The Gypsy Deck: as cartas, a súa interpretación, significados e moito máis!

  • Comparte Isto
Jennifer Sherman

Significado das cartas da baralla xitana

A baralla xitana non ten tantas cartas como unha baralla normal, pero cada unha delas ten un significado especial. Hai 36 tarxetas co seu propio nome, que fai referencia ao seu significado e aos deseños impresos nelas.

Os deseños das tarxetas retratan persoas, elementos da natureza e obxectos que axudarán a interpretar o seu significado. Ademais, nela se baseará a interpretación das cartas extraídas.

Por iso, as cartas xitanas poden aportar moitas respostas a diferentes aspectos da vida de quen busca facer un debuxo, termo que corresponde a unha sesión de interpretación das fichas que saen. Entón, para saber máis sobre como funciona a baralla xitana, siga este artigo!

A baralla xitana

A baralla xitana, ou Lenormand, é un conxunto de cartas que se usa para ler o futuro e facer predicións moi asertivas sobre diversos aspectos da vida das persoas que buscan a súa lectura. Consulta os seus aspectos principais a continuación!

Composición

A baralla xitana está composta por 36 compoñentes. Pódense chamar así, porque, ademais das cartas, hai debuxos que traducen diferentes significados para a súa interpretación.

Por iso, a baralla serve para ler como será unha parte concreta da vida dunha persoa e é moi bo para responder preguntas si ou non. Así, ofrececarta tamén pode significar a evolución e maduración do individuo conquistado con esta autorreflexión.

Tarxeta 20: O xardín

A tarxeta 20 da baralla xitana, O xardín, tírase para dicir que o individuo é querido por moitas persoas. Polo tanto, hai que valorar estas amizades.

Así, debe estar seguro de coidar moi ben ás persoas que achegan boa enerxía. Isto débese a que é raro atopar un "xardín" que floreza tan fermosamente e mereza un coidado extra.

Tarxeta 21: A montaña

Na baralla xitana, a vixésimo primeira carta, chamada The Montaña , significa que haberá un gran reto por diante. Por iso, é necesario que o individuo teña moita determinación, disciplina e coraxe para enfrontalo coa cabeza ben alta.

Tarxeta 22: O Camiño

Carta 22 da baralla xitana, chamado Camiño, significa que as oportunidades para o consultante son infinitas. Esta é, polo tanto, unha tarxeta moi positiva, porque significa que os camiños están abertos para a elección do individuo, sen obstáculos por diante.

Tarxeta 23: A Rata

A tarxeta Rata , o vixésimo terceiro da baralla xitana, indica que o cansazo está a piques de chamar á porta do consultante.

Polo tanto, unha perda de enerxía moi grande afectará a este individuo, que ten que prepararse para non asustarse e seguir adiante. .

Carta 24: O Corazón

Na baralla xitana, a carta O Corazón, a vixésimo cuarta da baralla, revela todos os estereotipos que a figura do corazón representa na sociedade.

Por iso, está ligada a o amor, o romance, a paixón e os sentimentos do individuo. Porén, hai que ter coidado de non consentir demasiado e acabar co corazón roto.

Tarxeta 25: O Anel

Aparece o Anel, a vixésimo quinta carta da baralla xitana. para advertir que o individuo terá en breve unha relación moi saudable e duradeira. Ademais, a complicidade e a confraternidade tamén son características fortes desta tarxeta. Polo tanto, debe prepararse para esta felicidade.

Tarxeta 26: Os libros

Na lectura da baralla xitana, a aparición da vixésimo sexta carta, Os libros, indica a busca do individuo. polo coñecemento e pola sabedoría. Así, indica un foco nos estudos, a determinación, a aprendizaxe e a disciplina para quen o debuxa nunha lectura do Tarot xitano.

Tarxeta 27: A Carta

Na baralla xitana, a aparición de ficha 27 , A Carta, a pesar de indicar un intercambio de mensaxes ou unha conversación, tamén pode significar un segredo que debe gardar o consultante.

