11. astroloģiskais nams: ko tas rāda, sinhronitāte, zīmes un vēl vairāk!

  • Dalīties Ar Šo
Jennifer Sherman

Vispārīga 11. nama nozīme astroloģijā

11. nams ir saistīts ar integrāciju. 11. nams paver iespēju indivīdam iziet ārpus savas subjektivitātes, lai savienotos ar kaut ko plašāku par savu tēlu. Tāpēc tas ir vārti uz nākotni un iespēju veidot produktīvus sociālos kontaktus dažādās jomās.

Tādējādi 11. nams runā par visu, kas ir izdevīgs un iegūts ar darbu. Tas ir saistīts ar atlīdzību par pūlēm, kas ieguldītas evolūcijas virzienā, it īpaši kā cilvēciskās būtnes. Šī iemesla dēļ to dēvē arī par Labā gara namu.

Šajā rakstā sīkāk tiks aplūkots 11. nams, ņemot vērā tā vēstījumus un ietekmi, ko tas saņem no planētām un zīmēm, kuras tas aizņem. Lai uzzinātu vairāk, lasiet tālāk.

11. māja, tās principi, dzīves jomas un normas, kas jāinterpretē

11. nams runā par kontaktiem, kas izveidojušies dzīves laikā. Tas runā arī par iespēju integrēties ideoloģijā un kolektīvākā domāšanā, kas indivīdiem dod vēlmi dzīvot ārpus savas identitātes, saasinot kolektīvuma un kopības izjūtu.

Turklāt šajā sektorā atklājas enerģijas, kas saistītas ar vēlmi eksperimentēt, kas ir raksturīga Ūdensvīra zīmei, šī nama valdniekam, un Urānam, planētai, kura astroloģisko tranzītu laikā veicina sociālās pārmaiņas.

Turpmāk tiks sniegta sīkāka informācija par House 11. Lai uzzinātu vairāk, turpiniet lasīt šo rakstu.

11. nams, cerību, draugu un sabiedrības nams

11. nams ir saistīts ar piederību sabiedrībai. 11. nams ir saistīts ar to, kā cilvēks sadarbojas ar grupām, kurās viņš vai viņa ir daļa, un atklāj draudzības nozīmi dzīvē. Tātad tā ir horoskopa sadaļa, kurā tiek apspriesti kolektīvie jautājumi un tas, kā rīcība ar citiem palīdz noteikt savu identitāti. Vēl viens ļoti interesants 11. nama aspekts ir cerība, jo īpaši attiecībā uzuz nākotni, kas var radīt intensīvu saikni ar garīgumu.

Ko mums rāda māja 11

Caur 11. namu var saskatīt iespējas un iespējas, kādas cilvēkam ir nākotnē, īpaši tad, ja dzimtā māja apsver, kādas ir viņa dzīves prioritātes. Turklāt tā ir atbildīga par dzīves jēgas piešķiršanu sabiedrībā un pārstāv visas organizācijas, kurās cilvēks ir iesaistīts gan darbā, gan personīgajā dzīvē.

Tā ir arī tā vieta horoskopā, kas dziļāk nekā citas mājas runā par dzimtā cilvēka vēlmēm, sapņiem un cerībām, jo īpaši tāpēc, ka tā šiem jautājumiem piešķir kolektīvumu.

11. nams un sintropijas princips

Sintropija ir pretstats entropijai, tas ir, tā runā par noteiktas sistēmas organizācijas iespējām. Tātad, domājot par 11. mājas vēstījumiem, tās loma kļūst skaidrāka, un sintropija parādās kā veids, kā savaldīt haosu un iekļaut indivīdu sabiedrībā, liekot viņam pārvarēt savu individuālo pasaules redzējumu.

Tādējādi viņa darbība organizācijās un grupās kļūst efektīvāka, lai viņš varētu vieglāk sasniegt savus kolektīvos mērķus un netraucētu pārāk daudz problēmu.

Sociālā izpratne

11. nams ir Ūdensvīra un Urāna mājvieta. 11. zīme ir vērsta uz sociālām darbībām, un tās galvenā rūpe ir cilvēces nākotne, bet šī planēta ir paaudžu planēta, un, šķērsojot jebkuru astroloģiskās kartes vietu, tā rada pārmaiņas.

