Que significa Venus para a Astroloxía: nos signos, nas casas e moito máis!

  • Comparte Isto
Jennifer Sherman

Que significa Venus para a Astroloxía

Para a cultura popular, Venus é coñecida como o planeta do amor, para os romanos era a deusa da Beleza e do amor (unha interpretación da Afrodita do gregos) e para a astronomía é a segunda estrela máis brillante do sistema solar. En canto á astroloxía, Venus é a estrela que expresa as formas de amar, de expresar a beleza e, en certo modo, a creatividade tamén.

Pero as influencias da estrela non quedan aí. A súa representación está directamente ligada á fertilidade, e o equivalente a unha boa colleita na actualidade é o diñeiro, polo que a análise de Venus tamén indica as conexións do individuo coas ganancias materiais. Lea máis a continuación.

Significado, mitoloxía e simbolismo de Venus

Venus é unha estrela habitualmente asociada cos aspectos fermosos e amorosos da vida. Debido á representación de Afrodita na mitoloxía grega e da deusa Venus na mitoloxía romana, o seu simbolismo popularizouse. Máis información a continuación.

Información xeral sobre Venus na Carta Astral

Para comprender as diferentes formas de interpretar Venus dende o punto de vista astrolóxico, é necesario descubrir a súa posición, que pode realizarase mediante a elaboración da carta natal (o mapa que mostra a posición das estrelas no momento, data e lugar de nacemento).

A casa na que se atopa a estrela indica a área de vida que ten a maior conexión coasí como a constante necesidade de confirmación do amor que se profesa.

A gran sensibilidade presente nestes individuos é tamén fonte de creatividade e conecta coas artes poéticas e a admiración pola beleza e o amor dirixido aos demais. . Cando a forte tendencia empática non se canaliza, pode sentir a necesidade de crear vínculos de dependencia emocional ou converterse en alguén cunha sensibilidade exacerbada.

Venus nas Casas Astrolóxicas

O planeta do amor pode afectar a diferentes áreas da vida nunha carta astral, dependendo da Casa Astrolóxica na que estea situada. Para comprender mellor o impacto do planeta nas Casas, le a continuación.

Venus na Casa 1

A primeira casa zodiacal trata do “eu”, nela reside o ascendente e o características de personalidade que son vistas primeiro por terceiros. Cando Venus está na casa 1, os elementos da estrela tamén se expresan no “I”, creando así unha figura de gran encanto e sociabilidade, así como de aprecio pola beleza e as artes.

Non obstante, é necesario ter coidado de non ceder ás tendencias hedonistas venusianas, que poden levar a un comportamento excesivamente preguiceiro e mesmo egoísta se os aspectos astrolóxicos son desfavorables. Esta combinación tamén tende a expresar individuos que se senten cómodos nun entorno fermoso ou son coquetos.

Venus na segunda casa

AA casa 2 presenta os aspectos materiais da carta natal, cando Venus está nesta posición é un sinal de sorte nas finanzas e de apreciación polas ganancias materiais. Non obstante, esta combinación indica que esta procura non se debe a demandas persoais ou externas, senón a un desexo de transformar as satisfaccións en bens concretos.

Os individuos que teñen a Venus na Casa 2 poden sentir inclinacións a traballar en áreas que son artísticos, estéticos ou implican interaccións sociais. Se hai aspectos negativos na gráfica, poden mostrar un comportamento despilfarrador, sentindo a necesidade de presumir materialmente debido á súa gran vaidade.

Venus na casa 3

A terceira casa zodiacal trae temas relacionados coa comunicación, e a localización de Venus nesta posición é un indicador de que a comunicación flúe con gracia para os individuos que teñen tal combinación astrolóxica. Existen tendencias ao desenvolvemento da capacidade de escritura e dunha gran creatividade intelectual.

A enerxía venusiana tamén fai máis fluídos os contactos e as interaccións sociais que se producen mediante a comunicación, intensificando o potencial persuasivo do individuo. Non obstante, se hai aspectos negativos, existe a posibilidade de crear un comportamento esaxeradamente superficial ou mesmo falso que pretende agradar ao outro, pero non é auténtico.

Venus na Casa 4a

A casa 4 deO mapa astral tamén recibe o nome de Fondo Ceo, neste ámbito exprésanse os temas que están relacionados coa infancia, coa forma en que o individuo alimenta a súa alma e as súas necesidades ou preferencias domésticas. Cando Venus está na casa 4, os elementos que están presentes na estrela reflíctense nesta área da vida.

