Денят на Свети Михаил: възпоменание, история на Архангела, явления и още!

  • Споделя Това
Jennifer Sherman

Общи съображения за деня на Свети Архангел Михаил

Св. архангел Михаил е небесно същество, което присъства в много религии. Дори и с различни обреди, вярващите от различните вероизповедания са единодушни, че смятат архангела за най-важния от всички ангели на Бога. Дотолкова, че съществува Ден на св. архангел Михаил, на който поклонниците се събират, за да отдадат почит на ангела воин.

Михаил е водач на всички ангели и е изпратен да защитава хората от злите духове. Тъй като е ангел на войната, той е най-способен да избави Божиите деца от властта на злите ангели. На паметната дата на свети Михаил поклонниците обикновено отправят молби за защита и благодарят.

Сега ще се запознаете с този важен архангел.

Ден на Свети Михаил, произход, пост и молитва

Всяка паметна дата има история зад себе си. С Деня на Свети Архангел Михаил няма да е по-различно. По-долу ще научите повече за Деня на Архангела, за произхода на празника, за Великия пост и за това каква е молитвата на Свети Архангел Михаил. Вижте!

Ден на Свети Михаил

Денят на Свети Михаил се отбелязва на 29 септември. За разлика от другите архангели, Свети Михаил е ангел, който присъства в няколко религии, основните от които са юдаизмът, католицизмът, умбандата и ислямът. Макар и с различни обреди, всички вярващи от тези религии използват датата, за да почетат архангела.

Но освен че си спомнят за небесното същество, поклонниците обикновено отправят молби за изцеление и закрила към свети Михаил, тъй като той е покровител в битките, изцелява болните и защитава Божиите деца от зли духове. В християнската култура архангелът се смята и за водач на Божията армия.

Произходът на Деня на Свети Михаил

Честването на Деня на Свети Михаил възниква от християнската традиция. Честванията се провеждат на 29 септември, но няма данни за причините за избора на датата. Изследванията и проучванията на професор Ричард Джонсън само съобщават, че средновековните църкви в Англия почитат Свети Михаил на 29 септември.

Оттогава всички религии, които честват образа на Архангела, му отдават почит на една и съща дата. По време на честването вярващите обикновено отправят молби, благодарят за получените избавления и запалват свещи в молитва. Те също така украсяват околната среда с различни изображения на Свети Михаил.

St Michael's Lent

Освен в неделя, Великият пост на Свети Михаил продължава 40 дни. Процесът започва на 15 август и завършва на 29 септември, Деня на Свети Михаил. През този 40-дневен период вярващите обикновено отдават почит на Архангела. Обикновено се отправят молитви и дори се благодари за получените избавления. В крайна сметка Свети Михаил е закрилник.

Великият пост се практикува основно от католическата религия, но някои християнски общности също отдават почит на Архангела през този период. Така че, независимо от религията ви, можете да се възползвате от Великия пост, за да отправите своите молби към Свети Михаил, да запалите свещ и да отдадете почит на Архангела.

Изцеление, защита и премахване на препятствия чрез Свети Михаил

Благодарение на историите за победата на свети Михаил над злото, архангелът става пазител и водач на Божиите деца. Ангелът обикновено се призовава в трудни ситуации, когато вярващите трябва да се изправят пред определени трудности и да премахнат препятствия. В деня на свети Михаил към него се отправят много молби, в които се съобщава за получаване на сила за справяне с предизвикателствата на живота.

Но освен навременна помощ небесното същество действа и при лечението на болести, както на тялото, така и на душата, като изцелява болните и озлобените духом. Тъй като е небесно същество, то има потенциала да побеждава злите сили, които могат да измъчват живите хора.

Свети Михаил като реквием за часа на смъртта

Реквиемът е вид литургия, която се провежда за верните покойници. Християните я провеждат, за да може починалият да бъде отведен в рая безопасно и без разсейване. Обикновено за реквием се смята архангел свети Михаил, който води мъртвите при Бога в безопасност и мир.

