Det 11. hus for astrologi: Hvad det viser, synkronicitet, tegn og meget mere!

  • Del Dette
Jennifer Sherman

Den generelle betydning af det 11. hus for astrologi

Det 11. hus handler om integration. Det åbner muligheden for, at individet kan gå ud over sin subjektivitet og forbinde sig med noget bredere end sit billede. Derfor er det porten til fremtiden og til at etablere produktive sociale kontakter på mange forskellige områder.

Det 11. hus taler således om alt det, der er gavnligt og er blevet erhvervet gennem arbejde. Det handler om belønningen for den indsats, man har gjort for at udvikle sig, især som menneske. Derfor er det også kendt som den gode ånds hus.

I artiklen vil der blive diskuteret flere detaljer om det 11. hus i betragtning af dets budskaber og de påvirkninger, det modtager fra planeterne og de tegn, det befinder sig i. Læs videre for at få mere at vide.

Hus 11, dets principper, livsområder og normer til fortolkning

Det 11. hus taler om de kontakter, der etableres gennem livet. Det taler også om muligheden for integration med en ideologi og med en mere kollektiv tankegang, som giver den enkelte lyst til at leve ud over sin egen identitet og skærper sin følelse af kollektivitet og fællesskab.

Desuden afslører denne sektor energier, der vedrører lysten til at eksperimentere, hvilket er karakteristisk for Vandmandens tegn, som er hersker i dette hus, og for Uranus, en planet, der fremmer sociale forandringer under sine astrologiske transit.

Yderligere oplysninger om House 11 vil blive diskuteret nedenfor. Fortsæt med at læse artiklen for at få mere at vide om det.

11. hus, huset for håb, venner og samfund

Det 11. hus handler om at være en del af samfundet. Det handler om, hvordan en person håndterer de grupper, han eller hun er en del af, og afslører vigtigheden af venskab i livet. Så det er en del af horoskopet, der diskuterer kollektive spørgsmål, og hvordan handlinger med andre er med til at definere ens identitet. Et andet meget interessant aspekt af det 11. hus er håb, især når det kommer tiltil fremtiden, hvilket kan skabe en intens forbindelse med åndelighed.

Hvad hus 11 viser os

Gennem det 11. hus er det muligt at se de muligheder og muligheder man har for fremtiden, især når den indfødte overvejer, hvad hans prioriteter i livet er. Desuden er det ansvarligt for at give mening til livet i samfundet og repræsenterer alle de organisationer, som en person er en del af, både på arbejdet og i sit personlige liv.

Det er også det sted i horoskopet, der taler om den indfødtes ønsker, drømme og håb på en mere dybtgående måde end de andre huse, især fordi det tilføjer kollektivitet til disse spørgsmål.

Det 11. hus og syntropiprincippet

Syntropi er det modsatte af entropi, det vil sige, at det handler om mulighederne for organisering af et bestemt system. Så når vi tænker på budskaberne i det 11. hus, bliver dets rolle tydeligere, og syntropi fremstår som en måde at inddæmme kaos på og indsætte individet i samfundet, så det overvinder sit individuelle syn på verden.

Derved bliver hans præstation i organisationer og grupper mere effektiv, så han lettere kan nå sine kollektive mål, uden at der kommer for mange udfordringer i vejen.

Social bevidsthed

Det 11. hus er hjemsted for Vandmanden og Uranus. Mens tegnet er fokuseret på sociale handlinger og har menneskehedens fremtid som sit primære anliggende, er planeten generationsbestemt, og når den passerer gennem et hvilket som helst rum i det astrologiske horoskop, medfører den forandringer.

De mærkes dog ikke af den enkelte, men af hele den generation, som han eller hun er en del af. Det er således med til at skabe større social bevidsthed. De indfødte ønsker at indgå i grupper og organisationer for at gøre noget positivt for samfundet og efterlade en slags arv til verden.

Venner og venskaber

Venner optræder i det 11. hus som en måde at give mening til livet i samfundet på. På denne måde er de porten til de grupper, som en person slutter sig til for at forfølge sine mål om at gøre noget for samfundet.

Venner er desuden mennesker, hvis holdninger er på linje med vores, så de godkender vores personlighed og åbner muligheder for en ærlig dialog om ethvert emne gennem den følelse af tilhørsforhold og tillid, som de formidler.