Neste caso, unha casa na que priman a beleza e a harmonía, non só no decorativo. elementos, pero tamén nas relacións que se establecen no fogar. Porén, se os aspectos astrolóxicos son desfavorables, pode haber comportamentos excesivamente posesivos e controladores.

Venus na casa 5

Na carta natal, a casa que indica a fonte do pracer nun a vida do individuo é a quinta casa, polo tanto, cando a estrela Venus está nesta posición, é un sinal de que a creatividade e as artes poden ser unha fonte prometedora de alegría e producir fermosos froitos.

A mesma casa zodiacal. expresa as mesmas relacións cos nenos, con Venus na casa 5 posiblemente as relacións cos máis pequenos sexan motivo de alegría.

Tanto as relacións amorosas como os coqueteos sen pretensións adoitan ser exitosas para os individuos que teñen tal combinación astrolóxica. , que favorece a arte da sedución. Non obstante, se hai algún aspecto negativo, enfrontaranse dificultades nas áreas creativas e amorosas.

Venus na Casa 6

A Casaastrológica 6 é onde se abordan cuestións relacionadas coa autocrítica, a organización e as habilidades relacionadas co traballo diario, non obstante, non é a Cámara a que aborda as cuestións profesionais, só a rutina laboral. Venus na casa 6 indica harmonía nas relacións laborais, xa sexa con compañeiros ou cos empregados.

Esta combinación astrolóxica tamén representa a persoas que teñen unha gran autocomplacencia e, debido a que teñen trazos perfeccionistas, non ven os seus propios. defectos ou están dispostos a cambialos. Venus na casa 6 tamén indica unha tendencia ao traballo artístico e comportamentos de pacificación nas relacións, como a opción dunha posición de mediador nos conflitos.

Venus na casa 7

Coñecida como a “House of Partnerships” ”, a 7th House aborda ámbitos da vida que presentan relacións de intercambio, xa sexan románticas ou profesionais. A colocación de Venus nesta casa astrolóxica expresa fluidez nas relacións, é dicir, tanto os aspectos materiais como os emocionais poden beneficiarse da enerxía venusiana na sétima casa.

Cando os aspectos son harmónicos nesta zona, móstrase unha gran facilidade. para as interaccións sociais e a persoa que ten esta combinación tende a ter un gran poder de atracción amorosa, podendo establecer con facilidade relacións serias.

Non obstante, se existen aspectos negativos no sector en cuestión, pode haber tendencias. ás emocións negativascomo acumular resentimentos ou mesmo a manía de persecución.

Venus na casa 8

Para a astroloxía, onde se producen transformacións profundas é na casa 8, que tamén está relacionada co aspecto sexual das relacións. . A casa oitava é unha boa posición para ter localizado o planeta Venus, xa que a harmonía que nela se expresa aporta suavidade aos densos temas que aborda a casa 8.

Esta colocación de Venus garante relacións con bos froitos materiais e mesmo beneficios dos legados, ademais de expresar harmonía nos aspectos sexuais das relacións e indicar fluidez e tranquilidade en momentos de gran transformación, como a morte. Porén, se hai aspectos negativos, pode haber comportamentos excesivos na sensualidade e compulsións alimentarias ou de alcohol.

Venus na casa 9

A casa 9 trata diferentes temas, entre eles o exterior, no sentido xeográfico e simbólico. Cando Venus está na casa 9, pódese observar unha indicación de relacións con persoas de diferentes culturas ou mesmo unha profunda necesidade de conectarse con culturas de países estranxeiros ou de estudalas máis extensamente.

A cultura, as artes. e os estudos son elementos importantes na vida dos individuos con esta colocación astrolóxica. Se hai aspectos negativos nesta área da carta natal, aparece un comportamento excesivamente neglixente ou comportamento queDemostrar a un individuo cómodo con posicións nas que non precisa actuar.

Venus na casa 10

A casa décima presente na carta natal é onde residen as cuestións relacionadas co status social e a carreira profesional. Por este motivo, a influencia dun planeta que se achega á harmonía nas relacións, como Venus, tende a expresarse de forma positiva.