Вярващите вярват, че след смъртта си човек може да бъде изкушен от зли духове да поеме друг път към ада. За да не се случи това, трябва да се отправи молитва към архангела, за да може свети Михаил да напътства душата на починалия и да я предпазва от силите на злото. В деня на свети Михаил много от вярващите използват ангела като реквием.

Молитва на Свети Михаил

Свети Михаил е архангел на войната и защитата. Поради тази причина молитвата към него е свързана с молби за защита във войни и избавление от силите на злото:

"Свети Архангел Михаил, закриляй ни в битката, защитавай ни с щита си от примките и капаните на дявола. Боже, подчини го, горещо те молим, а ти, княже на небесното войнство, с божествена сила хвърли в ада Сатанаил и другите зли духове, които ходят по света и се опитват да погубят душите. В името на Отца, Сина и Светия Дух, амин!"

Историята на Свети Михаил, символичното му значение и явленията

За да разберем по-добре значението на деня на свети Михаил, е важно да познаваме историята на архангела, неговото символично значение и появата му на земята и в свещените писания. Научете повече в следните теми.

История на църквата Свети Архангел Михаил

Историята на Свети Архангел Михаил е белязана от закрила, справедливост и покаяние. Това е така, защото Архангелът е този, който осъществява попечителството над Божиите деца и защитава цялата църква на Господ, бидейки велик воин срещу различните сили на злото. По тази причина Свети Михаил е покровител на парамедиците, парашутистите и в битките.

Ангелът е смятан и за архангел на покаянието и справедливостта. Всички характеристики на архангела отговарят на значението на името му, което означава "Който е като Бога". Затова денят на Свети Михаил е много важна религиозна дата за вярващите.

Символично значение на Архангела

Фигурата на архангел Михаил е представена с червена пелерина, меч в едната ръка и чифт везни в другата. Тези три предмета символизират защитата, отбраната и справедливостта. Така свети Михаил е небесното същество, отговорно за защитата на вярващите от могъщите сили на злото.

Терминът "архангел" се отнася до лидерската позиция, която свети михаил заема по отношение на останалите ангели. той е водач, воин и защитник. поради тази причина поклонниците винаги се обръщат към архангела, когато имат нужда от защита, за да се справят с дадена ситуация. отправят се и молби за избавление и освобождаване от зли духове.

Явявания на Свети Архангел Михаил

Веднъж Свети Архангел Михаил се явява на епископа на Сипонто с молба да изгради църква в пещерата на планината Гаргано, за да събере отново вярващите в почитта, закрилата и любовта на Архангела. Друга поява на Ангела в човешката история е в района на Колоса, където Свети Йоан Богослов обявява, че Свети Михаил ще закриля града.

Заради тези два важни цитата денят на Свети Михаил се празнува, за да се възвеличава, да се благодари и най-вече да се отправят молби към Архангела. Много хора се възползват от Деня на Ангела, за да отправят молби за изцеление, все пак след като Свети Йоан Богослов обявява Свети Михаил за свой покровител, много болни хора започват да призовават Архангела за изцеление пред вратите на града.

Препратки към Свети Михаил

Свети Михаил е цитиран в няколко библейски препратки - в еврейската Библия, Новия завет, апокрифите и свитъците от Мъртво море. С тези важни препратки Денят на Свети Михаил има основание да съществува. Научете повече за него в темите по-долу.

В Еврейската Библия

Първото споменаване на Свети Михаил е в еврейската Библия, която е свещената книга на евреите. В превод от иврит името Свети Михаил означава "този, който е като Бога" или "този, който е подобен на Бога". Архангелът се бори срещу силите на злото в небесните области, за да даде победа на Божиите деца.