Por iso, é importante non deixarse ​​levar demasiado polas chismes. e intercambios innecesarios de información .

Tarxeta 28: O xitano

Nunha lectura de baralla xitana, a tarxeta 28, O xitano, significa que un home está a piques deentrar na vida de alguén. Aínda que non pode haber garantías de onde vén este home nin que papel desempeñará na vida do consultante, é posible saber que será de gran importancia. Polo tanto, é importante non ignoralo.

Tarxeta 29: A xitana

Na baralla de xitano, a carta 29, O xitano, parece dicir que todos os atributos do universo feminino son a piques de chocar coa vida do consultante. Así, este choque pode producirse no traballo, na casa, na rúa ou en calquera outro ambiente socializador. Isto pode ser unha cousa moi boa, que debería ser aproveitada.

Tarxeta 30: Os Lirios

Os Lirios, a trixésima carta da baralla xitana, parece revelar que a vida de o individuo que se despoxa estará inmerso en paz e tranquilidade.

Por certo, outros aspectos desta tarxeta tamén revelan a bondade, a paz espiritual e a harmonía acadadas. É dicir, sempre trae bos presaxios.

Tarxeta 31: O Sol

Na baralla xitana, a tarxeta 31, O Sol, pode querer revelar nunha lectura que as enerxías positivas estarán presentes. na vida do individuo. Estas enerxías aportarán moita riqueza, luz, crecemento persoal e profesional na vida da persoa, iluminando o seu camiño e o das persoas que a rodean, por verse atraídos por esta enerxía.

Carta 32: A Lúa

Sábese a tarxeta 32 da baralla xitana, chamada A Lúa, para revelar que actuarán forzas ocultas.sobre o camiño do consultor, en todos os ámbitos da súa vida.

Ademais, esta tarxeta tamén revela un sesgo feminino e trae a sensación de medo, incerteza e angustia. Por iso, é importante estar alerta e prepararse.

Tarxeta 33: A Chave

Na baralla xitana, a trixésimo terceira carta, A Chave, significa que o control para chegar a algo. está completamente entregado nas mans do individuo e xa non nas do destino.

Así, esa persoa ten o poder de realizar o que queira. Todo dependerá da túa forza de vontade para perseguir os teus obxectivos e converterte nun gran gañador.

Tarxeta 34: O peixe

A carta O peixe, a trixésimo cuarta parte da baralla xitana, parece dicir que a persoa en cuestión gañará moita felicidade e terá prosperidade no ámbito material.

Por iso, significa que o individuo terá éxito na vida empresarial e profesional, gañando moito diñeiro. Así, esta mensaxe tamén indica unha maior propensión aos investimentos financeiros.

Tarxeta 35: A Áncora

A Áncora, a trixésimo quinta e penúltima carta da baralla xitana, parece revelar que esta persoa terá seguridade, cando queira e busca. Así, significa que pode ter espazo para desenvolver a autoconfianza e a autoestima, xa que terá moito éxito nos seus intentos. É, polo tanto, un gran agoiro.

Carta 36: A cruz

A trixésimo sexta e últimacarta da baralla xitana, chamada A Cruz, parece dicir que a persoa en cuestión terá que facer un gran sacrificio nun futuro próximo. Por iso, é importante prepararse para ese momento.

Ademais, esta tarxeta tamén pode significar un punto de chegada, no que o individuo camiñaba nunha única dirección durante moito tempo e finalmente chegou ao seu destino.

Alguén pode xogar e ler as cartas de baralla xitana?

A baralla xitana ten moitas particularidades, xa que non é unha baralla habitual. É unha baralla que implica crenzas e outras cuestións místicas, que determinarán como se usa.

Polo tanto, o que se sabe sobre o xogo da baralla xitana é que non debes deixar que outra persoa xogue a unha baralla que non sexa. dela. É de uso privado e, se é usado por outra persoa, pode perder o seu efecto ou confundir as lecturas.

