Hvordan man beder den kraftfulde 40 Fadervor-bøn for at opnå din nåde!

 • Del Dette
Jennifer Sherman

Hvad er den 40 Fadervor-bøn?

40 Fadervor-bønnen er faktisk en samling af en gruppe bønner, der skal følge en bestemt rækkefølge for at opnå de forventede resultater. Fadervor-bønnen er den vigtigste bøn, men mellem bønnen og bønnen fremsiges nogle ofre til Gud.

Denne bøn bedes af dem, der ønsker at opnå en fordel eller en ret vanskelig nåde. Men de anmodninger, der fremsættes, skal være realistiske, og man skal også gøre sin del og forsøge at handle til fordel for sine ønsker. Bønnen skal siges med respekt og opmærksomhed på hver enkelt sætning, der fremsiges.

I denne tekst vil du finde oplysninger om, hvordan du udfører denne bøn, hvilke fordele den har, og hvilke bønner der er en del af den.

Principper for de 40 Fadervor-bønner

De 40 Fadervor-bønner skal siges med stor tro og opmærksomhed på hver enkelt sætning, så man ikke fortaber sig. Den bruges af mennesker, der håber at opnå noget, som kun kan komme fra det guddommelige, hvilket er særligt vanskeligt at opnå.

I hele teksten finder du forskellige oplysninger om denne bøn, såsom dens oprindelse, den trinvise metode til at udføre den og andre oplysninger.

Kilde

Denne bøn opstod i Italien i april 1936, nærmere bestemt på påskesøndag det år, som var den 18. Den dag fortalte søster Immaculata Virdis om et budskab, hun havde modtaget fra Jesus

I sin beretning fortæller hun, at hun hørte Jesus tale om Evighedens kærlighed og klagede over, at folk ikke var interesserede i ham, men helligede sig de hellige. Derefter fortæller Jesus hende, at folk skulle bede den Evige Fader om de nådegaver, de havde brug for.

Han beder de troende om at bede Fadervor ofte, og når der er et ekstraordinært behov, at bede 40 Fadervor til gengæld for deres 40 dages faste.

Da han hørte søsterens beretning, arrangerede fader Rómolo Gasbarri de 40 Fadervor ved at fordele dem i fire tiendedele, med offergaver foran hvert tiendedel. Længere nede finder du bønnerne og hvordan denne bøn skal reciteres.

Forberedelse af miljøet

For at bede de 40 Fadervor skal du forsøge at finde et stille sted, hvor du kan være stille uden afbrydelser fra andre mennesker. En anden indikation er, at du ikke bør lade din mobiltelefon eller computer være i nærheden, så du ikke bliver distraheret.

På denne måde kan du give din fulde opmærksomhed til de sætninger, du vil recitere, og dermed forstærke deres fordele.

Trin for trin

Det er ikke svært at lave denne bøn, men nedenfor finder du alle de bønner, som den består af. Den består af tilbud, der er indskudt i hvert af de ti Fadervor, som kan reciteres ved hjælp af en rosenkrans, så man ikke går vild.

Det vigtigste for gennemførelsen af denne bøn er at følge nøjagtigt den rækkefølge, som du vil se nedenfor. Et andet vigtigt punkt er at være opmærksom, når du reciterer bønnerne. Det er også nødvendigt at opretholde en konstans i bønnen og sige den i mindst en uge, dagligt.

Opbygning af de 40 Fadervor-bønner

Strukturen for bønnen af de 40 Fadervor følger en bestemt rækkefølge, som skal overholdes. Der er nogle bønner, som skal fremsiges først, og derefter kommer ofringerne og fremsættelsen af de ti Fadervor. Se nedenfor de bønner og ofringer, der skal bruges til at bede denne bøn.

Åbningsbøn

For at begynde de 40 Fadervor-bønner skal du, som i alle bønner, lave korsets tegn (I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, Amen). Bed om den nåde, du har brug for.

Derefter skal følgende bønner fremsiges.

 • En gang trosbekendelsens bøn;
 • Når Fadervor;
 • Tre gange bønnen "Hil dig Maria";
 • Når bønnen Æret være Faderen.
 • Bønnen fortsætter

  Første tilbud

  Her vil du begynde de 40 Fadervor-bønner, og det anbefales, at du lægger stor opmærksomhed og intensitet i hver af de bønner og ofre, du beder og ofrer.

  Første tilbud:

  "Evige Fader, ydmygt kastet ned foran Din Guddommelige Majestæt, tilbyder jeg Dig fortjenesterne af de korsfæstende sorger, som Jesu Ubesmittede Hjerte led, da Han trak sig tilbage i fyrre dage i ørkenen, så at alle dem, der forlader verden og deres forældre for at svare til det guddommelige kald, fra Dig må få styrke til at overvinde adskillelsen og bære alt med hellig tålmodighed. Amen."

  Når du har givet den første offergave, er det tid til at bede de første 10 Fadervor. Det foreslås, at du bruger rosenkransens perler til at guide dig.

  Andet tilbud

  Andet tilbud:

  "Evige Fader, ydmygt kastet ned for Din Majestæt, tilbyder jeg Dig fortjenesterne af alle de store lidelser, som Jesu Ubesmittede Legeme har lidt, forårsaget af den anstrengende faste i fyrre dage i ørkenen, for at gøre bod for alle de synder af frådseri og umådehold, som mange mennesker begår ved at tilfredsstille deres elendige legemers usunde krav. Amen."

  Nu bedes du det andet årti af Fadervor-bønnen.