Tomēr tās izjūt nevis indivīds, bet gan visa paaudze, kuras daļa viņš ir. Tādējādi tas palīdz atmodināt lielāku sociālo apziņu. Dzimtcilvēki vēlas sevi iekļaut grupās un organizācijās, lai darītu ko pozitīvu sabiedrības labā, atstājot sava veida mantojumu pasaulei.

Draugi un draudzība

Draugi parādās 11. mājā kā veids, kā piešķirt jēgu dzīvei sabiedrībā. Šādā veidā viņi ir vārti uz grupām, kurās cilvēks iesaistās, lai sasniegtu savus mērķus - kaut ko darīt sabiedrības labā.

Turklāt draugi ir cilvēki, kuru attieksme sakrīt ar mūsu attieksmi, tāpēc viņi atbalsta mūsu personību un paver iespējas godīgam dialogam par jebkuru tematu, jo viņi izjūt piederību un uzticību.

Vēlme pārvarēt

Radīšanas spēkam pievēršas arī 11. nams, kas runā par ieskatu un kolektīvo neapzināto, radot vēlmi pārkāpt pāri individualitātei, lai kaut ko darītu grupas labā. Tādējādi tas atklāj vēlmi pēc radošas vienotības ar citiem.

Tā kā visi ir saistīti, jo īpaši draugu grupās, ir iespējams izvirzīt jaunus mērķus un sasniegt daudz vairāk. Tas paver arī iespēju vairāk baudīt paveiktā darba augļus un iespēju vizualizēt ieguldītā darba sociālo ietekmi.

Vispārējs noteikums, kā interpretēt planētas mājokļos

Mājokļos var būt viena vai vairākas planētas, kas ietekmēs to, kā dzimtā valoda risina jautājumus, par kuriem tā runā. Tādēļ vispārējs interpretācijas noteikums ir saskatīt līdzīgos un atšķirīgos punktus starp planētām un mājokļu vēstījumiem.

Atšķirības ir ļoti svarīgas arī tāpēc, ka tās rada domstarpības, kas var atbalsoties visā astroloģiskajā kartē, pārvēršot ietekmi, kas varētu būt labvēlīga, par izaicinājumu. Tāpēc šie aspekti ir rūpīgi jāanalizē, lai varētu labi interpretēt planētas mājokļos.

Vispārīgs noteikums par zīmju interpretāciju uz mājām

Ir zīmes, kas vairāk vai mazāk atbalsta vēstījumus, ko nes konkrēts nams. Tas ir saistīts ar to, cik ērti tās jūtas šajā telpā. Piemēram, ja Vēzis atrodas 4. namā, šī zīme ir savā mājvietā un tāpēc jūtas ļoti ērti, izpaužot savas pozitīvās īpašības.

Bet, ja tajā pašā vietā parādās uz individualitāti orientēta zīme, tas norāda uz saspīlējumiem. Tāpēc saspīlējumu un līdzību punktu noteikšana starp zīmēm un namiem ir ļoti svarīga arī dzimšanas kartes analīzē.

Planētas un zvaigznes 11. mājā

Astroloģiskās kartes namos esošās planētas un zvaigznes kalpo, lai sniegtu detalizētāku informāciju par dzimtā cilvēka personību, izceļot to, kā viņš risina jautājumus, kas tiek risināti attiecīgajā namā, kad tiek ņemta vērā šī ietekme.

Tāpēc katrai no tām ir atšķirīga ietekme, un ir vēl citi faktori, kas jāņem vērā, piemēram, mājā esošā zīme un citu planētu klātbūtne tajā pašā mājā. Tas viss var būtiski mainīt planētu vispārējo vēstījumu par mājām.

Šie aspekti tiks sīkāk komentēti nākamajā raksta sadaļā, tāpēc, ja vēlaties par to uzzināt vairāk, lasiet tālāk un uzziniet sīkāku informāciju.

Saule 11. mājā

Saules atrašanās 11. mājā atklāj, ka viņiem ir svarīga brīvība. Viņiem patīk, ja viņiem ir sava telpa, un parasti viņi nepiekrīt iesprūšanai vienā vietā. Viņi arī augstu vērtē draudzību un dzīves laikā cenšas izkopt vairākas draudzības.