Os que teñen a Venus na casa 10 adoitan ser moi queridos socialmente, pode buscar status social no matrimonio e é popular en asuntos do corazón. A necesidade de harmonía presente en Venus exprésase na diplomacia das relacións dos que teñen esta colocación astrolóxica.

A necesidade de aceptación social é unha cuestión a traballar nestes individuos, sen embargo, este desexo tende satisfacerse facilmente por unha gran aptitude social e facilidade nas relacións.

Venus na Casa 11

Esta colocación astrolóxica expresa unha gran facilidade para establecer vínculos de amizade e fluidez nas interaccións nas relacións amorosas. Como esta Casa está conectada coas conexións que se crean ao longo da vida, o planeta Venus nesta Casa fomenta a naturalidade na creación destes vínculos.

Venus na Casa 11 tamén mostra unha tendencia á facilidade das relacións dentro da Casa. ámbito artístico, e tamén pode ser o espazo para a creación de vínculos amorosos. Se hai aspectos negativos neste posicionamento, oOs lazos de amizade poden ser fonte de sufrimento para o individuo, ou pode tender a elixir contactos que causen dano a si mesmo.

Venus na Casa 12

A última casa astrolóxica garda os misterios de transcendencia. Os temas que aquí residen abordan os aspectos emocionais máis profundos e conectan co colectivo. Venus na Casa 12 sinala unha personalidade profunda e compasiva, alguén que lle gusta axudar aos demais e faino de forma natural.

Non obstante, tal sensibilidade pode requirir momentos de soidade para redescubrirse a si mesmo, xa que as emocións dos demais poden facer. converterse nunha pesada carga para estas persoas. Adoitan involucrarse con misterios e situacións ocultas.

No caso dos aspectos negativos presentes nesta combinación, poden xurdir comportamentos perigosos, como a implicación con persoas comprometidas.

Venus en Aspecto en a Carta Astral

Un dos territorios dominados polo planeta Venus é o amor. Ao analizar os aspectos de Venus na carta natal, podemos entender como pode verse afectado este sector. Obtén máis información a continuación.

Os Aspectos Planetarios

Os Aspectos Planetarios tratan de como a posición de Venus en relación con outros planetas pode afectar a diferentes sectores sentimentais e amorosos. Mirando as Conxuncións mostra como estas posicións afectan aos sentimentos e ao amor, mentres que oSquare mostra os retos presentes nestes sectores afectivos.

O entendemento sobre a percepción ou, a falta dela, sobre os sentimentos pódese observar dende a Oposición. No caso da análise das posicións de Trine ou Sextil, apréciase suavidade e fluidez no ámbito amoroso e afectivo. Mentres que os Quincunces ou Inconxuncións indican a transformación necesaria para a materialización sentimental.

Venus en conxunto con Marte, Xúpiter e Saturno

Venus en conxunto con Marte expresa a necesidade de liberdade para obter plenitude. A enerxía marciana esixe moito ás relacións, pero tamén insire moito dinamismo e paixón, expresándose a través da sensualidade e das posturas atrevidas.

A conxunción de Xúpiter con Venus indica unha personalidade extravagante e moi encantadora, ademais de popularidade. e tendencias cara ao moralismo ou á relixiosidade e á autocomplacencia.

Se Saturno é Venus conxuntivo na carta natal, pódese observar unha personalidade disciplinada e ríxida. Neste caso, os individuos buscan seguridade e estabilidade, o que pode levar a establecer unha relación con alguén maior.

Venus en conxunto con Urano, Neptuno e Plutón

Tradúcese a conxunción de Venus con Urano. na procura da singularidade. Por iso, os individuos buscan destacar a través da orixinalidade. Nas relacións, foxentradicional, buscando máis dunha parella.

Neptuno é o planeta que rexe o universo sensible, polo que a súa conxunción con Venus achega poesía ás relacións. Tamén pode indicar un gran afecto polas artes, sobre todo pola música, que debería utilizarse como forma de expresar emocións.

Venus conxuntiva a Plutón exprésase en emocións profundas. A busca da intensidade tamén se ve nas relacións, que poden chegar a ser posesivas, esixindo do outro a mesma intensidade que lle corresponde a un mesmo. Con aspectos astrolóxicos negativos, o comportamento subversivo pode aflorar.

