7th House in Scorpio: Significado para a astroloxía, a carta natal e moito máis!

  • Comparte Isto
Jennifer Sherman

Significado de ter a sétima casa en Escorpión

No mapa astral, a sétima casa trata sobre como se relacionan as persoas cos demais e como cultivan asociacións ao longo da súa vida. Polo tanto, este aspecto é moi intenso e profundo, aportando moita cura e pouca compracencia.

En astroloxía, o escorpión é sinal de moitos cambios, como un fénix que morre para renacer cada vez máis forte e preparado para vivir. . Polo tanto, Scorpio in the 7th House pode traer moitas leccións e transformación a estes nativos.

É certo dicir que a zona de confort é algo totalmente inexistente na vida amorosa destas persoas e que cultivar un relación co outro, é Cómpre moita paciencia, vontade e determinación. Vexa a continuación algúns significados da sétima casa en Escorpión.

Efectos da colocación da sétima casa en Escorpión

Co signo de Escorpión na séptima casa da carta natal, os individuos con este posicionamento búscanse persoas moi dedicadas ás relacións amorosas e sumamente fiables. A relación é unha fonte de transformación e transmutación para estes nativos.

Necesitan moita atención e dedicación por parte dos que se relacionan, xa que lles custa moito entregarse completamente na relación, polo que adoitan sentirse atraídos por persoas que non teñen medo de mostrar a súa paixón e non de dicir o que senten, porque entón, todo istoa seguridade fai que estes nativos se sintan máis cómodos nas relacións.

Vexa a continuación algúns aspectos e características dos que nacen con Escorpión na 7ª casa na súa carta natal.

A 7ª casa en Escorpio

Os nacidos coa 7a casa en Escorpión deben ter en conta que a súa personalidade é intensa e chea de paixón no que se refire ás relacións. Tratar tantos sentimentos profundos pode non ser unha tarefa doada, polo tanto, é de gran importancia manter relacións con persoas que saiban tratalos e que transmitan certa seguridade para deixar claros os sentimentos e os pensamentos.

É necesario ter moito coidado coa disputa de poder e control dentro da relación, xa que o medo á rendición pode ser un obstáculo, pero saiba que con moita dedicación e vontade de transformación, isto pódese romper.

O apego é unha característica moi forte e aparente, polo tanto, estes nativos necesitan ao seu lado persoas dedicadas e que traballen moito pola súa relación.

Aspectos positivos

É imposible sentirse só e non querido cunha persoa de Escorpión na 7ª casa do lado. Adoitan ser persoas intensas e compañeiros en todos os aspectos da vida da súa parella. Son extremadamente xenerosos, fan de todo pola súa parella e, ademais, son moi ambiciosos.

Relacións frías que se desmoronan.a rutina non forma parte da personalidade destas persoas. O sexo é un factor extremadamente importante para eles, pero non se trata só de ter unha vida sexual activa, senón de ter moita paixón, sedución e romance implicados.

Aspectos negativos

Para aqueles que ter a Escorpión na 7a casa, hai que ter moito coidado coa posesividade e os celos esaxerados. Toda esta tendencia a querer controlar a relación e necesitar moita seguridade é precisamente por toda esta inseguridade e apego.

Os nativos deste aspecto precisan comprender as súas sombras antes de relacionarse e esixir certas cousas ás súas parellas. . Debido a que son persoas moi celosas e teñen dificultades para abrirse e entregarse, é fundamental ter unhas parellas máis seguras que non se sintan mal por mostralo e que teñan a paciencia para cultivar unha boa relación.

Características no amor

Adoitan sentirse atraídos por persoas moi poderosas, fortes e que transmiten moita paixón por elas nas relacións. Cando non se senten seguros nas súas relacións, adoitan ser moi celosos, posesivos e controladores.

Para que a relación non se vexa incómoda, é necesario que estes nativos teñan en conta que ninguén é propiedade. por calquera e que o desapego é algo que hai que traballar con moita dedicación interior.

