Vertex in Astrologie: betekenis, invloed op de tekens en meer!

  • Deel Dit
Jennifer Sherman

Wat is Vertex in Astrologie?

In de astrologie is Vertex een punt in de astrologische horoscoop dat door astrologen wordt gezien als een tweede ascendant. De studie ervan beoogt de opheldering van onbewuste kenmerken die mensen vertonen in hun relaties, of het nu gaat om liefde of familie en vriendschap.

Vertex werd ontdekt door astroloog Lorne Edward Johndro. Dit feit deed zich voor toen hij een berekening maakte over het midden van de hemel en de relatieve positionering van individuen op aarde. Met deze ontdekking realiseerde men zich dat Vertex spreekt over aspecten waar mensen geen controle over hebben, zoals bijvoorbeeld overweldigende relaties.

In deze tekst leer je iets meer over dit astrologische element, begrijp je de betekenis ervan in de astrologie, de invloed ervan op elk teken van de dierenriem en wat het onthult over de persoonlijkheid van mensen.

Betekenis van Vertex in Astrologie

De Vertex wordt in de Astrologie beschouwd als een punt in de Astrologische Kaart, als een tweede ascendant. Studies erover zijn gericht op de ontdekking van onbewuste aspecten die individuen in hun interpersoonlijke relaties vertonen.

Leer in dit deel van het artikel over enkele Vertex-gerelateerde kenmerken zoals, tweede ascendant, aspecten waar men geen controle over heeft, onbewuste persoonlijkheid ascendant, chaotische en onvrijwillige situaties en virtuele interpersoonlijke relaties.

"Tweede ascendant"

Vertex, dat ook bekend staat als het oostpunt, heeft de functie van een tweede ascendant, het is de equatoriale ascendant, dat is alsof de inwoner is geboren in de evenaar. De positie van Vertex in het 1e huis van de astrologische horoscoop maakt mensen egocentrisch en extravert. In het 12e huis brengt het punten over introspectie.

Het verschil tussen de traditionele ascendant en de elektrische of Vertex ascendant is dat de eerste spreekt over het gebruik van de mogelijkheden van het ascendantteken voor het individu om zijn/haar positie in de wereld te tonen, waarbij ervaringen worden aangetrokken die afhankelijk zijn van zijn/haar vrijwillige actie. De elektrische of Vertex ascendant daarentegen brengt ervaringen die niet afhankelijk zijn van de wil of het verstand van de persoon.

Aspecten waarover de persoon geen controle heeft

Vertex houdt verband met aspecten die men niet kan beheersen, dat wil zeggen, met de ontmoeting met de ander. Het spreekt ook over veranderingen in het leven, waarover men geen controle heeft. Met de activering ervan is het mogelijk een diepe en buitengewone ontmoeting met de ander te registreren.

Bovendien kan de aanwezigheid van Vertex bij een persoonlijke planeet de inwoner meer consistente resultaten opleveren, of het nu gaat om studie, werk of persoonlijk leven.

Ascendant van de onbewuste persoonlijkheid

Als ascendant toont Vertex aspecten van de onbewuste persoonlijkheid. Er zijn dus twee niveaus van handelen, één beheerst door de ascendant die vrijwillig is, en de andere beheerst door Vertex, die houdingen en realisaties onvrijwillig maakt.

Daarom is de Vertex verbonden met interpersoonlijke relaties, ontmoetingen en associaties, maar met onwillekeurige handelingen in verband met lotgevallen. Dit element wordt veel gebruikt in studies over de Synastries.

Het toont chaotische en onbedoelde situaties

Een van de punten die de invloed van Vertex teweegbrengt is de onthulling van chaotische en onvrijwillige situaties die zich in de loop van het leven van mensen voordoen. Deze situaties worden zelfs gebruikt om synastiek te bestuderen en liefdesconflicten te begrijpen die zich uiteindelijk kunnen voordoen.

Bovendien, in een relatie, als er een synchronisatie is tussen de positionering van de Vertex op de kaart van de twee partners, kan er een magnetische aantrekkingskracht zijn tussen het paar. Binnenkort zal het dat soort relatie zijn dat uit andere levens lijkt te komen.

Invloed van vertex op de tekens

In de Astrologische Kaart zijn er verschillende elementen die verschillende kenmerken geven aan de persoonlijkheid van elk individu, omdat ze eigen zijn aan elk teken van de Dierenriem.

In dit deel van het artikel leert u meer over de invloed van Vertex op elk van de 12 tekens, en begrijpt u hoe deze invloed de persoonlijkheid en manier van handelen van mensen verandert, afhankelijk van de plaatsing van dit element en hun teken.

Vertex in Ram

Vertex in Ram laat zien dat mensen met deze astrale conjunctie voorbestemd zijn om de leiding te nemen bij een of andere noodsituatie, en ook in staat zijn om beslissende posities in te nemen, nieuwe richtingen te geven aan situaties en zo leren meer moed te hebben en angsten te overwinnen.

