Aizsardzības psalmi: spēcīgi, spēcīgi, atbrīvošanai un vēl vairāk!

  • Dalīties Ar Šo
Jennifer Sherman

Kas ir Aizsardzības psalms

Aizsardzības psalms, tāpat kā citi psalmi, ir reliģiski dzejoļi, kas ietverti Svētajā Rakstos, precīzāk, grāmatā "Psalmi". Kopš to uzrakstīšanas brīža psalmiem tiek piedēvēts spēks darboties mūsu dzīvē. Taču, lai tas notiktu, ir nepieciešama ticība, kā arī sava daļa.

Aizsardzības psalmi ir norādīti, lai lūgtu dievišķo palīdzību, kas vadītu un pavadītu jūsu ceļus. Tas ir pašaprūpes un gatavošanās brīdis dienai, kurā jūs meklējat pozitīvu enerģiju, spēku, pateicību un garīgu attīrīšanos. Psalmu lasīšana ir uzmundrinoša un sniedz miera un drošības sajūtu. Vai vēlaties uzzināt dažus aizsardzības psalmus un uzzināt par tiem vairāk? Skatiet šoraksts!

Spēcīgais 91. psalms aizsardzībai un pantu interpretācijai

91. psalms noteikti ir viens no pazīstamākajiem Svētā Raksta tekstiem. To zina pat cilvēki, kas nekad nav lasījuši Bībeli. 91. psalms mudina uz nodošanos un paļāvību uz Dieva spēku pat sarežģītās situācijās. Iepazīstieties ar detalizētu šī psalma interpretāciju!

91. psalms - psalms par spēku un aizsardzību

Protams, 91. psalms ir viens no ievērojamākajiem psalmiem Svētajā Rakstā. Pat cilvēki, kas nekad nav saskārušies ar Bībeli, zina vismaz vienu šī psalma pantu. 91. psalms ir plaši pazīstams ar savu spēku un aizsargājošo spēku. Cilvēki visā pasaulē slavē un lūdz šo psalmu kā lūgšanu.

Tomēr, lai jūs varētu baudīt spēku un aizsardzību, ko jums sniedz šis brīnišķīgais psalms, nepietiek tikai lasīt to atkal un atkal, līdz jūs to iegaumējat, jums ir jāsaprot, ko šie vārdi nozīmē, un jāpaļaujas uz tiem, esot pārliecinātiem, ka Dievs dzirdēs jūsu lūgšanu un atbildēs jums. Ja jums ir nepieciešams spēks, lai stātos pretī izaicinājumiem, un aizsardzība šīs haotiskās pasaules vidū, 91. psalms ir domāts jums.

1. pantiņa interpretācija

"Kas dzīvo Visaugstākā slepenībā, tas atpūšas Visvarenā ēnā." (Ps 91:1) Minētajā pantā ir norādīta slepenība - jūsu prāts, jūsu iekšējais "es". Tieši caur jūsu prātu jūs nonākat saskarē ar Dievu. Lūgšanas, slavēšanas, kontemplācijas brīžos tieši savā slepenībā jūs tiekaties ar Dievišķo.

"Atpūsties Visaugstākā ēnā" nozīmē būt Dieva pasargātam. Tas ir austrumu sakāmvārds, kurā teikts, ka bērni, kas atrodas sava tēva ēnā, ir pastāvīgi pasargāti, šis fragments norāda uz drošību. Šī iemesla dēļ tas, kas dzīvo Visaugstākā paslēptuvē, ir pasargāts.

2. panta interpretācija

"Es sacīšu par To Kungu: Viņš ir mans patvērums un mans cietoksnis, Viņš ir mans Dievs, uz Viņu es paļaušos." (Ps 91, 2) Šis pants parāda to, kas dziļi psalmistam ir iekšā, ka Dievs ir viņa patvērums un cietoksnis. Kad jūs skaitāt šo pantu, esiet droši, ka jūsu aizsargājošais Tēvs vienmēr būs jums līdzās, jūs vadīs un aizsargās.

Uzticībai, kas jums jāizrāda Dievam, vajadzētu būt līdzīgai uzticībai, kādu mazulis uzticas mātei, būdams pārliecināts, ka viņa viņu aizsargās, aprūpēs, mīlēs un liks justies droši un ērti. Lasot šo pantu, stipriniet savu uzticību Dieva mīlestībai un rūpēm par jums.

