വീഴുന്ന മതിലിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നു: ജോലിയിൽ നിന്ന്, വീട്ടിൽ നിന്ന്, ഒരു മതിൽ കൂടാതെ അതിലേറെയും!

  • ഇത് പങ്കുവയ്ക്കുക
Jennifer Sherman

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

ഇടിഞ്ഞുവീഴുന്ന ഭിത്തിയെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നതിന്റെ അർത്ഥം

വീടിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് മതിലുകൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അവയിലൊന്ന് വീഴുമ്പോൾ, അത് പരിഹരിക്കാൻ ഇപ്പോഴും സാധ്യമാണ്. ഈ രീതിയിൽ, ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു മതിൽ വീഴുമ്പോൾ, അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില മേഖലകൾ നന്നായി നടക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഒരു മതിൽ വീഴുമ്പോൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് പ്രതീകപ്പെടുത്താം. ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പോലും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ വീട്. നിങ്ങളെ തളർത്തുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം മോചിതരാകാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

അതിനാൽ, എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ഓർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അതുവഴി വ്യാഖ്യാനം അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിൽ, വീഴുന്ന മതിലിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നതിന്റെ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യും. താഴെ കാണുക.

ഒരു മതിൽ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ വീഴുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഒരു മതിൽ വീഴുന്നതായി നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നുവെങ്കിൽ, വിശദാംശങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം അത് ഒരു ലളിതമായ സ്വപ്നം പോലെ തോന്നുന്നു. ഇത് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ദൃശ്യമാകും.

അടുത്തതായി, ഒരു മതിലിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നതിന്റെ വിവിധ അർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണും, ഉദാഹരണത്തിന്, ജോലിസ്ഥലത്ത്, ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുകളിൽ പോലും വീഴുക. ചെക്ക് ഔട്ട്.

നിങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് ഒരു മതിൽ വീഴുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഒരു മതിൽ വീഴുന്നതായി നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളം ലഭിച്ചുവെന്ന് അറിയുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേക മേഖലകൾ ഇളകിപ്പോകുമെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു വഞ്ചന കണ്ടെത്തുകയോ നിങ്ങളുടെ അടുപ്പം തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം.

ഒരു മതിലിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുകനിങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് വീഴുന്നത് നിങ്ങളുടെ അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശമാണ്, ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് മുന്നിൽ സ്വയം കീഴടങ്ങരുത്. മോശം ശകുനം ഉണ്ടെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്തുണ തേടുക, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പരിരക്ഷയും സ്വാഗതവും അനുഭവപ്പെടും.

കൂടാതെ, ഈ സ്വപ്നം അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടുന്നു, അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും സാധ്യമായ രോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നന്നായി പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക.

മറ്റൊരാളുടെ മേൽ ഒരു മതിൽ വീഴുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ മറ്റൊരാളുടെ മേൽ ഒരു മതിൽ വീഴുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുമെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക പക്വതയ്ക്കും ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

മറ്റൊരാളുടെ മേൽ ഒരു മതിൽ വീഴുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നത് നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ വിവേകത്തോടെ പെരുമാറാനും എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തുറന്നുകാട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദുരുദ്ദേശ്യമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ.

അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ അടുപ്പം ആരോടും അധികം തുറന്നുകാട്ടരുത്. നിങ്ങളുടെ ജോലി പരിതസ്ഥിതിയിൽ, മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, വീമ്പിളക്കുകയോ അവരെക്കാൾ സ്വയം മികച്ചതായി കാണിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.

ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു മതിൽ വീഴുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണതായി നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ, അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അരക്ഷിതാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. ഈ അരക്ഷിതാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ഭയത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാംഅയച്ചു.

കൂടാതെ, ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീഴുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് ആരോഗ്യകരമായ സ്ഥലമല്ല. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും ചില അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകാം. അതിനാൽ, അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അരക്ഷിതാവസ്ഥയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയോ ഉപദ്രവമോ ഭയമോ തോന്നുന്നു.

ഒരു വീടിന്റെ മതിൽ വീഴുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

വീടിന്റെ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞുവീഴുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നത്, നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അപ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾ അതൃപ്തിയും നിരാശയും ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അങ്ങനെ, ഈ വികാരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നത് പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കില്ല. ആരുടെയെങ്കിലും മനോഭാവം നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കുകയാണെങ്കിൽ, സംഭാഷണം എല്ലായ്പ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ്.

നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മതിൽ ഇടിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന തടസ്സങ്ങളെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് സ്വപ്നം. . പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ ആരംഭിക്കാനും പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ ജീവിക്കാനും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം തോന്നുന്നു.

വീഴുന്ന വീടിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നു

സ്വപ്ന ഭവനം അതിന്റെ ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു വീട് തകരുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ, സാമ്പത്തികമോ വ്യക്തിപരമോ ആയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കായി നിങ്ങൾ തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ തിരിച്ചടികൾ നിങ്ങളുടെ വൈകാരികാവസ്ഥയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും.

കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഈ സ്വപ്നം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.മനോഭാവം, കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനെയോ ചെയ്യുന്നതിനെയോ ആശ്രയിച്ച്, അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക, നിങ്ങളെ പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന ഒന്നും ചെയ്യരുത്.