Tāpat var apgalvot, ka, pateicoties Saules kustības un darbības enerģijai, stāvoklis 11. mājā ir labvēlīgs sociāliem jautājumiem, jo tas piedāvā lielāku jūtīgumu. Šādā veidā dzimtā dzimtais cilvēks spēs cīnīties par to, kam viņš tic.

Mēness 11. mājā

Mēness novietojums 11. mājā atklāj cilvēkus, kuriem prioritāte ir kolektīva izjūta. Šī iemesla dēļ viņi grupas nostāda augstāk par sevi. Tas ir svarīgi, lai dzimtā varētu veidot savu emocionālo drošību. Var norādīt, ka šis astroloģiskais novietojums atklāj arī cilvēkus, kuri ir uzticīgi rūpēm un saišu veidošanai, neatkarīgi no tā, vai tie irdraudzību vai pat nākotnes biznesa partnerattiecībām.

Dzīvsudrabs 11. mājā

Merkura atrašanās 11. mājā palielina komunikatīvās spējas, tāpēc cilvēkiem, kuri atrodas šajā pozīcijā, pieaug tādas idejas kā brīvība un radošums. Jāpiebilst, ka tas viss var pastiprināties atkarībā no situācijas, kas notiek Merkura impulsivitātes dēļ.

Tādējādi cilvēkiem ar šo planētu 11. mājā ir nopietnas tendences iesaistīties humānās palīdzības jautājumos kopumā, īpaši tad, ja viņi spēj savaldīt savus impulsus un koncentrēties.

Venēra 11. mājā

Jūtīgums ir viena no spilgtākajām 11. nama pozīcijas īpašībām. Tas ir tāpēc, ka tā pārstāv cilvēkus, kuri nevar palikt vienaldzīgi pret citu cilvēku problēmām un cenšas darīt visu, kas ir viņu spēkos, lai palīdzētu, nodrošinot labklājību.

Dažkārt cilvēki ar šo pozicionējumu nostāda sevi otrajā plānā, lai gūtu labumu citu cilvēku interesēm. Vēl viens ļoti interesants pozicionējuma aspekts ir viņu uzticība draudzībai, kas ir būtiska viņu dzīvē.

Marss 11. mājā

Bez šaubām, steidzamība ir pirmais vārds, kas nāk prātā, runājot par Marsa klātbūtni 11. mājā. Šajā pozīcijā esošie vēlas pastāvīgi palīdzēt citiem un darīt visu iespējamo, lai uzmundrinātu apkārtējos. Viņi ir ļoti motivēti un ārkārtīgi dzīvespriecīgi cilvēki, un var šķist nedaudz kontrolējoši. Tāpēc viņiem ir jābūt uzmanīgiem, laineuzspiest savu gribu apkārtējiem.

Jupiters 11. mājā

Jupiters ir pazīstams kā taisnīguma planēta, un, kad tas parādās 11. mājā, tas nes labas ziņas. Tas notiek tāpēc, ka šī planēta var stimulēt indivīdu vairāk iesaistīties sabiedriskos pasākumos.

Ir vērts pieminēt, ka šī iesaistīšanās var notikt arī ar draugu klātbūtni, kuri dalījās ar savām idejām un lika sākt veidoties vēlmei ieviest jauninājumus, kas var būt interesanti ilgtermiņā.

Saturns 11. mājā

Ja Saturns atrodas 11. mājā, tā ir planēta, kas var radīt saskarsmes grūtības sociālajā sfērā. Tas norāda arī uz lielām izredzēm, ka cilvēkam būs grūtības attiecībās dzīves laikā, nebūs daudz draugu vai pat mīļāko.

Viņi jūtas nedroši un baidās, ka nespēs izpatikt citiem, tāpēc izvēlas palikt ar dažiem draugiem, nevis riskēt, ka viņus atkal nenovērtēs. Parasti cilvēkiem, kuriem ir šāda nostāja, ir ilggadēji draugi, un viņi tādi arī ir palikuši.

Urāns 11. mājā

Urāna atrašanās 11. mājā ir labvēlīga dialogam. Tā ir Ūdensvīra valdošā planēta, kas mājo šajā mājā, tāpēc tās īpašības, piemēram, dažādi viedokļi, kļūst ļoti akcentētas.