3. un 4. panta interpretācijas

"Viņš noteikti izglābs viņu no putnu ķērāja slazda un no postošā mēra; Viņš apsedz viņu ar savām spalvām, un zem Viņa spārniem viņš būs drošībā, jo Viņa patiesība būs vairogs un aizstāvība" (Ps 91:3,4). Šie panti ir viegli saprotami, un to jēga ir skaidra. Ar tiem Dievs parāda, ka Viņš izglābs savus bērnus no visa ļaunā, vai tā būtu slimība, laicīgas briesmas, ļauni cilvēki un citi.

Dievs tos vienmēr nodos savā aizsardzībā, gluži tāpat kā putni aizsargā savus mazuļus. Kamēr tu ļaujies Dieva aizsardzībai, Viņš tev sniegs savu aizsardzību, tomēr Mūžīgais ir tas, kurš ciena mūsu izvēles brīvību, tāpēc mums ir jāmeklē Viņa aizsardzība.

5. un 6. panta interpretācijas

"Viņš nebaidīsies ne no nakts šausmām, ne no bultas, kas lido dienā, ne no mēra, kas izplatās tumsā, ne no postījumiem, kas plosās pusdienlaikā." (Ps 91:5,6) Minētie Bībeles teksti ir visai nozīmīgi. Tie parāda, ka mums ir nepieciešams gulēt mierīgi, baudīt mierīgu nakti un nākamajā dienā pamosties ar prieku.

Bulta, kas lido pa dienu, un iznīcība, kas plosās pusdienlaikā, simbolizē negatīvo enerģiju un ļaunās domas, kurām mēs esam pakļauti ikdienā. Rakstu pantos ir pieminētas arī citas lietas, taču mums jābūt pārliecinātiem, ka šīs ļaunuma un briesmas mūs nesasniegs, ja mēs lūgsim Dieva aizsardzību.

7. un 8. panta interpretācijas

"Tūkstoš tūkstoši kritīs viņa pusē un desmit tūkstoši viņa labajā pusē, bet nekas viņu neskars" (Ps.91:7,8).Psalma 7. un 8. pants norāda, kā tu vari iegūt spēku, imunitāti un aizsardzību pret jebkādu ļaunumu.Noslēpums ir būt Dieva aizsardzībā, tā pasargā tevi no dažādām ļaunuma lietām.

Lai arī kādi tie būtu - uzbrukumi, slimības, negatīvas enerģijas, nelaimes gadījumi -, ja Dievs ir ar jums, jums nav jāuztraucas, šīs ļaunās lietas jūs nesasniegs. Tomēr tas nenozīmē, ka turpmāk mums vajadzētu dzīvot bezrūpīgu dzīvi, neievērojot nekādus profilakses pasākumus, mums vajadzētu darīt savu daļu.

9. un 10. panta interpretācijas

"Tā kā viņš ir darījis To Kungu par savu patvērumu un Visaugstāko par savu mājokli, tad nekāds ļaunums viņu neskars un nekāda sērga nenāks pār viņa namu" (Ps 91:9,10). No brīža, kad jūs paužat ticību, paļaujaties un ticat Dieva apsolījumiem, kas minēti 91. psalmā, jūs darāt Dievu par savu patvērumu.

Vienmēr nēsājiet sev līdzi pārliecību, ka Dievs jūs ļoti mīl un ka Viņš jūs pastāvīgi vada un sargā. Kamēr vien jūs padarīsiet Visaugstāko par savu mājokli, par savām mājām, par savu mājvietu, esiet pārliecināti, ka Viņš jūs aizsargās. Ņemot to vērā, jums nav jābaidās, nekas ļauns nenāks ne pie jums, ne jūsu mājās.

11., 12. un 13. panta interpretācija

"Jo Viņš pavēlēs Saviem eņģeļiem viņu sargāt, lai sargā viņu visos viņa ceļos. Tie viņu ņems aiz rokas, lai viņš nesakluptu uz akmeņiem. Ar savām kājām Viņš satrieks lauvas un čūskas" (Ps 91:11-13). 11. un 12. pantā ir parādīts Dievs, kas ar Savu eņģeļu palīdzību vēlas aizsargāt Savus bērnus un atbrīvot tos no visa ļauna.