  Tredje tilbud

  Tredje tilbud:

  "Evige Fader, ydmygt kastet ned foran Din Guddommelige Majestæt, tilbyder jeg Dig fortjenesterne af alle de mange og smertefulde prøvelser og afstraffelser, som den Ubesmittede Jesus underkastede sig under de fyrre dages faste i ørkenen, for at gøre bod for mange menneskers afstraffelsesånd og uærlighed, og også for at generøse sjæle kan udholde prøvelserne med tålmodighed og kan omfavne affrivilligt de kors, som Vor Herre vil sende dem. Amen".

  Efter den tredje offergave er det tid til at fremsige det tredje sæt Fadervor.

  Fjerde tilbud

  Fjerde offergave:

  "Evige Fader, ydmygt kastet ned foran Din Guddommelige Majestæt, tilbyder jeg Dig fortjenesterne af de korsfæstende smerter, som Jesu Ubesmittede Hjerte led under de fyrre dages faste i ørkenen, da han forudså, at de fleste af menneskeheden ville give sig hen til umådeholdenhed og sansernes fornøjelser."

  Lav de fjerde ti Fadervor-bønner her.

  Afsluttende bøn

  Nu er det tid til at afslutte de 40 Fadervor-bønner med den sidste bøn.

  Afslutningsbøn: "Min Gud, jeg forener mig med alle de messer, der fejres i hele verden i dag for alle de brødre og søstre, der lider og må komme til Deres Majestæt.

  Må Kristi Forløsers dyrebare Blod og hans Allerhelligste Moders fortjenester give ham nåde og tilgivelse. Amen."

  Afslut din bøn ved at gøre korsets tegn igen.

  Bøn af de 40 Fadervor - Almindelige spørgsmål

  Måske har du været i tvivl om de 40 Fadervor-bønner. Nedenfor vil vi give dig svar på nogle af de vigtigste spørgsmål, som folk kan have i forbindelse med bønnerne. Se, hvad disse spørgsmål er og deres svar.

  Hvem kan sige de 40 Fadervor-bønner?

  Denne bøn kan bedes af alle, der føler behov for at få noget nåde. Det eneste krav for at bede de 40 Fadervor er, at man gør det med hengivenhed og tror på dens velsignelser. Det er ikke en bøn, der udelukkende er forbeholdt kirkegængere, alle, der har tro, kan bede den.

  Du kan bede bønnen når og hvordan du vil, men det foreslås blot, da det er en længere bøn, at den bedes på et sted og på et tidspunkt, hvor du ikke bliver afbrudt.

  For dem, der ikke føler sig trygge ved at begynde med den komplette bøn, foreslås det at begynde med at bede et Fadervor et par gange om dagen. På den måde får du vanen til at bede bønnen og kan derefter gennemføre alle 40 Fadervor.

  Hvilke fordele er der ved de 40 Fadervor-bønner?

  Nogle af de formål, som folk beder den 40 Fadervor-bøn, er at søge udfrielse fra synder, negative energier og alt det onde, der er akkumuleret.

  Hvornår kan vi bede de 40 Fadervor?

  Denne bøn kan bedes i fastetiden, som går forud for påsken, men den skal ikke nødvendigvis kun bedes i denne periode.

  Bønnen med de 40 Fadervor kan fremsiges hver gang du føler behov for det, enten for at opnå en vanskelig anmodning, eller når du føler behov for at befri din ånd for dårlig energi.

  Hvad skal man gøre, hvis der sker en afbrydelse under bønnen?

  Det er ikke noget problem at få afbrudt din 40 Fadervor-bøn. Det er dog tilrådeligt at starte bønnen forfra. Det er vigtigt at starte den forfra, fordi denne bøn kræver stor opmærksomhed og koncentration.

  Det er vigtigt at finde et sted, hvor ingen vil forstyrre dig. Et forslag er at informere de mennesker, du bor sammen med, at du vil være i bøn, og at du ikke vil forstyrres.

  Kan bønnen om de 40 Fadervor hjælpe til at opnå nåde?

  Bønnen med de 40 Fadervor har til formål at få dem, der fremsiger den, til at opnå en nåde. Det eneste, du skal gøre, når du begynder din bøn, er at sige din hensigt med inderlighed. Ud over at hjælpe med at få nogle ønsker opfyldt, kan denne bøn også hjælpe med at berolige dit hjerte, når du gennemgår vanskeligheder.

  Når du fremsiger de 40 Fadervor-bønner, kan du også frigøre dig fra situationer, der generer dig, fordi det sætter din energi i en højere tone. Denne bøn vil også hjælpe dig med at slippe af med skyldfølelser, der måske ikke er reelle. Enhver bøn, der bedes med tro, vil altid bringe fordele til dem, der fremsiger den.

  Vi håber, at denne tekst vil hjælpe dig til bedre at forstå, hvordan du skal bede de 40 Fadervor, og at den også vil afklare nogle eventuelle tvivlsspørgsmål.

  Som ekspert inden for drømme, spiritualitet og esoterisme er jeg dedikeret til at hjælpe andre med at finde meningen i deres drømme. Drømme er et stærkt værktøj til at forstå vores underbevidste sind og kan tilbyde værdifuld indsigt i vores daglige liv. Min egen rejse ind i drømmenes og spiritualitetens verden begyndte for over 20 år siden, og siden da har jeg studeret meget inden for disse områder. Jeg brænder for at dele min viden med andre og hjælpe dem med at skabe forbindelse til deres spirituelle jeg.