Една от тези победи на ангела е записана в Книгата на пророк Даниил, където той се появява 3 пъти. В един от случаите пророк Даниил се моли на Бога в продължение на 21 дни, когато през този период Свети Михаил се бори със злите духове. След периода на молитва на пророка Свети Михаил печели битката и предава победата на Даниил.

Нов завет

Новият завет е част от Библията, съставена от книги, написани след смъртта на Исус Христос. Той съдържа Евангелията, в които се разказва за живота и делото на Исус, Писмата на апостол Павел и други книги от общи писатели, като например Книгата на Петър, Яков и Йоан.

Свети Михаил се появява в книгата Откровение, написана от Йоан, един от учениците на Исус. В Откровението архангелът се появява в борбите срещу злите сили. По-конкретно, Свети Михаил води и печели войни срещу демоните в името на Божиите деца. В деня на Свети Михаил тези борби обикновено се припомнят от вярващите.

Апокрифи

Свети Архангел Михаил се появява в апокрифните книги - текстове, които не са включени в християнската Библия. В книгата Юбилейна свети Михаил има специално участие в изготвянето на Тората, която не е нищо повече от сборник с Божиите закони, които ортодоксалните евреи следват и до днес.

Тората е написана от Мойсей, велик водач на еврейския народ, който освобождава Израил от Египет по пътя към Обетованата земя. Свети Михаил се появява в книгата, напътствайки Мойсей при написването на текстовете. Според еврейската традиция с инструкциите на Ангела водачът на народа записва цялото съдържание на Тората.

Свитъци от Мъртво море

Свитъците от Мъртво море са открити през 1940 г. в районите на Мъртво море, в пещера, наречена Кумран. Поради скорошното им откриване много вярващи не знаят за тези ръкописи. Но днес те имат огромно значение за еврейския народ, дотолкова, че тези текстове са включени в еврейския есейски орден.

Свети Михаил се появява в тези текстове в определена битка срещу демоните. Поради тази войнствена природа на архангела, в деня на Свети Михаил вярващите молят за защита и избавление от злите духове. Както в миналото ангелът е имал способността да спечели няколко войни, така той има и способността да помага на поклонниците.

Другите архангели

Освен архангел Михаил има още шест, които съставляват списъка на седемте главни архангели. Въпреки че има ден на свети Михаил, важно е да знаем за съществуването на другите ангели, за да поискаме помощ в конкретни ситуации. По-долу се запознайте с архангел Гавраил, Рафаил, Уриил, Варакиел, Йегудиил и Салатиил.

Архангел Гавраил

Архангел Гавриил е ангел-посланик, който съобщава откровения от Бога и обикновено новините са много добри. Поради тази причина, когато вярващият се нуждае от чудо или от определен вид насока за живота си, молитвата, отправена към ангел Гавриил, е отличен избор.

Ангелът имал силно присъствие във важни за Божиите деца моменти. Той съобщил на пророк Даниил за идването на Месията на Земята. Той посетил дева Мария, като ѝ разкрил, че тя ще роди Исус Христос - този, който ще спаси човечеството. Освен това той дал всички необходими напътствия на Мария и Йосиф относно раждането на Спасителя.

Архангел Рафаил

Основната функция на архангел Рафаил е да закриля. В книгата "Тобиас" се разказва за закрилата на ангела, която съпътства автора по време на земния му път. Както по време на пътуването, така и в процеса на придвижване ангелът е бил с Тобиас, избавяйки го от всички злини и опасности по пътя.

На иврит името Рафаил означава "божествен лечител". "Рафа" означава "изцеление", а "Ел" - "Бог". Сред всички архангели Рафаил е единственият, който се е лишил от своята божественост и е ходил по земята с хората в човешки образ. Затова той знае много добре как да помага на хората в трудни моменти.

Архангел Уриил

Ако желаете да подобрите качеството си на живот и не знаете откъде да започнете, можете да се обърнете към архангел Уриил. Това е така, защото Уриил е ангелът, който отговаря за творчеството на вярващите и им помага да направят своя път на тази земя по-интересен и приятен. Той действа в много области на човешкия живот, като предоставя революционни идеи.