Oposición cadrada Marte, Xúpiter e Saturno

Os aspectos cadrados e opostos de Venus en Marte indican un comportamento apaixonado. Os individuos que teñen estes aspectos na gráfica poden esixir a mesma intensidade ás súas parellas e decepcionarse se non se cumpre esta expectativa.

Xúpiter en cadrado e oposición a Marte mostra unha tendencia a moitos amores, ás veces simultáneamente. Os comportamentos que amosan unha vaidade e arrogancia esaxeradas son cuestións a mellorar dentro das relacións. No ámbito das finanzas, é importante traballar o autocontrol.

Cando Venus está en cadrado ou en oposición con Saturno, os desafíos residen na expresión das emocións nas relacións. Aqueles que teñen estes aspectos poden ser vistos como emocionalmente distantes,comportamento que pode orixinarse na propia inseguridade.

Cadrado e oposición Urano, Neptuno e Plutón

Venus cadrado ou oposición Urano pode expresarse nun comportamento conquistador. Esta tendencia pode converterse nun problema para a área do amor, xa que resulta en aventuras sen éxito. Porén, o aspecto tamén se presenta cun gran poder de atracción.

Os que teñen un cadrado ou oposición de Venus en Neptuno enfróntanse ao reto de discernir a fantasía da realidade. Esta necesidade de fuxir da realidade tamén pode facer que o individuo sexa susceptible ás drogas.

No caso dun cadrado ou oposición de Venus en Plutón, as cuestións relacionadas con desexos intensos merecen maior atención. Sexan sexuais ou materiais, cando están fóra de control poden xerar frustracións nas relacións.

Trígonos e sextiles en Marte, Xúpiter e Saturno

Quen ten un trígono ou sextil en Marte atopa fluidez en relacións grazas á natureza cariñosa, que non ve dificultade para expresar o que sente. A colocación tamén confire un gran aprecio polas artes e a diversión familiar.

Xúpiter trigono ou sextil Venus é un indicador dunha personalidade extrovertida e elegancia, pero tamén pode expresar un desequilibrio no control das finanzas. Varias asociacións, amorosas ou comerciais, son buscadas polos que teñen este aspecto na carta natal.

Ocaracterísticas que están representadas por el. A casa zodiacal, é dicir, o signo no que se atopa a estrela, expresa a forma en que as habilidades e elementos venusianos se expresarán na personalidade dos individuos en cuestión.

Relación, beleza e harmonía en Venus

A popularización da figura de Afrodita asociaba á deusa coa beleza e a vaidade, e os seus atributos aínda hoxe poden reducirse a elementos estéticos, pero para a astroloxía, son moito máis complexos. Astroloxicamente, a análise da posición de Venus pode explicar as tendencias nas relacións, os intereses artísticos e tamén os atributos estéticos.

Porén, o concepto de beleza neste caso non se aplica só a prácticas estéticas como a maquillaxe ou o aprecio por unha boa mirada. A beleza relacionada con Venus esténdese a diferentes ámbitos da vida, podendo estar presente na harmonía da decoración do fogar, ou na admiración polas artes plásticas, e mesmo na procura da harmonía nas relacións.

Mitoloxía e símbolos asociados á Venus

A principal simboloxía de Venus é tamén a representación do sexo feminino. Esta asociación pódese interpretar astroloxicamente como a fermosa e amorosa enerxía presente na estrela. O mesmo símbolo, que consiste nun círculo cunha cruz debaixo, tamén se le como o triunfo do sublime sobre o concreto.

Outra interpretación do símbolo de Venus é aun individuo con Saturno trígono ou sextil Venus consegue o éxito no amor e nas finanzas a través do traballo duro. As asociacións con persoas maiores ou con experiencia poden dar bos resultados para o mesmo.

Trígonos e sextiles en Urano, Neptuno e Plutón

Venus en trígono ou sextil con Urano é un indicador de busca de innovacións e creatividade nas relacións, sexan comerciais ou románticas. Este perfil tamén mostra un gran magnetismo persoal e o poder de atracción amorosa.

Neptuno en trígono ou sextil con Venus reflíctese nunha personalidade empática, que atopa pracer en axudar aos demais e ten unha gran sensibilidade. O romanticismo é tamén outro aspecto positivo presente nesta colocación, que pode dar bos resultados cando se expresa no ámbito musical ou poético.

Quen ten a Plutón en trígono ou sextil con ten un gran potencial creativo e unha importante capacidade intuitiva. As opinións asertivas deste individuo exprésanse claramente nas relacións desde a infancia.

