī īpašība ir ļoti izteikta, un tā liek jums izmantot citu cilvēku nodomu uztveri, lai meklētu savas pārmaiņas un attīstību.

Karmiskās mācības kalpo tam, lai tu reizi par visām reizēm saprastu, ka tev ir jāiegūst neatkarība, bet tas var novest pie tā, ka citi cilvēki ļaunprātīgi izmanto tavu labo gribu.

Mērķiem, kas tev jāsasniedz pašreizējā dzīvē, ir jāpievērš uzmanība, tāpēc, meklējot jaunus veidus, kā izvairīties no tā, kas jādara, šīs problēmas neatrisinās. Vēlies uzzināt vairāk par Ziemeļu mezgliem? Lasi tālāk!

Izaicinājumi tiem, kam Ziemeļu mezgls atrodas Jaunavas zīmē

Lielākais izaicinājums tev, kam Ziemeļu mezgls ir Jaunavā, ir stāties pretī dzīves pienākumiem. Pastāv spēcīga tendence meklēt bēgšanu vai kaut ko, kas novērstu tavu uzmanību no mērķiem, jo tie tev nesagādā tik lielu prieku.

Šajā līmenī sasniedzamie mērķi var būt pārāk sāpīgi, tāpēc doma par iespēju aizbēgt no tā, kas jādara, ir daudz patīkamāka. Pieņemt, ka tā ir nepieciešamība, kas jāizpilda jūsu evolūcijas labad, ir pirmais solis, lai spētu pārvarēt izaicinājumus.

Karmas līdzsvars

Ziemeļu mezgli astroloģijā pārstāv ceļu, ko sauc par Dvēseles evolūciju. Indivīds sastopas ar savu iepriekšējo dzīvju karmu un saskaras ar situācijām, kas tajās nav atrisinātas.

Dzīvē ir jāatrod šis līdzsvars, jāatrisina jautājumi, kas palikuši citos, lai jūs varētu izdzīvot to, kas notiek tagadnē. Padziļinātas zināšanas par saviem Mēness mezgliem sekmē izpratni par mācībām, kas jums ir jāapgūst, lai meklētu līdzsvaru.

Dzīves virziens un mērķis

Ziemeļu mezgli ir atbildīgi par to, lai parādītu dzīves ceļus, kas katram cilvēkam ir jānoiet, lai atrisinātu savas iepriekšējās dzīves problēmas. Šādā veidā, atklājot, kur tie atrodas, ir iespējams to parādīt skaidrāk.

Zināšanas par šiem aspektiem var arī palīdzēt izprast dažus savas personības aspektus, lai jūs varētu ļaut tiem parādīties vai arī ierobežot to, kas nesniegs nekādu labumu, kā arī strādāt tā, lai strupceļi tiktu atrisināti un vairs neatkārtotos.

Enerģijas novirzīšana radošam darbam

Šajā inkarnācijā cilvēkam ar Ziemeļu mezglu Jaunavā ir spēcīga tendence ļoti dziļi iesaistīties citu cilvēku sāpēs. Šī iesaistīšanās var nest negatīvismu, un ārējās bēdas var izraisīt enerģijas kritumu.

Tāpēc jums ir jāpatur prātā, ka šie problemātiskie jautājumi no citām dzīvēm galu galā ir izsūkuši jūsu enerģiju un padarījuši jūs vāju. Tāpēc tie ir jāpārskata.

Lai nostātos uz jauna ceļa, tev jānovirza sava enerģija radošam darbam. Tas varētu sniegt tev labumu un daudz pozitīvākas atbildes, nekā tad, ja veltīsi sevi kāda cita problēmām.

Pienākumi

Iepriekšējā dzīvē tu esi pārāk iesaistījies citu cilvēku lietās un uzņēmies atbildību, kas nebija tava. Tā raksturīga tiem, kuriem Ziemeļu mezgls atrodas Jaunavas zīmē un kuriem ir nepieciešamas pārmaiņas.

Citu cilvēku problēmu pārnēsāšana un to pieņemšana kā savu problēmu nav risinājums. Šīs skumjas var jums kaitēt un novirzīt jūs no ceļa, meklējot evolūciju, kas ir jūsu lielākais mērķis, lai spētu izārstēt citās dzīvēs atstātās problēmas un jautājumus.

Pašaizsardzība

Pašaizsardzībai vienmēr jābūt klāt, jo tie, kurus ietekmē Ziemeļu mezgls Jaunavā, pat ja viņi ir ļoti uzmanīgi, cenšoties situācijas uztvert skaidrāk, var nonākt cilvēku maldināšanā.

Tāpēc jums ir jāpievērš lielāka uzmanība detaļām ap jums, lai izvairītos no tā, ka ļaunprātīgi indivīdi galu galā izraisa šāda veida ietekmi. Jūsu lielākā aizsardzība ir pievērst uzmanību tam, ko cilvēki var jums izraisīt. Tā ir svarīga prakse, kas jākopj.

Garīgais ceļš

Pašreizējā inkarnācijā cilvēki ar Ziemeļu mezglu Jaunavā cenšas stāties pretī evolūcijai un atstāt aiz sevis īpašības, kas viņiem vairs nekalpo. Garīgā ceļa mērķis ir atrast svarīgas īpašības, kas pagātnes dzīvēs bija satricinātas, un dot tām priekšroku šajā laikā.

Lai gan pastāv spēcīga tendence ļaut situācijām pakļauties ārējo faktoru vai citu cilvēku ietekmei, šis ceļš ir nepieciešams, lai notiktu evolūcija. Tāpēc ir nepieciešama lielāka patstāvība.

Kam Ziemeļu mezgls atrodas Jaunavā, tam vajadzētu mazāk uztraukties par citiem?

Cilvēki, kuru Ziemeļu mezgls atrodas Jaunavas zīmē, no iepriekšējām dzīvēm sev līdzi nes dažas īpašības, kuru mērķis ir pārspīlēti rūpēties par citiem cilvēkiem. Viņi uztraucas par citu labklājību, līdz pat tam, ka aizmirst par to, ka paši ir pirmajā vietā.

Kopumā šie cilvēki galu galā zaudē savu mērķi, jo vienmēr uztraucas par citiem. Bailes dziļi sāpināt kolēģus un partnerus arī liek viņiem anulēt sevi, cenšoties nesāpināt otru.

Šīs bailes rodas no šo cilvēku pašpārliecinātības trūkuma, jo viņi citās dzīvēs ir bijuši masveidā un zaudējuši spēju ticēt sev. Tāpēc viņi uztur bailes nodarīt sāpes citiem, ja rīkosies tā, kā viņi patiešām vēlas.

Ja ziemeļu mezgls ir Jaunavā, jums ir vairāk jākoncentrējas uz savu dzīvi, lai neļautu sevi izdzēst citu vajadzībām.

Kā sapņu, garīguma un ezotērikas eksperte esmu nodevusies palīdzēt citiem atrast jēgu saviem sapņiem. Sapņi ir spēcīgs instruments mūsu zemapziņas izpratnei un var sniegt vērtīgu ieskatu mūsu ikdienas dzīvē. Mans ceļojums sapņu un garīguma pasaulē sākās pirms vairāk nekā 20 gadiem, un kopš tā laika esmu daudz studējis šajās jomās. Es aizrautīgi cenšos dalīties savās zināšanās ar citiem un palīdzēt viņiem sazināties ar savu garīgo būtību.