Tie ir tie, kas palīdz mums ikdienā, brīdinot mūs par briesmām, ar kurām saskaramies. 13. pants rāda, ka mums ir jābūt Dievam par savu patvērumu. To darot, jūs spēsiet atšķirt labo no ļaunā un tādējādi izvēlēties labāko ceļu. Dievs jūs darīs pārpildītus ar gudrību, lai jūs varētu dzīvot brīvi no visa pasaules ļaunuma.

15. un 16. panta interpretācijas

"Kad viņš Mani piesauks, Es viņam atbildēšu, Es būšu ar viņu bēdu stundā, Es viņu izglābšu un pagodināšu. Es viņam došu gandarījumu par ilgu mūžu un parādīšu Savu pestīšanu" (Ps 91:15,16). 16. panta beigās Dievs pastiprina Savu apņemšanos mūs aizsargāt un apliecina, ka Viņš būs mums līdzās ar Savu bezgalīgo labestību.

Dievs ir viszinošs. Viņš var sniegt mums visas atbildes, kas mums nepieciešamas, lai mēs varētu iet pareizo ceļu. Viņš garantē, ka, ja mēs padarīsim Viņu par savu patvērumu un cietoksni, mūsu dzīve būs ilga un pārticīga, kā arī mēs tiksim glābti mūžīgajai dzīvei.

Citi spēcīgi psalmi aizsardzībai

Bez 91. psalma ir arī citi psalmi, kuros ir runa par aizsardzību - vai nu pret skaudību un ienaidniekiem, vai lūgums pēc atbrīvošanas, vai lūgums par ģimenes aizsardzību, vai arī kāds cits iemesls. Lai uzzinātu vairāk par citiem aizsardzības psalmiem, iepazīstieties ar saturu zemāk!

Psalms 5, par ģimenes aizsardzību

Ģimene ir viena no visdārgākajām vērtībām, kas mums pieder. Lai uzturētu mājās harmoniju, atvairītu negatīvās enerģijas un padarītu ģimenes vidi patīkamāku ikvienam, 5. psalms starp daudziem citiem Bībeles aizsardzības psalmiem ir tas, kas atjaunos harmoniju jūsu mājās un pasargās jūsu ģimeni.

Psalmos 5:11, 12 ir teikts: "Lai priecājas visi, kas uz Tevi paļaujas, lai līksmo mūžīgi, jo Tu viņus aizstāv; lai lepojas ar Tevi tie, kas mīl Tavu vārdu, jo Tu, Kungs, svētīsi taisnos, Tu tos apvij ar savu labestību kā ar vairogu." Šie panti sniedz cerību, mierinājumu un pārliecību, ka Dievs mūs svētī.

Psalms 7, pret skaudību un ienaidniekiem

Psalmi 7:1,2 skan šādi: "Kungs, mans Dievs, uz Tevi es paļaujos, glāb mani no visiem, kas mani vajā, un izglāb mani, lai viņš nesaplosa manu dvēseli kā lauva, sadragājot to gabalos, un nav neviena, kas varētu izglābt." Šie panti parāda psalmista pilnīgu nodošanos Dievam, paļaujoties uz Viņa aizsardzību pret visiem ļaunajiem plāniem, ko pret viņu bija iecerējuši ienaidnieki.

"Es slavēšu To Kungu pēc Viņa taisnības un dziedāšu slavu visaugstākā Kunga vārdam" (Ps 7,17), psalms beidzas ar psalmista uzvaru pār saviem apspiedējiem un pateicību Dievam. Paļaujieties uz Dievu, un Viņš dos jums uzvaru pār skaudību un visiem plāniem, ko viņi vērš pret jums.

Psalms 27 un dievišķā aizsardzība

"Vienu es no Tā Kunga lūdzu un meklēšu: lai es dzīvotu Tā Kunga namā visas sava mūža dienas, lai skatītos uz Tā Kunga skaistumu un meklētu Viņa templī." (Ps 27:4) Grūtību brīžos Dāvids vienmēr meklēja patvērumu pie Dieva, jo Viņā Dāvids atrada sev nepieciešamo aizsardzību un uzvaru.