Tāpēc viņi ir atvērtāki un spēj vieglāk veidot saikni ar garīgām lietām, it kā meklētu kaut kādu transcendenci. Turklāt viņi bez grūtībām pārvietojas visdažādākajās grupās, kas arī ir raksturīga Ūdensvīra zīmes pārstāvjiem.

Neptūns 11. mājā

Tie, kuru 11. mājā atrodas Neptūns, ir cilvēki, kas ir uzticīgi saviem draugiem. Viņiem patīk darīt visu, ko var, lai palīdzētu, un viņi neprot iesaistīties puslīdz, tāpēc viņi iesaistās draugu problēmās, lai kopā ar viņiem mēģinātu rast risinājumu.

Tāpēc var apgalvot, ka tiem, kam Neptūns atrodas 11. mājā, dzīves jēga ir kalpot. Tie ir cilvēki, kuriem patīk darīt sevi noderīgus, taču jābūt uzmanīgiem, lai negaidītu pretī tādu pašu attieksmi.

Plutons 11. mājā

Plutona klātbūtne 11. mājā liek šiem iedzimtajiem censties saistīt sevi ar sociāliem mērķiem, taču tiem jābūt patiešām svarīgiem un cēliem. Lai gan viņiem patīk iesaistīties šajos jautājumos, viņiem nav labi padodas grupu līdzāspastāvēšana, kas var kļūt ļoti sarežģīta.

Šo neuzticību var uzskatīt arī par intuīciju, jo Plutonam piemīt šī spēcīgā īpašība.

Hīrons 11. mājā

Hirona klātbūtne 11. mājā atklāj cilvēkus, kuri savā dzīvē ir saskārušies ar grūtībām vai pārpratumiem, tāpēc viņiem ir vilšanās sajūta, kad viņi saprot, ka lietas neatbilst viņu cerībām. Šīs sajūtas pārvarēšanas noslēpums ir pieņemt savus ierobežojumus.

Turklāt ir svarīgi ar savām idejām dot ieguldījumu pasaules attīstībā, nodrošinot, ka jūsu domu oriģinalitāte pozitīvi ietekmē dzīvi citiem, kuriem ir nepieciešams rast veidu, kā izpausties.

Zīmes 11. mājā

Līdzīgi kā planētas, arī Zīmes ietekmē to, kādu vēstījumu nes nams, un tās var parādīties ar pozitīviem aspektiem vai negatīvām teritorijām, kas saistītas ar tā īpašībām.

Turklāt ir svarīgi atzīmēt, ka katras zīmes elementi ietekmēs arī to, kā 11. nams atspoguļosies dzimtā cilvēka dzīvē, jo dažiem var būt vairāk radniecīgi tās vēstījumi, piemēram, Gaisam, kas ir vērsts uz komunikāciju, bet citi var justies nevietā, piemēram, Zeme.

Tālāk mēs sīkāk aplūkosim zīmju klātbūtni 11. mājā, tāpēc, lai uzzinātu vairāk, lūdzu, lasiet tālāk.

Auns 11. mājā

Kad Auns parādās 11. mājā, tas atklāj strīdu iespējamību ar draugiem. Tie būs bieži, bet nebūtiski, un jūs drīz vien pāriesiet uz citu. Dzimtais šajā pozīcijā ir cilvēks, kurš saglabā draugus no pusaudža gadiem, bet vienmēr iepazīst jaunus cilvēkus.

Runājot par viņa nākotnes plāniem, viņš vienmēr meklē ko jaunu un kustīgu. Viņam ir grūti strādāt grupā, jo viņš uzskata, ka viņa viedoklis ir vērtīgāks par citu viedokli.

Vērsis 11. mājā

Vēršiem 11. nams ir saistīts ar drošības veidošanu. Tas ir saistīts ar draugu klātbūtni un ar viņiem izkoptajām attiecībām. Cilvēkam ar šo astroloģisko zīmi ir maz draugu, bet viņš zina, ka tie ir uz mūžu, jo ir izvēlēti ar rokām.