Ønske om at overskride

Skabelseskraften er også til stede i det 11. hus, så det taler om indsigt og det kollektive ubevidste, der skaber viljen til at overskride individualitet for at gøre noget for gruppen. Det afslører således et ønske om kreativ forening med andre.

Da alle er forbundet, især i vennegrupper, er det muligt at sætte sig nye mål og opnå meget mere. Det giver også mulighed for at nyde mere af frugterne af det udførte arbejde og for at se de sociale virkninger af den indsats, der gøres.

Generel regel til at fortolke planeterne i husene

Husene kan have tilstedeværelse af en eller flere planeter, som vil påvirke den måde, hvorpå den indfødte håndterer de emner, der diskuteres i husene. Derfor er en generel regel for fortolkning at opfatte de ensartede og forskellige punkter mellem planeterne og husenes budskaber.

Forskelle er også meget vigtige, fordi de skaber gnidninger, som kan give genlyd i hele det astrologiske horoskop og forvandle indflydelser, som kunne være gavnlige, til udfordringer. Så disse aspekter skal analyseres omhyggeligt for at få en god fortolkning af planeterne i husene.

Generel regel for fortolkning af skiltene i husene

Der er tegn, der mere eller mindre favoriserer de budskaber, som et bestemt hus bringer. Det skyldes, hvor godt de føler sig tilpas i dette rum. Hvis en krebs f.eks. er i det 4. hus, er tegnet i sit hjemsted og derfor meget behageligt og manifesterer sine positive egenskaber.

Men hvis et tegn, der er orienteret mod individualitet, optræder i samme rum, tyder det på spændinger. Derfor er det også meget vigtigt for analysen af fødselshoroskopet at identificere spændings- og lighedspunkterne mellem tegnene og husene.

Planeterne og stjernerne i det 11. hus

Planeterne og stjernerne i husene i det astrologiske horoskop tjener til at give flere detaljer om en indfødt persons personlighed og fremhæver, hvordan vedkommende håndterer de spørgsmål, der behandles af huset, når denne indflydelse tages i betragtning.

Derfor har de hver især forskellige konsekvenser, og der er stadig andre faktorer, der skal tages i betragtning, f.eks. det tegn, som huset er indrettet i, og tilstedeværelsen af andre planeter i samme hus. Alt dette kan ændre det generelle budskab fra planeterne i husene betydeligt.

Disse aspekter vil blive kommenteret mere detaljeret i næste afsnit af artiklen, så hvis du vil vide mere om dette, så læs videre og find ud af detaljerne.

Solen i det 11. hus

Solens tilstedeværelse i det 11. hus afslører indfødte, der sætter pris på frihed. De kan lide at have deres eget rum og accepterer normalt ikke at være fastlåst på ét sted. De sætter også pris på deres venskaber og har en tendens til at dyrke flere gennem hele livet.

Man kan også sige, at på grund af Solens bevægelses- og handlingsenergi er positionen i det 11. hus gunstig for sociale spørgsmål, fordi den giver større følsomhed. På denne måde vil den indfødte være i stand til at kæmpe for det, han/hun tror på.

Månen i 11. hus

Månens placering i det 11. hus afslører indfødte, der har fornemmelsen for kollektivet som en prioritet. Derfor sætter de grupper over sig selv. Dette er vigtigt for at den indfødte kan opbygge sin følelsesmæssige sikkerhed. Det er muligt at påpege, at denne astrologiske placering også afslører mennesker, der er hengivne til omsorg og til at skabe bånd, uanset om de ervenskab eller endda for fremtidige forretningspartnerskaber.

Merkur i det 11. hus

Merkurs tilstedeværelse i det 11. hus giver større kommunikativ kapacitet, så ideer som frihed og kreativitet er på vej op for dem, der har denne position. Det er værd at nævne, at alt dette kan intensiveres afhængigt af situationen, hvilket sker på grund af Merkurs impulsivitet.

Indfødte med denne planet i det 11. hus har således alvorlige tendenser til at engagere sig i humanitære spørgsmål generelt, især når de kan begrænse deres impulser og have fokus.