As inconxuncións de Venus

As inconxuncións de Venus pódense interpretar como desafíos para que as relacións e as emocións fluyan sen problemas. Para analizalos é importante saber interpretar que enerxías están relacionadas co planeta que está inconxunto con Venus.

A partir de aí, é posible ver que habilidades son necesarias.traballar para que haxa fluidez neste campo. Por exemplo, unha inconxunción con Plutón, o planeta das emocións profundas, pode indicar unha necesidade de maior contención e procura de equilibrio emocional nas relacións, evitando ceder á intensidade presente na enerxía do planeta.

Venus retrógrada. para Astroloxía

A retrogradación dun planeta ou estrela na carta natal pode indicar unha especie de desafío ao que se enfronta o individuo. Aprende a interpretar a Venus retrógrada na carta natal aquí.

Planetas retrógrados na carta natal

Cando Venus está en movemento retrógrado, a relación entre as experiencias da vida e as reaccións do individuo vólvese conflitiva e As cuestións relacionadas coas relacións, sexan románticas ou non, adoitan ter dificultades para a fluidez.

Comprender que estrelas están en movemento retrógrado é importante para tratar de romper comportamentos nocivos que lle parecen naturais ao individuo.

A personalidade de Venus retrógrada

Aqueles que teñen a Venus retrógrada na súa carta natal enfróntanse a varias dificultades nas áreas que son tocadas pola estrela en cuestión. Venus retrógrada dificulta as interaccións co sexo oposto e a percepción dos xestos amorosos, aumentando a desconfianza ante figuras que representan o xénero oposto ao teu, ou elementos que están relacionados con el.

Tamén é frecuente enaqueles que teñen a Venus retrógrada no mapa cústalle superar as feridas sufridas en relacións anteriores. Os individuos crean ciclos repetitivos de reaccións conectadas con experiencias negativas da vida, que xa deberían residir no pasado, pero que tenden a influír no presente.

O karma de Venus retrógrada

Quen posúe Venus retrógrada en a túa carta natal enfróntase a varias dificultades nas áreas tocadas pola estrela en cuestión. Venus retrógrada dificulta a percepción de xestos de amor e aumenta a desconfianza ante figuras que representan o xénero oposto ao teu, ou elementos que están relacionados con el.

Tamén é habitual quen teñan Venus retrógrada na gráfica. a ter dificultades para superar as feridas sufridas en relacións anteriores. Os individuos crean ciclos repetitivos de reaccións relacionadas con experiencias negativas da vida, que xa deberían residir no pasado, pero que tenden a influír no presente.

Que signos son gobernados por Venus en astroloxía

O dominio das estrelas nos signos zodiacais interfire coas características que están presentes, ou que destacan en determinados signos. No caso da rexencia de Venus, pódese observar a presenza de admiración polas artes, conexión ou apreciación da beleza e predisposición á creatividade. Para a Astroloxía, os signos que se rexen por Venus son Libra e Touro.

No caso de Libra, as características quedestacan a valoración da estética e a procura da harmonía nas relacións. En canto aos nativos de Touro, a atracción polas artes e a beleza tamén está presente neste caso. Pero para Touro, a harmonía está en gozar dos momentos delicados da vida.

lendo a imaxe como un espello de man, sostido por unha muller que se admira a si mesma. Non obstante, esta interpretación pode ser redutora e resumir erróneamente todos os elementos de Venus ao atractivo estético ou á práctica da vaidade inútil.

Áreas da vida gobernadas por Venus

A influencia do planeta. Venus pódese sentir nalgúns ámbitos da vida, son: a relación coas artes e a cultura, o diñeiro, as relacións afectivas, a vida social, a apreciación dos praceres da vida e a sensualidade, ademais da beleza e a harmonía, como se mencionou anteriormente.

Comprender as tendencias ditadas por Venus na carta natal é fundamental para romper os patróns negativos presentes nas características dos signos que están conectados á estrela. Así mesmo, pode ser unha ferramenta para explorar o propio potencial, a través dos camiños que se trazan segundo a posición astrolóxica de Venus.

Sinais de dignidade, exaltación, detrimento e caída

Cando un astro asóciase co signo que comparte elementos semellantes, o termo astrolóxico empregado é "exaltación", no caso de Venus, o signo de Peixes é a súa exaltación. Se se presenta nunha carta natal de Venus en Peixes, indica que as características do planeta serán vividas de forma harmoniosa.