Door deze houding slagen deze natives erin te voldoen aan de behoefte om zich uit te drukken en laten zij zien dat zij bereid zijn hun opdrachten te vervullen. Zo ontstaan dergelijke situaties als een uitdaging om het vermogen tot innovatie te tonen en onbewuste vaardigheden aan de oppervlakte te brengen.

Vertex in Stier

De invloed van Vertex in Stier zal de ontwikkeling van een gevoel van eigenwaarde en zelfredzaamheid afdwingen, vooral op materieel gebied, zonder gebruik te maken van de steun van anderen. Deze inboorlingen zullen waarschijnlijk gevraagd worden anderen te helpen financiële zekerheid te bereiken of de financiële situatie van anderen te analyseren.

Het is dus noodzakelijk te begrijpen dat vrijheid wordt bereikt door financiële onafhankelijkheid, en dit is gekoppeld aan het vermogen om voor de financiën te zorgen, voornamelijk door het wegwerken van schulden. Daarnaast is het belangrijk om je eigen waarden en principes te handhaven, en open te staan om je standpunt te verdedigen.

Vertex in Tweelingen

De aanwezigheid van Vertex in Tweelingen zorgt ervoor dat deze inwoner beweeglijker wordt en meer dan één activiteit tegelijk uitvoert. Een andere oproep van Vertex is om les te geven, zijn ideeën te presenteren en nieuwe informatie en feiten op te nemen.

Dus als Vertex het heeft over flexibiliteit, verwijst hij vooral naar het vermogen om van gedachten te veranderen door te luisteren naar andere zienswijzen. Mogelijk wordt van deze inboorlingen gevraagd om te debatteren en te bewijzen dat hun ideeën geldig zijn, of om hun boodschappen op de juiste manier over te brengen.

Vertex in kanker

Voor Kreeften legt de invloed van Vertex de nadruk op rechtstreeks werken met het publiek, met de media of zelfs met de emoties van andere mensen. Deze roep begint al binnen de familie, en helpt met emotionele problemen van de mensen die het dichtst bij deze inboorlingen staan.

Daarom is het belangrijk dat u voorbereid bent, want deze inboorlingen zullen waarschijnlijk gezocht worden om onrustige situaties te sussen, u kunt ook gevraagd worden om vrouwen in het algemeen te helpen. Aangezien het teken Kreeft nogal gericht is op het algemeen welzijn en het universele bewustzijn, zult u ook mogelijkheden hebben om te helpen bij publieke belangen.

Hoekpunt in Leeuw

Voor Leeuw-geborenen gaat Vertex over leren jezelf in te zetten voor projecten die je erkenning opleveren. Om dit te doen is het belangrijk om te proberen meer creativiteit te gebruiken, zelfexpressie en wilskracht te ontwikkelen.

Hoewel dit teken de neiging heeft om in groepen te werken, vraagt Vertex deze inboorlingen om te streven naar individualisering in hun werk, want het zal nodig zijn om een meer persoonlijke benadering te gebruiken om met anderen om te gaan.

Vertex in Maagd

De invloed van Vertex in Maagd leidt ertoe dat deze inboorlingen diensten aanbieden die iets tot een praktische en nuttige orde brengen. Dit zal hen helpen om sereen te blijven, aangezien de invloed van anti-vertex (antivertex) ervoor zal zorgen dat zij momenten van verwarring ervaren.

Daarom moeten Maagden met Vertex in de sterrenkaart op dit moment leren orde te scheppen in de chaos die ontstaat door de tegengestelde plaatsing van Vertex. Zo is het altijd belangrijk in gedachten te houden dat het teken Maagd gericht is op nuttige diensten, niet op dienstbaarheid.

Vertex in Weegschaal

Mensen geboren in het teken Weegschaal met de invloed van Vertex zullen ertoe gebracht worden te leren oppositie tegen hun mening te overwinnen, compromissen te bemiddelen en zo harmonie, vrede en orde te brengen in momenten van samenleven.

Libiërs moeten ervoor waken dat persoonlijke verlangens situaties niet verstoren. Ze moeten hun ego opzij zetten, niet oordelen over het gedrag van anderen en een harmonieuze omgeving creëren die de hele gemeenschap ten goede komt.

Vertex in Schorpioen

Schorpioenen met de invloed van Vertex in hun sterrenkaart moeten omgaan met gecompliceerde situaties. Je kunt te maken krijgen met machtsmisbruik en vechten om je rechten te verkrijgen, jezelf bevrijdend van uitbuitende situaties.

Deze inboorlingen kan ook worden gevraagd om anderen te helpen financiële zekerheid en empowerment te bereiken. Tegenover Vertex staat Stier, dus ze kunnen willen blijven in hun comfort zone. Het zal ook kracht en moed vergen om angsten te overwinnen die ervoor zorgen dat ze blijven stilstaan.