Estes nativos teñen moito amor polos demais e teñen moita profundidade.e intensidade nos seus sentimentos, aínda que non mostren tanto como senten. A clave para que teñan relacións saudables é precisamente entenderse coa complexidade que teñen e non só aceptar as súas sombras, senón transmutar e transformar todo o que non é necesario.

Personalidade intensa

Escorpión. na Casa 7 fai que o individuo saiba, e moi ben, como loitar contra as persoas que o rodean explorando as súas emocións, pero a resiliencia é algo no que hai que traballar.

Este aspecto no mapa astral fai con que as relacións amorosas na vida desa persoa non só son profundas, senón que fan que a túa vida xire arredor dela. Por iso é moi importante ter ao teu carón xente que sume, ensina e saque o positivo que habita nestes nativos, ademais de botar luz no lado negativo.

Para eles, as relacións son retos, xa que a súa maior tendencia é buscar parellas coma eles, é dicir, posesivos e controladores. Pero, para que o alicerce do amor na túa vida sexa algo positivo, cómpre abandonar eses hábitos e camiñar cara á túa mellor versión, tendo en conta que para iso, necesitas xente que engada algo e non que saque o peor lado.

As persoas con este aspecto na carta natal teñen unha tendencia a obsesionarse cos demais pola súa intensidade extrema. Así que os socios adoitan fuxireles, porque poden asustarse con tanto apego e celos. Polo tanto, hai que ter moito coidado con todos estes sentimentos, porque con todo isto pode haber moitas feridas e traumas para ambos os dous lados.

Para relacionar, hai que buscar moito autocoñecemento polo que que hai moito amor propio independente da capa e da sombra que aparece.

Posesividade e dominación

A influencia destes individuos con Escorpión na 7a casa na vida dos demais é como un estrondo se o individuo non busca o autocoñecemento e a transformación. Toda a súa posesividade e dominación orixínase precisamente no medo a entregarse ao outro.

Para que este aspecto aporte harmonía na vida da persoa é necesario traballar o amor propio, de forma moi intensa, porque se A propia persoa non se ama a si mesma, non se comprende e non se acepta, é imposible situar toda esta expectativa na outra.

Estes sentimentos, de tanto apego, son o maior reto para Escorpión. na Casa 7. traballo de curación moi intenso para que as relacións non xiren arredor del.

Manipulación

O signo de Escorpión ten unha forte personalidade en si mesmo. Cando esta personalidade está nun aspecto centrado nas relacións cos demais, é aínda máis intenso e complexo de tratar, xa que é difícil que estes individuos poidan deixar o control e ter sentimentos máis lixeiros.

Porque sempre teñen un aspecto máis lixeiro. ter osentimentos profundos na pel e sendo extremadamente intenso, a manipulación pode formar parte das relacións dos que teñen Escorpión na casa 7. as cousas, por moi sinxelas que sexan, estea sempre baixo o seu propio control e á súa maneira.

É difícil que estes nativos vivan unha relación longa e duradeira, xa que acaban saíndo da súa zona de confort, xa que necesitan constantemente aprender a soltarse máis e traballar o desapego en todos os aspectos sentimentais. .

Busca de intimidade

A intimidade é un factor moi importante na vida das persoas que nacen con Escorpión na casa 7. É moi difícil agradar esta colocación, xa que necesitan moito cariño e atención, e non só precisan, senón que valoran moito a quen lla presta.

A prioridade deste aspecto é precisamente ter a sensación de satisfacción e seguridade por parte do outro, así , a conexión que terá na relación será moito máis sa e harmónica. Toda manipulación, celos e posesividade rómpese cando o nativo sente que é o suficientemente íntimo como para ser escoitado e para escoitar.

Por iso, é fundamental relacionarse con persoas o suficientemente abertas para dicir o que senten. e que están dispostos a crear unha relación con moito traballo,transparencia e coidado.