A combinación oposta a esta denomínase “caída” ou “exilio” e é observado cando Venus está dentroVirxe. Neste caso, ás características da estrela é moi difícil fluír. O domicilio ou a dignidade de Venus ocorre en Touro ou Libra, xa que estes son os signos rexidos pola estrela e expresan perfectamente as súas características.

O prexuízo, porén, prodúcese cando Venus está en Aries ou Escorpión, dificultando a harmonía. dos seus aspectos.

Venus nos signos

Segundo o signo ou casa zodiacal na que se atope a estrela, pode ter enerxía harmónica ou caótica. Coñecer os aspectos positivos e negativos presentes en Venus pode ser interesante para mellorar algunhas áreas da vida. Comprender sobre Venus nos signos aquí.

Venus en Aries

Cando o signo aliñado co planeta Venus é Aries, a vibración pioneira e a enerxía intensa, tan marcada no primeiro signo zodiacal, son reflectido nos aspectos da personalidade gobernada por Venus. Isto reflíctese nas relacións sociais, a través da extroversión e a falta de inhibicións, mentres que nas relacións amorosas a impetuosidade aria pode converterse nun problema.

Venus en Aries é unha das colocacións astrolóxicas chamadas "detrimento". Isto significa que as características da estrela teñen dificultades para fluír, neste caso concreto a harmonía que busca Venus pode atopar a inquietude e impulsividade que provoca a enerxía aria como unha dificultade.

Venus en Touro

Venus atopa o seu domicilio en Touro. Isto indica que as características da estrela poden fluír con graza. As persoas que teñen esta combinación astral teñen un sentido estético refinado, aprecian o luxo, buscan a harmonía e están conectadas coas prácticas artísticas.

Unha das maiores fontes de pracer para aqueles que teñen Venus en Touro pode vir a través da comida. O signo de Touro está moi conectado cos sentidos, polo que o tacto cobra moita importancia nas interaccións, sociais ou románticas, para as persoas con esta colocación. O reto desta combinación reside en controlar a teimosía de Tauro que se expresa nas relacións.

Venus en Xemelgos

Os que teñen Venus en Xemelgos atopan o seu pracer nas novidades. O sinal que se move pola enerxía comunicativa está encantado por novos descubrimentos e relacións sociais ou amorosas dinámicas. Neste caso, os intereses amorosos poden estar máis conectados aos aspectos intelectuais que físicos, establecendo as súas relacións inicialmente no campo mental.

A curiosidade fomenta a busca de novas experiencias e move ao nativo de Venus en Xemelgos cara á dirección de satisfacción. O marasmo, para estes individuos, xera frustración. Por este motivo, a mesma pode ter dificultades para manterse en relacións estables, buscando sempre atopar a felicidade na novidade.

Venus en Cancro

A sensibilidade traduce o perfil das relacións deque ten Venus en Cancro. Son persoas que buscan estar sempre atentos ás necesidades do outro e fan todo para satisfacelas. As emocións excesivas poden perturbar as relacións, facéndoas moi sensibles e facilmente feridas.

O afecto é o que busca o nativo de Venus en Cancro como unha forma de satisfacción na vida, por este motivo, trata de expresar as súas emocións sempre que é posible. e incluso pode chegar a ser excesivamente maternal nas relacións. A amabilidade e a amabilidade forman parte do encanto presente nestes individuos, que tenden a ser delicados e educados na sociedade.

Venus en Leo

Para Leo, a vida é un gran escenario e o seu nativo é a Gran estrela. Cando o signo está asociado co planeta Venus, a dinámica non é diferente, xa que os que teñen esta combinación fan grandes demostracións de amor e son afeccionados ás festas. Dada a percepción teatral da existencia, xorde a necesidade de aplausos, presentes nestes individuos.

Recibir eloxios é un dos grandes praceres da vida do leonino nativo de Venus. Esta característica pode converterse nun reto ao que se debe afrontar desde o momento en que se presenta en forma de ego inflado, que comeza a antepoñer as súas propias necesidades ás dos seus socios.

Venus en Virxe

A combinación de Venus en Virxe expresa un caso no que a estrela está en "caída" ou "exilio". Isto tradúcese endificultade para expresar as emocións en individuos que teñen esta característica astrolóxica.