വീഴുന്ന മതിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നതിന്റെ മറ്റ് അർത്ഥങ്ങൾ

വീഴുന്ന മതിൽ എന്ന സ്വപ്നത്തിന് നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്, അത് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളുമായും നിങ്ങളുടെ ശരീരവുമായി നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന രീതിയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.<4

വീഴുന്ന ഭിത്തിയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മറ്റ് അർത്ഥങ്ങളെ ഈ വിഷയം അഭിസംബോധന ചെയ്യും. പ്ലാസ്റ്റർ മാത്രം വീഴുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചുവരിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുകയോ ചെയ്യാം, ഉദാഹരണത്തിന്. തുടർന്നു വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക.

വീഴുന്ന മതിൽ സ്വപ്നം കാണുക

വീഴുന്ന മതിൽ സ്വപ്നം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് സുഖമുണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക. ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം പിന്തുടരുക, തീർച്ചയായും, ആനുകാലിക പരീക്ഷകൾ നടത്തുക.

മറുവശത്ത്, വീഴുന്ന മതിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ബാഹ്യ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനായി തിരയുകയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അത് നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ മാറ്റും. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെപ്പോലും ബാധിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം തേടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് വൈകാരികതയ്ക്ക് അത്യന്തം ഹാനികരമാകും.

പൊളിഞ്ഞുവീഴാറായ ഭിത്തികൾ സ്വപ്‌നം കാണുന്നു

ഇടിഞ്ഞുവീഴുന്ന ഭിത്തികൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ശുഭസൂചനയാണ്. അതിനുള്ള തടസ്സങ്ങളെ മറികടക്കാൻ കഴിയുംഅവർ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ജീവിതത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു.

നിങ്ങൾ വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിന്റെയും ശല്യത്തിന്റെയും ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി നിങ്ങൾ ഉടൻ കണ്ടെത്തുമെന്ന് അറിയുക. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും നിരാശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരു പുതിയ അവസരത്തിനായി നോക്കാൻ ഭയപ്പെടരുത്.

ഒരു ഭിത്തിയിൽ പ്ലാസ്റ്റർ വീഴുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഒരു ഭിത്തിയിൽ പ്ലാസ്റ്റർ വീഴുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നത് നിങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ തിരിയേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ദീർഘകാല, ഇടത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും.

കൂടാതെ, ഈ സ്വപ്നം അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഉടൻ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചേക്കാം എന്നാണ്. അത് സാമ്പത്തികമോ സംഘട്ടനങ്ങളോ ആകാം, അത് സഹവർത്തിത്വത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും വലിയ വസ്ത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴുന്നതായി നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ, ഇത് വളരെ നല്ല സന്ദേശമല്ലെന്ന് അറിയുക. നിങ്ങൾ ചിതറിപ്പോയെന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മികച്ച അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സംഭവിക്കാനും ഇതുമൂലം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ പുരോഗതി പരിമിതപ്പെടുത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്.

അതിനാൽ, കൂടുതൽ നിരാശ ഒഴിവാക്കാൻ, ചുവരിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നത് സാധ്യതകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ്. സാധ്യതകൾ , രണ്ടും തൊഴിൽപരമായുംനിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വികസനം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസിലാക്കുകയും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ല വികാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുക.

വീണുകിടക്കുന്ന മതിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നത് സാമീപ്യത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണോ?

ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ വീഴുന്ന മതിൽ നിങ്ങളുടെ അടുപ്പം തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുന്നുവെന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില മേഖലകൾ നന്നായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സ്വപ്നം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വിവേകികളായിരിക്കണമെന്നും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കിടാൻ അത്ര വിശ്വസനീയമല്ലെന്നും സൂചിപ്പിക്കാം.

കൂടാതെ, ഇത് ഒരു പേടിസ്വപ്നം പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും, ഈ സ്വപ്നം ഒരു നല്ല സന്ദേശമാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ വിജയത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന തടസ്സങ്ങളെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നോ പ്രണയബന്ധത്തിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾ സ്വയം മോചിതനാകും. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക്. വിശദാംശങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക, അതുവഴി വ്യാഖ്യാനം ഏറ്റവും കൃത്യവും ജീവിതത്തിലെ നിങ്ങളുടെ നിമിഷത്തിന് അനുയോജ്യവുമാണ്.

സ്വപ്നങ്ങൾ, ആത്മീയത, നിഗൂഢത എന്നീ മേഖലകളിൽ ഒരു വിദഗ്ദ്ധനെന്ന നിലയിൽ, അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ്. നമ്മുടെ ഉപബോധമനസ്സുകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ ഉപകരണമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ, കൂടാതെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വിലപ്പെട്ട ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകാനും കഴിയും. സ്വപ്നങ്ങളുടെയും ആത്മീയതയുടെയും ലോകത്തേക്കുള്ള എന്റെ സ്വന്തം യാത്ര 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ചു, അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ മേഖലകളിൽ വിപുലമായി പഠിച്ചു. എന്റെ അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലും അവരുടെ ആത്മീയതയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിലും ഞാൻ ആവേശഭരിതനാണ്.