Atrašanās Dieva klātbūtnē sniedz mums mieru un atvieglojumu grūtos dzīves brīžos. Nav cita avota, kas dotu mums šo mieru, kas pārspēj visu saprašanu. Kad mēs nevaram tikt galā ar problēmām, mēs varam patverties pie Dieva un rast spēku, kas mums nepieciešams, lai pārvarētu visus šķēršļus.

Psalms 34, par atbrīvošanu un aizsardzību

"Es slavēšu To Kungu visos laikos; Viņa slavēšana pastāvīgi būs manā mutē. Mana dvēsele slavēs To Kungu; lēnprātīgie dzirdēs un priecāsies. Slavēsim To Kungu kopā ar mani, un kopā cildināsim Viņa vārdu. Es meklēju To Kungu, un Viņš mani uzklausīja; Viņš mani atbrīvoja no visām manām bailēm" (Ps 34:1-4).

Šis psalms parāda psalmista pateicību par to, ka Dievs ir atbildējis uz viņa lūgumiem pēc atbrīvošanas un aizsardzības. Viņš vienmēr atbild uz mūsu lūgšanām, lai cik nenozīmīgas tās arī nešķistu. Mums vajadzētu priecāties, jo "Tā Kunga eņģelis aplenc tos, kas Viņu bīstas, un tos atbrīvo. Pamēģiniet un redziet, ka Tas Kungs ir labs; svētīgs tas, kas Viņam paļaujas" (Ps 34:7,8).

Psalms 35, aizsardzībai pret ļaunumu

35. psalms ir viens no vispiemērotākajiem Bībeles psalmiem, kas veltīts aizsardzībai, tāpēc, ja jums ir vajadzīga palīdzība, lai tiktu galā ar ienaidniekiem vai cilvēkiem, kuri bez redzama iemesla vēlas jums kaitēt, pārdomājiet šo psalmu un formulējiet psalmista lūgšanas.

"Aizlūdz, Kungs, tos, kas mani aizlūdz, cīnies pret tiem, kas cīnās pret mani. Ņem vairogu un plecus un celies man palīgā. Ņem šķēpu un aizšķērso ceļu tiem, kas mani vajā; saki manai dvēselei: "Es esmu tava pestīšana."" (Ps 35:1-3) Pārdomā psalmista lūgšanas un zini, ka tad, kad tu kliedz, Dievs tevi dzirdēs.

42. psalms - aizsardzībai un sirdsmieram

"Es sacīšu Dievam, savai klintij: "Kādēļ Tu mani esi aizmirsis, kādēļ es sērpoju ienaidnieka apspiešanas dēļ? Mani pretinieki mani apvaino ar nāvējošu brūci manos kaulos, kad viņi man ik dienas saka: "Kur ir tavs Dievs? Kāpēc tu, mana dvēsele, esi nomākts, un kādēļ tu manī esi nemierīgs? Ceri uz Dievu, jo es tomēr slavēšu Viņu, kas ir mana sejas glābējs un mans Dievs.""(Ps.42:9-11).

Psalmists šajā psalmā pauž dziļas gara mokas. Tomēr visā lūgšanā viņš apgalvo, ka viņa dvēselei jācer uz Dievu, uz pārliecību, ka pienāks labākas dienas. Uzticieties Dieva aizsardzībai un gādībai, lai cik nomācoši būtu apstākļi. Dievs ir jūsu aizbildnis un palīgs, un jūs vienmēr varat uz Viņu paļauties.

59. psalms - aizsardzībai pret visām lietām

"Izglāb mani, mans Dievs, no maniem ienaidniekiem, aizstāvi mani no tiem, kas pret mani ceļas. Izglāb mani no netaisnības darītājiem, izglāb mani no asinskāriem." (Ps 59,1.2) Bībeles teksti pauž psalmista ilgas pēc dievišķās aizsardzības. Viņš lūdz Dievu, lai Viņš viņus izglābtu no ienaidniekiem.

Ir ļauni cilvēki, kas pret tevi vēršas, lai tevi iznīcinātu, tāpēc tev jārīkojas kā psalmistam, jālūdz Dievu un droši jāgaida, ka Dievs tevi izglābs no ļaunajiem plāniem, ko viņi pret tevi vērš, un arī no ļaunajiem cilvēkiem, kas tev apkārt.