Tomēr ir vērts atzīmēt, ka Urāna klātbūtne šajā mājā norāda uz iespējamām finansiālām grūtībām, jo īpaši saistībā ar kādu savu uzņēmumu. Tas var piespiest jūs būtiski mainīt savus nākotnes plānus.

Dvīņi 11. mājā

Tie, kam Dvīņi ir 11. mājā, ir pazīstami ar savu labo sirdi. Turklāt viņu nevainība ir vēl viena bieži pieminēta īpašība, un tas beidzas ar labu nodomu piesaistīšanu dzimtā cilvēka dzīvē, jo ikviens, kas tuvojas, var uztvert viņu tīrību.

Nav neiespējami atrast cilvēkus ar Dvīņiem 11. mājā, kas dzīvo kopā ar jauniešu grupām. Viņu vecuma diapazons ļauj viņiem pārvietoties starp vairākām dažādām grupām, un, jo daudzveidīgāki viņi ir, jo labāk viņi jūtas mājās.

Vēzis 11. mājā

Tie, kam Vēzis ir 11. mājā, savus draugus uzskata par ģimeni, jo viņi identificējas ar viņiem, jo saites izveidojušās, pamatojoties uz emocionālu radniecību, un jūtas visstiprāk uzturēti draugu klātbūtnē.

Ir vērts pieminēt, ka šāda tipa cilvēks pazīst daudzus cilvēkus un var tos pat saukt par draugiem, taču tikai daži no viņiem viņam ir patiešām tuvi. Turklāt šim iedzimtajam ir grūti tikt galā ar lielām grupām un jūtas neērti šāda veida situācijās.

Lauva 11. mājā

11. nams ir saistīts ar draudzību, un, tā kā Lauva ir dabiski sabiedriska zīme, tad, atrodoties šajā Zvaigžņu kartes vietā, tai ir liela vēlme izpatikt, tāpēc tā kļūst vēl draudzīgāka un ekstraverta, turklāt cenšas ieņemt diplomātiskas pozīcijas, lai rūpētos par saviem draugiem.

Tas notiek tāpēc, ka dzimtā ar Lauvu 11. mājā vēlas būt visīpašākais un kļūt par laba drauga atsauksmi. Cilvēkiem ar šo pozīciju ir tendence tuvoties tiem, kas ir ietekmīgi un spēcīgi.

Jaunava 11. mājā

Kad Jaunavas zīme parādās 11. mājā, tā atklāj natives, kas ir tendēti uz kalpošanu, īpaši, ja runājam par viņu draugiem. Tādējādi šī zīme vēlas darīt visu, kas ir tās spēkos, lai palīdzētu, un ir patiesi apņēmīga šim uzdevumam.

Tie ir cilvēki, kuri vēlas, lai viss noritētu labi, bet projektētā un iepriekš plānotā veidā, neiesaistot pārāk lielas kaislības. Tas ir saistīts ar Jaunavas praktisko izjūtu, kas pilnībā nepazūd pat tad, ja saņem ziņas no 11. mājas.

Svari 11. mājā

Svaru klātbūtne 11. mājā, kas jau tā ir orientēta uz attiecībām, pārvērš dzimušo par cilvēku, kurš ir pilnīgi sabiedrisks. Viņš vienmēr ir gatavs iegūt jaunus draugus, bet nepieņem savā dzīvē tikai jebkuru. Viņš augstu vērtē izsmalcinātību un izglītību, un vēlas veidot draudzību ar labas gaumes cilvēkiem, kuri prot novērtēt mākslu kopumā.

Tomēr Svariem 11. mājā var rasties apjukums, un Svariem ir tendence sajaukt savas jūtas, tāpēc robeža starp mīlestību un draudzību var kļūt neskaidra.

Skorpions 11. mājā

Virspusība ir kaut kas tāds, ko Skorpiona zīmes pārstāvji nicina, un ne savādāk būtu arī ar viņu draudzību. Gadījuma saites neinteresē tos, kam šī zīme ir 11. mājā, un natives meklē cilvēkus, ar kuriem var atklāt visas savas šķautnes, pat tās sliktākās. Viņi tic patiesai un beznosacījumu draudzībai.

Tāpēc astroloģiskā izvietojuma intensitātes dēļ tavi draugi ir tavi pārvērtību avoti, un tu viņu dēļ izdarītu visu. Taču, ja kāds lauž tavu uzticību, attiecības beidzas.