Но Архангел Уриил помага на поклонниците и в случаи на духовни спешности. При молби за незабавна помощ Ангелът е на разположение на хората. Освен това той има отлично представяне в ситуации на несправедливост. Той представя като значение името "огън Божи", което разкрива твърдото му представяне за щастието на религиозните.

Baraquiel

В една от книгите на Енох е записан архангел Варакиел, смятан за ангел на светлината. Като един от седемте главни архангели, Варакиел е посочен като водач на около 496 000 ангели, които са обслужвани от архангела и се подчиняват на неговите указания. В Небето той заема втората позиция сред главните архангели.

Като функция Баракиел отговаря за регулирането на ангелите. Основната му дейност е в небесните области, където управлява ангелската армия, за да оказва положително влияние върху живота на вярващите. Ако поклонник призове архангел Баракиел, може да му бъде осигурена яснота в ходенето. Тъй като е ангел на светлината, той може да изясни стъпките на вярващите.

Jegudiel

За разлика от другите архангели, ангелът Йегудиил не се среща в нито една свещена книга. Дори в апокрифните книги не се споменава, не се цитира и не се споменава архангелът. Но въпреки това Йегудиил е широко приет от православната църква заради историята и функцията на ангела в живота на работниците.

Йегудиел е включен в списъка на седемте архангели от монаха Амадеус Менез де Силва. Според поверието ангелът е покровител на онези, които се трудят упорито, най-вече в Божието дело. Онези, които влагат всеотдайност в работата си, Йегудиел възнаграждава. Тъй като обаче той не е много известен, малцина вярващи призовават архангела.

Salatiel

Салатиил е архангел на молитвата. Заедно с Бога той отправя молби за благото на децата на Господ и вика за спасението и здравето на хората по цялата земя. В свещените писания архангелът се появява в третата книга на Ездра, като напътства хората да вземат решения.

Освен това някои хора предполагат, че Салатиил е ангелът, който се явява на Агар, когато тя отива в пустинята - епизод, описан в Книга Битие. Тъй като той е този, който отправя молби за Божия народ, вярващите могат да призоват Архангела за помощ. В моменти на голяма беда Салатиил може да отиде да се срещне с верния поклонник.

Имат ли по-голяма сила молбите, отправени към Архангела в деня на Свети Михаил?

Независимо от паметната дата, свети Михаил може да бъде призоваван по всяко време на годината. Винаги, когато хората се нуждаят от лечение, избавление или искане за справедливост, архангелът е там, готов да помогне на Божиите деца. Функцията на ангела е да помага на хората, затова той винаги е готов да окаже помощ.

Въпреки това в Деня на Свети Михаил много хора обикновено отделят деня, за да отправят специални молби или онези молби, които са се натрупали през годината. Вярва се, че Архангелът се вслушва в тези молитви и веднага им отговаря. Именно поради тази причина поклонниците вярват в силата на молбите, отправени на паметната дата.

Важно е обаче да се подчертае, че свети Михаил е небесно същество. Човекът трябва да вярва в съществуването на ангела и да вярва, че молбите му ще бъдат изпълнени. Няма смисъл да молите и да не вярвате, че архангелът ще ви донесе победа.

Но сега, когато знаете цялата история на Свети Михаил, можете да развивате разумна вяра и да получавате помощ, когато имате нужда от нея.

Като експерт в областта на сънищата, духовността и езотериката, аз съм посветен да помагам на другите да намерят смисъла на мечтите си. Сънищата са мощен инструмент за разбиране на нашето подсъзнание и могат да предложат ценни прозрения за ежедневието ни. Моето собствено пътуване в света на мечтите и духовността започна преди повече от 20 години и оттогава съм учил задълбочено в тези области. Страстен съм да споделям знанията си с другите и да им помагам да се свържат с духовната си същност.