Venus i 11. hus

Følsomhed er et af de mest slående kendetegn ved positionen i det 11. hus. Det skyldes, at den repræsenterer mennesker, der ikke kan forblive ligeglade med andre menneskers problemer og forsøger at gøre alt, hvad der står i deres magt for at hjælpe og skabe velvære.

Nogle gange sætter folk med denne positionering sig selv i baggrunden for at gavne andre menneskers interesser. Et andet meget interessant aspekt af positioneringen er deres hengivenhed over for venskab, som er noget afgørende i deres liv.

Mars i 11. hus

Uden tvivl er hastværk det første ord, der falder mig ind, når man taler om tilstedeværelsen af Mars i det 11. hus. Indfødte i denne position ønsker konstant at hjælpe andre og gøre alt, hvad de kan, for at opmuntre deres omgivelser. De er meget motiverede og meget livlige mennesker og kan virke en smule kontrollerende. Så de skal være forsigtige med atikke påtvinge andre omkring dig din vilje.

Jupiter i det 11. hus

Jupiter er kendt som retfærdighedens planet, og når den optræder i det 11. hus, bringer den gode nyheder. Det sker, fordi personen kan blive stimuleret af planeten til at blive mere involveret i sociale sager.

Det er værd at nævne, at dette engagement også kan ske gennem tilstedeværelsen af venner, der delte deres idéer og fik viljen til at innovere til at tage form, hvilket kan være interessant på lang sigt.

Saturn i det 11. hus

Når Saturn er placeret i det 11. hus, er det en planet, der kan skabe vanskeligheder med interaktion i den sociale sfære. Det peger også på store chancer for, at den indfødte vil have problemer med relationer i løbet af livet og ikke have mange venner eller endda elskere.

De føler sig usikre og er bange for ikke at kunne tilfredsstille andre, så de foretrækker at blive sammen med få venner frem for at risikere ikke at blive værdsat igen. Generelt har mennesker med denne holdning mange gamle venner, som de er blevet ved med at have.

Uranus i det 11. hus

Uranus' position i det 11. hus fremmer dialog. Det er Vandmandens herskende planet, som er hjemmehørende i dette hus, så dens karakteristika, såsom forskellige meninger, bliver meget fremhævet.

Derfor er de indfødte mere åbne og har lettere ved at forbinde sig med åndelige spørgsmål, som om de søger efter en form for transcendens. Desuden bevæger de sig uden problemer gennem de mest forskellige grupper, hvilket også er et fælles kendetegn for Vandmandens tegn.

Neptun i 11. hus

De, der indeholder Neptun i det 11. hus, er mennesker, der er dedikerede til deres venskaber. De kan lide at gøre hvad de kan for at hjælpe og ved ikke hvordan de skal involvere sig halvt, så de involverer sig i deres venners problemer for at forsøge at finde en løsning sammen med dem.

Derfor kan man sige, at meningen med livet for dem, der har Neptun i det 11. hus, er at tjene. De er mennesker, der kan lide at gøre sig nyttige, men skal passe på ikke at forvente den samme holdning til gengæld.

Pluto i det 11. hus

Plutos tilstedeværelse i det 11. hus får disse indfødte til at søge tilknytning til sociale sager, men de skal være virkelig vigtige og ædle. Selv om de kan lide at engagere sig i disse spørgsmål, er de ikke gode til at være sammen med andre grupper, hvilket kan blive en stor udfordring.

Denne mistillid kan også betragtes som intuition, da Pluto har denne stærke egenskab.

Chiron i det 11. hus

Chirons tilstedeværelse i det 11. hus afslører mennesker, der har oplevet vanskeligheder eller misforståelser i deres liv, så de har en følelse af desillusionering, når de indser, at tingene ikke svarer til deres forventninger. Hemmeligheden til at overvinde denne følelse er at acceptere deres begrænsninger.

Desuden er det vigtigt at bidrage til verden gennem dine idéer og sikre, at dine originale tanker har en positiv indvirkning på andres liv, som har brug for at finde måder at udtrykke sig på.

Tegnene i det 11. hus

Så ligesom planeterne har tegnene også indflydelse på de budskaber, som et hus bringer, og de kan optræde med positive aspekter eller i negative territorier for dets karakteristika.