Por outra banda, no que respecta á lectura do Tarot da baralla xitana, enténdese que calquera persoa. pode facer esta lectura e buscar respostas sobre o seu destino e outras persoas na baralla. Así que disfruta e fai o teu!

respostas rápidas, fáciles e correctas sobre o futuro.

Ademais, con certeza, a interpretación é o papel máis importante na lectura destes 36 signos da baralla.

Tarot xitano

O tarot xitano é a forma práctica de usar o mazo de xitano e lelo. Polo tanto, é a forma empregada para iniciar a interpretación das cartas extraídas e facer a predición.

A pesar de ter orixe italiana e, na súa forma orixinal, de ter 78 cartas, o Tarot incorporouse á cultura xitana. Así, este converteuse nun símbolo xitano moi estendido e utilizado por todo o mundo.

En definitiva, o Tarot é unha forma de facer adiviñas, predicións e interpretacións sobre o futuro de alguén e, para iso, cómpre unha persoa que teña coñecemento de cada unha destas cartas.

A interpretación

Ao ler a baralla xitana cómpre coñecer as cartas que se colocan sobre a mesa. Non obstante, non é só o seu significado o que definirá a predición.

En primeiro lugar, barállanse ben as cartas, para asegurarse de que nada se ensambla nin se ensaia. Entón, a persoa que quere saber sobre o seu destino escolle 3 cartas. Neste momento, ela é quen le as tarxetas e comeza a súa interpretación.

Ademais de utilizar o significado das tarxetas como base, o tarólogo tamén utilizará a súa propia interpretación para facer a predición. Polo tanto, a influencia de quen le as cartas é un factordeterminante na lectura.

Os catro traxes da baralla xitana e os seus significados

A baralla xitana ten moitas cartas con fermosos gravados diferentes, pero tamén ten semellanzas coa baralla común. : os traxes . Os seus nomes son os mesmos que no Tarot, pero os significados son certamente diferentes, xa que falan de interpretacións da vida e dos sentimentos humanos. Consulta cada un a continuación!

Copas

O traxe de Copas representa o elemento auga e tamén as sensacións e sentimentos. Polo tanto, as tarxetas deste traxe revelarán preguntas relacionadas con este respecto. As cartas do mazo de xitano relacionadas con este paxe son O can, O cabaleiro, o corazón, a cegoña, a casa, as estrelas, o xitano, a lúa e a árbore.

Xeralmente, este grupo de Baralla xitana fai moi boas predicións cunha expresión positiva, que traen grandes logros. Non obstante, se se sacan con cartas do elemento lume, poden ser malas noticias.

Diamantes

As cartas do palo de Diamantes poden ter o seu significado ligado ao nome do paxe. , xa que pertencen ao elemento terra e falan de cousas materiais ou terrestres. Neste traxe da baralla xitana, as cartas son: O Libro, O Sol, A Chave, Os Obstáculos, O Peixe, Os Camiños, O Cadaleito, Os Paxaros e A Guadaña.

En primeiro lugar, este traxe pode traer boas predicións, pero tamén malas. Despois de todo, ten naturezaneutral e, polo tanto, depende do acompañamento doutros traxes na lectura para descubrir a que lado se inclinará.

Porras

Na baralla xitana, o traxe de Porras representa o elemento de lume e tamén a esencia da creatividade humana, que pode manifestarse en diversos ámbitos da vida cotiá. As cartas que pertencen ao conxunto deste paxe son: As Montañas, A Serpe, O Rato, A Cruz, As Nubes, O Látego, O Anel, O Oso e O Raposo.

Este traxe é o único. cuxa xente foxe, aquela na que incluso cambia a temperatura do ambiente, cando se lle quita. Isto débese a que é o responsable de todas as predicións malas e negativas sobre unha mesa.

Espadas

As cartas do traxe de Espadas corresponden ao elemento aire e a cuestións relacionadas co subconsciente e pensamentos do individuo, que poden estar ou non en equilibrio. No traxe de Espadas da baralla xitana, hai os seguintes compoñentes: O Xitano, As Flores, A Áncora, O Neno, Os Lirios, A Carta, O Barco, O Xardín e A Torre.