Strēlnieks 11. mājā

Strēlnieki nav valdonīgi vai prasīgi pret saviem draugiem, tāpēc viņi labi sadzīvo ar visdažādākajiem cilvēkiem un visās vietās, kur vien viņi nonāk. Tāpēc viņu lielās cerības pret savu sociālo apli ir tādas, ka viņi spēj viņiem kaut ko iemācīt.

Tātad tie, kam 11. mājā ir Strēlnieks, vēlas attīstīties kopā ar draugiem un nodot savas zināšanas apkārtējiem. Astroloģiskā novietojums tic apmaiņai.

Āzis 11. mājā

Āzis 11. mājā atklāj cilvēku, kuram ir maz tuvu draugu, tomēr šīs draudzības ir stabilas un dod lielu pārliecību par sevi. Tāpēc šī astroloģiskā pozīcija parasti parādās vecākiem cilvēkiem vai cilvēkiem ar apskaužamu briedumu.

Arī profesionālajā jomā viņiem ir tendence izkopt draudzību. 11. mājā dzīvojošie ar Ozeņu dzimtas pārstāvjiem saprot, ka attiecībām ir jābūt balstītām uz drošību, lai viņi varētu parādīt sevi kā vislabāko versiju par sevi.

Ūdensvīrs 11. mājā

Ūdensvīra klātbūtne 11. mājā atklāj cilvēku, kurš spēj pārvietoties starp vairākām dažādām draugu grupām, nesajaucot tās. Viņam ir arī ieradums izkopt virkni vecu attiecību, un viņš meklē padomu svarīgākajos jautājumos pie cilvēkiem, kuri ir viņa dzīves daļa.

Tavi jaunākie draugi kalpo, lai uzturētu tavu sabiedrisko dzīvi un ļautu nopūsties profesionālajā dzīvē. Katra drauga funkcija ir labi definēta tiem, kam Ūdensvīrs ir 11. mājā, jo šie cilvēki prot lietas sadalīt.

Zivis 11. mājā

Zivju novietojums 11. mājā atklāj cilvēkus, kuri ir sentimentāli un dāsni, kad runa ir par draudzību. Viņi ir gādīgi un ziedoši tādā veidā, ka nepazīst robežas, īpaši tad, kad viņu mīļotie pārdzīvo kādas problēmas.

Tāpēc tiem, kas atrodas šajā diagrammas sektorā, ir jāuzmanās, lai viņi neizmantotu jūsu laipnību, jo jūs maz ko nedarītu, lai redzētu draugu laimīgu. Bet kopumā varat būt droši, ka šis novietojums piesaista cilvēkus, kuri ir tikpat labi kā jūs.

Kā mīlestība izpaužas 11. mājā?

11. nams ir saistīts ar kolektīvām lietām un draudzību, tāpēc romantiskai mīlestībai jūsu lietās ir maz vietas, taču tas nenozīmē, ka citas mīlestības formas nav pastāvīgi klātesošas.

Kad mīlestība parādās 11. mājā, tā ir saistīta ar draugiem, un šī vieta astroloģiskajā kartē izceļ to, cik liela nozīme viņiem ir konkrētas personas dzīvē, ko var pastiprināt kādas zīmes vai planētas klātbūtne, kas vairāk vai mazāk saistīta ar draudzību.

Turklāt vēl viena mīlestības forma, kas var parādīties vēstījumos no 11. nama, ir mīlestība pret sabiedrību kopumā. Tā izpaužas galvenokārt kā vēlme kaut ko darīt, lai pārveidotu pasauli ap mums.

Kā sapņu, garīguma un ezotērikas eksperte esmu nodevusies palīdzēt citiem atrast jēgu saviem sapņiem. Sapņi ir spēcīgs instruments mūsu zemapziņas izpratnei un var sniegt vērtīgu ieskatu mūsu ikdienas dzīvē. Mans ceļojums sapņu un garīguma pasaulē sākās pirms vairāk nekā 20 gadiem, un kopš tā laika esmu daudz studējis šajās jomās. Es aizrautīgi cenšos dalīties savās zināšanās ar citiem un palīdzēt viņiem sazināties ar savu garīgo būtību.