Desuden er det vigtigt at bemærke, at elementerne i hvert tegn også vil påvirke, hvordan det 11. hus kommer til udtryk i en indfødt persons liv, da nogle kan have mere affinitet med dets budskaber, såsom Luft, som er rettet mod kommunikation, og andre kan føle sig malplaceret, såsom Jord.

Nedenfor vil vi diskutere mere detaljeret tilstedeværelsen af tegnene i det 11. hus, så læs videre for at få mere at vide.

Vædderen i det 11. hus

Når Vædderen optræder i det 11. hus, afslører det muligheden for skænderier med venner. De vil være hyppige, men ikke betydningsfulde, og du vil snart komme videre. Den indfødte i denne position er den person, der beholder venner fra ungdomsårene, men som altid møder nye mennesker.

Hvad angår hans fremtidsplaner, er han altid på udkig efter noget nyt og bevægende. Han har svært ved at arbejde i en gruppe, fordi han tror, at hans mening er mere værd end andres.

Tyren i det 11. hus

For Tyren handler det 11. hus om at opbygge tryghed. Dette skyldes tilstedeværelsen af dine venner og det forhold, som du dyrker til dem. Personen med dette stjernetegn har få venner, men ved, at de er for livet, fordi de er håndplukkede.

Det er dog værd at bemærke, at Uranus' tilstedeværelse i dette hus indikerer muligheden for økonomiske vanskeligheder, især i forbindelse med dit eget projekt, hvilket kan tvinge dig til at ændre dine planer for fremtiden betydeligt.

Tvillingerne i 11. hus

De, der har Tvillingerne i det 11. hus, er kendt for deres gode hjerte. Desuden er deres uskyldighed en anden egenskab, der ofte nævnes, og det ender med at tiltrække gode intentioner ind i den indfødtes liv, da alle, der kommer i nærheden, kan opfatte deres renhed.

Det er ikke umuligt at finde personer med Tvilling i det 11. hus, der lever sammen med yngre grupper. Deres aldersspændvidde gør det muligt for dem at bevæge sig mellem flere forskellige grupper, og jo mere varieret de er, jo mere hjemme føler de sig.

Krebsen i 11. hus

De med Krebsen i det 11. hus ser deres venner som familie, hvilket skyldes den identifikation, de har med dem, da båndene blev etableret på grundlag af affinitet fra et følelsesmæssigt synspunkt. Derfor føler den indfødte sig mest næret i nærvær af venner.

Det er værd at nævne, at denne type person kender mange mennesker og måske endda kalder dem venner, men kun få af dem er virkelig tætte på ham/hende. Desuden har denne indfødte svært ved at håndtere store grupper og føler sig utilpas i denne type situationer.

Løven i 11. hus

Det 11. hus handler om venskaber, og da Løven er et naturligt omgængeligt tegn, har den et stort ønske om at behage, når den er placeret i dette område af stjernetegnet, så den bliver endnu mere venlig og udadvendt og forsøger at indtage diplomatiske stillinger for at tage sig af sine venner.

Dette sker, fordi den indfødte med Løven i det 11. hus ønsker at være den mest specielle og blive en reference til en god ven. Tendensen er, at folk med denne position kommer tæt på dem, der er indflydelsesrige og magtfulde.

Jomfruen i 11. hus

Når Jomfruens tegn optræder i det 11. hus, afslører det indfødte, der er tilbøjelige til at tjene, især når der tales om deres venner. Således ønsker tegnet at gøre alt i sin magt for at hjælpe og er virkelig engageret i denne opgave.

Det er mennesker, der ønsker at se alting gå godt, men på en planlagt og forud planlagt måde, uden at der er for meget lidenskab involveret. Dette skyldes Jomfruens praktiske sans, som ikke forsvinder helt, selv i lyset af meddelelser fra det 11. hus.

Vægten i 11. hus

Tilstedeværelsen af Vægten i det 11. hus, som i forvejen er rettet mod relationer, forvandler den indfødte til en person, der er totalt omgængelig. Han er altid villig til at få nye venner, men accepterer ikke hvem som helst i sit liv. Han værdsætter raffinement og uddannelse og ønsker at opbygge venskaber med mennesker med god smag, der forstår at værdsætte kunst som helhed.