O O traxe de espadas pode ter unha interpretación neutral. Non obstante, se os seus compoñentes van acompañados de cartas con mensaxes negativas, como unha do traxe de Bastóns, por exemplo, tenden a producir predicións malas ou non desexadas.

As cartas do mazo xitano e os seus significados

A baralla xitana ten varios sinais, que teñen diferentes significados, dependendo do conxuntode fichas extraídas ou a interpretación da persoa que fai a lectura. Polo tanto, é necesario coñecer as cartas do Tarot Xitano e coñecer o significado de cada unha delas. Sigue a continuación!

Tarxeta 1: O Cabaleiro

Na baralla xitana, a tarxeta 1: O Cabaleiro significa que a persoa pola que foi sorteado enfrontarase a algunhas adversidades na vida.

Porén, hai que manter a calma, xa que o futuro depende principalmente das accións que realice o individuo durante ese tempo, sexan boas ou malas.

Carta 2: O trevo ou os obstáculos

A tarxeta 2 da baralla xitana, O trevo ou Os obstáculos, aparece na lectura para avisar de que moitas probas se cruzarán no camiño desa persoa.

Pero, sobre todo, esta carta trae unha mensaxe de fe . Así, o máis importante é non perder a fe no que é bo para ti e esperar que o rexurdimento sexa pronto.

Tarxeta 3: O barco ou o mar

Na baralla xitana. , a tarxeta 3, chamada O Barco ou O Mar, é un compoñente que predice a chegada de boas situacións á vida do individuo.

Así, as boas noticias poden chegar de calquera lugar e de onde menos o esperas. Polo tanto, hai que ter coidado de non perder estes bos momentos.

Tarxeta 4: A casa

A carta A casa é a 4a carta da baralla xitana e, cando se le, indica unha boa estrutura que ten o consultor. Entón, este individuo probablemente ten moita disciplina e bo

Polo tanto, a predición é que esta persoa poderá acadar moitos obxectivos e logros, se seguen centrados neles.

Tarxeta 5: A árbore

Ao ler o mazo xitano, a tarxeta 5, A árbore, parece indicar que hai moitas raíces. É dicir, esta persoa ten en quen apoiarse, porque alí hai axudas que non o deixan caer.

Ademais, esta ficha fálase principalmente das relacións familiares do individuo e de como se comporta co seu núcleo familiar.

Tarxeta 6: As Nubes

Na baralla xitana, a tarxeta 6, As Nubes, significa que o consultor ten a mente nublada. Así que non sabes que facer e estás perdido.

Ademais, esta carta di que se está a producir algún erro, algo que se entendeu mal e que pode causar graves prexuízos, se non se soluciona inmediatamente e pon pratos limpos .

Tarxeta 7: A cobra ou a serpe

A tarxeta 7 da baralla xitana, chamada A cobra ou a serpe, significa todo o que o estereotipo das serpes leva consigo.

Polo tanto, a retirada desta tarxeta prevé sentimentos como a traizón, a envexa e a falsidade na vida da persoa, que, con toda certeza, son predicións negativas e indesexables para calquera.

Tarxeta 8: O cadaleito

Na baralla xitana, a carta 8, O cadaleito, significa transformación. Así, esta interpretación está ligada ao ciclo da vida que comeza echega ao seu fin, tempos infinitos.

Deste xeito, esta ficha prevé a renovación do individuo e a reformulación de conceptos que, antes, eran sedimentos para el. Así, tamén se mostra como unha experiencia de aprendizaxe.

Tarxeta 9: As flores ou O ramo

A tarxeta 9 da baralla xitana, As flores ou o ramo, parece indicar que a persoa terá motivos para sorrir, moi pronto.

Deste xeito, esta tarxeta representa a alegría, a felicidade e a unión, aportando paz ao espírito do consultor. Este seguirá con alma tranquila, grazas á enerxía positiva que leva esta carta.