A procura da perfección nas relacións pode levar a un longo percorrido sen establecer relacións. A racionalización excesiva e a dificultade para entrar en contacto coas emocións sen maior análise son tamén características que se converten en retos para estes nativos.

Entre os intereses destes individuos atópanse a saúde e a hixiene, áreas que adoitan estar relacionadas co signo de Virxe. , por iso, poden ser grandes profesionais do ámbito sanitario.

Venus en Libra

Venus atopa o seu domicilio en Libra. A combinación, que tamén se pode chamar "dignidade" astrolóxica, dá como resultado que as características venusianas flúen con facilidade. O aprecio polas cousas fermosas, as artes, o amor e as relacións sociais son alimento para o corazón dun nativo de Venus en Libra.

A harmonía nas relacións e na vida social é primordial para estes individuos, que foxen do conflito ou da confusión sempre que sexa posible. . Os únicos retos son a tendencia á frivolidade excesiva e as propensións hedonistas, que chocan coa sensibilidade presente na personalidade destes artistas do zodíaco. Porén, non teñen o costume de gardar grandes penas.

Venus en Escorpión

Escorpión é un signo coñecido pola súa intensidade, unha característica queque poden facer que o teu nativo se mergulle en emocións profundas e vexa só as súas propias necesidades. Venus en Escorpión tamén indica tendencias místicas nas relacións e intensos intereses sexuais no amor, que poden esixir a procura do equilibrio.

A inseguridade, xerada por posibles rexeitamentos, pode desencadear comportamentos reivindicativos e anular a capacidade empática e harmónica, características. representado pola estrela. Non obstante, a mesma intensidade pódese optimizar cando se dirixe cara ás artes dramáticas, que requiren mergullarse en emocións máis profundas.

Venus en Saxitario

Venus en Saxitario é unha combinación que pode ser todo, menos aburrida. . Os nativos que teñen a estrela do amor xunto ao signo máis aventureiro do zodíaco gozan coñecendo novas culturas e explorando o mundo. Adoitan tomarse as relacións á lixeira, con bo humor e positivismo, evitando sempre o pesimismo ou controlando personalidades.

O reto presente nas relacións de quen ten Venus en Saxitario consiste en controlar as bromas, que poden ferir figuras sensibles. ou crear situacións sociais vergoñentas.

Venus en Capricornio

Capricornio é un signo que presenta unha disputa constante consigo mesmo e o perfil esixente tradúcese en inseguridade no contexto das relacións, característica que pode ser erróneamente eludido mediantea necesidade constante de adquisicións materiais. As emocións están nun segundo plano para os nativos de Venus capricorniano, que parecen estar constantemente fríos.

A necesidade de ocupar un papel responsable pode levar a establecer relacións serias e levar a cabo compromisos con gran integridade. Para a mellora persoal, aqueles que teñen Venus en Capricornio deberían tentar renunciar a un pouco de control ou buscar expresións non materiais para demostrar afecto.

Venus en Acuario

Venus en Acuario busca formas de revolucionar relacións vitais, xa sexa rompendo os estándares conservadores ou pola liberdade de explorar novas experiencias. Os individuos que teñen esta combinación astrolóxica atopan pracer nos estímulos intelectuais e na multiplicidade presente na vida colectiva.

Os retos aos que se enfrontan os nativos de Venus de Acuario están na expresión das emocións, unha dificultade que crea unha imaxe. de frialdade e desapego, aínda que en contradición coas emocións interiores. Xa artísticamente, a tendencia neste perfil é a apreciar obras con aspectos innovadores.

Venus en Peixes

En Peixes, Venus está en exaltación, é dicir, as súas características atopan un ambiente propicio para o fluidez. Neste caso non é posible amar só, para os nativos de Venus de Peixes a demostración do romance nas relacións tórnase crucial,

Como experto no campo dos soños, a espiritualidade e o esoterismo, dedícome a axudar aos demais a atopar o significado dos seus soños. Os soños son unha poderosa ferramenta para comprender a nosa mente subconsciente e poden ofrecer información valiosa sobre a nosa vida diaria. A miña propia viaxe ao mundo dos soños e da espiritualidade comezou hai máis de 20 anos, e desde entón estudei moito nestas áreas. Encántame compartir o meu coñecemento cos demais e axudalos a conectar co seu eu espiritual.