Vægten i det 11. hus kan dog blive forvirret, og indfødte har en tendens til at forvirre deres følelser, så grænsen mellem kærlighed og venskab kan ende med at blive udvisket.

Skorpionen i det 11. hus

Overfladen er noget, som Skorpiontegnet foragter, og det ville ikke være anderledes med deres venskaber. Tilfældige bånd er ikke af interesse for dem, der har dette tegn i det 11. hus, og de indfødte søger mennesker, som de kan afsløre alle deres facetter med, selv de værste. De tror på ægte og ubetingede venskaber.

På grund af den astrologiske placering er dine venner derfor dine kilder til forvandling, og du ville gøre alt for dem. Men hvis nogen bryder din tillid, slutter forholdet, hvis nogen bryder din tillid.

Skytten i det 11. hus

Skytterne er ikke besiddende eller krævende over for deres venner, så de kommer godt ud af det med alle slags mennesker og alle de steder, de færdes. Derfor er deres store forventning til deres omgangskreds, at de kan lære dem noget.

Så de, der har Skytten i det 11. hus, ønsker at udvikle sig sammen med deres venner og bringe deres viden videre til folk omkring dem. Den astrologiske positionering tror på udveksling.

Stenbukken i det 11. hus

Stenbukkens position i det 11. hus afslører en person, der har få nære venner, men disse venskaber er stabile og giver den indfødte en masse selvtillid. Derfor optræder den astrologiske positionering normalt hos ældre mennesker eller hos dem med en misundelsesværdig modenhed.

De har også en tendens til at dyrke venskaber på det professionelle område. Indfødte med Stenbukken i det 11. hus forstår, at relationer skal være baseret på sikkerhed, så de kan vise sig selv som den bedste udgave af sig selv.

Vandmanden i 11. hus

Vandmandens tilstedeværelse i det 11. hus afslører en person, der kan bevæge sig gennem flere forskellige grupper af venner uden at blande dem sammen. Desuden har han for vane at dyrke en række gamle relationer og søger råd om sine vigtigste spørgsmål netop hos disse mennesker, som er en del af hans liv.

Dine seneste venskaber tjener til at opretholde dit sociale liv og til at slippe af med damp fra dit arbejdsliv. Hver vens funktion er veldefineret for dem, der har Vandmanden i det 11. hus, fordi disse mennesker ved, hvordan man adskiller tingene.

Fiskene i 11. hus

Fiskenes placering i det 11. hus afslører mennesker, der er sentimentale og generøse, når det gælder venskab. De er omsorgsfulde og hengivne på en måde, der ikke kender nogen grænser, især når dem, de elsker, går igennem en slags problem.

Så de, der finder Fiskene i denne sektor af horoskopet, skal passe på, at de ikke udnytter din venlighed, for der er ikke meget, du ikke ville gøre for at se en ven glad. Men generelt kan du være sikker på, at placeringen tiltrækker folk, der er lige så gode som dig.

Hvordan manifesterer kærligheden sig i det 11. hus?

Det 11. hus handler om kollektive anliggender og venskab, så romantisk kærlighed har ikke meget plads i dine anliggender, men det betyder ikke, at andre former for kærlighed ikke er konstant til stede.

Når kærlighed optræder i det 11. hus, er den forbundet med venner, og denne plads i det astrologiske horoskop fremhæver den betydning, som de har i en persons liv, hvilket kan forstærkes af tilstedeværelsen af et tegn eller en planet, som er mere eller mindre knyttet til venskaber.

En anden form for kærlighed, der kan optræde i budskaberne fra det 11. hus, er til samfundet generelt. Dette manifesterer sig hovedsageligt i viljen til at gøre noget for at forandre verden omkring os.

Som ekspert inden for drømme, spiritualitet og esoterisme er jeg dedikeret til at hjælpe andre med at finde meningen i deres drømme. Drømme er et stærkt værktøj til at forstå vores underbevidste sind og kan tilbyde værdifuld indsigt i vores daglige liv. Min egen rejse ind i drømmenes og spiritualitetens verden begyndte for over 20 år siden, og siden da har jeg studeret meget inden for disse områder. Jeg brænder for at dele min viden med andre og hjælpe dem med at skabe forbindelse til deres spirituelle jeg.