121. psalms - par aizsardzību un atbrīvošanu

Ps 121. psalms ir psalmista apliecinājums, ka viņš pilnībā paļaujas uz palīdzību, kas nāk no Dieva, un ka Viņš neguļ, vienmēr gādā par mūsu vajadzībām un pasargā mūs no visa ļaunā. Šo psalmu var izmantot kā ikdienas lūgšanu par garīgu attīrīšanos.

Psalmā 121 ietvertie vārdi ir norādīti, lai stiprinātu pārliecību, ka ir Dievs, kurš nekad nepārstāj mūs sargāt, Viņš vienmēr ir modrs. Dzīve sastāv no pārbaudījumiem, bet mums tie jāuztver kā līdzeklis, lai mēs nobriestu un attīstītos. Centieties domāt pozitīvi, barot labas jūtas un darīt labu, vienmēr paļaujoties uz Dievu.

139. psalms, lai ieskauj sevi ar Dieva aizsardzību

139. psalms nav tik labi pazīstams kā daži citi, taču varat būt droši, ka tajā ietvertā lūgšana ir ārkārtīgi spēcīga. Tā ir lūgšana, kas īpaši paredzēta cīņai pret citu cilvēku skaudību. Tā var būt tā, kas nāk no zināmiem vai nezināmiem ienaidniekiem.

139. psalms ir ļoti spēcīga lūgšana, tomēr šī lūgšana ir jāatkārto vismaz 7 dienas. Tomēr jūs varat būt pārliecināti, ka ir vērts veltīt daudz vairāk laika šīs lūgšanas atkārtošanai: "Kungs, Tu mani esi izmeklējis un mani iepazinis; Tu apzini manu ceļu un manu gulēšanu, un Tev ir zināmi visi mani ceļi." (Ps 139, 1.3).

Psalms 140, lai lūgtu Dieva aizsardzību

140. psalms ir psalms, kurā psalmists no visa spēka sauc par dievišķu aizsardzību pret ļaunajiem spēkiem. Ja jums ir nepieciešami risinājumi jūsu problēmām - ģimenē, mīlestībā, darbā vai finansēs -, vienkārši izrunājiet dažus šī psalma pantus, lai saņemtu svētību lietus, kas atrisinātu problēmas, kuras jūs nomāc.

Aplūkojiet fragmentu no 140. psalma: "Es zinu, ka Tas Kungs aizstāv apspiestā lietu un nabaga tiesības; tā taisnais slavēs Tavu vārdu, taisnais dzīvos Tavā priekšā." (Ps 140:12,13) Psalmists apgalvo, ka Dievs uzklausa apspiesto lietu un nabaga prasības, tāpēc lūdzieties Dievam un paļaujieties.

Kad man vajadzētu lūgt psalmus par aizsardzību?

Nav noteikts konkrēts datums vai laiks lūgšanai, tomēr ieteicams ievērot loģiku. Piemēram, ja jūs skaitāt psalmu, kas saistīts ar ģimeni, jums vajadzētu lūgties mājās, jo tur jūsu ģimenes locekļi pavada lielāko daļu laika. Gadījumā, ja jūs skaitāt psalmu, kas saistīts ar ienaidnieku, lūdzieties pirms tikšanās ar viņu.

Ja nav iespējams lūgties šajās vietās vai ierosinātajos veidos, dariet to pirms gulētiešanas vai uzreiz pēc pamošanās. Visbeidzot, ir vērts uzsvērt, ka patiesi svarīga ir jūsu ticība dievišķajai providencei un tas, ka jūs ticat, ka Dievs uzklausīs jūsu lūgšanas un atbildēs uz tām vislabākajā iespējamajā veidā.

Kā sapņu, garīguma un ezotērikas eksperte esmu nodevusies palīdzēt citiem atrast jēgu saviem sapņiem. Sapņi ir spēcīgs instruments mūsu zemapziņas izpratnei un var sniegt vērtīgu ieskatu mūsu ikdienas dzīvē. Mans ceļojums sapņu un garīguma pasaulē sākās pirms vairāk nekā 20 gadiem, un kopš tā laika esmu daudz studējis šajās jomās. Es aizrautīgi cenšos dalīties savās zināšanās ar citiem un palīdzēt viņiem sazināties ar savu garīgo būtību.