A casa 7 e as casas astrolóxicas

A casa 7 forma parte das 12 casas astrolóxicas que forman o mapa astral. As casas son as divisións establecidas polo lugar e a hora de nacemento de cada persoa. Ademais de que nunca cambian de posición, cada un está determinado por un signo do zodíaco e un ou máis planetas e complementan o seu significado.

Por iso, a casa 7 é a que concierne ao descendente e ten todas as características das relacións serias, asociacións e acordos. O signo e os planetas desa casa, se os hai, determinan a personalidade dunha persoa nestes aspectos.

Que son as casas astrolóxicas

Todos os seres humanos teñen 12 casas astrolóxicas. A división é diferente para cada un, xa que as casas determínanse segundo a hora e o lugar de nacemento. Ademais, cada casa ten signos e un ou máis planetas no seu interior, que determinan as características da persoa dun xeito máis profundo.

É importante saber que non todas as casas dunha carta astral teñen planetas, en de feito, é raro atopar un gráfico que teña planetas en cada casa. Unha casa baleira, en realidade, simplemente non ten tanta enerxía acumulada nesa área da túa vida, pero a súa avaliación é tan importante como aquelas que teñen planetas.

Se non hai ningún planeta na túa vida. A sétima casa, por exemplo, toma o astrólogocomo prioridade avaliar o sinal e o gobernante desta casa avaliar este aspecto en detalle e en profundidade.

Casa 7, a casa das asociacións

A casa 7 no mapa astral fala de relacións serias, acordos e asociacións. A cúspide desta casa é a localización do denominado “sinal descendente”, é dicir, é o sinal que se poñía no leste no momento do nacemento.

As características que definen esta casa refírese ás experiencias que o individuo ten cos demais na súa vida e á calidade das mesmas. Este punto fala de como a persoa aparece sen o ego e se comporta en presenza dos demais.

A sétima casa e o signo de Libra

Cada casa astrolóxica está rexida por un signo do zodíaco. No caso da 7a casa, Libra é o seu signo reitor, é dicir, o signo de Libra inflúe directamente no significado desta casa no mapa astral, independentemente do signo que estea nela.

O signo. de Libra é do elemento Aire e gobernado por Venus, o planeta do amor, a Casa 7 é precisamente a casa que fala das nosas asociacións, acordos e relacións, e de como as persoas encaixan cos demais e co mundo externo.

Libra Encántalle coidar, axudar e ten moita empatía en todas as súas relacións. Sempre pensando en agradar e con moito coidado de non ferir á xente que o rodea. Estes son os sentimentos e características que se comentan nesta casa no mapa.

Como oPode un individuo coa 7ª casa en Escorpión controlar os celos e a posesividade?

Estes dous sentimentos son os máis intensos para os nativos da casa 7 en Escorpión. É sumamente importante ser consciente diso, para que sexa posible utilizalo a favor da relación e de si mesmo.

Isto só se pode cambiar e controlar desde o momento en que hai vontade de facelo. Ninguén pode tomar esta decisión por estes individuos, xa que é un traballo duro e continuo que require moita dedicación e autocoñecemento.

É, en realidade, saír da zona de confort e entregarse á cura. . Porque é un proceso, pode que non sempre sexa colorido e indoloro, pola contra, é moi difícil cambiar algo que está arraigado no noso ser e por iso é tan importante ter a vontade e a determinación para facelo posible.

Como experto no campo dos soños, a espiritualidade e o esoterismo, dedícome a axudar aos demais a atopar o significado dos seus soños. Os soños son unha poderosa ferramenta para comprender a nosa mente subconsciente e poden ofrecer información valiosa sobre a nosa vida diaria. A miña propia viaxe ao mundo dos soños e da espiritualidade comezou hai máis de 20 anos, e desde entón estudei moito nestas áreas. Encántame compartir o meu coñecemento cos demais e axudalos a conectar co seu eu espiritual.