Vertex in Boogschutter

Voor mensen in het teken Boogschutter geeft de invloed van Vertex aan dat het nodig is situaties breder te bekijken, om een bredere visie op de gebeurtenissen te krijgen, met de mogelijkheid nauwkeurigere conclusies te trekken over de feiten.

Vertex zal Schorpioenen ook meer doen kijken naar filosofische vragen, evenals naar spiritualiteit.

Vertex in Steenbok

Voor Steenbokken brengt de invloed van Vertex in hun sterrenkaart een ontwikkeling naar een groter vermogen tot leiderschap en verantwoordelijkheid, met gebruikmaking van organisatie en geduld. Daarom is het belangrijk om plichten en verplichtingen tegenover anderen te begrijpen en te aanvaarden.

Bovendien moet erop worden toegezien dat angsten en op emoties gebaseerde handelingen de rationele richting van hun leven niet in de weg staan, zonder dat gezinssituaties of zelfs onzekerheden hun professionele groei in de weg staan, waarbij ze ervoor moeten zorgen dat ze genegenheid en aandacht niet verwaarlozen.

Vertex in Waterman

De invloed van Vertex in het teken Waterman vraagt u zich te concentreren op het leren tolerant te zijn en de verschillende manieren van handelen van anderen te accepteren. Met de inmenging van Uranus, vuur en lucht intenser in dit teken, moet het leren gericht zijn op het coördineren van inspanningen met andere mensen.

De tegenstander van Vertex staat in het teken Leeuw, wat aangeeft dat je bij het uitvoeren van taken en het zoeken naar oplossingen moet luisteren naar de mening van anderen, want je houding moet gericht zijn op het collectief en niet alleen op je eigen voordeel.

Verder moeten vooroordelen worden vermeden, want die brengen alleen maar problemen voor de inboorling zelf. Deelnemen aan de collectieve inspanning in plaats van individueel te handelen is dus de beste houding, evenals het tonen van een goede vriend voor mensen. Als men tolerant is bij het werken in een groep wordt men veel efficiënter, en men profiteert beter van de energie van de eenheid.

Vertex in Vis

De invloed van Vertex voor het teken Vissen laat zien dat het nodig zal zijn om de gevoeligheid, die deze inboorling al eigen is, nog meer te cultiveren, vooral met betrekking tot immateriële zaken. Daarom zullen zich op uw pad verschillende situaties voordoen waarin het nodig zal zijn om mededogen te gebruiken en het vermogen om met empathie te luisteren naar de problemen van andere mensen.

Vertex vraagt hen ook om te leren stoppen met het bekritiseren van andere mensen, terwijl de invloed van de oppositie van Vertex in Maagd hen doet focussen op details, gebreken en onvolkomenheden in situaties en mensen, wat weer van invloed is op hun vermogen om het geheel te zien.

Het is dus nodig om lichter te zijn, om de stroom van het leven te volgen, zonder te oordelen volgens starre regels, en ook gebruik te maken van instincten en mededogen.

Wat kan Vertex onthullen over het onbewuste?

Dit punt van de Astrologische Kaart presenteert een as die bekend staat als Vertex en Anti Vertex, waarbij kwesties over het onbewuste en ontmoetingsmotieven van het leven aan de orde komen, die onvermijdelijk zijn. Deze as wordt in de Astrologie gezien als een "elektrisch" punt in de horoscoop van het individu, dat werkt door middel van aantrekking en afstoting - actie die verband houdt met kwesties die individuen moeilijk kunnen begrijpen of accepteren, maarna verloop van tijd, hen aantrekt.

Bovendien geven de tegengestelde punten ook karmische verplichtingen aan die met hun ziel gepaard gaan en laten ze zien welke houdingen kunnen worden toegepast of vermeden. Op die manier zullen deze inboorlingen hun bestemming op aarde beter kunnen vervullen.

In de tekst van vandaag proberen we veel informatie te geven over de Vertex, een weinig bekend element voor degenen die geen Astrologie studeren. We hopen dat deze tekst bijdraagt aan het begrip van de invloed van dit element.

Als expert op het gebied van dromen, spiritualiteit en esoterie zet ik mij in om anderen te helpen de betekenis van hun dromen te vinden. Dromen zijn een krachtig hulpmiddel om ons onderbewustzijn te begrijpen en kunnen waardevolle inzichten bieden in ons dagelijks leven. Mijn eigen reis naar de wereld van dromen en spiritualiteit begon meer dan 20 jaar geleden, en sindsdien heb ik uitgebreid gestudeerd op deze gebieden. Ik ben gepassioneerd om mijn kennis met anderen te delen en hen te helpen contact te maken met hun spirituele zelf.