Tarxeta 10: A fouce

Na baralla xitana, a presenza da carta 10, A fouce, significa que se producirá un cambio repentino na vida de quen o escolla.

Polo tanto, isto pode estar relacionado co fin de relacións, a morte dos seres queridos e as distancias entre as persoas. Deste xeito, é bo estar preparado para o que veña.

Tarxeta 11: The Whip

A tarxeta 11 da baralla xitana, The Whip, indica que haberá moita forza de vontade e control. sobre todos os aspectos da vida do consultor.

Neste sentido, supón madurez e man firme para facer fronte a calquera situación que se poida presentar ante o individuo. Iso é porque será o suficientemente serio e tranquilo como para enfrontalo.

Tarxeta 12: Os paxaros

Ao ler a baralla xitana, a carta Os paxaros parecedicir que o día a día do consultor será pacífico. De momento, todo estará rodeado de lixeireza e felicidade.

Estas características actuarán principalmente nas relacións entre a persoa que o saque da baralla con outras persoas do teu ciclo social.

Ficha. 13: O Neno

Na baralla xitana, a tarxeta 13, O Neno, revela ao consultor os atributos dos nenos, como a inxenuidade, a felicidade e a pureza.

Por iso, hai que ter coidado. para non ser demasiado inxenuo e deixarse ​​levar por falsas verdades ou por malintencionados que transmiten malas enerxías.

Tarxeta 14: O raposo

Carta 14 da baralla xitana. , O Raposo, vén advertir sobre algunhas trampas que o destino lle prepara ao consultor.

Así, hai que estar atento ás situacións, para non caer en trampas e emboscadas que poidan xurdir no camiño e non sorpréndese por eles .

Tarxeta 15: O Oso

A carta O Oso, a décimo quinta carta da baralla xitana, pode significar moitas situacións diferentes cando se saca. Así, depende da interpretación de quen o tome.

Os seus posibles resultados están ligados a sentimentos de maternidade, falsidade e mesmo desexo sexual das persoas. Polo tanto, cómpre interpretalo coas demais cartas que saian, para ter un resultado máis amplo.

Tarxeta 16: A estrela

Na baralla xitana, a carta 16, A estrela,significa a protección do individuo que o toma. Así, pódese imaxinar que está a ser guiado por unha luz ou algo divino.

Deste xeito, debe asegurarse de agradecer esta protección aos anxos e ao universo, que sempre estarán a disposición para asustar. afasta aos malvados, presaxios e outros sentimentos negativos que poidan xurdir.

Tarxeta 17: A cegoña

A tarxeta 17 da baralla xitana, A cegoña, indica que están chegando novas situacións. Ocorrerá a apertura de novos camiños nunha nova fase da vida do consultor.

Así, sempre que se tome, relacionarase con oportunidades e novas oportunidades. Ademais, tamén pode significar un novo comezo para alguén que xa tivo un pasado difícil.

Tarxeta 18: O can

O can, a décimo oitava carta da baralla xitana, parece indicar que o consultante ten alguén moi próximo e que é un amigo valioso.

Por iso, se esta persoa aínda non chegou, hai que esperar a vela entrar na vida do individuo e espallar boas enerxías e bos sentimentos. , e levándote aos camiños correctos e á felicidade.

Tarxeta 19: A Torre

Na baralla xitana, a carta 19, A Torre, indica que o illamento está a piques de chegar. Así, o individuo que faga a lectura será pechado e incomunicable.

Non obstante, isto tamén significa que se producirá unha reflexión consigo mesmo, que axudará ao autocoñecemento. Entón isto

Como experto no campo dos soños, a espiritualidade e o esoterismo, dedícome a axudar aos demais a atopar o significado dos seus soños. Os soños son unha poderosa ferramenta para comprender a nosa mente subconsciente e poden ofrecer información valiosa sobre a nosa vida diaria. A miña propia viaxe ao mundo dos soños e da espiritualidade comezou hai máis de 20 anos, e desde entón estudei moito nestas áreas. Encántame compartir o meu coñecemento cos demais e axudalos a conectar co seu eu espiritual.